Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Astudiwch | Eich lechyd | Ni Wna « f Eich Astudio chwl || U OB ydycn am ddiogelu IECHYD B.HA1 D chwi eaei GWAED PUR £ Y mae hyn yn HANFODOL Os nad yw eich GWAED YN BUR y mae eich holl 3 gaa& gyfansoddiad allan o drefn, ac yn agored i glefyda.u i ddylod i fewn a arweiuiaut i ganlyniadau difrifol. Y mae o ganiymad yn dibynu yn hollol arnoch chwi os ewyllysiwch gadw $i «&. IECHYD CRYF EUNIOL, B I fynu gweled fod UWAED yn cael ei gadw } yn Berffaith Rydd o bob anihuredd. Cof-i» iwch y dylai eich iechyd gael eich ystyr• SW iaeth flaenaf, canja iiebddo amddifedirjt bywyd o haner ei fwynderan, ac nis geilwch ymladd brwydrau dyddiol bywyd 5 gydag iechyd amhaius. gj eddyginiaeth 7 f; AnmhrisiaiWy | fwi i! 1 y I >ob. I edd g GWELLHANT I BOBB PEN, DIFFYG TRAUL, BILIOU J, NESS, GWYNT, AFU DRWG, CORSF-L BWYMEDD, SCURYY, PENDDYNOD, CLEFYD Y BRENIN, ECZEMA, Y BLASTS (ERYSIPELAS), NERYES EGWAN, HITS, QWYNEGON (RHEUMATISM), PFLES, POEN CEFN (LUMBAGO), TARDDIANT AR, A CHLEFYDAU Y CROEN, ISELDERG Y8PRYD, gao ticrhao gweithrediadl lachasol boll r&nau mewnol y cyfansodd-| tad, Brasau & Chytoethogi y Gwaed a'rS Elfenau a ruddant | FYWYD NEWYDD, IECHYD, A BERTR. 9 PKIDIWCIIA V10DDEF 1'iV HWt. i TREIWCH YN DDIOED I Hnghes's Btood Pills. g Mae y Trade Mark hwn (9* B (saf Uua j galou)ar bob blwch. Bj Heb hwn twyllydyw. < TeMM y Fills hpn yn gyfadd4 I *Mnhrinad%oy i 9 Wyr a Gwragedd, Melblon a Merched. 8 Y HAJSNT YN IACHAU AR OL I BOB PKTBI ARALL FETHU. N Heb oedi (\ufonwch urn flweh o ff HUGHES'S BLOOD PILLS. I <N<*yiir hwy gan yr holl Fferyll-wyr a Chrerthwyrv ruteru Medtemet am Is. lie., 2s. 8c., 4s. 6c., nenfl Vtfooer eu gwerth mewn Stamps neu /0., f'r B flw»«anrnx — JACOB :HUGHE8, MannfactnringS Cfiwntirt, Penarth, Owdin« Ar werth yn Anierioaa B. D. WILLIAMS, Chemist, Plymouth, Penn. 9 GOMER'S BALM! t ELI AT BOB OLWYF. 1! Ø<>JOm'S BALM a iacha Glwyfau ac y Tmo I. uaaau, Pw, Gwddf, Erysipelas, Manau llidiog & Cornwydon Crawiillyd, Coesau Drwjr. (50JOfR'8 BALM a iacha Fronau a Phen Bronan Dob-al Plies, Traed Chwyaedig, Toriadaa allan, Oraeh yji Mhenan a Owynebau Plant, Llygriadan a XJoegiadaa rn mhob rhan o'r Oorff. RI BALM aiachttD(IwylawTorfadolUyg&M Antmntau Dolurrw, Crsfu, Scutry, Gwyuegon, Craaalaa Ponan», Chwyddiad, Tarwden, MaMetuaa y GOMER'S BALM yn hynod effeithiol at boo math o glefydau allanol y Corff. Rhodder prawf arno „Ar werth gaa bob Chemist a gwerth wyr Patent Medicine am Is. 1 Jc y blwch, neu danfoner eu gwerth M Darg-t JACOB HUGHES, B Manufacturing Chemist, Penarth,Cardiff.g "Ît8 1 _J TOWLE'S PENNYROYAL AND STEEL. PILLb I FENYWOD. Mae y Peleni gwerthfawr hyn cywiro pob afreoleidd-dra, yn symud rhwystrau, no yn esmwythau y poenau y mae v benywod yn agored iddynt ar adegau neillduol. Blychau Is lie, a 2s 9c gan bob Fferyllydd. Anfonir hwynt unrhyw )e ar dderbyniad 15 neu 34 o lythyrnodau gan E. T. Towle & Co., Gwneathwyr, Dryden street. Netting am. CAMBRIAN RAILWAYS COMPANY. TO BE SOLD BY PRIVATE TREATY, the JL several stacks of well-harvested HAY, of the growth of 1900 (except where other- wise* stated), standing at the undermentioned Stations on the Cambrian Railways, and estimated to contain the respective quantities, more or less, also undermentioned, viz. SiRtunnted Estimated •TAness. We*ht' STA-HOWS Tons Tons lAxnetys 7s Bow Street 5J £ E)symyne<& 7 Towyn (1899) 4 id. < Barmouth Jn. 6 UnjfyUia 6i Penmaenpool 4 Kerry (1«99) 2 Pensum (1899) 4 Kjory lj Penxarn 4 IJttrfaioes 9 Harlech (1899) 7 Tyiw& 8 Harlech lit. Harmons TaLsaraau (1899) 6| (1809) li Talsarnaa 6 St. Harmons Portmadoc 4 Doldowlud 6 Criccieth (1899). 10 Bk&h 5 Criccieth 9 A&tpudw 3^ Abenrch, (1899) > 5 Bot%hrood .& Abeaereh 7 Talgarth 10 Gaaewe 4j f C' LStOwrnmafe « Tftyslaa 2i Total I 1791 For further particulars, and to treat, apply to C. S. DENNISS, October, 1900. Secretary. CAMBRIAN RAILWAYS. INTERNATIONAL SHOE & LEATHER FAIR, AGRICULTURAL HALL, NOV. 5th to 10th. LORD MAYOR'S SHOW, NOV. 9th. POULTRY SHOW AT CRYSTAL PAL- ACE, NOV. 12th to 15th. On Thursday, November 8th, and Mon- day November 12th, 1900, Cheap Excursion Tickets will be issued to LONDON, From Pwllheli, 10.30 a.m Afon Wen, 10.45 a.m; Criccicth 10.56 a.m.; Portmadoc, 11.10 a.m.; MinSordd, 11.15 a.m.; Pen- rhyndeudraeth, 11.21 a.m. 2 days tickets, issued November Sth and 12th, 12s; 5 days tickets, issued November 12th, 19s 6d; 8 days tickets, i«-:ued November 8th and 12th. 23s. Talsarnau, 11.26 a.m.; Harlech, 11.33 a.m.; Llanbedr and Pensarn, 11.43 a.m. 2 days tickets, 12s; 5 days tickets, 18s; 8 days tickets, 12s. Barmouth, 12.7 a.m. 2 days tickets, 12-s) 5 days tickets, 18s1; 8 days tickets, 21s. Barmouthl2.17 a.m. 2 days tickets, 12s; 5 days tickets, 17s 6d; 8 days tickets, 21s. All information regarding Excursion Trains and Tourist Arrangements on the Cambrian Railways can be obtained from Mr W. H. Gough, Superintendent of the Line, Oswestrv. C. S. DENNISS Secretary apd General Manager. Oswestry, Octobert 1900. I GEMAU RHAD.—Bydd i Siopwyr gael < VJ Stoc fwyaf a'r prisiau iselaf yn Mas- nachdy Millington 12, Houndsditch Lon don. Gellir cael clocdau, Oriadaron, Cyllill, Cribau, Gwydrddrychau, Pibelli, Pwrsau, Violins, Accordions, Jubilee Jewellery, Catalogues darluniedig i'w cael vn rhad. I DLAU MAWL.—Yn cynwys 51 o Don- au, Anthemau, &c.-5ed ran allan o'r wasg, pris 2c. Y pump rhan yn un llyfr mewn amlen hardd, pris 9c. Rhoddir gos- tyngiad i gorau plant pan gymcrir rtsa fel programme.—I'w cael oddiwrth yr awdwr, D. W. Lewis, F.T.S.C., Piynaja' man, R.S.M Dates' GOLD MEDAL I Dubbin Is a wonderful water- 1 r oofer for Boots and Har- nesn. Softens and pre- erves the leather. Plea- -ant odour, allows polish- ing with blacking. 22 Exhibition Highest Awards. 'Tins. "< 6d, Is, A- 236d of fcootmakcrs, Safldlers aud ) r oajuong-er", &c. Manufactory Divi.IT! I^ovpcy, XWATM MMM FOR OMZ WCM: RK i Bora "<1 G'.rli tn £ 1 i KICKRL. A PJ.ATED WATCH, alim a C HA Iff and '/W M CHARM for saIUd^ 1) dosen packAgw f|f Bi-UINK at Firepenco each. 8en4 yovr HT full address, inciudins nam« o( Couoly, by return mail, and wo will forward th« lUuloa, post paid, and a lnrire premium lint. N# money ro«utrrxl. BLUINE Co. P1) Ml, Gipsy Road, Woat Norwood, Loadon, U Bangor & District Biilposting Co. ME^IBERS OF THE UNITED BILL- POSTERS' ASSOCIATION. Proprietors cf the Principal Boardings in Bangor and District. Treble the Space cf any other Local Bill- poster. Carnarvon & District Advertising and Biilposting Co. MEMBERS OF THE UNITED BILL- POSTERS' ASSOCIATION. Owners of the Principal Posting Stations in the District, numbering over 50. We hold the sole advertising rights on the Snowdon Railway, North Wales Narrow Gauge Railway). -OiEce, 6, Pool Hill, Car- narvon. OWEN ROBERTS, TREMADOC, BILLPOSTER PARISH COUNCIL B AND PORTMADOC DISTRICT. Also Auctioneers and Concert Posters, &c./&c. Also Distributor. Rhoddir Posters i fyny o Dremados; i Rhyd-ddu, Penrhvndeudraeth, Garn Dol- benmaen, &c., am bris rhesymol. Telir svlw dyladwy i'r post. Mae yn byw yn ymyl Post Office, Porth- madog. JOHN E LIAS, THE ONLY PRACTICAL BILLPOSTER IN PWLLHELI, and Owner of all the Hoardings in Town and District. r, danneod. F-i f) 11 0 TMWELA DR JONES. D.D.S. (A.M.), SURGEON DENTIST. BANGOR, a LLANGEFNI bob dydd Iau, yn IJled- wigan road. Yn BETHESDA, y dydd Mawrth cyntaf ar ar ol cyfrif. Yn EBENEZER a LI,ANBERIS y dydd Mawrth cvntaf ar ol Sadwrn tal. Yn LLANERCHYMEDD, o 10 hyd 1, ac yn AMLWCH, o 2 hvd 5, yn nhy Mr Hughes, Stationer, 8, Market street, I ddvddiau Mawrth. Gorphenaf 10. Awst 7. Medi 4, Hydref 2 a 30, a Tachwedd 27. 1, Yn MANGOR, bob dydd, ond dyddiau Mawrth a Iau. FFTSTQ0RV (R'fjititereJ Trail* Mirk Nfl. 225822) Tn llwyr wellhau Poen yn y Prest, v Cefn, a'r Pen; Gwrnt ar yr Yshimoff. Pylorod ar y Gwyneb; y Trwyn yn Ooch, Cyfop, Cdrph-rwymedd. Dim Archwaeth at Fwyd; Coll Cw-g, a'r amrywiol gwynion syfld yn dilyn Cara- dreuliad y Bwyd. I., ac hyd yn nod os ydych wed. bod yn ferthyr i'r afiochyd poenus uchOfl am flynyadati lawer, a phobpeth arall wedi methu eich adfer. _peidiwch digaloni, rhoddweh dreial ar y FFI8IQORA, eef r feddyginiaeth ryfeddaf a'r werthfawrocaf a ddarganfyddwyd erioed fel ag y mae y cyfrolau o lyfhyrau oymeradwyol sydd wedi eu derbyn oddiwrth dorf fcwr o rai oeddynt gynt yn glaf ac yn ddioddefwyr, ond sydd yu awr yn holliach yn profi. Beth yw v rhonwm fod FFISIGORA yn prysur ddyfod yn Brif Feddvginiaeth yr s ? Pabam fod FFISIGOBA erbft km yn air teutuaidd ar filoedd o aelwydydd yn Nghymru, Lloegr, a'r America P Beth yw yr achos fod cymaint yn jwerthu FFISIGORA", cynifer yn pryvn FFISIGORA, a chymaint o filoedd yn cymeryd FFISIGORA ? Paham fod cynifer o efelychinxlau bollol ddi- werth yn sydyn wn oyd eu hymdd^ngosiad, a<! yn cael eu gor-gymhell i'r cyhoedd fel rha* tebyg i FFISIGORA rhai 'rim fath, a rhai llatcn cy*tal FFISIGCRA. Y nae yr attabiad i'r uchod yn hawdd iawn i'w gael, oherwydd mae FFISIGORA yn ddiddadfryw y FFISIG GOItEU a ddarganfyddwyd erioed at Iwyr iachau yr afiechyd poenus a slwir yn gyffredin yn Ddiffyg Treuliad, neu Gamdreuliad y BW-yd. Nid rhoddi atalfa yn unig ar yr afiediyd difrifol yma y mae FFISIGORA, ond treiddia yn union- gyrchol i ranau mwyaf mewnol y oyfawsoddiad at wiaidd y drwg, a chliria ef allan yn llwvr yn rhyfeddol o fuan, er mawr lawenydd a rhyddhad i'r dioddefydd Peidiwch dioddaf tra mae miloedi e'ek cyd- ddynion wedi ac yn cael adfariad hollol trwy gymeryd FFISIGORA. wedi i bobpath arall fethu. Gofaiwch ar bob eyfrif am gael I Feddyginiaeth a gwnewchyu sicr fod yr euw arwyddocliol breii.t- iedig FFISIGORA ac enw y gwneuthurwr ar bob potel, label, ac amlen. Ar werth yn mhob man. Pris 11 1 jc, nea deir- fwaith y maint 2s 9c; ac os bydd unrhyw anhaws- er i w gael fe'i hanfonir yn rhad drwy y Post, jyda chyfarwyddiadau llawn, ar dderbyniad Postal Order am Is 'ic neu os oddiwrth y gwneuthurwr, OWEN J01SE3. M-P.S J. r..t ,j ;'t t Marmfaoturing Chernist, ABER GE LE YN EISIEU &c. FOR SALE.—Cheap. A splendid Second Hand Set cf 20 Brass Band Instru- ments and Bass Drum, all in good order (by Messrs. R. J. Ward and Sons, Liver- pool). Offers to X. L., Observer Offices, Carnarvon. tl ELLIR cael Arian am Log Rhesymol ar Eiddo Rhydd-ddaliadol neu Bryd- lesol. neu ar Feichniaeth. &c., trwy ymof- yn a Mr R. R. Stythe, Accountant, Caer- narfon. rjp O BE SOLD, Freehold House, situate ait No/6, Thomas street. Llanberis, contains 6 rooms, back yard with entrance from the outside, and a W.C. For par- ticulars apply to Isaac Hughes, photo- grapher, Thomas street, Llanberis. y Globe Furnishing Company, 12. to 18, PEMBROKE PLACE. LIVERPOOL. DODREFN AM ARIAN PAROD NEU All l GYFUMDllEFN LOG-FEN- THYCIOL ARBENIG AM BRIS- IAU ARIAN PAROD. NOD £ AD.—Mae tin cyfandrefn Log-Fen- I thycioi ni yn hollol wahanol i un- rhyw un arall, ac y mae wedi t'l chanmawl gan y Wasg ya gyffred mol. DIM 6ICRWYDD YN OFYNOL. DIM COSTAU YCHWANEGOL WRTH BRYNU AR Y GYFUNDREFN FENTHYCIOL. Mae y dull teg yu mha un y dygir ein bus- aGa yn mlaen, a'r Telerau rhesymol a'r pris- *;au lid mor adnalyddus drwy Loegr a Gog- ledd nad Qss eisiou i ni roddi yeh- -'meg o fanvlion, rpELERAU ilHODD WN Y FA;:TAIS IN CWSMP^R- LA ID I WNEYD EU TELERAU EU HUN- A IN GYDA UOLWG AR DALIADAU, GAN Etr BOD HWY YN GWYBOB YN WELL Y SWM Y GALLANT EI DALU YN < ^YTHNOSOL NEU FISQL. [ Dutifonir poV> nwyddau yn rhad, ao ni uddir nurhyw gontau ar y prynwr. An- [ fenir Dodrefn i unrhyw ran o Loegr neu Gymru. I Mae genyra Vans neillduol os bydd eis- j ieu, ac ni chodir tal am danynt. Bydd i ymweliad a'n mainachdy roddi boddlon- rw/dd urviongyrchol i bawb lydd yn bwr- iadu prynu, ac fod ein nwyddau a'n telerau yn well nag a roddir gan neb arall ar y tel- ei-,i,i lloc-fenthyciol. I Caiff archebion gydar post syiw prydlon. r Teiir cludiad cwsmeriaid o'r wlad. j DODREFNWCH AM ARIAN x AROD, I NEU AR EIN CYFUNDREFN LOG- FENTHYCIOL. AM BRISIAU ARIAN PAROD. Anfonir ein rhestr ddarluniadol, bam Wnsg^ a rhestr o'r prisiau, ar ymofyniad. Oriau Busnes:—9 a.m. i 8 p.m.; dydd Sadwrn. 9 a.m. i p.m. GLOBE FURNISHING GOHPANT, J. R. GRANT, Perchenog), 12, to 18. PEMBROKE PLACB. LIVERPOOL. PAKNT CHIGAGO, Meddyginiaethir pob math o GYRN j beth bynag fyddo'u hoed, heb unrkymt | boen trwy ddefnyddio ■> J PAENT I CHIG f\(if) I w gael mewn potelau Swllt yr -an. gan y nifor f vvyaf o Fieryilwyr yn Nghymrn L m<<\ Ob inethir cael PAEN'r CHICAGrO yn unman, anforer Swllt mown Stamps i Griffith Owen, CHEMIST, HIGH STREET, CARNAR- VON. c. WALTERS-WILLIAMS, AUCTIONEER, HOUSE, ESTATE, AND COMMISSION AGENT, MORTGAGE A.\ D INSURANCE BROKER. 1, QUEEN'S ROW. DOLGELLEY, N. W. LIVERPOOL SH A FTESBUR Y HOTEL. JOUNT PLEASANT, fhree mmutes' walk from Cent.aJ a.nd Lime Staeet Sstatioua and about ten minutes from Laudiug Stage. with Moderate Charges. Electric Light. 100 Rooms. Night Porter.

[No title]

Saddiad Llong ar y lor.

[No title]

Advertising

.. ISAFLE LLAFUR. \

El Gladu gan nywo".

Achosion Trwyddedol yn Abersele.

.,1",..'('',:-,.,.'."=.'"…

Ethollad America.