Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

[No title]

Saddiad Llong ar y lor.

[No title]

Advertising

.. ISAFLE LLAFUR. \

News
Cite
Share

I SAFLE LLAFUR. I (Gan MABON, A.S.) I i Bydd Ty'r Cyffredin, o ran rhif, megis agT, yr oedd. Cymer Hardie, Bell, a Nannetti I (Dublin) le y tri aelod a gollasant eu seddau. I Gyda'r eithriad o Bell a Hardie, y mae'r oll I eraill wedi C'U dychwelyd o dan aden un blaid wleidyddol. Credir, fodd bynag, na bydd yn anhawdd cael undeb yn mhlith cynrychiolwyr Llafur. Gobeithir y dysg profiad i ochelyd pob chwcrwder ao i gladdu diffygion y gorphenol. Amlwg yw, yn Nhy'r Cyffredin, fel yn mhob man arall,, "Mai ami gnoc a (fyr y gareg' dyma'r modd i ddwyn oddiamgylch welliantau. Ni bydd i nifer o "gynyg gohirio y Ty" wneyd y tro yn lie cyndyn vthio gwelliantau o flaen y Senedd, a mynu ea cold yn ddiiddfau. Os cymepir mantaia a-r brofiad yn y gorphenol, lac os crfr undeb, yr hyn nad yw yn anmhosibl, Y rnae Lafur well rhag- olwg. Deallaf fod amryw Fesuran ar Lafur i'w dwyn yn Dilaen yn ystod y tyjnhor- dyfodol. Y ma^.yr hen rai yn dal tju tir.- 0 hyd. Daw riwi o'r Mesnrau hyn o flaeir Pwyllgor senddol yr Undebau Gweithfaol a gyntaelir yu LIundain ar yr 16eg cyfisol. Ond gati fod yn debyg y cymerir amser yr holl dymhor gau bynciau Ymherodrol, nid' oes fawr 0 obaith y ceir y Mesurau ddim* pellacb na'r Tugel. Ceir gweled beth a wneir gan y Toriaid; ac ar yr un pryd: rhoddir cyfle i bigo yswigenod. Gadawer i ni obeithio na bydd cyfleusderau yn hir yn dyfbd. Os ydyw yr hyn a glywais yn ystod fy nhaith yn y Gogledd yn gywir, bu y gad- gyrch I;Ieidydifol yn ffrwythlon o addewid- ion oddiwrth aelodau y Ty, a hyny ar byno- iau llafur. Gadawer i ni hyderu rtti bydd i gyprychiolwyr LInfu esgeuluso y cyfle i wneyd defnydd o'r addewiuton yma. Rhaid i ni gael rhywbeth amgenach na "caiff yr- achos cln hystyriaeth fwyaf difrifol." A YDYW PRIS Y GLO YN GOSTWNG ? Yn ol un awdtirdod uched, y mae y prisiau uchel a ofynir am y glo yn awr yn myned i arcs am beth amser eto. NidJ yn unig fe goledelir y golygia.d gan ein mas- nachwyr, ond dyna a greidir gan y prynwyr goreu ar y Cyfandir. Y mae un o fasnach- "çyr glo mwyaf America, gyda chynyrch o yn ages i bum miliwn o I dunelli, yn dweyel y byd'dant yn alluog i allforio pum cant (h elunelli. Felly yn yr Almaen hefyd- Dvwed Is Drafrfoddydd yr Unol Dalaethau- yn Frankfort fod y gahvad am lo yn fwy na'r cyflenwad. Dengys yr awdurdoet yma fod prisjau uchel y glc yn dylanwadu yn- anffafricl ar ganghenau eraill o ddiwydion. Dywedir y bydd y fasnach mewn haiarn a dur Ellmynig yn fywiog am beth amser. Yma yn NeheudKr Cymru lla\yenydd yw gweled y glowyr a'r perehenogion yn llawen n boddlon gyda golwg ar beidio codi mwy o lo nag a fydd raid yn- awr. Darfu i dan dori allan yn lluesty milwrol' Cork ddydd Iau, a dinystrio yr ystordai a'u cjawjsiad a'r :11 a- liwjnt.

El Gladu gan nywo".

Achosion Trwyddedol yn Abersele.

.,1",..'('',:-,.,.'."=.'"…

Ethollad America.