Skip to main content
Hide Articles List

28 articles on this Page

Advertising

JACK Y LLONGWB -'

Gorlenwl Tat yn Llnndain

Hnnanladdiad Penderfynol

News
Cite
Share

Hnnanladdiad Penderfynol LLYTHYRAIT TORCALONTS. Darllenwyd dau o lythyrau pruddaidd yn y trengholiad a gynhaliwyd yn Willias- ton. Nantwicb, nos Wener, yn nglyn ag hunanladdia^i Robert Toothill, insurance agant, oorph yr hwn a ganfyddwyd yn ei ystafell wely, yn ei breswylfod yn Willas- ton, y noson flaenorol gan yr heddgeid- waid. Yr oedd yr ymadawedig wedi bod yn aros gyda'i wraig yn nhy ei dad yn nghyfraith yn Crewe yn ystod y pymtheg- nos diweddaf. Prydnawn dy(Jd Mercher gadawodd ei gartref, a, boreu dydd Iau der- byniodd Mrs Toothill ddau lythyr oddiwrth yr ymadawedig o Gaer. Gadawodd yr ymiadawedig Caer nos Fercher. ac aeth i'w gartref yn Williaaton, a llwyddodd i fyned i. fewn i'r ty trwy dori ffenestr, ac wedi hyny aeth i'w ystafell wely lie y cymerodd ddogn helaeth o carbolic acid. Dywedai gwraig yr ymadawedig ei fod wedi dod i feddiant o'r swm o gant a haner o bunau y Nadolig diweddaf,. a'i fod wedi gwario yr oil ei hunan, oddigerth yr hyn a gostiodd perdoneg a brynwyd iddi hi. Yr oedd wedi cweryla gydog ef yn nghylch ei arferion o yfed. Yn ddiweddar ni bydd- ai byth yn dod gartref yn sobr. Yr oedd yn enill pum swllt ar hugain yn yr wytb- nos, ond ni byddai byth yn rhoddi dim iddi hi. Darllenodd y Crwner y ddau lythyr a dderbyniodd gwraig yr ymadaw- edig ddydd Iau. Yr oedd y cyntaf yn rhedieg fel hyn:—"Anwyl Briod,—Yr wyf yn berffaith sal ar y syniad fod ein bywyd- au yn cael eu difwyno yn awr, ar ol byw mor gysurus yn nghyd, ond pan y deallwyf na cherir fi gan fy anwyl briod, dros yr hon yr aberthwn nid yn unig fy enw, ond fy mywyd, nid yw bywyd yn werth byw i mi. Oni buasai am fy mhriod anwyl, a Brett a Doris, fy mhlant, ni buaswn wedi bodoli am amser mor faith ag y gwnaethum. Yr wyf yn cael fy mhoeni, ac y mae fy mli»" fel trobwll. Yr wyf yn gobeithio y bydd i Dduw weled ar i mi ddod drwodd yn llwvdd- ianus, ag y bydd idcfo eich h^mddiffyn, ch harwain chwi, fy anwylyd, Bret a Doris, a madden fy m-hn->• •• i Dichon nas grwelaf chwi mwyach vn y bvd yma, ond disgwyliaf drwy ras Duw eich cyfarfod chwi i gyd rhyw ddiwrnod. Bydd- ed i Dduw amddiffvn eich <rwr calon-rwyg- aJ. Yn ei ail lythyr ysgrifenai yr ymad- awediti: "Gdbeithio y bydd i chwi roddi eich ffydd yn y Goruchaf a'ch hunig War- edvdd. Gwnewcb eich gareu. Gwerthwch i fyny. Yr wyf vn wallgof. Gobeithio y bvdd i chwi vrnddiried yn Rhaerlunia^th. Bvdded i T),1,V mVb ev-"nrtb--v,, c11wi j' Urett a rm-s. Dvuh^eiodd y rheithwyr 1 ruerrhtam srferoi.

[No title]

Hunanladdiad Glowr. -I

iRHAGOCHELIADAIJ YR HYDREF.

Y Fasnach Lo., -

Chamberlain yn Gwadu.

AT Y GOLYGYDD. -

[No title]

Advertising

Undeb y Merched Gwelthlol.

Bwrdd Gwarcbeidwald Traffvnon

Cymervd Spidto I'r Ddalfa.…

Advertising

Rhoddwr Haelionas.

IHen Droseddwr.

Tv-dorwyr yn cael en Dal.

TeitI Newydd I'r Frenhlnes.|

[No title]

MlIwr yn Lladrata oriawr.

!.Heddyglnlaeth Newvdd.

I Ystorm e Fellt yn Hgholwvn…

IY Gallnoedi a'r Boertaifr.

1 Arglwrdd Rosebery a Syr…

- Dvcbwellad y Cadfridogion.

Imladdfa Rhwng Dwy Ddvnes.