Skip to main content
Hide Articles List

28 articles on this Page

Advertising

JACK Y LLONGWB -'

Gorlenwl Tat yn Llnndain

News
Cite
Share

Gorlenwl Tat yn Llnndain BETH DDYWED ARGLWYDD ROSE- BERY. Anerchodd Arglwydd Rosebery gyfarfod enfawr yn Neuadd Drefol Holborn, Llun- dain, nos Wener, mewn cysylltiad ag etholiad aelodau y oynghorau corphoraeth- ol a 4efydlir yn Llundain. Dywedai fod yr otholiadair hyn yn meddu y fantais hono, y gallai dyn bleidleisio ar y naill oohr neu'r llall a bod yn wladjgarwr, a byddai iddynt ddangos i'r bdbl mai nid yn Neheubarth Affrica yr oedd eu holl fuddianau. Peth da arall yn nglyn a'r etholiadau hyn ydoedd cm bod yn cael gwaredigaeth o'r festris Llundeinig y rhai oedd yn rhy blwyfol hyd yn nod yn eti henwau i gydfyned a'r bywyd newydd sydd wedi cychwyn yn Llundain er pan sefydlwyd y Cynghorau Sirol. Yn mysg y owestiynau a fwriedid eu rhoddi i'r ymgeiswyr yr oodd dau yn gofyn iddynt a oeddynt yn adeiladwyr neu berchenogion meddianau. ac os yr olaf 1 roddi manylion. Tybiai ef fod yn briodol rhoddi y cwestiyn- au, hyny, am y rheswm. mai cwestiwn y tai ydoedd y prif gwestiwn yn Uundain. Bu- asai ef yn dymuno gweled nid yn unig y gweithwyr ond y gweithfeydd hefyd yn cael eu symud i'r wlad. Gallasai rhai ddyweyd mai materion personol oedd y rhai hyny, ond yr oedd gan y Wladwriaeth lawer o ffyrdd i fabwysiadu y cynlluniau a ddymunai gefnogi, a phe buasai yn tori ei chysylltiad a'r dymuniad i fanteisio'r cyfoet/hogion, a chefnogi y cynlluniau i symud gweithwyr a gweithfeydd i'r wlad, buasai wedi gwneyd llawer tuag at fyned at wraidd y drwg o orlenwi tai. Y tro di- weddaf y siaradodd ef ar y cwestiwn yma yn Llundain yr oedd wedi galw am flben- reolwr. Nis gallent gael y fath ddyn, ond dylasent gael y cyfryw awdurdod. Pe y buasai Llundain yn dywetyd ag un llais, "Bydd i mi wneyd y peth yma," onid oedd- ynt hwy yn tybied y buasai iddo gael ei wneyd? Ond yr oedd ewyllys Llundain ymddangos fel pel byddai wedi ei dym- chwelyd. Pan yn croesawu y Gwirfoddol- wyr yn ol rhaid iddynt gofio fod meusydd brwydrau yn Llundain, a bod y rhyfel yno yn un barhaus. Nid oedd yr un cwestiwn oedd yn fwy Ymherodrol na hwn. Dywed- id mai hil Ymhetrodrol oeddynt. Os oedd- ynt, bydded iddynt fod yn hil Ymherodrol mewn gwirionedd, a dyweyd na byddai iddynt ganiatau i'w dineswyr gael eu dwyn i fyny yn y fath fodd ag oedd yn rhwym o'u harwain i droseddau, afiechyd, a mar- J wolaeth. I

Hnnanladdiad Penderfynol

[No title]

Hunanladdiad Glowr. -I

iRHAGOCHELIADAIJ YR HYDREF.

Y Fasnach Lo., -

Chamberlain yn Gwadu.

AT Y GOLYGYDD. -

[No title]

Advertising

Undeb y Merched Gwelthlol.

Bwrdd Gwarcbeidwald Traffvnon

Cymervd Spidto I'r Ddalfa.…

Advertising

Rhoddwr Haelionas.

IHen Droseddwr.

Tv-dorwyr yn cael en Dal.

TeitI Newydd I'r Frenhlnes.|

[No title]

MlIwr yn Lladrata oriawr.

!.Heddyglnlaeth Newvdd.

I Ystorm e Fellt yn Hgholwvn…

IY Gallnoedi a'r Boertaifr.

1 Arglwrdd Rosebery a Syr…

- Dvcbwellad y Cadfridogion.

Imladdfa Rhwng Dwy Ddvnes.