Skip to main content
Hide Articles List

46 articles on this Page

TRANSVAALII

MARWOLAETH TYWYSOG CHRISTIAN…

Adref o'r Rhyfel.

Damwaln Angeuol mewn Angladd

, Bronchitis yn CjffreSin…

Yr EthoUad Ddiweddaf.

Gjflooaa Gweithwyr

News
Cite
Share

Gjflooaa Gweithwyr (Gan Mabon, A S ) Gadawn o'n hoi yr honiadau a wnaed gan Doriaid i'r perwyl fod Llywodraethau yn gallu rheolciddio masnach a chyflogau, a gadewch i ni edrych mewn gwirionedd sut y safwn. Y mae Adran Llafur o Fwrdd Masnach yn cyhoeddi adroddiad ar gyflog- au ac oriau yn ystod y flwyddyn ddiweddaf ac wyth mis o'r flwyddyn yma (ac v mae yr Adran i'w longyfarch am ddwyn yr ad- roddiad i fyny i ddyddiad tnor diweddar), a dangosir cynydd o 95,000p yr wythnos yn 1898 i 150,000p yn Awst y flwyddjTi yma, yr hyn a effeithia ar 175,576 o weith- wyr. A thra y mae y ffaith yma iiwehlaw ei hamheu, wedi'r oil nis gellir ei hystyried yn enill gwirioneddol hyd ues y byddo gallu pwrcacsol y .gweithwyr yn aros yr hyn ydoedd cyn y cynydd. Yn y He cyntaf, gadawer i ni geisio sylweddoli y cvfrifir fod wyth miliwn o weithwyr yn y Deyrnas Gyfunol; nid oes ond un ran o wyth wedi derbyn codiad yn eu cyflogau, tra y mae gallu pwrcasol yr oil wedi lleihau i raddau helaeth. Bydd i hyn, os gwasgara dros yr holl boblogaeth weithiol, wrthfantoli y codiad. Er eng- raifft-e,r ein bod ni yn mysg y rhai ffocfus —dywed yr adroddiad fod haner y cynydd yn cael ei gyfrif am dano yn y fasnach mewn glo. Ond hyd yn nod yn mysg y mwnwyr eu hunain y mae y codiad yn ngwerth ymborth, Ilestri, a rhenti yn llei- hau i raddau mawr wir werth yr ychwan- egiadau a wnaed yn eu cyflogau. Ar ml law arall, y 'mae'r codiad yn mhris y tan^dd yn effeithio yn llawer mwy ar y gweithwyr hyny a dderbyniasant ychwan- egiad yn eu cyflogau, ag ystyried yr hyn sydd ganddynt i'w dalu am goginio, cyn- hesrwydd, a goleuni. Ond wed'vn dyna'r 7,900,000 o weithwyr na dderbyniasant ychwanegiad yn eu cyf- ogau, er fod eu gallu pwrcasol wedi ei ostwng i gyfartaledd cydradd i rai a fuont ffodus i gael ychwanegiad. Beth am dan- ynt hwy? A ydynt i'w llongyfarch? A beth am golli cyflog oherwydd afreoleidd- dra eu gwaith, a hyny mewn llawer am- gylchiad yn tarddu oddiar godiad yn mhris tanwydd? Eto, beth am y colli cyflogau ar ran 34,000 o weithwyr, y rhai y bu orfod iddynt sefyll allan er cael ychwanegiad yn eu cyflogau, ac am y draul ar ol y sefyll allan ? A yw hyn yn fater llongyfarchiad diffuant a chalonog? Nid wyf fi yn tybio hyny. Eto, os yw y Llywodraeth i gael clod am un ochr i bethau, gadawer iddi hefyd fynwesu y Hall. Ar y cyfan, rhaid esgeuluso un am na wel un rheswm neill- duol am lawenydd cyffredinol. Nid am fy mod yn cyhudido Swyddfa Bwrdd Masnach o lawenychu. Na, na; oblegid y maect hwy, o bawb dynion, yn myned ar hyd fford(I ystddegol yn y modd mwyaf oer. Ond bu eraill yn llawenychu oblegid y gwelent gyfle i eeilio ar y ffigyrau gau resymau. Ac er gosod y gwir o flaen fy narllenwyr-y rhai ydynt, mae'n debyg, o'r dosbarth. gweithial-Y gwnaethum y sylw- adau hyn ar y mater. Oblegid ar ol pob peth dyma fel yr yniddengys pethau i mi, a hwyrach y maddeuir i mi am ddweyd Dad oes un ffordd arall i edrych ar y ffeith- iau o safbwynt trefnidiaeth. Ceidw y cwestiwn yn eglur o'n blaen, symuda bob atalfa oddiar y llwybr, a symia i fyny yn ddigamsyniol, y costau. Yna daw y gofyn- iad, Ai dyma yr oil y galL gweithwyr y wlad ddisgwyl am dano? A ydym am bar- hau i dincro gyda ffeithiau trefnidiaeth drwy yr hyn yr enilla. un adran o'r gweith- wyr fantais, neu y tybiant hyny, ar drawl adran. arall ? Ai y fantais dros amser yma y naill dros y llall yw yr oil a wneir erom gan yr undebau gweithfaoW3 Neu rhodder y mater mewn gwedd arall: ai dyma yr eithaf a allwn ni ei wneyd y naill i'r llall drwy ein siarter fostfawr o'r "daioni mwyaf i'r rhif mwyafP" Pan ddeuwn i lawr at ffeithiau, cawn weled fod hyny 0 ddaioni a sylweddolir gan 1,175,576 o'n gweithwyr yn peri aftfantais difrifol i 7,900,000 o'r un dcsbarth o bobl. Ai nid oes yna ffordd ratach a berach allan o'r anhawsder ? Rhyw ffordd fwy parhaol na thaliadau sefyll allan a. chyfraniadau mawrion. Ai ni ddylai y Senedd, pe cynrychiolid y gweithwyr yn gryfach, wneyd mwy i ni na hyn ?

Geisio NeweidlR Yfflherodrfes…

[No title]

ANRHYDEDMf MR KRUGER-

BULLER A'R BENDEFIGAETH.

TRYWANU CHWAREUYDD.

GWENWYN BLINDER MAWR.

[No title]

AFIECHYD TOST TORIAETH CYMRU.

TORIAETH YN NGWISG ERLIDIWR.

ETHOLIAD BWRDEISFEYDD LLUNDAIN.

YMGIPRYS YR IEITHOEDD.

.-04-FFAITH GWERTH EI GWYBOD.

[No title]

Advertising

Deddf lawn I Weithwyr.

Al Gwir am irglwvdd Rosebery…

Crenlondeb at Gaseg yclggbaer,…

Lllfogvdd Trvmion.

[No title]

AR OL DE WET.

YR ANFFAWD YN JAOOB8DAL.

Y BOERIAID YN M^DDIANU PHILIPOLIS.'

KRUGER YN FFARWELIO A'I WRAIG.…

[No title]

CHINA"

----Y DDIRPRWYAETH FILWROL…

! ATEBIAD A^tKRIC TTR CYTUNDEB…

--. YR HYN RAID I CHINA DALU.

[No title]

[No title]

Sarwoiaeth Alaeflias BffRJflw…

Cvhuddiad o Dreisio Gwraig…

Saeargryn yn Venezuela.

Tr Arglwydd Brif Farnwr Sewydd.…

OLD FALSH1 TEETH BOUGHT. -

BARBAREIDD-DRA RWSIA.

RHUFAIN A PHROTBSTANIAETH.i

UNOL DALAETHAU AWSTRALIA.

Advertising