Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

[No title]

News
Cite
Share

Dywodir fod enwd y mushrooms yn oir Gaer eleni yn fwy nag erioed. Syrthiodd Mrs Lewis, 91, Coedpennar road, Pontypridd, i lawr dros y grisiau ddydd Gwener, a uu farw mewn oanlyniad. Deallwn fod yr Henadur R. Cory wedi darparu rhodd o bum' mil o bunnau tuagat waddoli Coleg y Bedyddwyr yn Mangor. Yn Pennsylvania y mae dros 150,000 o lowyr wedi dyfod allan ar steic mewn cylch- oedd lie y gweithir glo careg. Mewn ffactri yn y Gray's Inn road, Caer- ludd, ddydd Llun, cymerodd ffrwydriad le, a lladdwyd tri o ddynion. Dywedir fod y gost o anfon milwyr o India i China yn barod wedi costio i Bryd- ain tua dwy filiwn o bunnau. Y mae Llywodraeth y Twrc wedi nyd- synio i dalu yr iawn o 100,000 o ddoleri i'r America o fewn tri mis. Mae Mr Ingle Joyce, daaleuydd i'r Try- sorlys, wedi cael ei benodi yn farnwr Adran y Chancery fel olynydd i'r Batrnwr Stirling. Dywedir mai Rhyfel Affrica yw yr unig ryfel yn mha un y mae yr oil o filwyr Pryd- ain wedi ymladd mewn gwisgoedd neu ddillad o'r lin lliw—khaki. Yr wythnos ddiweddaf bu farw Mr Stephen Cable, Maiden, yr hwn, yn ystod ei wasanaeth fel clochydd a bedd-dorwr, a gladdodd dros ddwy fil o bersonau. Y mae pobl Crediton, Lloegr y pentref lie y ganwyd y Cadfridog Buller) wedi pen- derfynu codi clochdy a ohloc ynddo er coff- adwriaeth am wrhydri y Cadfridog enwog. Mewn canlyniad i gl-efyd y traed a'r gcnau yn Westerton, Crieff, y mae y Bwrdd Amaethyddol wedi cyhoeddi 44 o blwyfi yn mha rai y mae symudiad anifeiliaid yn oael ei rwystro. Y mae awgrym wedi oael ei roi i'r Dr Leyds nad yw Llywodraeth Ffrainc yn dy- muno ar i Mr Kruger vmweled a Ffrainc. Beth a wna, rhaid aros i weled. Hysbysir fod amryw o'r Boeriaid ydynt yn garcharcrion yn awr yn Capetown wedi amiygu eu parodrwydd i fyned allan efo'r Pryjdeiniaid i China i ymladd yn erbyn y Boxers. Yn Llys Ynadol Westminster, Caerludd, ddydd Iau, cafodd xlichard Whitehead a Thoroas Barnett eu dirwyo i lOOp a oOp yr un am gadw ty at fetio yn Lambeth. Nos Wener, ger Bath, fel yr oedd Mrs Coney, priod y Milwriad Coney, yn croesi y rheilffordd, aeth tren fuan ar ei thraws, gan ei lladd yn y fan. Er fod masnach dipyn yn fywiog ar hyn o bryd y mae ugeiniau o seiri a pheirianwyr wedi gorfod ymadael o Gaerdydd yn ddi- weddar i ehwilio am waith. Lladd ei gariad, Sarah Willett, yw tros- edd Jolin Jt arr, 19 miwydd oed, a dydd Llun cafodd ci ddedfrydii i farw, yn yr Old, lkjley, Llundain. Y mac y Llywodraeth ncwydd gyhoeddi rhestr o'r tair mil oeddynt yn garcharor- ion gyda'r Boeiraid, ond a ryddhawyd .yn ddiweddar. Dywedir fod yr Arlywydd McKinley wedi yrauno cfo r Ohio Infantry pan oedd yn ddeunaw oed, ac ixldo gymeryd rhan yn y Rbyfel Cartrefol. Am i Eglwyswr yn St. Paul's, Horiston, ddydd Sul, yiagrj'mu i'r gonlewm yn lie ;'r dwyrain, rhoes y rheithor orchymyn ei rod yn cael ei droi allan o'r adeilad rhag blaen, yr hyn a wnaed. Hysbysir mai)- rhai canlvnol fyddant feirniaid cerddorol Eisteddfod Genedlaethol -Alertliyr:-Pencerdd Americ-,t- Mr 1). Jenkins, Mus. Bac.; Mr C. Francis Lloyd, Mus. Bac.; Dr Coward, a Mr Dan Price. Yn Nghromlyn, yr wythnos ddiweddaf, darfu i Elizabeth Daniels 16 oed, gyflawni Jiunanladdiad drwy foddi ei hunan am i'w mam ei cheryddu am fod allan yn hwyr yh y nos. Cyrhaeddodd y "Commonwealth*" ber- ynol i'r Dominion Line, yn y Ferswy, o Bos- ton, wedi gwaredu ar ei mordaith ddwylaw y llong "Leading Breeze," yn cynwys y Cad ben Dorr a thri o ddwylaw. Yn Adran Ysgariaeth, ddydd Iau, darfu i'r Barnwr Barnes ganiatau ysgariaeth i William Gibson, o Sunderland, am fod ei wraig wedi cyflawni godineb efo llafurwr a 'i enw Patrick Lyons. Yn Senedd Ffrainc, ddydd Gwener, yn horwydd rlivw ymrafael rhwng yr aelodau, gorfu i'r Prif Weitiidog ohirio y Ty, gan orchymyn ar i heddgeidwaid glirio y cyn- rychiolwyr cythryblus allan. Cafodd Mr James Lewis, Y.H., Plas Draw, Aberdar, iawn o IfLJlJÙp oddiwrth berchen- ogion Glofa yr Ysgubor Wen, am i'r dwfr o'r cl 11 Icf-,t houo beri gorlifiad yn Lefel yr Mon, Aber Nant. Mewn pregeth a draddododdy Dr Joseph Parker o flaen vr Institute of Journalists, Caerludd, yr wythnos ddiweddaf, dywedai, yn mysg pethau ereill, mai ffeithiau ddis- gwyliai efegael bob amser yn y newydd- iaduron. Y mae mam-yn-ngliyfraith yr eneth Maddern, yr hon sydd yn v ddalfa am lof- ruddio ei brawd trwy ei daflu i Borthladd Newlvn, wedi ei chymeryd i'r ddalfa ar y cyhuddiad. o weithred gj-ffelyb. Rhoddwvd tystiolaeth i'w herbyn gan yr eneth. Y mae vn ffaith ryfedd fod Arddangosfa Paris cyrhaedd ei man uchaf wyth- llC:iU cyn diwrnod ei chau. Yr oedd y nifer cedd vn bres-cnol ddydd Sul dros 652,000 o ymwelwyr—uwchlaw unrhyw nifer yr ym- welsai a.g unrhyw arddangosfa yn Ffrainr- Av eithrio y faith gnnt o filoedd. a vmwel- asant efo'r Arddlangosfa mewn diwrnod yn Chicago, yr oedd y nifer uchod yn fwy na'r un arall y gwyddys am dano. Am gyfansoddi penill yn fyrfyfyr yn Eis- teddfod y Carneddi. ar gyflwyniad ffon yn onr'^f? i'r llywydd. Mr W. Jones, A.S., Mr R. Pritchard a orfu. Dyma'r penill: Ein haelod mawr Seneddol Anrhegwyd gyda ffon: Maoii eistedd yn ei "adair Yn siriol ac yn lion Ppn a vn ol i'r Senedd, Ei galon fydd ar dan, Yn ymladd am iawnderau A rhyddid Cymru lan.

IACHAD SICRI RICKETTS. --.--

Advertising

Cyboddlad o Brywanu yn ! Mhwllbell.

ganesyn Cynhyrfus o'r Mor