Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

[No title]

IACHAD SICRI RICKETTS. --.--

News
Cite
Share

IACHAD SICRI RICKETTS. Edrychwch na fydd i'ch esgeulusdra chwi achosi anffurfiad. QUEENIE HENLY. 'from a Photograph.) Wood street, Calne, 'Wiltshire, Tachwedd 8fed, 1899. Foneddigiou,-D.Vmulle.f dystiolaethu iragoroldeb eich Scott's Emulsion at riokets. Pan oedd ein geneth fach yn chwe lllioodyr oedd ei hysgwyddau yn ymddangos yn anffurfiol. Cawsom gyngor meddyg yn ei gylch, a dywedodd ef mai y rickets oedd, a chynghorodd ni troddi Scott's Emulsioniddi, yr hyn a wnaethom, ac yr ydylD. wedi ei roddi iddi am ddeuddeng mis. Nis gallwnsiarad yn rhy uchel am dano wrth b- sydd ganddynt blant a rhyw anffurfiaeth arnynt, gan fod ein merch fach yn awr mor gryf ac iach ac y gall unrhyw blentyn fod,diolch i. Scott's Emulsion. Cynghorais fy chwaer hefyd ei dreio i'w baban, yr hwnoedd yn dioddef oddiwrth yr ecsema. yn ystod tori danedd, ao ar ol defnyddio Scott's Emulsion am ddau ns dechreuodd y baban wella, ac mae yn awr yn hollol iach. (Arwyddwyd) BESSIE HENLY. Y rheewm i'r meddyg argymhell Scott's I Emulsion yn yr achos dan sylw oedd yn ddiamheu am oi fod yn gwybod ei fod y parotoad goreu o ood-liver oil, hypophos- phites of lime and soda, a glycerine. Rick- ets ydyw ffurf o ddaffyg-maeth. Nid ydyw y cyfansoddiiad yn alluog i gyflenwi y corph yn ei dyfiant a digon o faeth, ac mae yn canlyn y bydd y tyfiant yn ddiffygiol, Mae cod-liver oil yn wybyddus er's hir amser fel maeth o'r gwerth mwyaf. Cyd- nabyddir gan bob mddyg fod "hypophos- phites of lime and soda yn gymhorth mawr i'r cyfansoddiad gyda cod-liver oil. Mae glycerine yn rhwystro eplesiad ac yn hy- rwyddo sugniad yr olew. Mae cyfuniad o'r rhai hyn felly yn ffurf Scott's Emul- sion, yn foddion goreu sydd bosibl i rwystro y tueddiad i nychu yn y cyfansoddiad. Mae 1. II 11 y parotoir Scott'a Emul- sion, ac ni cheir cod-liver oil mor hawdd ei gy- meryd ao mor ysgafn i'r treuliad mewn unrhyw ffurf arall. Nid oea ffurf arall o codrliver oil yn debyg i Scott's Emul- sion, na'r un y geilir ei gydmaru ag ef. Os oes arnoch eisieu gweled y canlyniadau goreu oddi- wrth cod-liver oil, dylech ar bob eyfrif fynu cael Scott's Emulsion. Gellwch gael pot o Scott's Emulsion fel siampl ond anfon tair ceiniog i dalur clud- n iad i Scott and Bowne, Limited, Manufac- turing Chemists, 95, Great Saffron Hill, London, E.C., ac enwi y papyr hwn. Owerthir Scott's Emulsion gan bob fferyll- y. wroneswraettt reaaygol yn canmol y fturf ydd. -=:. -Y"-

Advertising

Cyboddlad o Brywanu yn ! Mhwllbell.

ganesyn Cynhyrfus o'r Mor