Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

CAMBRIAN RAILWAYS.

Advertising

Advertising
Cite
Share

i ■, ■. CAMBRIAN RAILWAYS. INTERNATIONAL SHOE & LEATHER FAIR/AGRICULTURAL HALL, NOV. 5th to 10th. LORD MAYOR'S SHOW, NOV. 9th. POULTRY SHOW AT CRYSTAL PAL- ACE, NOV. 12th to 15th. On Thursday, November 8tli, and Mon- day November 12th, 1900, Cheap Excursion Tickets will be issued to LONDON, I From Pwllheli, 10.30 a.m Afcn Wen, 10.45 a.m; Criccieth 10.56 a.m.; Portmadoc, 11.10 a.m.; Minffordd, 11.15 a.m.; Pen- rhyndeudracth, 11.21 a.m. 2 days tickets, issued November 8th and 12th, 12s; 5 days tickets, issued November 12th, 19s 6d; 8 days tickets, issued November 8th and 12th, 23s. Talsarnau, 11.28 a.m.; Harlech, 11.33 a.m.; Llanbedr and Pensarn, 11.43 a.m. 2 days tickets, 12s; 5 days tickets, 18s; 8 days tickets, 12s. Barmouth, 12.7 a.m. 2 days tickets, 12s; 5 days tickets, 18s; 8 days tickets, 21s. Barmouthl2.17 a.m. 2 days tickets, 12s; 5 days tickets, 17s 6d; 8 days tickets, 21s. All illforn;atioll regarding Excursion Trains and Tourist Arrangements on the Cambrian Railways can be obtained from Mr W. H. Gough, Superintendent of the Line, Oswestry. C. S. DENNISS, Secretary and General Manager. Oswestry, October, 1000. jCASINE Will cure Headache, Neuralgia and Toothache in a few minutes. Y mae EASINE yn sicr o wella CUR MEWN PEN, NIWRALGIA, DDANODD, a phob math o • BOEN MEWN PEN, mewn ychydig funudau. Derbyniwyd miloedd o dystiolaethau pwysig. Anfonir EASINE drwy y Post am Is. Parotoir yn unig gan HUGH JONES, Manufacturing Chemist, MEDICAL HALL, BLAENAU FESTINIOG. towels PFSNYROYAL i AND STEEL. PILLS F BNVwol) Mne y Peleni gwerthfawr hyn eywiro pob afreoleidd-dra, yn symud rhwystrau, ac yn esmwythau y poenau y mae v benywod yn agored iddynt ar adegau neillduol. Blychau Is He, a 2a 9c gan bob Ffervllydd. Anfonir hwvnt unrhvw Je nr dderbyniad 15 neu S4 o Ivthyrnodau can E. T. Towle & Co., Omieuthwyr, Dryden street. Wottineiam. GEMAU RHAD.—Bydd siopwyr Laf4 Stoc fwyaf a'r prisiau iselaf yn Mas nachdy Millington 12, Houndsditch Ton don. Gellir cael clocdau, Oriadtiron, Cyllill, Cribau, Gwydrddrycbau, Pibelli, Pwrsau, Violins, Accordions, Jubilee Jewellery, Catalogues darlunfdig i'w cael yn rbad. RAPHAEL'S ALMANAC, 1901, NOW READY..—Contains Hints to Farmers and Gardeners; Birthday Information for every day, and the Fate of any Child born during the year. When to court, marry, buy, sell, speculate, hire servants, seek employment, set fowls, fish, bake, brew, travel, remove, or do anything else. The best Almanac published. 128 pages, price Sd^post.free 7d. Foulsham, 4, Pilgrim street, Ludgate Hill, E.C., andaIi Stationers and Rook., stalls. 940 I CLARKE'S B 4J FILL8 • warentir i wella pob diffyg «r 7r organau dyfrol, yn y naill ryw fel y Ha^» yn nghyda gravel a phoen vn y cefn. Owarentir eu bod yn rhydd oddiwrtb mercury. Sefydlwyd ar' 80 mlynedd. Mewn blychau 48 6c yr un gan bob fteryllydd a gwerthwr cyffyrian breintiedig yn mhob man, nel anfonir hwy o nnrhvw gyfevriad am 60 stamps gan y ewnenthnrwyr, The Lincoln ard,Midiand OothiHm Prne Oompanv. Jjjnxnlii. DON'T COTTG-RUSP- DON'T C.OtTGH-ItSP, DON'T COUGH—USE There is absolutely no remedy bo Rpe«Ay and effecfcuai. Qne alone privw 16 taken bv the most deuca*? F,ATINWS COUGH LOZENGES, XT EATING'S COUGH LOZENGES. KEAT TN G'S COUGII LOZENGES, If yon cannot sleep for conghinB one Keating's lozenge will set you right Any Doctor will tell you they are UTTERLY UNRIVALLED UTTERLY UNRIVALLED. UTTERLY UNRIVALLED. Sold everywbei in each, or free on receipt o stamps, from TH0MAS KEAUNG, Chemist, London. RICHARD EVANS Meddyg Bgjni (Bone Setterj, PENYGROES. Hysbysij «i fod yn cwmystradllyj TEMPERANCE, 20, Penlan street. Pwllheli, bob dydd Mercber. Blaenau Ffestiniog, Iau> yn fl, CHURCH STREET. Bol> <lydd Gwener yn SPORTSMAN HOTEL) Portbmftdoif. Bob gadwm yn Nghaernarfon. vn y NKWBOK- OUGH ARMS a'r HARP INN (J. JonG^j. FITS CUREDI From the fin* d05e of Ozerinm flts tet«. It h*a cured { w. NICHOI'I') Pham»i-"«llt<caI ChamlBt. as. Hljjh Btroat, Balfaat. COI.D MEDAL., Health Exhibition, London. Aw Benger's Food is not only high\y nutritious, but is most easily digested, so_ delicious that it is enjoyed by the youngest Infant, or the moM d I'- e i ,cate FOOO"FOR Ijid. IINFANTvgy IRYALIDS, AND THE ACED. Benger's Food is sold in TINS by Chemists, &c.. eve i» WATCH A 0MAIN FOR Pug PAT*> WOW I 1 JIoti Mid Gtrli eta £ & • KlCmtL- I I riATKD WATCH. ait» » CHAIN and ?/W JK CHARM for w.Hlni; 1} domn paekago of Mm Bl.UINE at Klvoprtnce each. Send year r V fall address, lneludiiw name of County* VuflVS by rHu n mail, and we will mwatd the BlntaM. vNV post i>ai<l, and a hu*« premium li«t. Wo money n^ufrnd. BLUINB Oo. (Dep*rtraen* »1) £ 41. Glpay Road. Wast Norwood. Uadrn, U. ,w ESDONIAD AR EFENGYL IOAN. Gan y Parch Evan Roberta. A IL-ARGRAFFTAD, yn awr yn barod, mewn llian hardd, Haner Coron. Ar werth gan yr holl lyfrwerthwyr. Argratf- wyd a chyhoeddwyd D. to. Da vies, Caer- narfon. MR JOHN HUGHEb, ARCHITECTS SURVEYOR, AND CIVIL ENGINEER (Engineer for Pwllheli Pier), PWLLHELI AND COLWYN BAY. -I HAZELMERE, LAWSON ROAD, I CfH^VYN BAY. 1, BAY VIEW TERRACE, PWLLHELI. GWALIA HOUSE, HIGH STREET, PORTHMADOG (MR J. H. ROBBRTS). pYFLAWNDER o Ddilladau P.6óJ Ties, Coleri, Hetiau, Crysau, &c., am y prisiau isaf sydd yn bosibi. Cofiwch, os u-iiiqu Bargeinion, ymweled a Gwalia House, Porthmadog. 487 "■ 'v ■ 11 c. WALTWWILLIAMS, AUCTIONEER, HOUSE, ESTATE, AND COMMISSION AGENT, MORTGAGE A.'H) INSURANCE BROKER, 1, QUEEN'S ROW, DOLGELF-EY, N. W Bangor & District BiJlposting Co. MEMBERS OF THE UNITED BIL POSTERS' ASSOCIATION. Proprietors of the principal boardings i Bangor and district. Treble the Space of any other Local bill- poster. Carnarvon & District Advertising and Billposting Co. Members of the United Billposters As- sociation. Owners of the principal posting stations in the district numbering over 50. We hold the sole advertising rights on the Snowdon Railway (North Wales Narrow Gauge Failway).-Office, 6, Pool Hill, Car- narvon. PERIS AND PADABN VALa. R. A. HUGHES (Alarch Gwyrfal BILLPOSTER, TOWN CRIER, AND BIIJL DISTRIBUTOR, LLANBERIS. j■t appointment of the District and Parish Councils. Owner of the Chief Posting Sta- tions, all in the mo^t prominent parte ot Llanberis and surrounding diitrietb for six nulea round. All orders entrusted to "i) care shall be promptly attenilwd to and ex- ecuted. NAN «XLB VALh. W. GRIFFITH DAVIES, i,ilip<««ter, Town Crier, Bill Distributor, PENYGROES, R.S.O. Billposting contracted it the moat moder. ate terms at Penygroes, Taiysarn. Nan tile, LlaolLvfni, &e. All orera oazefury and rirompclj executaa. OWEN ROBERTS, THEMADOC, BILLPOSTER PARISH COUNCIL AND PORTMADOC DISTRICT. Also Auctioneers and Concert Posters, Jfcc., &e. Also Distributor. Rhoddir Posters i fyny o Dremadbg i Rhyd-ddu, Penrhyndeudraeth, Uarn Ao.L- benmaen, &c., am bris rhesymol. Telir sylw dyladwy i'r post. ilae yn byw yn ymyl Post Office, madoc. t\' LIVERPOOL SHA FTESBUR Y HOTEL. JOUNT PLEASANT, fbree mmuteal walk from Cent-al and LimeStleet Stations and olbout ten minutes from Landing Stage. FIRST CLASS TEMPERANCE HOTEL. with Moderate Charges. Electric Light. 100 Rooms. Night Porter. I WANTEI\ Ac I a RIAN i'w rhoddi ar log yn ol 3! a 4 A. y cant, ar eiddo rhydd-ddaliadol — Am fanyiion ymofyner a Mr W. J. Wil^'iina MarKer- stree* eerJlarfon. GELLIR cael Arian am Log Rliesymol U ar Eiddo Rhydd-ddaliadol neu Bryd- lesol, neu ar Feichniaeth, &c., trwy ymof- yn 81 Mr R. R. Styfhe, Accountant, Caer- narfon. rp O BE SOLD, Freehold House, situate at No. G, Thomas street, Llanberis, t contains 6 rooms, back yard with entrance j from the outside, and a W.C. For par- ticulars apply to Isaac Hughes, photo- grapher, Thomas street, Llanberis. \TTANTED, at Carnarvvon, a General Servant, able to Wash.—Apply, with J reference, to R. H., Office cf this paper. SPECIALS AT YR s WYTHNOS ON YN YR AFR AUR, Caernarfon. — r:i,i MUSQUASH FUR TIES •• Is 6c, OWERTH J»«e. SKIRTS BRETHYN •• amls6H^g f TAN KID GLOVES •• Is 6^, GWERTH LARGE KNITTED I SHAWL3 •• Is, GWERTH ls 6|c. GWEDDILL O'R COSTUMES DUON I FERCHED o 68 11e, 10s 11e, 18a lie, Gwerth 108 yr un ycbwaaeg. JACKETS DU a LLWYD yn y ffasiynau diweddaraf, am 128 He GWERTH^->»^ym [jànra.. SIWTIAU I FECHGYN yn rohell dan eu prisiau eyffreain. CRYSAU ISAF a DRORS am yr Hen Brisiau. u TIES SIDAN am 6 k: GWERTH Is. STOC NEWYlJD O MELTONS gwahanol liwiau, 6-|c., 8^c., 10^c, » Is. 0}* COSTUME TWEEDS (WELSH), 54 modfedd o led, am Is. 6c y llath.J BOX CLOTH-COSTUME length of 6 yards am 7s. 6c. GWLANENI GWYNION A CHOCHION am yr hen brisiau. BLANCEDI am yr hen brisiau. L w YR AFR AUR, CAERNARFON. M8r o Gin yw Cymru i gyd." Mae_Cartr«f heb Fiwsig fel aelwyd heb din." YSTORDAI ARNFIELD. PWLLHELI, ABERMAW, A DOLGELLAU, —————— » GELLIR CAEL YNO Organs, Pianos, Harmoniums, &c. G YD A'R GWELLIANTAU DIWEDDARAF, AC O'R GWNEUTHURIAD GOREU, AM Y PBISIAU ISAF YN Y DEYRNAS. RHODDIR LLAWN GWERTH AM IlEX OFFERYNAU. TIWNIR AC ADGYWEIRIR PIANOS, ORGANS, HARMONIUMS, A PHOB KATIf. OFFERYNAU CERDD EREILL, GAN Y DYNION MWYAF MEDRUS, A THAN AROLYGIAETH 'MR. W. H. PYEMONT. Er prawf o radIonrwydd ac ansawdd ^da ein Hofferynau a anfonwyd allan o'n 4yatorfeyad ja ystod y misoedd diweddaf i Gapelau, Egliryei, ac i wahanol bersonau, gallwn ddaagos cymeradwy- Cedwir pob math o Lyfrau a Daxnau Cerddorol, yn nghyda Llyfrau ereill. Anfoner am reetr. Pob arclol)ioml i'w hanfon i Mrs. Arnfield, Dolgelley. Na feddyliwch y gallwch esgeuluso Peswch, B a diangc y gosb! H FRANC BALSAM" ai GWELLHA ef; XTreiwch Botel i/ij heddyw! ai GWELLHA ef;— XTreiwch Botel i/ij heddywj\ At ANWYD neu BESWCHX Mae ei Effaith yn Rhyfeddol. UN DOGN A RYDDYMWARED, AG A S/CRHA NOSWAITH O GWSG TAW EL. V CDYHttiCH GflELi AT BE5WCH f LLINlflRfl A LLEDDFA M Bob dolur Gwddf ac Ysgyfaint. Y FEDDYGINIAETH OREO MF AT BRONCHITIS, J Y PÀs, INFLUENZA, J DIFFYG ANADL AW: RHYDD DON GWERTHIR QAN PEROHENOQION A FFERYLLWYR YN MHOB TSQYPAINT# GWNEUTHURWYJt ATAN. »e».0p<,uir X"*#, FBANCK&<!»- i/ii a 2/9. Wrexh^iui 'r. <"t < <100." J. v' mvhg hxbs €». ■' iff s m timing HiS