Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Globe Furiiisliing n .1 Company, 12. to 18, FEMiiltOKE PLACE. LIVERPOOL. DODREFNIR AM ARlA. PAROD, NEC AR Y GYFUNDREFN LOG-FEN- THYCIOL ARBENIG AM BRIS- IAU ARIAN PARC D. NODIAD.-Mae n eyfundrefn Log-Fen- thycioi ni yn hollol wahanol i U8- rhyw un arall, ac y mae wedi fi chanmawl gan y Wasg yn gyffred mol. DIM SICRWYDD YN OFYNOL. DIM COSTAU YCHWANEGOL WRTH BRYNU AR Y GYFUNDREFN FENTHYCIOI. Mae y dull teg yn mha un y dygir ein bus- 8ea yn mlaea, a r Telerau rhesymol a'r pria- iau isel mor adna' yddus drwy Loegr a Gog- ledd Cymru, fel nad oes eisieu i ni voddi ych- waneg o fanylion. rjELERAtJ RHODDWN Y FAiiTAIS I N CWSMP^R- LAID I WNEYD EU TELERAU EU HUN- AIN GYDA oiOL .VG AR DALIADAU, GAN EU BOD HWY YN GWYBOD YN WELL Y SWM Y GALLANT EI DALU YN WYTHNOSOL NEU FISOL. Dantonir po11 nwyddau ya rhad, ao ni loddir unrhyw gostau ar y pryuwr. An- fonir Dodrefn i unrhyw ran o Losgr neu Gymru. Mae gcmym Vans neillduol os bydd eis- ieu, ac ni ehodir tal am danynt. Bydd i vmweliad a'n uiaiuachdy roddi boddlon- rwJdd uniongyrchol i bawb fydd yn hwr iadu prynu, ac fod ein nwyddau a'n telerau yn well nag a roddir gan neb arall ar y tel- eraa llog-fenthyciol. Caiff archebion gydar post syiw prydlon. Telir cludiad cwsmeriaid o'r wlad. DODREFSWCH AM ARIAN AROD, I NEU AR EIN CYFUNDREFN LOG- fenthyciql. AM brisiao ? ARIAN PAROD. Anfouir ein rhestr ddarluniadol, barn Wasgt a rhestr a'r prisiau, ar ymofyniad. Onau Busneø: -9 a.m. i 8 p.m.; dydd Sadwrn. 9 a.m. i <5 p.m. GLOBE FURNISHING COMPANY, J. R. GRANT, Perchenog), 12, to 18, PEMBROKE PLACB. LIVERPOOL. t Not in Britain only but all over the world the name of Ogg Brothers, Paisley Road Toll, Glasgow, S. W is known for first rate value, promptitude, care- fulness, and integrity,—four grand trade build- ers Try Ogg Brothers by a verbal or written order and you will not regret it. If you are far away, Write! Ogg Brothers ars Letter Order Specialists. LOT WOl.-Great Sale of Blouse Velvets, and Velveteens. Full Blouse length of 3& ymids. pretty Checked Velveteen for 3s 3d, poitage d extra, in Crimson, Royal Blue, Emerald. Elec- tric, and Pink. Lovely Corduroy Velveteens in Blouse lengths of 31 yards for 2s 64d, post- age 3d extra; colours: Black, Royal Blue, Ciimson. Emerald, Cream, Brown, Electric, Violet, Slate, and Fawn. Grand lot of High, Class Checked Velvets in Blouse lengths of 4 yards for 3s 9d, postage 3d extra; in light grounds with checks in Grey and Helio, Grey and Gold, Fawn and Blue, Grey and Pink, White and Ciimson, and White and Blue. LOT W02. For Window Curtains and Draping at all kinds. Very special lot of White and Cream Taney Figured Broche Muslins, 42 inches wide, remember, and nicely tas- selled down one side, 5 yards for 2s 9d, po.agib 3d extra; or any length cut at 6idper yard. Also an equally cheap line of delightfully soft and pure Floral Madras Muslin, nicely frilled down one side, and 42 inches wide, 5 yards for 3s 6d, postage 3d extra; or any length cut (LI 8jd per yard. Plain White Book Munlin nicely frilled down one side, and 30 inches v ide. 7 yards for 2s 9d; with 3d extra for postage. Very cheap. LOT W03. Some good things in Grey Twilled Cotton Sheets. We secured enormous Stocks of these before the great advance in Cotton, and can offer unequalled Talue at 2s 6d and 2s 114d per pair, postage 6d extra, and larger sizes and heavier weight at 3s 6d and 3s Hid per pair, postage 7d per pair extra. Free! Free! Free Ogg Brothers great Budget of Bargains (illustrated) for Autumn and Winter, 1900-1901. On leceipt of your name and full address we will send yo i this wonderful book free of all charge. When ordering, give your name and full poetal address. Enclose Postal Ordet or Cash in Registered Envelope. Mention-T Genedl Gymreig, Y Werin. Address your Envelope— OGG BB OTHERS. SCOTLAND'S GREAT TRADERS AND LETTER ORDER SPECIALISTS. Paisley Road Toll, Glasgow, S. W FFISIGOR" (Begist-ed Trade Mark No. 225822H Ta llwvr wellhau Poen yn y Frest, • y Cefn, a'r Pen; Gwvnt ar yr Ystumog, Pylorod ar y Gwyneb; y Trwyn yn Ooch, Cyfog, Cdrph-rwymedd, Dim Archwaeth at Fwyd; Coll fhrsg, a'r amrjwiol gwynion sydd yn dilyn Cam- drecuuad j Bwya. Ie, ac hyd yn nod os ydych wedi bed yn ferthyr i'r afiechyd poenus uchod am fiynyddau lawer, a phob^eth arall wedi methu eich aafer, peidiweh digaloni, rhoddweh dxeial ar y FFISIGOBA, sef y feddyginiaeth ryfeddaf a'r werthfawrocaf a ddarganfyddwyd erioed fel ag y mae y cyfrolau o lythyrau cymeradwyol sydd wedi eu derbyn oddiwrth dorf fawr o rai oeddynt gynt jn glal ac yn ddioddefwyr, ond sydd yn awr ym holliadi yn profi# Bethywy rneswmfod FFISIGKDRA yn prysur Myfod yn Brif Feddyginiaeth yr oes ? FtblZD fod FFISXQ-ORA erbyn. hvn yn air tenltundd ar filoedd o aelwydyda yn Nghymru, laoep, er America? Beth yw yr achos fod cymaint vn gwerthu FFISIGOBA, cynifer yn prynu FFISIGOEA, a ehTDoaint o filoedd yn cymerya FFISIGM3RA ? Paham fod cynifer o efelychiadau holiol ddi- werth yn sydyn wn eyd eu hymddungosiad, ac yn eael en gor-eymheli i'r cyhoedd fel rhat teiyg i FFISIGOBA rhai 'run fath, a rhai llawn cystal ffisigcra. Y mae yr attebiad i'r uchod yn hawdd iawn i'w gael, oherwydd mae FFISIQORA yn ddiddadl yw ▼ FFISIG GOREU a ddarganfyddwyd erioed at twyr iachau yr afiechyd poenus a elwir yn CTifredin yn Ddiffyg Trealiad, neu Gamdreuliad y CL Nid rhoddi atalfa yn nnig ar yr afiechyd difrifol yma y mae FFISIGORA, ond treiddia yn union- gyrchol i ranau mwyaf mewnol y cyfansoddiad at wraidd y drwg, a chliria ef ailan yn llwvr yn rhyfeddol o fuan, er mawr lawenydd a rhyddhad i'r dioddefydd Peidiwch dioddaf fra mae miloedd o'ch cyd- ddynion wedi ac yn cael adfariad hollol trwy gymeryd FFISIGORA. wedi i bobpeth arall fethu. Gkaalwch ar bob cyfrif am gael x Feddyginiaeth a gwnewch yn sicr fod yr enw arwyddocaol breint- iedig FFISIGORA ac enw y gwneuthurwr ar bob potel, label, ac amlen. Ar werth yn mhob man. Pris Is lie, neu deir- gwaith y maint 2s 9c; ac os bydd unrhyw anhaws- der i w gael fe'i hanfonir yn rhad drwy y Post, g^da chyfarwyddiadau llawn, ar dderbyniad Postal rder am Is 3c neu 3s oddiwrth y gwneuthurwr, OWEN JONES. M.P.S Manufacturing Chemist. ABE R GE LE CYNRYCHIOLAETH ARFON. J FONJIDDIGION r- A/f A-]" bur wiw genyf ddiolch i chwi am barhau o'ch ymddiriedaeth ynof fel eich cynrychiolydd yn y Senedd. Ymroddaf o lwyrfryd calon i'ch gwasanaethu eto yn 01 egwyddorion ein cyfammod. Gan obeithio cael eich cyfarclr. wyjieb- yn-wyneb cyn bo hir, Ydwyf, Eich aelod gwladgar, WILLIAM JONES. Hydref lofed, 1900. 4T ETHOLWYR EIFION. FONEDDIGION,- D YMUN AF gyflwyno fy niolchgarwch i chwi am yr arwydd ychwanegol a roddasoch o'ch ymddiriedaeth ynof drwy fy ethol yn ddiwrthwynebiad i'ch cynrychioli unwaith eto yn y Senedd Ymhefodrol. Y mae yn gysur genyf deimlo nad yw hvn i'w briodoli i unrhyw ogwyddiad ar fy rhan i esgusodi y rhyfel yegeler i ba un yr hyrdd- iwyd ein gwlad gan y Llywodraeth Dori- aidd. Yr eiddoch yn ffyddlawn, J. BRYN ROBERTS. Bryn Adda, Hydref 22ain, 1900.

"Cymru" am Hi draf

[No title]

--6WLEIDYDDIAETH A LLAFUR.I

Tro Trwy'r Felialieli. -

Advertising

[No title]

| -"I IYsyyfaint Gwan ar Tueddrwydd…

1 IN BYD T GWFITHWYR.

CLOAD ALLAN MAWR YN CORK.

YR ANGHYDFOD YMYSG LIGHTERMEN

MWNWYR LOTHIAN.

SEFYLL ALLAN Y PLYMWYR.

YR HELYNT YN NYFFRYN TAF.…

TROI ALLAN WEITHWYR HAIARN…

GWEHYDDION AR CLOI ALLAN.

TWNEL 0 EWROP I AFFRICA.

Syr H. Campbell-Bannerman…

Cadw Ieir a Hwyald yn v Ty…

[No title]

~"'1^—1^—MW* IACHAODD SCOTT'S…

Advertising