Skip to main content
Hide Articles List

20 articles on this Page

JACK Y LLONGWB

News
Cite
Share

JACK Y LLONGWB GO—GO—GO—GOGONIANT. Hip, hip, hip hwre! Hip, hip, hip hwre! Hip, hip, hip hwre! Mae Lloyd George i mewn! GO—GO—GO—GOGONIANT. Mae Toriaeth. a'i chynffonau ffiaidd, dy- lanwad anwladgarol tirfeddianwyr sir Gaernairfon, oelwyddauj, anwireddau, en- llibiadau, blackin Toriaidd, sebon meddal y dau-wynebog, ac egwyddorion gelynion ein gwlad, ein cenedl a'n hiaith, dan draed! Hip, hip, hip hwre! Hip, hip, hip hwre! Hip, hip, hip hwre! Mae Lloyd George wedi concro! Go—Go—Gogoniant! Mae Lloyd George wedi trechu Barleycorn Mones, ei glochydd; holl urddas sgorn- Ilyd diogwyr cymdeithasol; holl allu mawr- ion y tir a'a canoedd cynffonau; holl offeiriadon a chiwradiaid Eglwys Loegr yn Nghymru; holl slwts gwleidyddol y bwr- deisdrefi; yr holl ddynion chwilenaidd hyny a garant un rhinwedd tra yn mathru dan draed naw o rinweddau ereill, a holl ddylanwad gelynion rhyddid Cymru lan! Lloyd George am byth bythoedd! Bachgan bychan oedd Lloyd George pan ddaeth allan i ddechreu ei yrfa Seneddol, a chafodd fwyafrif bychan. Yn mhen ychydig o amsar yr oedd wedi prifio tipyn, a chafodd fwy o fwyafrif; pan ddaeth rhyw dair blynedd wedyn, cynyddodd ychwaneg, a dyma fo fwy o'i ochor, a dydd Sadwrn diweddaf, Gogoniant! dyma fo fwy o fwyafrif nag erioed! Yr oedd y bendefigaeth yn ei erbyn; yr oedd mwyafrif mawr yr etholwyr yn ei er- byn am nsoedd lawar, oherwydd ei onest- rwydd yn nglyn a'r rhyfal. Ond yr oedd ganddo, fel Gideon gynt, ychydig o filwyr o'i du. Dydd datgorphoriad y Senedd, cy- hoeddwyd rhyfel rhwng egwyddorion ty- wallt gwaed ac egwyddorion heddwc4. Ar- weinia y Cyrnol Platt fyddin y tywallt gwaed, a Mr Lloyd George fyddin yr heddwch. Pe buaiai y fat! ddiweddaf wedi cael ei chwffio bymthegnos yn ol, bu- asai Mr Lloyd George a'i fyddin wedi cael eu llwyr orchfygu. Ond. cafwyd pymtheg- nos o amsar; a mardshiodd Mr Lloyd George ei fyddin i ganol Landlordiaeth, melinau powdwr a gweithfeydd arfau rhy- faI J Selyn, ac wrth wneyd hyny enillai fwy ° .fiIw7rJ° hJd> a dydd Sadwrn diweddaf safai y dewr Lloyd George ar uchel fanau muriau castelli y gelyn, a OHWIFIAI FANER BUDDUGOLIAETH yn Nghaernarfon, yn nghanol y golyg- » tob cyfeiriad. Ni chafodd y Toriaid v feth gweir erioed. Wrth ceisio diraddio grmru a 1 gwron, Mr Lloy<f George caw- CU ^rain yn nghanGl 11aid SSn a,dlTmlZ wedl GU cymysgu a'u hen- ilibion au hanwitreddau hwynfc hwv » J" ^?aJD,ac heddyw v maent dan nod uwS ad> a Mr LI°yd George yn uwch nag v bu erioed. & y GQ-GO-GOOoNIA..VT! f Ilae y deyrnas beddyw yn gorfoleddu fod y glymblaid ddiymenydd ag sy'n byw ax geisio drygu achos a gobaith Cymru wedi Llovd6V yr °r,kfygU gan anfarwol Lloyd George. Llawen ydwyf fina', a gor- dS Chafodd gwron y Toriaid ii ?./ gweir erio€d- 'Roedd wedi colli ei dempar er's dyddia'. Bygythiai lawar o beth, ond pan ddywedwyd wrtho fod Mr Lloyd George yn barod i gyfarfod holl allu y Toriaid, cilio a wnai dan gysgod esgusodion llwfr-ddyn. Bellach, cawn welad Uoyd George yn mynd i fyny yn uchel yn gyflymach nag gael amar i sgwrs yn y Senedd hefo Joe, yn nghylch y melinau powdwr a phethau felly! Ryddfrydwyr! Diolch o galon i ch'i am ddyfod allan yn nydd perygl ein hachost Canasom y dydd. Mae Lloyd George yn ei le, ac mae y Cyrnol Platt yn ei le. Mae arnom ni isio i Gymru ddwad yn mlaen, ac yr ydym wedi anfon Lloyd George i'r Sen- edd; ac y mae arnom ni isio gwella gwartheg Cymreig, ac yr ydan ni wedi cadw y Cyrnol Platt adra i wneyd hyny! COAST MORFA NEFYN. Lleoedd nodedig ydi gweithdai am ddadleuon o bob math. Mae gweithdy felly yn y coast yma, ac yn ddiweddar prif destyn pob dadl oedd y lecsiwn. 'Roedd E. R. D. wedi bod yn siarad mewn cyfar- fod cyhoeddus, a sylwodd ar waith plen- tynaidd gwr adnabyddus yn tynu allan yr "Union Jack ar ddiwedd y spidsh a dra- ddododd y dyn adnabyddus hwnw mewn tref arall. Clywyd yr overlooker yn deyd ei fod o wedi cipio yr "Union Jack" oddiar y dyn a'i defnyddiai mor benwan yn N-. Derbyniwyd y newydd hwn gyda "Hwre" fel swn storm fawr. Wrth ryw gae coch nos Lun yr oedd ar- eithio mawr, stopiais ar y ffordd, a chlywais rywun yn defnyddio geiriau crynon iawn. Gwadai rhywun na fu hi ddim ar gyfyl rhyw Robat. Dwy chwaer oedd yn ym- gecru yn nghylch llanc a'r gwyneb du pan wrth y tan yn ystod y dydd. YN Y NESA'. Dyna fydda'i yn gaeil o hyd just,—"Go- beithio y daw o yn y nesa' Golyga hyn awydd mawr am gael gweled y gwds wedi cyrhaedd yn ddiogel a'u deliverio. Gair bach o gynghor: 'Does dim posib yn wir- ionaddi rho'i y gwds i gyd yn y nesa'. Pe oeisid eu rho'i nhw b'asa'r smac yn sincio yn slap. Gwell i'r cwsmeriaid gael y gwds dipyn yn ddiweddar nag i'r cwbl fynd i fyd y slywod, y crancod a'r pysgod. Ult BERMO I'R BONTDDU. Mae rhai pobol yn methu cwbod sut i anfon petha' i mi. Dyma'r ffordd: Cym'- rwch inc, pin sgfnu, a phapyr o- faintioli papyr sgfnu cyffredin, neu ychydig yn fwy, a sgfnwch ar un tu i'r ddalen. Cofiwch numbro pob dalen,—1, 2, 3, 4, 5, &c. Sgfnwch gan blaened ag y medrwch. Wedi i oh'i orphan darllenwch y cwbwl drosodd yn ofalus, fel pe<tasacli*i yn ddyn diath, ac os bydd yno aneglurder mewn synwyr neu anghywirdeb mewn unrhyw beth, correct- iwoh y cwbwl. Wedi gorphan y job rhowoh yr ysgrif mewn enfilop, gan amgau ar ddalen o bapyr eich enw priodol a'cb cyfeiriad, a chan roddi ar yr enfilop enw a chyfeiriad y sawl sy' i ddiearbyn yr ysgrif. Pwy bynag sy* mewn tipyn o benbleth yn nghylch sut i ddeyd ei feddwl ar bapyr, an- fonad air yma, ac mi ofala i am ofyn i r boss yma am hyfforddiant iawn a chywir iddo. Mae'r boss yn gwbod pobpeth. Llawenydd digymysg gen'i ydi dallt fod fy llithoeddl wedi gneyd daioni mawr yn yr ardaloedd hyn. Disgwylir i mi ddwad yn smlach. Os caniata amsar mi ddof. Yn rghyfeiriad y Bontddu, un o beryglon mwy- af yr ardal ydi iaith isel ac aflan. Mae mor lEaidd gen'i ac eraill a bilge water,-y dwr hwnw fyd'd yn aros rhwng asena' llong,- dwr ffiaidd, drewllyd ofnadwy. Raid i chi ddim ond bod ychydig o gwmpas na chlywch y llwon a'r rhegfeydd mwyaf ofn- adwy. Dwn i ddim o b'le y mae nhw wedi dwad. Nid o Fforin, achos does dim cys- ylltiad rhwng Bontddu! a Fforin. Nos Sad- wrn troi'r bag eu stumog yn gostrel i gario diodydd meddwol ynddo, a'r stumog ddim wedi cael ei gneyd at beth felly. Ym- borth sylweddol sy i fod yn y stumog. Ffordd rhai pobol grefyddol ydi myn'd dan ddylanwad yabryd duw Alco noa Sadwrn, gan gredu y byddan' nw yn gymhwys bora Sul i fyn'd i adidoliad y Gwir Dduw a bod yno dan ddylanwad yr Ysbryd Sanotaidd. Dyna chi be' mae dynion sal, ffol, annoeth, twyllcdrus, yn wneyd mewn rhai lleoedd. Gwyddis am d'anynt yn iawn, ac y mae eu dylanwad mor ddarfodeddg ag ydi yr ymdeimlad o fwyi.had pan y byddo r al- cohol yn dylanwadu ar yr ymenydd. Gwell i grefydd ac.i'r Ysgolion Sul a cijaniadaeth y cysegr yn mhob man ydi i ffryndia Shion Heidden fynd ac aros yn 'i seiat o altwgeddar na bod yno mown rhau ac yn y capeli v r^an arall. Ma'nt yn destyu gwawi a ciriuyj: yn mhob nian. Nid pawb a fyddant yn brolio eu hunain fel gweithwyr mewn gwaith aur ydi'r bobol era fel gweithwyr felly. Os fydd dyn wedi bod yn faer maen, neu yn deiliwr, neu gerbydwr, neu glerc, neu arddwr, y rhan twya o'i oes, y mae yn debycaoh o fod yn gwbod mwy am hyny nag am waith aur. Dyma fi, yr hen longwr, be' wn i am waith aur? Pwy fasa'n fy nghredu i fy mod yn ddyn iawn at waith aur, pe baswn yn brolio fy mod i yn un? Os bydd i un o gnw liong ar y mor feddu dau wyneb,—gwyneb at y cadben a gwyneb arall at y criw,—m fydd yn siwr o gael siop boeth. Bydd bfLn yn anmhosibl iddo fo fyw yn y lie. Os oes pobol yn bod yn rhywle yn credu mai un gwyneb a roddodd y Crewr i ddyn, y llong- wrs ydi'r rhai hyny. Baswn i yn leicio gweled brid y ddau wyneb ag sy' i'w cael y ffordd hon yn myn'd am foyads hefo mi. Mi rydw'i yn siwr y dychwelent adra yn well pobol. Mae'r Biwtis yn dal rhywbeth yn debyg o hyd,—rhai glan, rhai aflan'rhai Hawen, a rhai nflawen. Megys ag y mae y pechod o falchder mewn gwisgoedd yn perthyn i Fiwtis eraill y wlad, felly hefyd yma. Nid oes gan Fiwtis yr ardaloedd hyn ddim syniad uwch am ogoniant na gogoniant dillad ffasiynol. Ymlicffant mewn gwisg- cedd lliwgar, ao ymlawenhant os bydd pobol yn edrach ar eu dillad nhw, fel pe tasa hyny o ryw fudd i eneidiau colledig. Wedi dwad o'r addoliad, nid son am y sylwadau a wnawd yno a wneir gan y Biwtis, ond son am wisgoedid a fela a phethau o'r fath. Mae rhai o'r Biwtis yn paentio eu ffrynt a lliwio eu gwallt. Mewn gair, v corph ydi'r prif beth. Druan o'r enaid,— 'dies neb yn gofalu am geisio ei harddu ef mewn na gwisg o gyfiawnder na dim arall. Mae ei gyflwr yn druenus. Duw yn unig a wyr betp. a ddaw o liono pan y bydd yr hen gorph yn gorwedd yn y bedd yn fwyd t bryfed. SIOM TUA'R SARN. Ddechreu yr wythnos o'r blaen aeth llanc o ardal y Sarn i gyfeiriad Rh-ch i wel'd ei galon felus, yn ol ei hen arfer. Yn an- ffodus cododd storm-sef ffrae y noson hono, rhwng y ddau. "Be' wna'i, aros yma ynte peidio ?" meddai y bachgen. "Fel fynoch'i, meddai hithau. Adra yr aeth y bachgen, a'i ben i lawr a'i galon yn is!

[No title]

j Etholiad Mcirionyefd.

Beth am y Dyfodol ?

' " Pa Alwedigaeth a ddywedir…

Proiiad Gweddw o Faethes.

Syr H. Campbell Bannerman…

Bwrdd Gwareheldwald Bangor.

NEWYN COTWM A CHYFYNGDER.

Ymddiheuro drcs fod yn Sals.

Lldfn yr Ysgogvdd yn Colli.

Cynghor Dineslg Bangor.%

[No title]

Gwralg i Filwr mewn Hclbul

Advertising

FFAITH GWERTH EI GWYBOD. -

PROTESTANIAETH YN FAEN PRAWF.

. YR YSGOLION ELFENOL: COSB…

a I.DIODDEFODD ODDI WRTH GAMDREULIAD…

Advertising