Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

! . ETHOLIAD CyrFREDINOL,…

The Excelsior Tonic.

Mr Bryn Roberts yn Nihorth.…

[No title]

CvrnoJ Piatt yn Biiwllhell.

[No title]

--.-----.-. Cymanfa Ddirwestol…

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

v A CAN CALL BUT U CANNOT. THEREFORE E WRITES AND A CALLS. TAKE "NOTE- A Og Brothers, SCOTLAND'S GREAT TRADERS, Faisley Koad T ol), G hsg., w, VV irL"rL?tter ?lder SPeciaIiats and every da^ send out very large quantities of goods to cu- tomers who write from all parts of Englan6, Scotland, Ireland, and Wales, and Her Majesty's Colonies, h r^nds, if JIm r annot call psrfM1? S oil TM »01V_Thn ever popular loll Brush Parrel." fu.fcwithstandin* the large advance :n tlie price of the raw material we are still ollmm; t.bi^ marvellous parcel at the old pnee. It contains one good Cloth Bm'h Na\Brrh' °ne pood Hair Brush M rr(> 1 bark, one good Tooth Tnofiv0nej Tnln?- and one small looth Comb. All this for Is. Id., postage 3d and n dPmard for this lot is prodilimi" ana n owonder. 1 ry it. i>oLr?Tt %02„r Jf (lr size wi,ite Lr- Pocht RtindkerrhMj*, lHd. pPr dozen. I iT^7r By post, 3d. pxtra. — Ladies beautiful Lawn Rr~n,- st* ched Initial Handkerchiefs, with one initial letter prettily sewn on corner Only la 4id per half dozen or in a better quality 2s' 4id" letter equireca. fe It- de achahjp) Prwo> on]y u p I Colours: Mosr,, Heliotrop/ fil yalue,mSOn' P: a°°ck Blue' Wonder! address T°Vr nan5e an(1 nost«l tdSSH envelop^ °F Ca8hi r" Please mflntion^e OGG B OTHERS ,RT- Paisley Road Toll, Glasgow, S. W Globe Fumishing Company, ° U. to 18, PEMBROKE PLACB. 1 LIVERPOOL. ARL^ JPARO. .Nh«j t«I^Fundrefn THYClOL ARBRMU AM BR1S- iwnnTAn ABUN i'ARCD. U «n oyfundrefn Log-Fen- tbyoioi ni yn hollol wahanol 1 fle- rhyw an &rail, ac y uiae wedi p'1 chanmawl gan y Wasg yn Kyfiro., DIMMW'^YDI) TN OFYNOL. UIM VCHWANHGOL WKTH BRY^iXJ AR Y GYFUN I'KEFN FENTHYCIOI Mae y dull teg yn mha un y dygir ein ba.. ■eo ynn.|,e», a r Telerau rhesymol a'r pri&- M1*1 Bor .d».l 7ddM drwy Cjmru, fel nad oes eisieu i ni roddi Teh- wan eg 0 fanylion. TuEtiA TT- RHODDWN Y F A':TAIS I'N CWSMER- lAID I WNEYD EU TELERAU EU HUN- AIN GYDA crOLVVG AR DAL,IAi)AD, GAN Elf BOD HWY YN GWYDOD YN WEIX Y SWM Y GALLANT El DALU YN WYTHNOSOL NEU FISOL. Dantonir pob nwyddau ya rhad, 80 oi loddir unrhyw ejostan ar y prynwr. An- fonir Dodrofn i unrbyw ran o 1, "1 flymrn Mae gtmyn Vans neillduol os bydd eiV ieu, ac ni chodir tal am danynt. Bydd i ymweliad a'n raatnachdy roddi boddlon- rwfdd uniongyrchol i bawb fydd yn bwr- iadu prynu, ac fod ein nwyddau 11 'n telerau yn well na a roddir gan n»'i arall ar y t«i- eran llopr-fenthyciol. Caiff archebion gydar post syiw prydlon. Telir cludiad cwsmeriaid o'r wlad. DODREF.VWCH AM ARIAN AP.OD NEU AR EIN (J ïF(TDREFN LOG- FKNTHYCIOL. AM BRISIAU ARIAN PAROD. Anfonir ein rliestr ddarluniadol, barn Wasg, a rhestr o'r prisiau, ar ymofyniad. Orian Btiqn.,ti -9 8.11, i 8 p.m. dydd Sadwrn, 9 a.m. i ft p.m. GLOBE FURNISHING COMPANY, J. R. GRANT, Perebenon;), 13, to 18, PEMBROKF PLACE LIVERPOOL. r FFMG0R V Registered Trade Mark Nu. 225822) Yn llwyr wellhau Poen yn y Frest, ▼ Cefn, a'r Pen; Gwynt ar yr Ystnmog, Pylorod ar y Gwyneb; y Trwyn yn Goch, Oyfog, Corph-rwymedd, Dim Arehwaeth at Fwra Coll Cwsfc a'r amr^winl gwymon gydd yn dilyn Cam- dreimad y Bwya. Ie, ac hyd yn nod os ydych wedi bod yn ferthyr i'r afiechyd poenus ucbod un flynyddau lawer, a phobpeth arall wedi methu eich adfer, peidiweh digaloni, rljoddwch dreial aT ▼ FFISIGOEA, sef J feddyginiaeth ryfeddaf afr werthfawrocaf a daarganfyddwyd enoed fel ag y mae y cyfrolau 0 lythyrau cymeradwyol rfda wedi eu derbyn oddiwrth dorf fawr o rai oeddynt gynt yn glaf yn ddioddefwyr, ond sydd jrn awr yn holliach yn profi. Beth y* y fheswm fe<l ¥Jf I3IGORA yn pryaar ddyfod yn Brif FeddyPfiniaeth yr oes ? Paham fod FFISIGORA. erbyn hvn yn air tenluaidd ar filoedd o aelwydydd yn 2iifhjvaiM, LJoegr, a'r America ? Beth yw yr achos fod cymaint yn gwtrthn FFISIGORA, cynifer yn prynu FFISIGORA, a chymaint o filoedd yn eymeryd FFISIGORA ? Paham fod cynifer o efelychiadau hollol ddi- werth yn sydyn wueyd eu hymddangoeiad, ac yn cael eu gor-gymheh i'r cyhoedd fel rhai tebyg i FFISIGORA rhai 'run fath, a rhai lUnon eyttal FFISIGCRA. Y mae yr attebiad i'r uchod yn hawdd iawn i'w gaeL oherwydd m»e FFISIGORA yn ddiddadl yw y FFISIG GOREU a ddarganfyddwyd erioedfat lwvr iachau yr afiechyd poenus a elwir yn gyffredin yn Ddiffyg Treuliad, neu Gamdreuliaay Bwyd. Nid rhoddi atalfa yn unig ar yr afiechyd difrifol yma y mae FFISIGORA, ond treiddia yu union- gyrchol i ranan mwyaf mewnol y cyfansodduld at wraidd y drwg, a chliria ef allan yn llwvr yn rhyfeddol o fuan, er mawr lawenydd a rhyddhad i'r dioddefydd Peidiwch dioddef tra mae miloedd o'ch cyd- ddynion wedi ac vn cael adfariad hollol trwy gymeryd FFISIGORA. wedi i bolpeth arall fethu. Gofalwch ar bob cyfrif am gael 1 Feddypiniarth a gwnewch yn sicr fod yr enw arwyddoc'aol breint- iecEg FFISIGORA ac enw y gwneuthurwr ar bob potel, label, ac ami en. Ar werth yn mhob man. Prig Is Ile, neu deir- gwaith y mamt 2s 9c; ac os bydd unrhyw anhaws- der i w gael fe'i haufonir yn rhad drwy y Post, jyda ehyfarwyddiadau llawn, ar dderbyniad Postal Order am Is 3c neu 3s oddiwrth y gwneuthurwr, OWEN JONES. M.P.S. Manufacturing Chemist., ABER GELE A CRAM FOR ONE DA" ") It MlOJQgn ■!»■•■ Bfl (g) j I Boy* and Olrta eu M > llioni, I X PLATED WATCH, iUT| CMABt ma M CI1AKW far inlllng 11 dona mtM tt Ml aditrMa. iiM^adteir MM «T Omm. 1*7ratoianull, *<xt we wliibrwart tkaMai Clw BQfcJ. WMt W.i BJ. p IHIIB—mmmmm ——m*

' i . ..jETHOLIAD CYFFREDINOL,…

Advertising

DYDD I AIT, HYDREF 4, 1900.

Advertising

Cymanfa Dilrwestol Gwynedd.

Cynghor Dosbarth Ogwen.

I Bwrdd Gwarcbeidwald Caerarfon.

YR HEN WR LLON.

Advertising

-.--Mwyafrif mewn EthoIIadau.

Ymadawlad Mr Ellis Owen o…

"Llyth rau Caru."

[No title]