Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

22 articles on this Page

! . ETHOLIAD CyrFREDINOL,…

The Excelsior Tonic.

Mr Bryn Roberts yn Nihorth.…

[No title]

CvrnoJ Piatt yn Biiwllhell.

[No title]

--.-----.-. Cymanfa Ddirwestol…

News
Cite
Share

Cymanfa Ddirwestol Hon. Dydd Mawrth cynhaliodd dirwestwyr Mon eu cymanfa flynyddol yn Llangefni, pryd y daeth cynrychiolwyr 0 bob rhan o'r sir. Yn y boreu cafwyd cynhadledd, dan lywyddiat-th y Parch D. Gwynfryn Jones. Rhoddodd yr ysgrnenydd gyfrif o'i waith yn ystod y tymhor diweddaf, dangosai lafur ca'ed a diflino, ac ymddeng- ys fod i ysgrifenydd Cymdeithas Ddirwest- ol y Sir fwy o waith yn myn'd y naill flwyddyn ar ol y Hall, ac onibai am ei lafur diflino ef mae'n ddiamheu 11a bua.sai y wedd sydd ar y Gymdeithas ddim ami. Ymddengys oddiwrth ei waith fod eo1 yr ysgrifenydd gyda'r Gymdeithas wedi bod yn foddion i symbylu zel ddirwestol trwy y sir, fel y gellid dweyd fod pob rhyw fan dafarnau wedi eu clirio i ffwrdd. Cafwyd papyr gan Mr Roberts, ironmonger, Llan- gefni. Darllenodd Mr J. Parry, chemist, Llanerchymedd, bapyr gwir ragorol. Ar gynygiad v Parch R. P. Owen, ac eiliad Mr E. M. Roberts, Bank, pasiwyd fod ar- ho'iad dir^esitol yn cael ei gynal yn mis Medi nesaf. Yn y prydnawn cynhaliwyd cyfarfod ey- hoeddiis yn Penuel, dan lywyddiaeth Mr H. Williams, Tabernacl, pryd y traddod- wyd anerchiadau gan y Parch H.' Rees Davies, Banor, a Miss Pritcbard, Bir- mingham. Yn ystod y cyfarfod pasiwyd n n penderfyniad, ar gynygiad Mr J. Lewis, Y.H., fod cais yn cael ei anfon at Bwyll- gor Heddgeidwadol Mon, yn gymaint a bod CWYll trwy'r wlad fod ein hedd- weision yn myned i yfed i'r tafarndai tra ar eu dvledswyddau, ein bod yn dy- muno ar i'r PwyUgor Heddgeidwadol ddewis cudd-swyddog, fel ag y mae Arfon wedi ei ddewis. Eiliwyd gan y Parch D. Gwynfryn Jones. Pasiwyd y penderfyn- iad gyda chymeradwyaeth uchel. Yn vr hwyr am bump o'r gloch cynhal- iwyd cyfarfod gan y«chwiorydd yn Smyrna, ac am chwech gyfarfod cvhoeddus yn Mor- iah. dan lywyddiaeth y Parch D. Rees, Y.H., Capel Mawr, ac anerchwyd y cyfar- Pod gan y Parch T. Morris, Aberffraw (W.), a D. Hughes, M.A., Caernarfon. Yn ystod y cyfarfod cynygiwyd gan y Parch Smyrna Jones, "Ein bod fel Cymdeithas Ddirwestol 5 Sir yn anghymeradwyo gwaith yr aelod dros y sir yn ymgymeryd ag amddiffyn v tafarnau yn y gorphenol, ac nad allwn roddi cefnogaeth iddo heb iddo ymwrthod ag amddiffyn y tafarnau 711 y dyfodol." Eiliwyd gan Mr T. Jones, Bodffordd, ac ategwyd gan y Parch D. Ciwynfryn Jones, a pbasiwyd yn unfrydol. rrefnwyd fod i'r penderyniad gael ei anfon i'r aelod ac i Gymdeithas Rvddfrydol y Sir. Trefijtwyd fod i'r Gymanfa y flwyddyn nesaf gael ei chynal yn Llanerchvmedd.

[No title]

Advertising

' i . ..jETHOLIAD CYFFREDINOL,…

Advertising

DYDD I AIT, HYDREF 4, 1900.

Advertising

Cymanfa Dilrwestol Gwynedd.

Cynghor Dosbarth Ogwen.

I Bwrdd Gwarcbeidwald Caerarfon.

YR HEN WR LLON.

Advertising

-.--Mwyafrif mewn EthoIIadau.

Ymadawlad Mr Ellis Owen o…

"Llyth rau Caru."

[No title]