Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

! . ETHOLIAD CyrFREDINOL,…

The Excelsior Tonic.

Mr Bryn Roberts yn Nihorth.…

News
Cite
Share

Mr Bryn Roberts yn Nihorth. madog. — i Nos Sadwrn, yn Neuadd Gyhoeddus j Porthmadog, llvwyddai Mr J. Jones Morris, cadeirydd Cynghor Sirol Arfon, ar Morris, cadeirydd Cynghor Sirol Arfon, ar gyfarfod o gefnogwyr Mr Bryn Roberts. Mr Bryn Roberts a ddywedodd. ei fod yn faich clywed am y newydd da o Feirion. Ni fycluai yno ymraniad. Cafwyd barn ar y mater yn Meirion. Dyna oedd Rhydd- frydiaeth. Ond unwaith y deuid i bleid- lais, dylid bob amser ymuno a chydweith- redu (cymeradwyaeth). Pan ddaeth Mr John Morley i Gaernarfon, gwnaethai Mr Bryn Roberts ei oreu i'w gael ef i Borth- madog, ond nis gallai Mr Morley ddyfod yuo. Yr un oedd Mr Roberts yn bresenol ag oedd efe bvmtheng mlynedd yn ol. Y cwestiwn mawr iddynt oedd adenill safle yn y Senedd. Nid oedd hanes y Wein- yddiaeth bresenol yn ffafriol. Darfu iddi basio MESUR IAWN I WEITHWYR, MESUR IAWN I WEITHWYR, ond diffygiol iawn ydoedd. Oddigerth y mesur yna, nis gellid rhoddi bys ar ddim da arau. Gofalu am eu ffryndiau yn unig wnaethai y Weinyddiaeth. Yr oedd y degwm yn y Werddon hyd yn ddiweddar ar y tirfeddianwyr, ond yn awr, trwy y degwm yn y Werddon hyd yn ddiweddar ar y tirfeddianwyr, ond yn awr, trwy y ddeddf newydd, telid 50,000p yn y flwyddyn o'r degwm gan y Llywodraeth. Telir I haner treth y ileoedd amaethyddol gan y Llywodraeth. Ni ddylesid gwneyd hyn. I Yr oedd yn anheg at adran arall q.'r wlad. J Nid oedd y trefi yn cael budd oddiwrth y ddeddf newydd hon. Telid l,600,000p j bob bVwyddyn i'r tirfeddianwyr. Deuai « y ddeddf hon o flaen y Senedd eto yn y j tymhor nesaf. Yn ystod y dirwasgiad • amaethyddol byddai y tirfeddianwyr yn dychwelyd rhywfaint o'r rhent; ond, pan ddaeth Deddf Trethiant Amaethyddol i fod, gwrthodid rhoddi arian yn ol, ac felly nid oedd yr amaethwyr yn well allan, er cael talu rhan o'r trethi, tra yr oedd y Ddeddf hono yn dyfod ag arian mawr i logellau y tirfeddianwyr. Rhoddwyd 600,000p yn y flwyddyn i'r ysgolion en- wadol. Nid oedd gan y trethdalwyr lais o gwbl yn llywodraethiad yr ysgolion hyny. Yr oedd dros 3,000,000p yn flynyddol wedi cael eu talu fel hyn i ffryndiau y Wein- yddiaeth. O'r flwyddyn y daethai y Tori- aid i awdurdod yr oedd -dyled y wlad wedi cynyddu yn barhaus, ar wahan yn hollol i'r rhvfel. Cyhuddid y Rhyddfrydwyr eu bod hwvnt yn caru pob gwlad ond eu gwlad eu hunain. Ond yr oeddvnt yn dilyn egwyddorion Mr Gladstone (cymerad'wy- aeth). Oeisiai y Rhyddfrydwyr ber- swadio y wlad i beidio gwneyd gwaith ag a gynhyrfai wledydd ereill i amheu am- canion y wlad hon wrth gynyddu y llynges a'r fyddin yn ddiangenrhaid. Yr oedd y Toriaid am wario arian y trethdalwyr yn mhob gwlad ond eu ewlad eu hunain. Yr oedd eisieu arian at wneyd man reilffvrdd Ileol mewn gwahanol leoedd. Ond methid a myned yn mlaen gyda'r gwaith trwy nas gallai y Llywodraeth ddim rhoddi arian. Ond gwerid miliynau o bunoedd ar reil- ffordd yn Uganda, yr hon oedd yn sicr o fod yn ffaeliant. Buasai RHEILFFORDD I BEDDGELERT a manau ereill yn fuddiol a da. Dvlid coflo fod Affrica yn'wlad nas gallai y dyn gwyn ddim byw yno fel gwledydd ereill. Pleid- leisiodd Mr Roberts yn erbyn gwario fWJ o nliynau ar y rheilffordd yn Uganda, trwy y credai mai colled hollol fyddai. Pan roddodd Mr Gladstone ei swydd i fyny yr oedd ein gwlad mewn heddwoh a phob gwlad arall, ao yr oedd y deyrnas yn abl" 1 amddiffyn ei hun dan unrhyw amgylch- iad ag y gellid yn rhesymol ddisgwyl y codai perygl. Dyna oedd barn dynion cyfrifol ar y pryd. Sut yr oedd pethau erbyn hyn, pan oedd y Toriaid wrth y llyw ac yn gwario mwy o filiynaui o arian? Yr oedd Arglwydd Rosebery ac Arglwydd Salisbury wedi dwevd fod pob teyrnap vn erbyn v deyrnas hon yn bresenol. Ffrwyth Tori- aeth oedd hvnv. Ond sicrhai Mr Chamber- lain fod oytundebau rhwng y wlad hon a'r Unol Dalaethau a Germani. Gwedid hyny, pa fodd bynag, gan y gwledydd hyny. Ar gvnygiad Mr J. Davies, a chefnogiad Mr C. E. Breeze, pasiwyd ploidlais o ddi- olchgarwch i Mr Bryn Roberts am ei was- anaeth yn y gorphenol, ac o ymddiriedaeth ynddo fel ymgeisydd. Cydnabyddodd Mr Brvn Roberts y blo-idlais. Cadben Morris Jones, wrth pynyg T>en- derfyniad o ddiolchgarwch i'r cadeirydd a'r I siaradwyr, a ddywedodd ei fod weittael ei alw yn fradwr a phob peth am fod yn er- byn v rhyfol. Buasai y rhyfel wedi cael ei hosgoi oni buasai am ffordd haerllug ac anmharchus Mr Chamberlain at Mr Krug- er. Am vr arian a. rpddodd y Weinydd- iaeth i'r personiaid at gario yr ysgolion u_ L, enwadol yn mlaen, arian i ddysgu daearyddiaeth y ffordd i Rufain oeddynt! Cefnogodd Mr B. Roberts, a phasiwyd y penderfyniad.

[No title]

CvrnoJ Piatt yn Biiwllhell.

[No title]

--.-----.-. Cymanfa Ddirwestol…

[No title]

Advertising

' i . ..jETHOLIAD CYFFREDINOL,…

Advertising

DYDD I AIT, HYDREF 4, 1900.

Advertising

Cymanfa Dilrwestol Gwynedd.

Cynghor Dosbarth Ogwen.

I Bwrdd Gwarcbeidwald Caerarfon.

YR HEN WR LLON.

Advertising

-.--Mwyafrif mewn EthoIIadau.

Ymadawlad Mr Ellis Owen o…

"Llyth rau Caru."

[No title]