Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

I —II Astudlwc** | Eich Iechyd I I Nl Wna I I Elch Astudio < I p mb OB ■>*T» Iv .'I YD I^IIAID « chwi eaei GWAED PUB | T mae hyn yn HANPODOL Os nad jyr\ eich GWAED YN BUR y mae eich holl* gyfansoddiad allan o drero, ac yn agored I i glefydan i ddyfod i fewn a arweiniant i mi, ganlvniadau difrifol. f Y mae o ganlynrad yn dibynu yn hollol* arnoch chwi os ewyllysiwch gadw ■ m- IECHYD CRYF EGNIOL, | I fynu gweled fod Gwixd yn cael ei gadw j yn Berffaith Rydd o bob amhuredd. Cof- rwch y dylai eich iechyd gael eich ystyr-M pgf iaeth flaenaf, canys hebddo amddifedirjj bywyd o haner ei fwynderan, ac nis gellwch ymladd brwydrau dyddiol bywyd 1 gydag iechyd amharus. tfeddyginiaetii Anmhrisiaiwy i'r Bob] Kk /D# J Gofi frm^ I /gfa i Glanha y *0 Corffo bob- Amh uredd GWELLHANT MEN PBN, DIFFYO TRAUL, BILIOUJ B HHS8, GWYNT, AFU DRWG, CORFF- RVYMEDD, BCURYY, PENDDYNOD, L CLEFYD Y BRENIN, ECZEMA, Y BLAST (ERYSIPELAS, NERYE8 EGWAR, FITS, BVYNEQON (RHEUMATISM), PILES, POEH CEFN (LUMBAGO), TARDDIANTf IB, A CHLEFYDAU Y CROEN, ISELDERl Y8PBYD, gas alcrhau jwetthrediid iMhasol boll ranaa mewnol y eyfanwdd- lad, Braaan a Chyfoethogi y Gwaed a'r Binnan a roddant FYWYD NEWYDD, IECHYD, A HERTH. PEIDIWCH A DIODDEF YN H W F TREIWCH YN DDIOED, Hughes's Biood PiUs. Mae y Trade Mark hwn SWI (Pd linn y galon) ar bob blwch Rob hwn twyll ydyw. JmM y Pi lit hyn yn gyfadda ae tm*nhri»iadtcy t Nyr a Ovragedd, Melblon a Merched. Y JUBNT YN IACHAU AR OL I BOB PBTB ARALL FBTHU. Heb oedi anfonwch am Awch o HUGHES'S BLOOD PILLS. Chwrthfr hwy gan yr holl Fferyllwyr a Gwerthwyr POW Medicines am la. lie., 28. 9c., 4a 6e., neu snfooer en gwerth mewn Stamp* neu P.O., i'r (hreenthurar JACOB IH JGHES, Manufacturing ChettiMt, Penarth, Cardiff. Ar werth yn America gu iL D. wn.T.TAMfl, Chemist, Plymouth, Fenn. GOMER'S BALM! ELI AT BOB CLWYF. GOJCBR'8 BALM a iacha Glwyfan ar r TrasI, (Xnaiau, Pen, Gwddf, Erysipelas, Manan llidiog a SwMMdl Cornwydon Crawnllyd, Coesan Drwg. WMEB'B BALM a iacha Fronau a Phen Brona« Dotara, Piles, Traed Chwysedig, Toriadau allan, Qnab yn Mhenan a Gwyheban nut, Llygrudan a lioMfadan jtx mhob rhan o'r Corff. QOkiSK's BALM aiachaDdwylawToriadolLlygaid a* Jlmaatan IKdorna, Crefn, Scnrry, Gwynegoa, CyniaflhJ Foeana, ChwyodiadrTarwden, Malaetnaa Ac. T nM e >*BR'a BALM yn hynod effeithiol at bob niitfi « glefydan allanol y Cortt. Bhodder prawf a Ar wertb gan bob Chemist a perthWfr Patents Medicine am is. ip y blwch, nen danfoner en gwothfl aewnatunpe at y Daklanfyddwr- ■ JACOB HlD GHES, I Manufacturing Chemist, Penarth, Cardiff. w WiMorT {Registered Trade Mark No. 225822) Yn Hwtt wellhau Poen yn y Freet, I Cefn, a'r Pen; Gwvnt ar yr Ystomog, Pyiorod ar y Gwyneb; y Trwyn yn Goch, Cyfog, Oorph-rwymedd, Dim Archwaeth at Fwyd; Call Cvrsg, a'r amr^wiol gwynion sydd yn difyn Cam- dreuad y Bwyd. Ie, ac hyd yn nod os ydych wedi koO yn ferthyr i'r afiecnya poenns nchod am lynyadan lawer, a phob^etn arall wedi methn eich adfer, peidiwch digaloni, rhoddwch dreial ar y FFISIGORA, sef y feddyginiaeth xyfeddaf a'r warthiawrocaf a ddarganfyddwyd enoed fel ag y mae y cyfrolau o lythyrau cymeradwyol sydd wedi en derbyn oddiwrth dorf fawr o rai oeddynt gynt yn glaf ac yn ddioddefwyr, ond sydd yn awr yn hoDiacb yn profl. Beth yw J rheswm fod FFISIGORA yn prysor ddyfod yn Be.f Feddyginiaeth yr oes ? Paham fod FFISIGORA erbyn hvn yn air tenluaidd ar filoedd o aelwydydd yn Nghymru, Lloegr, a'r America? = Cr-f\\ Beth yw yr achoe fod cymaint yn gwerthu FFISIGORA, cynifer yn prynu FFISIGtQRA, a chnnaint o filoedd yn cymeryi FFISIGORA ? Paham fod cynifer o efelychtadau hollol ddi- werth yn sydyn wneyd eu hymddangosiad, ac yn aaet en gor-gymbell i'r cyhoedd fel rhai tebyg i FFISIGORA rhai 'run fat A, a rhai Uawn cyttal FFISIGORA. Y mae yr attebiad i'r uchod yn hawdd iawn i'w gael, oherwydd mae FFISIGORA yn ddiddadl yw ▼ FFISIG GOREU a ddarganfyddwyd erioed at hryr i&chan yr afiechyd poenus a elwir yn sysredin yn Ddiffyg Trenliad, neu Gamdrenliad y Bityd. Nid rhoddi atalfa yn nnig ar yr afiechyd difrifol yma y mae FFISIGORA, ond treiddia yn union- gywAol i ranan mwyaf mewnol y cyfansoddiad at wraidd y drwg, a chliria ef allan yn llwyr yn o o fuan, er mawr lawenydd a rhyddhad i'r dioddefydd Peidiwch dioddaf tra mae miloedd o'ch cyd- 41dynion wedi ac yn cael adfariad hollol trwy gymeryd FFISIGORA. wedi i bob th arall fethu. Gtnalwch ar bob cyfrif am gael J" Feddyginiaeth a gwnewci yn sicr fod yr enw arwyddocaol breint- ftcbff FFISIGORA ac enw y gwnenthnrwr ar bob p«M, label, ae ami en. Ar werth yn mhob man. Pris Is I le, nen deir- rwaith y maint 2s 9c; ac os bydd nnriiyw anhawa- ler i w gael fe'i hanfonir yn rhad drwy y Poet, gyda ohyfarwyddiadan llawn, ar dderbyniad Postal Rda am Is 3c neu 3e oddiwrth y gwnenthnrwr, OWEN JONES, M.P.S. Manufacturing Chemist, A BERGELE. HAVE YOU SEEX THE IIERIDIAN ENGLISH LEVER WATCH,Capped and Jewelled. Sent free by pest (Registered) fcr G5s and 68s. War- ranted for four years. To be obtained of J. R. REESE, Watchmaker and Jeweller, Meridian House. PORTMADOC. Gold Wedding and Fancy Rings, Gold and Silver Chains. Large selection of K tro-plated Goods. Established 1869. 753. TOW I PENNYROYAL XV/ »t STEEL PILLS, FEM YWOD Mae y Peleni gwerthfawr hyn cywiro pob afreoleidd-dra, yn symud rhwystrau, ac yn eemwythau y poenau y mae v benywod yn agored iddynt ar adegau neillduol. Blychau Is lie, a 2s 9c gan bob Fferyllydd. Anfonir hwynt unrhyw le ar dderbyniad 15 neu 34 o lythyrnodau gan E. T. Towle & Co., Gwnenthwyr, Dryden street, Nottingham. LIVERPOOL SH A FTESBURY HOTEL, AOUNT PLEASANT,. three'minutes' walk from Central and Lime Stteet Stations and about ten minutes from Landing Stage. FIRST CLASS TEMPERANCE HOTEL with 'Moderate Charges. Electric Light. 100 Rooms. Night Porter. DXNNTiW. Y MWELA DR JONES, D.D.S. (A.M. jL SURGEON DENTIST, BANGOR, a LLANGEFNI bob dydd Iau, yn Lled- wigan road. Yn BETHESDA, y dydd Mawrth cyntaf ar ar ol cyfrif. Yn EBENEZER a LLANBERIS y dydd Mawrth cvntaf ar ol Sadwrn tal. Yn LLANERCHYMEDD, o 10 hyd 1, ac yn AMLWCH, o 2 hyd 5, yn nhy Mr Hughes, Stationer, 8, Market street, ddyddiau Mawrth, Gorphenaf 10, Awst 7, Medi 4, Hydref 2 a 30, a Tachwedd 27. Yn MANGOR, bob dydd, ond dyddiau Mawrth a Iar C. WILTERS,-WIILIIIIS, AUCTIONEER, HOUSE, ESTATE, AND COinHSSION AGENT, MORTGAGE A.VD INSURANCE BROKER, 1, QUEEN'S ROW, DOLGELLEY, N. W MR JOHN HUGHEb, ARCHITECT, SURVEYOR, AND CIVIL ENGINEER (Engineer for Pwllheli Pier), PWLLHELI AND COLWTN BAT. HAZELMERE, LAWSON ROAD, CXXLWYN BAY. 1. BAY V W TERRACE. PWLLHELI. GWALIA HOUSE, HIGH STREET, PORTHMADOG (MR J. H. ROBERTS). CYFLAWNDER o Ddilladau Ttubi, Ties, Coleri, Hetiau, Crysan, Ac-, am y prisiau isaf sydd yn bosibl. Cofiwch, os eivieu Bargeinion, ymweled < Gwa^'a House. Porthmadoz. 487 ("I EMAU RHAD.—Bydd Biopwyr ga^J y Stoc fwyaf a'r prisiau iselaf yn Mas- nachdy Millington 12, Houndsditch. Lon- don. Gellir oael clociau, Oriaduron, Cyllill, Cribau, Gwydrddrychau, Pibelli, Pwrsau, Violins, Accordions, Jubilee Jewellery, Catalogues darluniedig i'w cael yn rbad. CLARKE'S B 41 FILLS a warentir i well a po), diffyg ar yr organau dyfrol, yn y naill ryw fel y llall, yn ngbyda gravel phoea yn y cefn. Gwarentir eu bod yn fhydd oddiwrth mercury. Sefydlwyd er's 30 mlyuedd. Mewn biychau 4a 6c yr un gaa bob fferyllydd a gwerthwr cyffyriau breintiedig yn mhob man, nea anfonir hwy I) unrhyw gyfeinad am 60 stamps gan y gwneuthurwyr, The Lincoln and Midland Count; Droll; Company. Lilo-In. THE EXCELSIOR TONIC. Nid oes cyfFelyb i'r Tonic yma, a cby- meradwyir ef yn neillduol at guriad y galon a gwendid gieruol. Dylai pawb sydd yn dioddef oddiwrth Iselder, Lludded, Gwendid, Gorweithio, Gwynt, Llawnder ar ol bwyta, &c., roddi prawf arno. "Rhodda yni yny cyfansoddiad." "Ei effeithiau yn sicr." "Adferydd goreu yr oes." Y feddyginiaeth oreu yn y byd. Mewn poteli 2s 6c, trwy'r post am 2s 9c. rw gael gan grocers a gwerthwyr medd- yginiaethau. SPECIAL NOTICE. rpHE FOURTH ANNUAL TEST 1 CONCERT, of the WELSH CONGREGATIONAL CHAPEL, PRESTATYN, Will be held at the TOWN HALL, PRESTATYN, THURSDAY, OCTOBER 18th, 1900. Solo Competition. For tha best ren- dering by a male or female of any Solo. Prize, Silver Cup (this will be worth trying for), value 93 3s. Male Voioe Choir Competition, not under 26 in number. For the best render- jjg of "The Crusadersf' ("Milwyr y Groes"). prize, £ 3 3s, and a Silver Medal for the successful Conductor. Musical Adjudicator, Mr Cadwaladr Ro- berts, Tanygrisiau, Blaenau Ffeetiniog. Cystadleuaeth mewn Adrodd unrhyw Adroddiad Cymraeg. Gwobr, Medal Ar- ian. (Ni chaniateir yohwaneg na deng munud i bob adroddwr). Beirniad, Pedr Mostyn, Rhyl. Conditions.—If no competition in the Male Voice Choir, only £2 2s will be awarded, and the Medal for the Conduc- tor. That all t-he competitors in Solos, Male Voice Choir, and Recitations, must send in their proper names and surnames in full, the title of their pieces, together with a prepayment of one shilling, to the Secretary, on or before October 11th, 1900. The shilling will be returned to each one who takes part in the competition. If any further information be required, applica- tion should be made (enclosing a stamped envelope) to the Secretary, Mr E. D. JONES, 840 Builder, Prestatyn. WAN TBI). Ac G ELLIR cael Arian am Log Rhesymol ar Eiddo Rhydd-ddaliadol neu Bryd- lesol, neu ar Feiohniaeth, &c., trwy ymof- yn a Mr R. R. Stythe, Accountant, Caer- narfon. W ANTED,—a Good General for Man- chester; smaJl family. Several other vaoancies for good servants. Miss Richards, 1, St. David's Road, Carnarvon. 873 YN EISIEU,—Geneth Ieuanc o 18 i 21 oed i wasanaethu ar wraig mewn oed. Lie rhagorol.—Ymofyner a X.Y.Z., Swydd- fa'r "Genedl." 875 Y N EISIEU, Galangauaf nesaf, mewn fferm fawr yn Sir Fon, Hwsmon di- briod, canol oed, neu gweddw, cyfarwydd a boll waith fferm ynghyda gofal anifeiliaid; caricto'r da yn anhebgorol angenrheidiol. —Ymofyner yn y lie cyntaf trwy lythyr ag A. B., office y papyr hwn. 871 I A CAN CALL BUT B CANNOT. THEREFORE B WRITES AND A CALLS. TAKE iN, f)TE:- Ogg Brothers, SCOTLAND'S GREAT TRADERS, Paisley Road Toll, Glasgow,S.W Are Letter Order Specialists and every da: send otit very large quantities of goods to cu" tomers who write from all parts of England, Scotland, Ireland, and Wales, and Her Majesty's Colonies. Friends, if you cannot call you are perfectly safe in writing to Ogg BrotheTs. LOT GOl. The wonderful and ever popular "Toll Brush Parcel." Notwithstanding the large advance in the price of the raw material we are still offering this marvellous parcel at the old price. It contains one good Cloth Brush, one good Nail Brush, one good Hair Brush with Mirror back, one good Tooth Brush, one Dressing Comb, and one small Tooth Comb. All this for Is. Id., postage, 3d extra. The demand for this lot is prodigious, and n owonder. Try it. LOT G02. Ladies large size White Lawn Pocket Handkerchief, ll^d. per dozen. Im- mense value. By post, 3d. extra. LOT C03. Ladies beautiful Lawn Hem- stitched Initial Handkerchiefs, with one initial letter prettily sewn on corner. Only Is. 4^d. per half dozen; or in a better quality, 2s. 4!d. per half dozen. By post, 2!d. Axtea. Mention letter jequired. LOT G04. Ladies heavy Corduroy Tel. veteen Shit-ts, with self collar and cuffs (collar detachable). Price, only Is. 11. each. By post, 3d. extra. Colours: Moss. Heliotrope, Navy, Crimson, Peacock Blue, Myrtta. Wonder- ful value. When ordering give your name and full pestal address. Enclose postal order or cash in re- gistered envelope. Address your envelope:— OGG BROTHERS, SCOTLAND'S GREAT TRADERS AND LET- TER ORDER SPECIALISTS. Paisley Road Toll, Glasgow, S. W Please mention the Genedl and Werin. KEATING'S POWDEB KEATING'S POWDER. KEATING S POWDER. Ems Fleas, Bugs. Moths, Beetles. Kills Fleas, Bugs, Moths, Beetles. Knls Fleas, Bugs, Moths, Beetles. Kills Fleas, Bags, Moths, Beetles. N JI W BELLOWS, 9d; Tins 3d, 6d, Is. NEV BELLOWS, 9d; Tins 3d, 6d, In. NEW BELLOWS, 9d;1Tins 3d, 6d, Is. Jglla Fleas, Bugs, Moths, BeeSe?. fflamless to everything but Insects). Bold in Tixis, 3d, 6d, and Is., also in the new filled Bellows, 9d. KILLS FLEAS, BEETLES, MOTHS. &ILT.S FLEAS, BEETLES. MOTHS KILLS FLEAS. BEETLES, MOTHS] X Globe Furnishing Company, 12. to 18, PEMBROKE PLACE. LIVERPOOL. DODREFNIR AM ARIA., PAROD, NEC AR Y GYFUNDREFN LOG-FEN- THYCIOL ARBENIG AM BRIS- IAU ARIAN PAROD. NODIAD.—Mae tin cyfundrefn Log-Fen- thycioi ni yn hollol wahanol i WI- rhyw un arall, ac y mae wedi ei ohanmawl gan y Wasg yn zyffred mol. DIM SICRWYDD YN OFYNOL. DIM COSTAU YCHWAN-EGOL WRTH BRYNU AR Y GYFUNDREFN FENTHYCIOL. Mae y dull teg yn mha un y dygir ein bus. ae" yn mlaen, a:r Telerau rhesymol a'r pria- iau isel mor adna'>yddus drwy Loegr a Gog- !edd Cymru, fel nad oes eisieu i ni roddi ych- waneg o fanylion. fEUS-Ai;— RHODDWN Y FAITTAIS I'N CWSMER- LAJD I WNEYD EU TELERAU EU HUN- AIN GYDA «OLWG AR DALIADAU, GAN Eli BOD HWY YN GWYBOD YN WELL Y SWM Y GALLANT EI DALU YN WYTHNOSOL NEU FISOL. Danfouir pob nwyddau yn rhad, ao ni loddir unrhyw gostau ar y prynwr. An- fonir Dodrefn i unrhyw ran o Loagr neu Gynuru. Mae geaym Vans aeillduol 08 bydd eis- ieu, ac ni chodir tal am danynt. Bydd i ymweliad a'n mavnachdy roddi boddlon- rwydd uniongyrchol i bawb fydd yn bwr. iadu prynu, ac fod ein nwyddau a'n telerau yn well nag a roddir gan neb arall ar y tel- ra\1 llog-fenthyciol. Caiff archebion gydar post syiw prydlon. Telir cludiad cwsmeriaid o'r wlad. DODREFNWCH AM ARIAN A AROD, NEU AR EIN CYFUNDREFN LOG- FENTHYCIOL. AM BRISIAC ARIAN PAROD. Anfonir ein rhestr ddarluniadol, barn Was a rhestr o'r prisiau, ar ymofyniad. Oriau Bllsnes: -9 a.D.. i 8 p.m.; dyd4i Sadwrn, 9 a.m. i C p.m. GLOBE FURIfISHIKG CONPINT, J. R. GRANT, Perchenoa), 12, to 18, PEMBROKE PLACE. LIVERPOOL. BARGAIN FAWR BLA WDIAU AT WNEYD PASTRY A BARA DA. Dalier sylw y prisiau:— Flour, "Clio" Brand 29mbeeswk28O (Registered). „ "WhiteSheaf" Brand 28s „ 4E Brand 261 M 3B pi 248 H 2B to 22s IE 201 Os anfonir arian gyda'r Order tel cludiad un sachaid ac uchod i unrhyw Railway Station o fewn 50 miUdir i Fangor, neu anfonir gyda cherbyd o fewn y terfynau arferol. f'jiÎ" W. G. EVANS, Corn, Flour & Potato Merchant, '\LD LONDON HOUSE, 299, HIGH-ST., elegraphic Address, Dltrnn W Corn Mills Well Produce,"Bangor. B/tjOVll, St.. Bangor N.W Is a wonderful water- ■ a pr oofer for Boots and Har- ues8. Softens and pre- H serves the leather. Ilea- ?ant odour, allows polish- ing with blacking. GOLD MEDAL 2*2 hibition Highe Awards. ■A 1. ■ • Tins, ?d, 6d, is, te 23, of ■ V ■ Bootmakers, Saddlers and ftjuuuin 1:1 ICH. London. t WATCH A^CHAIWFOBqwie pAr^ WW < | c* « wicrsL- } A WATCK. al* a CHAIN and X S'Uns d',TOn PwskM" <* FVUA O L'i-? Flrep«no9 mcIi. SMd roar s.'as:

[No title]

.... I China: Barbarlaeth…

Tenia Mr Chamberlain a'r Morlys.

T Lljsgenhadwr Newydd I China.…

Advertising

Llelhan Tafarnau yn Kgbaer,..…

Advertising

Wedi ei redeg i lawr yn llwyr,…

Advertising