Skip to main content
Hide Articles List

31 articles on this Page

AI MARW CHRISTIAN DE WET?

MACDONALD YN GYRIJ Y GELYNION…

Y GERM ANI AID YN MEDDIANU…

PICELLWYR BENGAL YN GWAREDU.

CAIS CHINA AT Y CYNGREIRWYR.

[No title]

Advertising

Y Morwr ar y Ian.

irlao yn y Cwrw.

Etholiad Melrlon.

Dargaafod Oorph Plentyn ar…

[No title]

BYDD YMOSODI AD OR. .FRECfcL…

News
Cite
Share

BYDD YMOSODI AD OR FRECfcL GOCH. Yn ami yn g&dael rhywbeth ar ei &4 ol, ac yn yr achos yma y man gwan oedd y Gwddf. FRANK SMITH. (From a photograph.) 0 Yn yr achos yma ymosodiad o'r freeli goch ydoedd, yr hyn a adawodd rywbeth ar ol. Weithiau mae yn frech goch, dro arall peswch cyffredin ydyw, ond beth bynag ydyw yr afiechyd mae gwendid yn sicr o ddilyn. Y pwynt yma sydd yn bwysig, ac yr ydym wedi galw sylw ato drosodd a. throsodd, fod sefyllfa wanllyd y cyfansodd- iad yn ami i'w ofni yn fwy na dim arall. Rhoddir pwys ar hyny yn y llythyr can- lynol: — "53, King John Street, "Heaton, Newcastle-on-Tyne, Mawrth 6ed, 1899. "Foneddigion,—Gyda golwg ar y lies mawr a gafodd fy mab oddiwrth Scotts' Emulsion, yr wyf yn dymuno rhoddi i chwi fanylion o'i afiechyd, gan hyderu y bydd ddarlleniad y cyfryw dynu sylw ereill yn dioddef yn gyffelyb i'r effeithiau adferiadol sy'n deilliaw o'i ddefnyddio. Bydd y frech goch yn gyffredin yn gadael rhywbeth annymunol ar ei hoi, ac yn yr achos yma y gwddf oedd y pwynt gwan. Byddai iddo gael yr anwyd lleiaf—i ba un yr oedd yn bur dueddol-gynyreliu gwddf dolurus a chwydd o dan y glust. Pasiodd hyn heibio yn fuan, ond cafodd anwyd trymach na'r cyffredin, ac yr oedd y chwydd mor ddrwg fel y bu raid ei lansio. Rhedodd peth ohono am dipyn o amser. Collodd ei archwaeth, a chwynai yn barhaus ei fod yn flinedag, ac yr oedd yn edrych yn welw. Dywedai y meddyg mai gwendid oedd arno, a chymhellai Cod-liver oil iddo. Yr oedd yn anmhosibl rhoddi olew plaen iddo, ac yr oedd rhai emulsions agog yr un mor ddrwg. Cefais bamphledyn i fy Haw, ac wedi ei ddarllen meddyliais am anfon am siampl o Scott's Emulsion, ac yr oedd yr awch am dano yn peri i mi ei barhau. Yr oedd y canlyniadau yn rhyfeddol. Erbyn gorphen y botelaid gyntaf, yr oedd wedi I gwella yn amlwg, a chymerai ei fwyd gyda bias. Wedi parhau gydag ef rhoddodd heibio i gwyno o fod yn ilinedig. Xewid- iodd yn ei liwt a chafodd wynebpryd gwrid- goch. Mae yn awr yn mwyuhau ieohyd rhagorol. Nid ydyw chwaith mor agored i gael anwyd. O'r blaen ni byddai byth braidd heb anwyd, ond wedi cymeryd Scott's Emulsion mae y trwbl o hyny wedi darfod. Pan mae yn rhaid rhoddi bwyd maethol i blant, mae yu rhywbeth ei fod yn hawdd i'w gymeryd, a'r anhawsder a gefais i oedd, nid) ei gael i'w gymeryd, ond ei gael i foddloni ar y ddogn arferol. Yr ydych at eich rhyddid i ddefnyddio y llythyr hwn fel y mynoch, a bydd unrhyw un a gymhellir i roddi treial ar Scott's Emulsion wedi darllen hwn yn falch iddo ddod o dan ei sylw.—Ydwyf, foneddigion, yr eiddoch yn ffyddlon, (A:rwyddwyd) "R. Smith." Felly, gwelwch, i'r meddyg briodoli y trwbli wendid, ac argymhell Cod-liver oil. Pe byddai i bawb wybod y fantais sydd gan Scott's Emulsion ar olew plaen, ni byddai bron ddigon o Soott's Emulsion i bawb. Mae yn ffaith wyddonol a gwybyddus fod mwy o les i gael oddiwrth Scott's Emulsion nag unrhyw ffurf arall y gellir- cymeryd Cod-liver oil. Mae y parotoad yma yn cynwys hefyd hypophosphites of lime a soda, a glycerine. Mae yn cymeryd i feddyg ddeall manteision y parotoad hwn, er y gall pawb weled y canlyniadau wedi ei ddefnyddtio. Mae Ilwyddiant a phoblog- rwydd y feddyginiaeth yma yn argyhoedd- edig. Gellwoh gael siampl o Scott's Emulsion trwy anfon tair ceiniog at y cludiad i Scotts and Bowne, Limited, Manufactur- ing Chemists, 95, Great Saffron Hill, Lon- don, E.C., ag enwi y papyr hwn. Mae pob fferyllydd yn gwerthu Scott's Emulsion.

Advertising

——— ———— F Hyawdledd Gwratg…

[No title]

Advertising

Yr Eisteddfod Genedlaethol.…

[No title]

TR4NSYAALI

Y CADFRIDOG FRENCH A'I FUDD-UGOLIAETH.

ARGLWYDD ROBERTS YN DYCHWELYD…

AMGYLCHYNU Y LLTTOEDD PRY-DEENIG.

- PAGET rR GCGMIDT) 0 PRETORIA.

BETH AM DDYFODOL KRUGER? '-

---CHINA

- COUNT VON WALDERSEE- YN…

Y Shah a'r Swltan.

tmgals, Anarchiad i Ddiaoc

! DADGORFFQRIAD "Y SENEDD.…

---ALMANAC Y GWEITHWYR AM…