Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

AstvdlwcH B Eich Vs.; hyd Ni Wna Eich Astudlo churl ■a Ob vdycfl am idiogelu IECHYD ItHAID chwi eael QWAED PUR Y mae hyn yn HANFODOL Os nad yw eich GrW AED YN BUR y mae eich holl gyfansoddiad allan o drain, ac yn agored, i glefydau i ddyfod i fewn a arweiniant i UL. ganlyniadau difrifol. Y mae o ganiymad yn dibynu yn hollol arnoch chwi os ewyllysiwch gadw M. IECHYD CRYF EGNIOL, I fynu gweled fod GWAED yn cael ei gadw yn Bernaith Rydd o bob amhuredd. Cof- iwch y dylai eich iechyd gael eich ystyr- iaeth flaeuaf, canya hebddo amddifedir bywyd o haner ei fwynderau, ac nis gellwch ymladd brwydrau dyddiol bywyd gydag iechyd amharus. Jleddyginiaeth mWfewb Anmhrisiaiwy iT Bob] aE'ft r'Oorimr //#€* Glanha y B Corffo bob. Amh uredd GWELLHANT BORR PBN, DIFFYO TRAUL, BILIOUS ESS, GWYNT, AFU DRWG, CORFF- RWYMEDD, SCURVY, PENDDYNOD, CLEFYD Y BRENIN, ECZEMA, Y BLAST (ERYSIPELAS), NERYES EGWkN, FITS, GWYNEGON (RHEUMATISM), PILES, POEN CEFN (LUMBAGO), TARDDIANT AN, A CHLEFYDAU Y CROEN, ISELDER YSPRYD, gan sicrhau gwelthrediad iaohusol holl ranaa mewnol y cyfansodd- lad, Brasau a Chyfoethogl y Gwaed a> Eifenau a roddant FYWYD NEWYDD, IECHYD, A NERTH. FF P-NIDI WOH -A DIODDELF YN HWH. TREIWCH YN DDIOEB. Hughes's Blood Pills. Mae y Trade Mark hwn ow (set Ilun y galon) ar bob blwch Heb hwn twyll ydyw. 1 1- y Fills hyn yn gyfadda fie anmhritiadtcy i Wyr a Owragedd, Meibion a Merched. KAJINT YN IACHAU AR OL I BOB PBTII ARALL FBTHTJ. Heb oedi aofonwch am flwch o HUGHES'S BLOOD PILLS. Owothir hwy gan yr holl Fferyllwyr a Gwerth Potent iftdicines am Is. lie., te. 9c., 4s. 6c., sen ■alone* eu g werth mewn Stamps nen P.O., i'r Gwneathnrur — JACOB in iJ GILES, Manufacturing Chemist, Penarth. Cardiff. Ar werth yn America gaaB. D. wil.TJAlifH, Chemist, Plymouth. PenD. GOMER'S BALM t ELI AT BOB CLWYF. OOJDm'B BALM a iaeha Glwyfau ar y Tra* I, Chroiao, Pen, Gwddf, Erysipelas, Manau llidiog a Digroenead, Cornwydon Ciawnllyd, Coesaa Drwg. OOMER'8 BALM a iacha Fronau a Phen Bronatt Drfmoa, Piles, Traed Chwvsedig, Toriadan allan. Orach yn Mhenau a Ghrymeban Plant, XJygriadan a IioBgiadan yn mhob rim o'r Corf. GOMER'S BALM a iacha Ddwyla w Toriadol TJygaid M Apinataa Dolurns. Crafu, Scurvy, Gwynegon, hw!r Cyn tin Poeaus, Chwyadiad, Tarwden, Malaeuan te. Y am 0 JMEB'S BALM yn hynod effeithlol at bob math o giefylan allaIIolr Corff. odder prawf amo Ai; wertb gan bob Chemist a gwerthwyr Patent i| Medicine am 1b. 1 |c y blwch, nen danfoner en ?werth» mewn stair.ps at y Duganfyadwr— M JACOB HUGHES, I Manxifacturing Chemist, Penarth, Cardiff. W r —• 9- PRIF FE DDYGIN- IAETH YR OES 'FFISIGORA.' (Regtstered Trade Mark No. 225822) Yn 11 wyr wellhau Poen yn y Frest, ▼ Cefn, a'r Pen; Gwvnt ar yr Ystumog, Pylorod ar y Gwyneb; y Trwyn yn Goch, Cyfog, Corph-rwymedd, Dim Archwaeth at Fwyd; CoU Cwsg, a'r amrywiol gwynion sydd yn difyn Cam- dretxlLad y Bwyd. Ie, ac hyd yn nod os ydych wedi bod yn ferthyT i'r afiechyd poenns uchod am flynyddau lawer, a phobpeth arall wedi methu eich adfer, peidiwch digaloni, rhoddwch dreial ar y FFISIGORA, sef y feddyginiaeth ryfeddaf a r werthiawrocai a ddarganfyddwyd enoed fel as y mae y cyfrolau o lythyrau cymeradwyol sydd wedi eu derbyn oddiwrth dorf fawr o rai oeddynt gynt vn glaf ac yn ddioddefwyr, ond sydd yn awr yn holliach yn profi. Beth yw y rheswm fod FFISIGORA yn prysur ddyfod yn Brif Feddyginiaeth yr oes ? Paham fod FFISIGK)RA erbyn hyn yn air teulnaidd ar filoedd o aelwydydd yn Nghymru, Uoegr, a'r America ? Beth yw yr achos fod cymaint yn gwerthu FFISIGORA, cynifer yn prynu FFISIGORA, a •hymaint o filoedd yn cymeryd FFISIGORA ? Paham fod cynifer o efelychiadau hollol ddi- werth yn sydyn wneyd eu hymddangosiad, ac yn cael eu gor-gymbell i'r cyhoedd fel rhai tebyg i FFISIGORA rhai 'run fath, a rhai llawn cyttal a FFISIGORA. Y mae yr attebiad i'r uchod yn hawdd iawn i'w gael, oberwydd mae FFISIGORA yn ddiddadl yw y FF1SIG GOREU a ddarganfyddwyd erioed at lwyr iachau yr afiechyd poenus a elwir_ yn Spffredin yn Daiffyg Treuliad, neu Gramdreuliad y wyd. d rhoddi atalfa yn unig ar yr afiechyd difnfol yma y mae FFISIGORA, ond treiddia yn union- gyrchol i ranau mwyaf mewnol y cyfansoddiad at wraidd y drwg, a chliria ef allan yn llwyr yn rhyfeddot o fuan, er mawr lawenydd a rhyddhad i'r dioddefydd. Canoedd o lythyrau cymeradwyol. Engreifftiau newyddion o adferiadau rhyfeddol yn ddyddiol yn llwyr iachau wedi i bobpath arall fethu. Peidiwch dioddaf tra mae miloedd o'ch cyd- ddynion wedi ac yn cael adfariad hollol trwy gymeryd FFISIGORA. (Jofalwch ar bob cyfrif am gael 1 Feddyginiaeth a gwnewch yn sicr fod yr enw arwyddocaol breint- iedig FFISIGORA ac enw y gwnenthurwr ar bob potel, label, ac amlen. I Ar werth yn mhob man. Pris Is 1 Jc, neu deir- gwaith y maint 2s 9c ac os bydd unrhyw anhaws- 3er i w gael fe'i hanfonir yn rhad drwy y Post, Sda chyfarwyddiadau llawn, ar dderbyniad Postal der am Is 3c neu 3s oddiwrth y gwneuthurwr,' OWEN JONES. M P S- Manufacturing Chemist., ABERGELE. THE BETTWS GARMON SHEEP DOG TRIALS. To be held SATURDAY, SEPTEMBER 29th, 1900. Class I. Open to all comers.-Ist prize, £ 5 2nd prize, L3; 3rd prize, JB1 10s; 4th prize, 10s. Entrance fee, 5s. Class II. Open to dogs from Wales that have not won more than £1 in pre- vious trials.—1st prize, L3; 2nd prize, tj 10s; 3rd prize, iCl 4th prize, 10s. Entrance fee, 4s. Class III. Open to dogs that have not won any prize before.—1st prize, £.1; 2nd prize, 15s; 3rd prize, 10s; 4th prise, 5s. Efitranoe fee, 2s. Last day of entry, September 25th. Secretary, R. H. JONES, Ty'nywerglodd, 816 Bettws Garmon. A CAN CALL BUT 3 CANNOT. THEREFORE B WRITES AND A CALLS. TA E NOTE:mmm Ogg Brothers SCOTLAND'S GREAT TRADERS, Faisley Road Toll, Glasgow,S.W Are Letter Oder Specialists" and every da send out very large quantities of goods to cus tomers who write from all parts of England, Scotland, Ireland, and Wales, and Her Majesty's Colonies. Friends, if you cannot call you are perfectly safe in writing to Ogg Brothers. LOT GOl. The wonderful and ever popular "Toll Brush Parcel." Notwithstanditig the large advance in the price of the raw material we are still offering this marvellous parcel at the old price. It contains one good Cloth Brush, one good Nail Brush, one good Hair Brush with Mirror back, one good Tooth Brush, one Dressing Comb, and one small Tooth Comb. All this for Is. Id., postage, 3d extra. The demand for this lot is prodigious, and n owonder. Try it. LOT G02. Ladies large size White Lawn Pocket Handkerchiefs, ll £ d. per dozen. Im- mense value. By post, 3d. extra. LOT G03. Ladies beautiful Lawn Hem- stitched Initial Handkerchiefs, with one initial letter prettily sewn on corner. Only Is. 4d.. per half dozen; or in a better quality, 2s. 41d. per half dozen. By post, 2d. nxti-a. Mention letter jequired. LOT G04. Ladies heavy Corduroy Vel- veteen Shirts, with self collar and/cuffs (collar detachable). Price, only Is. 111A. each. By post, 3d. extra. Colours: Moss, Heliotrope, Navy, Crimson, Peacock Blue, MyrtlQ. Wonder- ful value. When ordering give your name and full postal address. Enclose postal order or cash in re- gistered envelope. Address your envelope;- Please mention the Genedl and Werin. OGG BROTHERS, SCOTLAND'S GREAT TRADERS AND LET- TER ORDER SPECIALISTS. Paisley Road Toll, Glasgow,S.W Globe Furnishing Company, 12. to 18, PEMBROKE PLACE. LIVERPOOL. DODREFNIR AM ARIa. PAROD, NEU AR Y GYFUNDREFN LOG-FEN- THYCIOL ARBENIG AM BRIS- IAU ARIAN PAROD. NODIAD.-Mae sin cyfundrefn Log-Fen- thycioi ni yn hollol wahanol i un- rhyw un arall, ac y mae wedi ei chanmawl gan y Wasg yn gyffred inol. DIM SICRWYDD YN OFYNOL. DIM COSTAU YCHWANEGOL WRTH BRYNU AR Y GYFUNDREFN FENTHYCIOL. Mae y dull teg yn mha un y dygir ein bus. aea yn mlaea, a-r Telerau rhesymol a'r pria- iau isel mor adna.yddus drwy Loegr a Gog- ledd Cymru, fel nad oes eisieu i ni roddi ych- waneg o fanylion. TELEhAU- RHODD WN Y FAKTAIS I'N CWSMER- LAID I WNEYD EU TELERAU EU HUN- Altf GYDA OOLWG AR DALIADAU, GAN EU BOD HWY YN GWYBOD YN WELL Y SWM Y GALLAN'T EI DALU YN WYTHNOSOL NEU FISOL. DanfoBir pob nwyddau ym rhad, ao ni toddir unrhyw gostau ar y prynwr. An- fonir Dodrefn i unrhyw ran o LiJegr nen Gymru. G Mae geaym Vans aeillduol os bydd ei&- ieu, ac ni chodir tal am danynt. Bydd i ymweliad a'n matnachdy roddi boddlon- nrfdd uniongyrchol i bawb fydd yn bwr- iadu prynu, ac fod ein nwyddau a'n telerau m well nag a roddir gan neb arall ar y tel- erau llog-fenthyciol. Caiff archebion gydar post sylw prydlon. Telir cludiad cwsmeriaid o'r wlad. DODREFNWCH AM ARIAN L AROD, NEU AR EIN CYFUNDREFN LOG- FENTHYCIOL. AM BRISIAU ARIAN PAROD. Anfonir ein rhestr ddarluniadol, barn Wasgw a rhestr o'r prisiau, ar ymofyniad. Oriau Busneø: -9 a.m. i 8 p.m.; dydfif Sadwm, 9 a.m. i 6 p.m. GLOBE FURNISHIR6 COMPANY, J. R. GRANT, Perchenog), 12, to 18, PEMBROKF PLACE. LIVERPOOL. BARG IN FAWR BLAWDIAU AT WNEYD PASTRY A BARA DA. Dalior sylw y prisiau:— Flour, "Clio" Brand 29sjpersack280 (Registered). „ U White Sheaf" Brand 288 „ of 4E Brand 268 „ It 3E 24s „ oil 2B 228 IE „ 208 i, Os anfonir arian gvda'r Order tel cludiad on sachaid ac uchod i unrhyw Railway Station o fewn 50 iwilMir i Fangor, neu anfonir gyda cherbyd o fewn y terfynau arferol. W. G. EVANS, Corn, Flour & Potato Merchant, OLD LONDON HOUSE, 299, HIGH-ST., "I, Telegraphic Address, I) I \TAfl ¥ W Corn Mills Weil Produce,"Bangor. U i.luuU^ 11. n« St.. Bangor N.W KEATING'S POWDER KEATING'S POWDER. KEATING'S POWDER. Kills Fleas, Bugs. Moths, Beetles. Kills Fleas, Bugs, Moths, Beetles. Kills Fleas, Bugs, Moths, Beetles. Kills Fleas, Bugs, Moths, Beetles. NE W BELLOWS, 9d; Tins 3d, 6d, Is. NEV BELLOWS, 9d: Tins 3d, 6d, Is. NEW BELLOWS, 9d; Tins 3d, 6d, Is. Kills Fleas, Bogs, Moths. Beetle*. (Harmless to everything bat Insects). Sold in Tins, 8d, 6d, and Is., also in the new filled Bellows, 9d. KILLS FLEAS, BEETLES, MOTHS. KILLS FLEAS, BEETLES, MOTHS KILLS FLEAS. BEETLES. MOTHS MR JOHN HUGHES, ARCHITECT, SURVEYOR, AND CIVIL ENGINEER (Engineer for Pwllheli Pier), PWLLHELI AND COLWYN FA-Y. HAZELMERE, LAWSON ROAD, COLWYN BAY. 1. BAY VxiiW TERRACE. PWLLHELI. GEfLLIR cael Arian. am Log Rhesymol ar Eiddo Rhydd-ddaliadol neu Bryd- lesolt neu ar Feichniaeth, &c., trwy ymof- yn at Mr R. R. Styihe, Accountant, Caer- narfon.

I Goiygfa Hynod mewn Capel.…

Tywysog Saxony weal el Ladd.

Arglwydd Wlmborne ac -Esgob…

--------Y GEN1NEN' EISTEEDFODUL.

[No title]

YR HEN WR LLON.

Llofruddlo el Fam.

Idogaeth., IDweyd ffortiwn.

Trychlneb yn America.

[No title]

Advertising

Anozestrnvdd yn Mau Colwyn.

Gwaredlgaeth Gvfvng.I

[No title]

Advertising