Skip to main content
Hide Articles List

40 articles on this Page

Y Strelc Fjthqofiadwv vn Amsrica.

"T Genlnen EisteddfodoI."

.Helvnt Ashantl

j vmddlddas Pwyslg vn Barry…

News
Cite
Share

j vmddlddas Pwyslg vn Barry Dock. HANESYN DYDDOROL. Cafodd gohebydd i'r "Western Mail, Caerdydd, yrliwn oedd yn treulio diwrnod o wyl yn y dref gynyddol Barry Dock, ei gyflwyno i amryw o gyfeillion gan hen gyd- nabod, gyda'r hwn yr oedd yn aros. Un o'r parti oedd Miss Rose Wallis, merch Mr G. Wallis, Thompson street, yr hon oedd Miss ROSE WALLIS (O ddarlun gan G. Wallis, Barry Dock). yn cael adgryfhad i'w hiechyd ar ol gwael- edd tost am fisoedd. Yr oedd y foneddiges ieuanc, yr hon oedd yn awr wedi cael ad- feriad, yn un tra diddan, ac un diwrnod adroddodd hanes ei gwaeledd. Dywedodd Miss Wallis, yr hon sydd yn d'deunaw mlwydd oed, ei bod yn cadw ty i'w thad, yr hwn sydd yn gofalu am siop fawr yn Thompson street, ac yn fedrus mewn tynu darluniau. Dywedodd icfdi ddechreu teimlo yn wael ychydig amser cyn y Nad- olig; y gwaeledd ydoedd effeithiau di- lynol yr anwydwst. Aeth yn raddol yn ddiwaed ac i wendid cyffredinol. "Yn nechreu yr Hydref, 1899," meddai, "yr oedd genyf deimladauarswydus o wendid, lludded, a byrdra anadl, ac yr oedd yn flin genyf feddwl am gerdded allan na myned i fyny y grisiau. Pa bryd bynag, yr awn allan am dro, neu ymdrechu ychydig gye-a gwaith y ty, yr oedd, y gwondid a'r lludded yn fy llethu, a byddai raid i mi orphwyso yn ami, ac yn fynych byddai raid i mi fyned i'm gwely. Ceisiodd fy nhad rhyw gyffyriau i mi, ond gan na wnaent les i mi, rhoddodd cyfaill i mi ychydig o Dr Williams' Pink Pills yn fuan ar ol y Nadolig. Teimlwn eu bod! yn gwneyd lies i mi, a chan iddynt fy esmwythau O'T teimlad gorlethol hwnw, cefais ychwaneft ohonynt oddiwrth Mr A. Pointon-New- man, chemist a druggist, Holton road. Ar ol cymeryd y blychrfia cyntaf, teimlwn yn llawer gwell yn fy iechyd yn gyffredinol, a chefais gysgu. Teimlwn lawer iawn yn giyfach, ac yn gallu cerdded yn well." Sylwodd Mr Wallis, yr hwn oedd yn bresenol: "Do, gwelais y lies mawr a wnaethant i fy merch; ac ar ol yr hyn a welais, buaswn yn cymeradwyo ereill mewn sefyllfa tebyg i dreio Dr Williams' Pink Pilhj fox Pale People. Gellir eu cymervd heb ddim gyda hwynt, a<5 nid oes dim bias anymunol arnynt." Parbaodd Miss Wallis i ddyweyd ei hanes: "Ychydig amser yn ol, pan wedi gorwedd i lawr, byddlwn yn dioddef oddi- wrth boenau mawr yn fy nghorph, yn gystal ac oddiwrth wendid; ac, fel y dy- wedais, nis gallW11 gerdded yn mhell heb orphwys i gael anadl a nerth ychwanegol. Yr ceddwn wedi cymeryd lluaws o wahanol gyffyriau o'r blaen, ond nis gallwn gael dim esmwythad hyd nes y treiais Dr Wil- liams' Pink Pills." "Ac a ydych yn ddigou oryf yn awr i wneyd gwaith y ty ac i fyned allan am dTO?" gotynai y gohebydd. "0 ydwyf," atebai Miss Wallis. "A gallaf hefyd orphwyso a cfcysgu yn dda yn y nos. vParheais i gymeryd y pelenau hyn hyd o fewn ychydig wythnosau yn ol, pan cl y teimlwn eu bod wedi fy adferyd, ac nad oedd arnaf eisieu ychwaneg ohonynt, nag o ddim cyffyriau arall o iinrhyw fath." "Ac yr ydych yn meddwl mai Dr Wil- liams' Pink Pills yn unig a'ch gwnaeth yn gryf eto? "0 ie, yr wyf yn sicr o hyny," atebai Miss Wallis, gyda gwen. "Ac yn awr," meddai, "yr wyf yn alluog i wneyd gwaith y ty ac i fyned allan am daith dda heb deimlo dim o'r lludded a'r iselder a ar- ferwn deimlo o'r blaen. Ar ol y blwch cyntaf yn unig teimlais gyfnewidiad er gwell, ac yn raddol oefais ychwaneg o nerth, mwynhau fy mwyd, myned allan, a mwynhau cymdeithas cyfeillion fel y dylwn, a chefais ymadael a'r teimladau Jlethol a'm gwnaent yn bruddaidd ac af- rywiog. Gellwch farnu drosoch eich hun pa mor gryf yr wyf pan y dywedaf wrthych beth didaeth i'm rhan yn ddiweddar. Yr wyf yn aelod o gor St. Mary's, Holton road, ao aeth y cor hwnw i gymeryd rhan mewn arddangosfa gorawl fawTeddog y dydd o'r blaen yn, y Crystal Palace, ac yr oeddwn yno yn cymeryd rhan, a chenais oreu gallwn ar ol taith flinedig iawn." "Ond beth am eich anturiaeth, Miss Wallis P" gofynai y orohebydd. "Wel," meddai hi, "pan yr oeddwn yn dychwelyd, aethtfm i gerbydres arall, yr hon a'm oymerodd i Bristol yn lie i Croy- don, lie yr oeddwn wedi bwriadu ymweled a ffryndiau. Fodd bynag, yn tfortunus cefais yn ol i Croydon y noson hono, yn ddim gwaeth ar ol fy anturi&eth. I ddangos i chwi pa mor gryf yr wyf yn awT, gallaf ddyweyd i mi adael Barry Dock gyda'r gerbydres 11-30 ar nos Fawrth, ac ni chefais fy ngwely tan un o'r "loch nos Iau, wedi-bod yn canu yn y cyfamser, ac er fy mod yn teimlo yn flin ac yn gysglyd, nid oeddwn, o gwbl wedi fy nihysbyddu; yr wyf mor falch o'r adferiad a gefais trwy y pelenau fel y bydd yn dda genyf gael dyweyd am danynt wrth bawb sydd yn yr to un sefyllfa ac y bum i." "A fuasai genyoh wrthwvnebiad," gof- ynai y gohebydd, "i mi gyhoeddi yr hyn ydych wedi ddyweyd am eich afiechyd a'ch adferiad ?" "0, na fuasai," atebai Miss Wallis. "Fel y dtywedais o'r blaen, yr wyf yn falch o'm hadferiad, a bydd yn dda genyf i bobl ereill gael gwybod fy mod wedi cael lies oddi- wrthynt." Ac felly y terfynodd yr ymddiddan, Miss Wallis yn ysgwyd diwylaw yn gynes wrth ddymuno i'r gohebydd good-byA.

Yr Ethollad Cyffredinol.

Llythyr oddlwrth M'Kinley.

Y Cigarette Farwol.

Cyjirychiolaeth IN eirionydd.

[No title]

Mygn yn en Cw sg.

Ffrwydrad Ffwrnas.

Ar Gon yn mvsg y Beddau.

IYsgotlald Haaan-ymwadoi.

Braw Disail yn Llundain.

fstori Hynod Geneth.

Hunanladdiad yn y Fyddin.

UK E2YFEL02IIL

CHIN A.

NEWYDDION DIWEDDARACH.

Advertising

Arddangos.a Amaethvddol Cwclialed.

Huaanladtllad ger Tref-vaoii.

Trenglioliad yn Ngliaernarfoo.

Achos o Berwela yn Mettwsycoed.

[No title]

[No title]

Y Gwres vn AmericaI

T Pla

Damwain ar Faes v Bel Droed

Trengholiad yn Nghefn y Bedd.

Llofraddiastli rchyll vn Birkenhead,

Damwain ar v Rhellflordd

Corvmt Bvchrvnllvd vn America…

[No title]

[No title]

¡Ymosodiad Erchyll ar BriodfaiiI

Lladd gan We-yn-,n.

Gobalth am Ostynglad yn Mbrls…

Yn Hgbndd mewn Tstafell Welv.

Advertising