Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

41 articles on this Page

'.1 DIN MFELOilB.

News
Cite
Share

'.1 DIN MFELOilB. TREM AR Y SEFYLLFA. • Y mae y newydd am uniad y Transvaal, vr hwn a gyhoeddwyd ddoe, 1 8? aruhau vn swyddogol. ^rglwydd Ro- berts, gyda'r pellebyr ddydd badwrrl a enfyn ei fod wedi derbyn yr liawl, o daii 19 awdurdod y warrant dyduiedig Gorphemtf 4yd, i ystyried y Transvaal o hyn alia i fel rhan or Ymherodraeth Yn Senedd-dy Cape Colony, ddydd Llun, dar- llenodd Syr J. Gordon Spngg nodyn oddi- wrth Svr Alfred Milnor yn gosod allan gy- hoeddiad Arglwydd Roberts Dywedodd Svr Gordon fed Gweriniaeth Deheudir Affrica i'w adnabod o hyn allan fel y Transvaal. Derbyniodd y blaid wrth- wvnebol yr hysbysrwydd gyaa distawrwydd Vywedir fod y newydd wedi ei dderbyn gyda boddlonrwvdd mawr yn Cape Town. Derbyniwyd hysbysiad swyddogol arall | hefyd ddydd Sadwrn fod v Cadfridog ler wedi symud o Helvetia i Lydenburg. Croesodd l'r Ian ogleddol o r Afon Crocodile a darfu i cl-fyddin y gelyn gilio o'i fiaen yn ddiwrthwynebiad. Cofir y dywedwyd fod y Boeriaid wedi cymeryd safle gref oddeutu Mynyddoead Crocodile, pa rai sydd yn rhedeg gyda glan ogleddol yr afon. 7 Y mae Baden Powell wedi e11111 brwydr eto. Anfonodd golofn fectian o'i filwyr, o dan arweiniad Humer, arwr Rhodesia, i gyfeiriad Peinaas River. Llwyddasant i yru ymaith ran o'r fycdin Foeraidd, o dan lywyddiaeth y Cadfridog Pretorius, gan enill ysbail o 1000 o anifeiliaid, 31 o wageni, a 90 o lartin rifles; hefyd cy- merasant 23 c'r gelyn yn garcharorion. Hysbyswyd yn fiaenorol fod y Boeriaid wedi ail ddechreu defnyddio y Martinis, gan eu bod wedi dihysbyddu y cyflenwad o'r Mausers. Y mae Arglwydd Roberts wedi anfon manylion am garchariad y tren Prydeinig vn Afon Klip, ddydd Sadwrn. Ym- ddengys fed y Boeriaid wedi cymeryd 35 0',11 gwvr yn garcbarorion Fodd bynag, < dilynwyd y gelyn gan adran o frigad Bra- bant's Horse, gan eu gyru ar ffo i'r bryn- iau cyfagos. Y mae swyddcgion y 1700carcharorion Prydeinig a ryddhawyd o ooitgedacht, gyda nifer o wyr gprthynol o'r Imperial Yeomanry, wedi en symud gan y Boeriaid i Barberton, pa le, o bosibl, y cymer yr ymdrech ddiweddaf le, er fod Botha t'r rhan fwyaf o'r fyddin wedi myned i gyfeir- iad Lydenburg. Awst yr 20fed cymerodd brwydr le cyd- rhwng y milwyr Prvdeinig a'r Chineaid yn Pekin. Canfyddasant y wedi sef" ydlu yn y pentref yn Hunting Park. Yr oeddynt yn gynwysedig o'r Boxers a r mll- wyr Ymherodrol, rhan o ba rai oeddynt wedi eu harfogi a gynau, tra y canal y gweddill gleddyfau a pbleellau. Tan- belenwyd arnynt. Wedi llosgi pedwar o bentrefiymlleillduodd y gwyr Prydeinig. Oollo-icr y gelyn oddeutu deg ar hugain o wyr. Eu nifer ydoedd oddeu tu 1000 o wyr, yr haner o ba rai oeddynt Boxers. NEWYDDION DIWEDDARACH. Maseru, ddydd Llun. Y mae y iyddin Brydeinig yn dal ei thir o hyd yn Ladvbrand, yr hon sydd yn cael ei liamgylchu gan y Boeriaid. Y mae y milwyr wedi llosgi N hystorfeydd yn mhetryal y farchnad er mwyn rhwystro iddytat Byrthio i ddwylaw y gelyn pe methid dal meddiant o'r dref. Y mae y Boeriaid yn dwyn dan eu baner yr holl ddynion allent gael, ac yn bygwth llosgi anedd-dai y rl.ai .a wrthwynebant yniuno a bwy. Dywed y Boeriaid fod ganddynt fyddin fawr ar yr Afon Vet. Y mae y Cadfridog Hunter yn prysuro i ryddhau Ladybrand. Y mae 1-.ddin y Boeriaid yn cynwys adran o dan Fourie, ► Lemmen, Grobelaar, a Haasebrock, ac hefyd dd!au gant o wyIwyr Heron, yn cael eu gwneyd i fyny o wahaiiol genhedloedd. Pellebra gohebydd y "Daily Express" yn Belfast dydd Sul fel y canlyn Mae y Cad- fridog Syr Redvers Buller o fewn pellder taro i Lydenburg. Mae Argwydd Dun- donald gyda'l gorphluicedd yn pwyso ar Kcmati Foort, ac mae y Cadfridog French yTI myned am Barberton. Ymae pedwar cant o'r Boeriaid yn barod i roddi eu harfau i lawr. Hysbysir fod mideutu pedwar cant o'r gelyn wedi mynegi eu boddlonrwvdd i roddi eu harfau i lawr ddydd Gwener. Achoswyd cryn goiled ar y Middleburg Line, gan ystorm o fellt, ond I, 1 d y mae wedi ei Ladavweirio erbyn hyn.

T Dlrgelwch ar Fannau Brvcheiniog.

-.. Csnrj GMolaeth Mtlrlun.

T Ilofrndd vn Wallgof.

Y Pla vn Glasgow

Dvokldlad v Badgorphoriad,

Am Orsedd v Shah

Y Pia yn Mauritius -

Damwain Augeuol mewn Maes…

IDamwain Ddifrifol ar Rellffordd…

Dwyn Oriavtr vn Ngwrecsam

Erlid Morfllod

ISyr William Harcourt. -

,'..Y Gwrthrvfel vn Ashanti

Advertising

- Digwyddiad Anarfero) yn…

Streic Rheilffordd y Taf.

Mr Wynn o Rug a'r Esgob --

[No title]

Hawn nell Lo Tramer

Arddangosfa Paris In Goiled…

Yn Gact a Deg Cel

Sedd Meirion

Am Tmladi yn With Deng Hlwydd.

Advertising

==-------.\ Bamwain p y Mios…

Gwasanaetiiwyr mewn Siopau…

Dwyn Sachaid o Datws

Ffrainc a Rwsla yn Rheoli…

Delseb yn erbvn Helaetba ,;'-.…

TiMithriad yn Lianddulas.

Gvfraitli Ter.vsgivd )n Efrog…

----.. tr Goll Bvih.

Bamwaia Angeuol ger Rhosymedre.

Beth Olyga RhjM.

Darganf3d Glo yn Iou. -a..--

Ei fncwm yn Fillwn o Bunau

Victoria Cross 1 Mali Lord…

OLD FALSE TEETH BOUGHT.

Yn Ih';e mabV GwenoIlaW?

[No title]