Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Astudiirch 3 i Elch lechyd |; Nl Wfta | Elch Astudio churl 1 ■«, OB vdyeaam idiogelu IECHYD JtBAIB < chwi eael GWAED PUB Y mae hyn yn HANFO^r eich GWAED YN BUli v ffisc eich holl^ gyfansoddiad all an o drern, tcc yn ago red I i gtefydau i ddyfod i fewn a arweuiiant i 1 gajilyniadau difrifol. a Y mae o ganiymad yn dibynu yn hoUol j arnoch chwi os ewyllysiwch gadw m tIlL IECHYD CRYF EGlnOL, 1 I fynu gweled fod Gwaed yn c&el ei gadwjg yn Berff*ith Rydd o bob amhuredd. Cof-3 lwch y dylai eich iechyd gael eich ystyr. iaeth flaenaf, canys hehddo amddifedira bywyd o haner ei fwynderau, ac nia gellwch ymladd brwydrau dyxJdiol bywyd gydag iechyd amharus. Keddyginiaeth Anmhrisiaiwy i'r Bob] ¡ />•/# m 3/ Glanha y VS. f y Corffo bob. Amh nredd/ 1 GWEIMANT I BOEN PEN, DIFFYOTRAUL, BILIOOi | HESS, GWYKT, 1FU DRWG, CORFF-I RWYMEDD, SCURVY, PFNDDYNOD, CLEFYD Y BRNIN, ECZEMA, Y BILAIS (ERYSIPELAS), NERVES EOWAII, InTS, GWYNEflON (RHEUMATISM), PILES, POEN CEFN (LUMBAGO), TJIRDDIANT 1R, A CHLEPYDAU Y CROEN, WELDERS <YSPRYD, ,gan sicrhau gweithrediadl boll ranau raewnol y cyfanscdd-9 «d, Brasaa a Chyfoethogi y Gwaefi *'rg Kifenau a roddant ■ FYWYB NEWYDD, IECHYD, A BEaTH. I FEIMWCR A DIODTJEF YNHWi. I TREIWCH YN DDIOEB Hughes's B.ood Pills. Mae y Trade Mark hwn SW I (sef lion y galon) ar bob blwch Heb hwn twyllydyw. Tma$y Till* hyn yn gyfadda ae anmhrisiadwy i Wiw a G w raged d, Meibion a Nerdwd. HAKNT YN IACHAU AR OL I BOB PBTB ARALL FETHU. Heb oedi anfonwch am flwch o HUGHES'S BLOOD PIDLS. gan yr holl Fferyllwyr a Gwerthwyr rutont Medicine* am Is. ljc., 2s. 9c., 4s. 6c., nen Mrfoner en gwerth mewn Stamp* net! P.O., i'r ^!rne^1,3^ur_JAC0B ;HUGHE8, Manufacturing GOMER'S BALM t ELI AT BOB CLWYF. ^.GOIDSS'8 BALM a iacha Glwyfau ar ▼ Tratl, CTnman, Pa^ Gwddf, Erysipelas, Hanaa Mog • ofTS Cnwrallyd, Coeeau Drwg. COMBE'S BALM a iacha FroiTu a Hwn Bronaw rs~k^L ^if8' Traed Chwvsedig, Toriafiau allan. CaAn Mhenau a Gwynebau Plant, iaygtiadana ZJoMfekn yn mhob rhan o'r Corff. GOKHB-et BALM a iacha Ddwylaw Toriadol Llygaid y Awfgtan Dohims, Crafo, Scurvy, Gvyoegon, OOMEB 8 BALM yn hynod effetthiolat'bob mathogl^y-UnallandyCoriT. Ehodderprawfarno iutwertb gan bob Chemist a gwertbwyr Patent ?~f~cly am 1*- j blwch, nen tlanfoner eu gwerth mewn •tamps at y Oarffanfyddwr— JACOB HUGHES, Manufacturing Chemist, PenarC4 Cardiff. KRUGER WEDI EI DDAL Dyma faasal yn newydd dda gan filoedd heddyw, ond y mae clywed y newyddardderchoar am y FFISIGORA" wedi peru llawenydd i filoedd o ddioddefwyr yn Nghymru, Llowr ac America, pa rai oeddynt yn cael en poeni a'l dir- dyna j»an yr ^afiechyd poenes a elwir yn gyffredin yn Ddiffyg Treul»«*d nen Gamdreuliad y Bwyd, ond sydd erbjfn hyn wedi cael llwyr adferiad oddiwrtho, a thrwy nynny yn gallu tystio yn ddibetraa »"»■ Goreu Physj- "FFISIGORA." Os ydych yn dioddef oddiwrth Boen yn y Frest, yCefn, a'r Pen; Gwynt ar yr Ystumog, Pylorod ar y Gwyneb; y Trwyn yn Goch, Cyfog, Corph-rwymedd, Dim Archwaeth at Fwyd; CoU yW8R'» *'r amrywiol gwynion sydd yn dilyn Cam- dreuliad y Bwyd. Ie, ac hyd yn nod os ydych wedi bod yn ferthyr i'r afiechyd poenus uchod am nypyddau lawer, a phobpeth arall wedi methu eich adfer. peidiwch digaloni, rhoddwch dreial ar y FFISIGORA, sef v feddyginiaeth tyfeddaf a'r werthfawrocaf a ddarganfyddwyd orioed fel ag y mae y cyfrolau o lythyraa cymeradwyol sydd wedi eu derbyn oddiwrth dorf fawr o rai oeddynt gynt yn glaf ac yn ddioddefwyr, ond sydd yn awr yn holliaeh vn profi. ar cyfrif am Feddyginiaeth FFKIGORA* Gwrthodwch yn bendant bob un arall sydd yn cael ei cymhell fel rhai llawn cyntal a rhai tebyg i FFISIGORA, oherwydd efelychiadau hollol ddi- werth ydynt, ac y mae y ffaith fod eymaint o'r ^^rvw yn cael eu gor-gymhell yn profi mae FFISIGORA ydyw PItIF FEDDYGINIAETH n OES, gan mae y goreu o bobpeth fydd yn cael eiMelychll bob amser ^wnewch vn sicr fod yr enw drwyddoeaol breint- ie^e FFISIGORA ac enw y gwneathurwr ar bob potel, label, ac amlen. Ar werth yn mhob man. Pris Is lie, Den deir- gwaith y maint 2 s 9c ac os bydd unrhyw anhaws- der i w j^el fe'i hanfonir yn rhad drwy y Post, Sda chyfarwydtbadau llawn, ar dderbyniad Postal der am Is 3c neu 3s oddiwrth y g wneuthurWT, OWEN JONES. M.P.S. Manufacturing Chemist. ABERGELE. KEATMG'S POWDLM HEATING'S POWDER. HEATING S POWDER. Kills Fleas, Bugs. Moths, Beetles. Kills Fleas, Bugs, Moths, Beetles. Kills Fleas, Bugs, Moths, Beetles. Kill* Fleas, BURS. Moths, Beetles. N I W BELLOWS, 9d; Tins 3d, 6d, 11. NEW BELLOWS, Del: Tins 3d, 6d, Is. NEW BELLOWS, 9d; Tins 3d, 6d, 1s. roils Fleas, Bugs, Moths, Beetles. (Harmless to everything but Insects). gold in Tins, 3d, 6d, and Is., also m the new filled Bellows. 8d. KILLS FLEAS, BEETLES, MOTHS. KILLS FLEAS, BEETLES. MOTHS KILLS FLEAS, BEETLES, MOTHS WANTED. Ac Gl ELLIR cael Arian am Log Rhesymol ar Eiddo Rhydd-ddaliadol neu Brydles- ol, neu ar Feichniaeth, &c., trwy ymofyn a Mr R. R. Stythe, Accountant, Caernarfon. ESBONIAD AR EFENGYL IOAN. ) Gan y Parch Evan Roberts. A IL-ARGRAFFIAD. yn awr yn barod, mewn llian hardd, Haner Coron. Ar werth gan yr holl lyfrwerthwyr. Argraff- wyd a chyhoeddwyd D. vv. Davies, (Jaer- MR JOHN HigonEti, ARCHITECT, SURVEYOR, AND CIVIL 1 ENGINEER (Engineer for Pwllheli Pier), PWLLHELI AND COLWYN B AY, IIAZZLMERE, LAWSON ROAD, COLWYN BAY. 1, BAY V^W TERRACE, PWLLHELI. GWALIA HOUSE, HIGH STREET, PORTHMADOG (MR J. H. ROBERTS). C YFLA WNDER o Ddilkdrrii P..ltJ, Tr-es, Coleri, Hetiau, CrysaU, &c., am y prisiau isaf sydd yn bosÏQ. Cofiwch, os eimieu Bargeinion, ymweled I- G';a. House. Porthmados. 487 PHOTOGRAPHS. PHOTOGRAPHS. PHOTOGRAPHS. T>EAUTIFUL Copies (Victoria) of any Photograph promptly supplied upon the following terms: copies, 8d 12 copies, Is. 6d. 24 copies,. 6d. 48 copies, 4s. Cash with order. JONES, PHOTOGRAPHER. GLAN CONWAY. LLANBEDROG, PWLLHELI. GLYNYWEDDW HALL AND GROUNDS. HIS Stately Mansion, with its famous Picture Galleries and delightful Grounds, is one of the prettiest places in Carnarvonshire. OPEN DAILY FROM 10 A.M. Admission, Sixpence. Combined Tickets the interesting Mar- ine Tram ride to and from Llanbedrog and Pwllheli, and admission to Grounds and I' Galleries. One Shilling. S50 HAVE YOU SEEN THE MERIDIAN ENGLISH LEVER WATCH,Capped and Jewelled. Sentfreeby pest (Registered) for 65s and 68s. War- ranted for four years. To be obtained of J. R. REESE, Watchmaker and Jeweller, Meridian House. m PORTMADOC. Gold Wedding and Fancy Rings, Gold and Silver Chains. Large selection of Electro-plated Goods. 7Established 1869. 753. .4cym AM AWST, 1900. DAN OLYGIAETH OWEN M. EDWARDS, M.A., RHYDYCHEN. t PRIS CHWECHEINIOG. CYNHWYSIAD. Wyneb-ddarlun,—Nyth Aderyn Pen- -felyn. Darluniau Ereill,—Aderyn penfelyn, tiwlip, lili'r dyffrynoedd, sel Seiyf, Thomas Roberts, J. Owen Jones, pedwar o Gymry Lerpwl, Hafod y Llan, Capel Beddgelert, Shanghai. Tro trwy'r Wig. Gan R. Morgan, Uanarmon. Caneuon. Gan Anthropoe, Bryfdir, W. S. Gruffydd, Ap Ceredigion. Thomas Roberts, Porthmadog. Canmlwyddiant Wesleyaeth Gymreig. Gan Tegwyn. Gwleidyddiaeth y Ganrif. Gan W. G. Roberts. J. Owen Jones. Gan Alavon a'r Parch D. Williams. Tusw o Delynegion. Gan R. Bryan. Cymry Lerpwl,-V.-VM. Pregethwyr a Glywais. Gan y Parch D. Lewis, Llanelli. I'r Ia. Tragwyddol. I. Ar draws Ffrainc. Dadblygiad Chwarelyddiaeth. (0 Hun- angofiant Chwarelwr). Gruffydd Prisiart, Beddgelert. n. Gan Carneddog. Gweddi Rhys y Gweydd. Ton,Gelliwig." Gan Eos Alaw. 0 Ddydd i Ddydd. At Ohebwyr. frr- Globe Furnishing Company, 12. to 18, PEMBROKE PLACE. LIVERPOOL. DODREFNIR KM ARI-. PAROD. NEU AR Y GYFUNDREFN LOG-FEN- THYCTOL ARBENIG AM BRIS- | IAU ARIAN PAROD. "NODIAD.—Mae in cyfundrcsfn Log-Fen- thycioi ni yn hollol wahanol i us- rhyw un arall, ac y mae wedi M cbanmawl gan y Wasg yn gyffred I mol. j DIM STCRWYDD YN OFYNOL. DO! COSTAU YCHWANE'GOL WRTH ) HRYNU AR Y GYFUNDREFN I FENTF IIVWIL. ) Ala,e,,y,dull teg yn mha un y dygir eia bus- t Im,,3 yn TTilaen, a'r Telerau rhesymol a'r pris- ieu isel nior adnal yddus drwy Loegr a Gog- led dCymru, fel nad oes eisieu i ni rofidi ych- wameg o fanylion. 'TELERAU- BHODDWN Y FAi;TAIS I'N CWSMER- [AID I WNEYD EU TELERAU EU HUN- I AIN GYDA GOLWG AR DALIADAU, GAN EU BOD HWY YN GWYBOD YN WELl, Y SWM Y GALLANT EI DALU YN WYTHNOSOL NEU FISOL. Danfomr pob nwyddau yn rhad, ao ni fjoddir unrhyw gostau ar y prynwr. An- ienir Dodrefn i unrhyw ran o ÚJegr neu Gynuro. Mae gesym Vans neillduol os bydd eis- ieu, ac ni ehodir tal am danynt. Bydd i ymweliad a'n mainachdy roddi boddlon- rw/dd uniongyrchol i bawb, fydd yn bwr- iadu prynu, ac fod eia nwyddau a'n telerau yn well nag a roddir gan neb arall ar y tel- erau llog-fencfhycidl. Caiff archebion gydar post sylw prydlon. Telir cludiad cwsmeriaid o'r wlad. DODREFNWCH AM ARIAN AROD, NEU AR EIN CYFUNDREFN LOG- FENTHYCIOL. AM BRISIAD ARIAN PAROD. Anfonir ein rhestr ddarluniadol. barn Wasgc a rhestr o'r prisiau, ar ymofyniad. Oriau Busnes: -9 a.m. i 8 p.m.; dydd Sadwrn, 9 a.m. i a p.m. GLOJffl FURNISHING COMPART, J. R. GRANT, Perchenog), 12, to 18, PEMBROKE! PLACB. LIVERPOOL. A CAN CALL BUT BCANNOT. THEREFORE B WRITES AND A CALLS. I TAKE "NOTE:- Ogg Brothers, SCOTLAND'S GREAT TRADERS, Paisley Road Toll, Glasgow,S.W Are "Letter Order Specialists and every da send out very large quantities of goods to cus tomers who write from all parts of England, Scotland, Ireland, and Wales, and Her Majesty s Colonies. Friends, if you cannot call you are perfectly safe in writing to Ogtr Brothers. >( LOT GOl. — The wonderful and ever popular Toll Brush ParcelNotwithstanding the large advance in the price of the raw material we are still offering this marvellous parcel at the old price. It contains one good Cloth Brush, one good Nail Brush, one good Hair Brush with Mirror back, one good Tooth Brush, one Dressing Comb, and one small Tooth Comb. All this for Is. Id., postage, 3d extra. The demand for this lot is prodigious, and n owonder. Try it. LOT G02. Ladies large size White Lawn Pocket Handkerchieft, ll £ d. per dozen. Im- mensp value- By post, 3d. extra. LOT G03. Ladies beautiful Lawn Hem- stitched Initial Handkerchiefs, with one initial letter prettily sewn on corner. Only Is. 4 £ d per half dozen; or in a better quality, 2s. 4|d. per half dozen. By post, 21d. extra. Mention letter lequired. Ladies heavy Corduroy Vel- veteen Shirtt, with self collar and cuffs (collar detachable). Price, only Is. each. By post, 3d. extra. Colours: Moss. Heliotrope, Navy, Crimson, Peacock Blue, Myrtle. Wonder- ful value. When ordering give your name and full postal address. Enclose postal order or cash in re- gistered envelope. Address your envelope: — OGG BROTHERS, SCOTLAND'S GREAT TRADERS AND LET. TER ORDER SPECIALISTS Paisley Road Toll, Glasgow,S. W Please mention the Genedl and Werin. <

[No title]

r YR HEN WR LLON.

Advertising

iWrth Fedd Cymraes yn yr America.

Cenadwrl Oddlwrth Andree.

Bradlofrnddlao Blaenorol.…

Yr Anarchwyr

! "V dEN IN EN I iElSTht)-DFO-DOL,q…