Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

1C-.■— GLYWSOCH CHWI

News
Cite
Share

1C-. ■ — GLYWSOCH CHWI Mai tywydd g'.vlyb a gafodd y bachgen ieuanc hwnw o G-n gyda'i eneth dros y gwyliau 1 Fod tvrfaoedd yn cyrchu o bell i wrando arno yn canu ? Ei fod fel pysgodyn allan o ddwfr yn rhedegfa gychod Rhosneigr wrth weled eraill wrth y llyw. Mai welcome home di-ail algaf- odd yn Nghaernarfon ? Mai Llandrinlod i'w cyrchfan nifer o hen lanciau Caeraavf?n y dyddiau hyn ? Mai yno hfyd y cyrcha lluaws mawr o rianod prydferthaf Cymru ? Nad yw ya syndod o gwbl fod yr hen lanciaii yn myned yno, gan mai Llandrindoi yw matrimonial market Cymru ar hyn o bryd ? Fed Trefriw yn gorfod cymeryd yr ail le yn gymaint ag nad yw ffng-dreialon" yn gydnaws a dyheuadau y rhyw fenyw- aidd ? Mai peth cyflVedin iawn yn Llan- drindod yw gweled rhai o hen lanciau Caernarfon yn myned a rhianod o gwm. pas mewn bath chairs ? Fod hyny mown mwy nag un achos cyffelyb wedi gw^eyd I- deuddon ynun ?" Mai dolutus i'r eithaf i Weimladau Cymry gwladgarol hen dref Caernar/on i'w clywed nifer o rianod penchwiban ydynt wedi ymfcddwi ar eu harddwch tebygol, ag ydynt hefyd yn gorchuddio eu gwyrieba i gyda 4 rhwydi,'yn llurgynio yr iaith fain beunydd 1 Mai dyma fel y cyfarchai un obonynt ei chyfeilles y nos waith o'r blaen: "Coot oracious, Jennie, what was you mean py peing so late 1" Mai yr ateblad oedd "Inteet, to pe sure, Mary, John was given me a lesson in English." Y bu agog i'r brawd hwnw o'r W—f—r golli'r tren yn Llandudno Junction nos Sadwrn ? Mai yno y bnasai eto oni bai am garedigrwydd un o'i ardal ? Y dyiai'r brawd hwn fyned a rhywun i gymeryd ei otal pan fo mewn gorsaf mor brysur a Llandudno Junction ? Am y ferch ieuanc hono oedd yn brolio yn nn mor dda oedd hi am wneyd jam ? Ei bod dannoeth wrthi yn berwi gooseberries 1 Eu bod oil wed; trci yn siwgr, fel y bu raid iddi fyned i'r siop i brynu pot o jam L!cegr erbyn i'w ehariad ddod yno i de ? Ei bod, er cuddio llygaid ei hanwylyd, wedi dodi'r pot i sefyll mewn dwr poeth, er tymhei,i'r j,im., Xa ddarfu iddi addef dim pan oedd y J llanc yn pentyru compliments i'w gallu i breservio ? Mai trwy eneth y siop y daeth y stori allan ? Am y dyn hwnw yn oedd yn I cysgu yn y c3,peI foreu Sul diweddaf ? Y byddai ilawn gystal iddo'r tro nesaf daenu ei gad.-tch jogell dros ei wyneb ? I Fed un o rianod B—g—r wedi difetha ei dress oreu nos Lun Gwyl y Banciau ? Ei bod yn dal ei chvdymaith yn gyfrifol am y gwla.w mawr a ddisgynodd y nosou hono ? 0 Ieiaf, nad yw wedi tori gair ag ef byth er hyny 1 Y buasai mor resvmol iddo feio'r Tories am y tywydd gwlyb sydd wedi ein dal er pan y maent mewn swydd ? "Pod pris tafaroau wedi codi ar ol yr etholiad cyffredinol ? Fod IHis bywiolaethau Eglwysig hefyd yn debyg 0 godi ? Mai yr hyn sydd yn awgrymu hyny yw'r hysbysiad canlynol yn y H Times ddydd Sadwrn diweddaf:— EYWIOLAETH AU EGLW YSIG.—Pryn- JD wch cyn y codiad yn y prisiau sydd yn rhwym o gymeryd lie ar ol dinystriad plaid Dacigysylltiad.-Yinofyner a Brough- ton-Ronse, M.A., Deepdene, East Cliff, Ramsgate. Fod y fath drafnidiaeth mewn gofalu am angenion ysbrydol pobl yn gwaeddi yn uche! am roddi pen arno ? Nad yw plaid Dadgysylltiad wedi cael ei dinystrio,—mai'r oil a'i cyfarfyddodd yw gorchfygiad dros ychydig amser ? Y cyfyd yn gryfach nag erioed yn yr etholiad nesaf ? Nad oes neb a wyr hyny yn well na'r Eghvyswyr eu hunain? Mai dyna ydyyv y rheswm eu bod yn awr mor awyddus i ddiwygio yr Eglwys oddifewn ?

GWAEEDIGAETHAU KHYFEDT).

_-CWMIVI KHEIi FFORDD Y CAMJJKIAN.

Advertising

SIPSIWN YN YMOSOD.

[No title]

POIJL DDEUVVYDDi

[No title]

[ HEN DDYDDIT-U IACH A » IHEfNI.

TERFYSG ETHOLIAD YN MvANFAIUFICH…

Advertising

CHWARELAU FFESTINIOG.

Y DULL 0 WEIXHIO Y LLECHPAEN.