Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

I A Y BY-N EWITAODD 8YVPiiB-

-----'---CYNILDEB: y GWIR…

Advertising

Advertising
Cite
Share

I 1"X"1S SwmjT »-W M..IE LLFJN r FEL "I .1. IG im V' AR. BOll liLWCfl 0 Jti U o li o HWOD TILLS. lIEll T'lYXLL Y illao BLOOD r>lLL8 » iun y gal on arnv-ut t/» Fe th at Ct06u'»' y a —• A U y m h O b afiechyd ac yr ydym yn gwy- bod am dano y mae HUGHES'S BLOOD PILLS, wedi gwneyd xwy 0 dchiioni na nab ara.iL '0- OMR AT Y BOEL.. Fan y bydd OT, r neu Wraig, Mab nou J'ercli, yn dioddef oduiiwrth Waed Drwg e Tarddiaatau v Gi'oen,Poon Pen, Afl: Drwg., DkTyg Tranl, Gwynt, Biliousness, Nerves Egwan, Gvvynegoa, Gyl a (jrwan, Poen yr Aj enau ac-yti y Oov's rwyuio; M, Piles, &c., yrhyn oil sydd yu tarddu odil-iar Waed Drwg a OWdiJ, cymortr i i l "1 F' Q .1 -J "-}Ii. l :k..i '.j BLOOD PILLS Y rbai a'ch gwellhant yn bar fnan. nw,wr yn cael eu hiaehau yn flynyddol. Y 3XAEMT IACHAXT PAN Vlii) EOh ASAlX Iq ;iL. FEiLY HEB OED I' Danfoner am dar.ynt oddiwrth y Cheiuiat neu Wervhwr Pattnt Medicines. Eu prie t 'w Is. lc., 2s. 9c., a is. 6c., neu danfoner gan amgau Stamps at y Darganfyddwr, Manufaolitririg Oli&mist, .v U t.1 j.v. l.¡" ;(.1; "V'J, PEN A CARDIFF Yr hwn a'u Igy da Tiu-oad y Post Agent yn America—M.it WILLIAMS, Medical Hall, Plymouth, Penn. POBLOGRWYDD CYFFREDINOL. PERFUME Y SPLKNTDD, I ,I,t"tERFb-4q,r EXTRA CCKC^HTRKm < $SSfr\ BLOSSOMS Crab Apple- Blossoms A'.a BYD-EINWOG CROWN Lavender Salts. GWERTHIR DROS 500,000 0 BOTELI BOB BLWYDDYN. Rhoadwch brawf ar y Grab Apple Blossoms jferfume a'r Lavender Hails gweitinawr. Y maa elfen barhaol yr ogleaydd swyn.)! hwn yn peri oi fod yn rhataeh na'r rhai cyffredin a llai eu pris. UWEnTlIIR YN jIdOB isIAN. THE CROWN PERFGMERY CO., 177, New Bond street, .London. LOBE I^URNISHING/^OMPANl? U i1 O Dodrefnwyr Tai GySawn, Cyianwertlicl, Manwertbol. 12, 14, 16, a 18, PEMBROKE PLACE. LERPWL. DCDREFN AM ARIAN, NEU AR Y GYFUNDREl'N LOG-FENTHYCIOL AM BRISIAXJ ARIAN PAROD. CWMNI DODREFNOL Y GLOBE yw j yr bynai' a'r eangaf o'r rhai sydd yn dwyn yndaen faanach ar y gyfnndrem log-i'enthy- ciol yn y talaetbau; y maent yn cyfienwi I dodrefn i dai, gAvettai, a. pba18.sat; llawer I iawn rhataeh juag y gwna y mwyafrif o'r masnachdai sydd yu gwerthu am arian parod yn uuig. Yr ydym yn alluog i wneyd hyn ¡ drv/y fod geuyrn gyfalaf mawi- at ein galwa.d ac hefyd dxwy ein bod yn wueuthurwyr y prif nwyddau ZL werthwn. NID OES EISIAU SiOYiN'SG DIM TREUi-JLAlJ YOll Lidi-OL AR g ii. C Y F u N DREFN FEN TH YCIOL. Y mae ein dull teg a o ddwy j ein masnuoh yn mjaen, a'u telerau rhesywol, I a'r prisiau isel mor aduabyddas trwy Ogledd ) Lloegr a Ohymrn, lei nad oes eisieu ych aneg o sylwaduu. Jelerau cyiheL'diioi, y rhai, Jtodd bynag Jelerau cyiheL'diioi, y rhai, Jtodd bynag gellir eu newid i gyxariod cyfleuoderan ein cwsmeriaid. Xaiiauau wy tlaioaoi, misol It chwaiteroi:— Swm y pryniantiOp, laliad 0 06 yr ttuot*. 0 o 0 u 10 o lUtI!> t) 17 6 „ oOop, „ 4 U 0 „ Bydd i atchwihau O'Il Sfcoc roddi ar un waith foddhad i'r rhai sydd yn bwriadu p\vi'casu,eiu toci yn xiiotuii giveil gwerth a heleran haewddacii o daliadau ut:r un mae achdy eySeiyb yn y Talael-uau. DODSEFNIR AM ARIAN, NEU AR Y GYFUJSDELFN LOG-FENTHYGIOL Anfonir Goygleni newyddiou, Rhagien fawr Ddarlyiadoi, iiaru y vfasg. a'r Prif- restr drwy liythyrdy ar arcuiaa. Enwch y papyr hwu. GLOBE FURNISHING COMPANY, 11, 14, Hi, a 18, PEMBROKE PLAGE, LERPWL. 'h' Argraffwyd a cnyhoedilwyd gan Uwmm y Wasg Genedlaethol Gymreig, Balaclava Road, Caernarfon.

-., YR ETHOLIAD CYFFREDINOL.

Advertising

y GOP 0 FOD YN DDEWR.

CYNGUR DINESIG FFESTINIOG.

MR GLADSTOxNE CYFARFOD CYHOEDDUS.

Advertising

SAFLE'R pleidiau YN NGHYMRU.

- .ENILLION A CMOLLEiMON Y…

Advertising

[No title]