Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

I A Y BY-N EWITAODD 8YVPiiB-

News
Cite
Share

I A Y BY-N EWITAODD 8YVPiiB- I Y mae Mr Dalton, Orgarth Hall, Tath- I well, swydd Lincoln, yn dflvxi tal, syth. a. tbua 50 mlwydd oed, ac yn ddyn deallus a charedig, ac mewn ilawn ecliycl. Ymwelodd gohebydd newyddiadur a Mr Dalton, ac adroddodd yrstau yr han. s can- lynol gyda phob parodrwydd:—" Tair blyu- edd yn ol i'r Nadollg uiiveddaf," meddai, teiiiltis fy hun yn waci. Yr oead-poenau yn iy ystnmog, fy archwaeth wedi darfod, a phan y bwyt wn ry wbetb, byddai gwynt yn codi o fy ystumog ac yn fy ngwneyd yn sal iawn. Byddai y been yn fawr iawn, dech- reuai tua chanol nos, a pharhai am oriau. Nis gallwn eistedd na sefyll yn llonydd; bu raid i mi roddi fy ngwaith i fyny am yn agos i haner blwyddyn. Ymgynghorais a medd- ygon, rhai ohonynt yn dyweyd mai cam- dreuliad oedd airnaf, ac eraill yn dyweyd mai doluriau oedd yn yr ystumog. Er i mi dreio rump ohonynt nis gwnaethant ddim les i mi." Felly pa fodd y bu i chwi gael adferiad mor Iwyr ? "0, fy ngwraig a ddarllenodd yn y pnpyr am Dr Williams' Pink Pills for Pale Peo pIe for tuiin ag y dechreuais ei gymeryd, cefais wellhad. Ni chefais boenau o gwbl yn yr ystumog. Ar ol cymeryd y trydydd blych- aid gallaf fwyta unrhyw beth yn awr. Nid oedd yn ymddangos* fod gwaed ynwyf gan mor welw oeddwn. Yr oeddwn mor deneu a skeleton, ac ni ieddyliais y buaswn yn byw hyd yr amser presenol." Dywedodd Mr Dalton hefyd ei fod we.u bod am chwech I wythnos yn yr hospital. Yr wyf wedi bod yn gweithio byth er pan ddecbreuais gy- meryd y pelenau." Yehwanegai, Yr hyn nas gallaswn wneyd pe heb gymeryd y peleuau." Y mae Dr Vvilliams's Pink Pills yo. wir feddyginiaeth at anhwylder cyffelyb i gryd- cy mai an, poen y gian, locomotor ataxy, St. Vitus's dance, cur gieuol yn y pen, a gwen- did, Iludded, afieohydon y gwaed, megys manwynion, taneidd.ew jiarhaol, &c. Maent yn wellhad trwyadl oddiwrth anhwylderau a gyfodant oddiar flinder, gorv, eithio, neu or- mod x-bysedd o unrhyw natur. Gwerthir hwynt gan fferyllwyr a chan y Dr Williams' Medicine Company, 46, Hol- born Viaduct, London, am 2s 9c y blwch, neu chwe' blvchaid 13s 9c. Ni werthir Pelenau Dr Williams yn rhyddion, neu wrth y dwsin, neu wrth y cant.

-----'---CYNILDEB: y GWIR…

Advertising

-., YR ETHOLIAD CYFFREDINOL.

Advertising

y GOP 0 FOD YN DDEWR.

CYNGUR DINESIG FFESTINIOG.

MR GLADSTOxNE CYFARFOD CYHOEDDUS.

Advertising

SAFLE'R pleidiau YN NGHYMRU.

- .ENILLION A CMOLLEiMON Y…

Advertising

[No title]