Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

OL A BLAEN.

News
Cite
Share

OL A BLAEN. Cydnabyddir yn dra rhwydd fod y Toriaid wedi cael mwyafrif penaf y ganrif. Bydd gan Ar^lwydd Salisbury 152 o fwyafrif at ei alwad erbyn y ewbl- heir yr holl etholiadau, ond yr ymofyn- iad yw pa nifer y mae hyny yn ei gyn- rychioli o etholwyr? Bydd yn arnthr gan lawer ddeall nad oes ond 100,000 o wahaniaeth rhwng nifer y pleidleisiau a gafodd y Toriaid a'r pleidleisiau a rodd- wyd i'r Rhyddfrydwyr. Cais yr Undeb- wyr gan y genedl goe.io fod asgwrn cefn Rhyddfrydiaeth wedi ei ckwiifriwio a bod program Newcastle yn ganddryll. tOnd y gwirionedd syml yw, nid mwyafrif damweiniol a chamarwoioiol Arglwydd Salisbury yw y* p-awf fgoreu o firii gwlad; nifer yr etholwyr o bbid ac yn erbyn a ddengys wir ystad meddwl y bobl ar bynciau y dydd. Yn 1892 cafodd Mr Gladstone 200,000 o bleidleisiau yn fwy tjalr Toriaid, etorhyw 40 o twyafrif oedd ganddo yn y Ty, tra y mae 100,000 o bleidleisiau dros ben yr hyn a gafodd y Rhyddfrydwyr wedi rhoddi i Arglwydd Salisbury 152 o fwyafrif yn y Ty. D/na esiampl nodedig o dwyll y bleidiais. Nis gellirj gwastadhau y gwyriad hwn yn sefyllfa bieseool y gyfraith. Rhaid cael dau fesur-Un dyn ac un bleidiais, a befyd Ad-drefniad y Seddau cyn y gellir rhoddi atalfa effeithiol ar gampau chwidr Ffawd gyda phleidleisiau yr etht Had. Byr pob cof a hir pob hanes. Y mae y Toriaid wedi eu tra dyrchafu gan odidog- rwydd eu mwyafrif. Gwir mai yr un presenol yw y mwyaf a gawsant hwy erioed. Ond y mae mwyafrif y Rhyddfrydwyr yn mlwyddyn y Reform Bill yn aros heb ei gyffelyb eto. Eidd. yr etholiad presenoI yw yr ail. Eiddo y Rhyddfrydwyr yn 1868 yw y trydydd. Yr oedd hwnw yn 128ar eu gwrthwyueb wyr. Y pedwerydd mwyaf yw yr un a gafodd y Toriaid mewn undeb a'r Rhydd- frydwyr Undebol yn 1886; yr oedd hwnw yn 118. Y mae ffodjon ac anffodion v Rhyddfrydwyr wedi bod yn hynod. Iddynt hwy y rhoddwyd y mwyafrif mwyaf gafwyd erioed yn 1832, a hwy hefyd a gawsant y mwyafrif lleiaf a rodd- wyd erioed i blaid wleidyddol. Yn 1847 nid oedd eu mwyafrif ar y Toriaid oud un. Ar yr un pryd, gweddus cofio fod y deyrnas wedi cefnogi y Rhyddfrydwyr gyda llawer mwy o gysondeb nag y cefn- ogwyd eu gwrthwynebwyr. O'r 15 Senedd rhwng 1832 hyd 1892, cafodd y Rhyddfrydwyr fwyafrif gan yr etholwyr unarddeg o weithiau, a'r Tonaid bedair gwaith-ffaith sy'n aros er calonogi'r blaid gan nad beth a feddylir o'rdigwydd- iad damweiniol presenol. Os nad yw gwirionedd fel hwn yn profi fod Prydain yn y craidd yn drwyadl Ryddfrydig, y mae yn anhawdd dyfalu pa bath y mae yn ei brofi. # Y mae y gwahanol awdurdo.Iau Tori- aidd yn mechu cytuno pa beth i'w wneyd gyda'r fath fwyafrif yn y Senedcl newydd. Y mae y ',Times" wedi tynu allan raglen o ddiwygiadau dwrdia y "Standard" fod y Times" yn son am waith o gWbl. Yn araf" yw ei arwydd- air ef Y mae y wlad eisieu llonyddwch a gorphwysdra oddiwrth bob diwygiad^u, os coelir y Toriaid cyndynaf. Bu y Westmin3ter Gazette'' yn hynod o Iwyddianus yn un o'i cartoons yr wyth- no3 ddiwpddaf. Yn y darlun y mae Moo Balfour ac Arglwydd Salisbury yn eis- I tedd mewn ystaf ill. Dengys Mr Ba-lfour I i'w ewythr ddalen o bapur ac arno yn ysgrifenedig, Y mwyafrif Undebol dros 100." Chwardd Arglwydd Salisbury nes y mae yn gorfod gwasgu ei ochrau; ac fel hyn y llefarant yn y dirgel :— Ewythr Arthur, da machgen i, I Sut y darfu i chwi eu trin hwy 1" Nai: ir hen gynllun, fewyrth. Ni wystlais chwi i ddim, ond addaw- som pobpeth iddynt." I Ewythr Bachgen clyfar I" I, Yn hollol felly. Fe addawyd oobpeth mewn dull penrhydd, ond heb sail awdur- j dod y tucefn i'r cyfryw.

[No title]

YR EISTEDDFOD GENEDLAETHOL.

ADDYSG GANOLRADD YN FFESTINIOG.

--DAMWAIN I UN 0 LONGAU Y…

---_-----MR LLOYD GEORGE,…

----._---BARDD CORONOG EISTEDDFOD…

Advertising

---, UN O GYFARWYDDWYR Y LIBER-1…

CAM YN CAEL El UNIONI.

Advertising