Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

MASNACTTOL. SNOW i> O N FL A K E USEB BY ALL WHO lVISI: own*? fc'fi « |?f H2i& fivM ft 4 hfti' *>&hk fuiiuUjdtLf t>&&hls FIRST Pi JZE AND GOLD MEDAL AT MILLERS AND BAKEKS EXHIBITION, LONDON, 1892. LARGE AND I X CIl E A SING SALE' C -R:E A 8 1 Yi G THOS. LEWIS~& CO., CITY STEAM MILLS. • BANQO*. LONDON. J O N E S'S P RTVA T E H O TEL l' t- ') 1. A..<-J ..w 7, 8, SUFFOLK STEEET, FALL 31 ALL (Facing Trav.Igar Square;. CHARGES MODE1 iTE. SPECIAL TEMIS FOR FAMILIEs AXD LARGE PARTIES T^Uo *»• proprietor,—H. R JONES. I SOLD ay: a CO-oPERATIVE FrO R E-: S -= C1EFALS bosweh d>-wg a diffyg anadl ara i dri mis. Gorlod. eistedd yn y gadair y nos yn ami. Dechreuais ar eich balsam I bed war diwrnod yn ol, yr wyf ages wedi fy llwyr wells. Geo. Beagley, KliotUrmttl, Haslemere. Bhagfi/r 3, 1894 PA BETE A'l GWELLHAOPD ? "'t" N- I WBmSBl Meddrpjiniaeth anliaehdig at r INFLUENZA. PESWCH, CAETHDRA, &c. Gwerthir yn mhobma-n Is IfC a 2s 9c GWEiLLHAO'DD FY" ANWYD AR UN- WA1TH.—J. H. Jones, Caernarfon. Jl. "4.l V i) AOnnl A WKLLHEIii AS DARAWIAD GAft I' .« m iU T I VF T1'?aUa Bydrodd. Ehwys- [\i H s v s jH fa dyau'r Danedd. At D( 1-i -Jaosvviithiaii di?WEg aymuda ymaith Gar, Xiw- |J | T F|1 J L»U i> I Hill Doddafais bon dychrytillyd am adyddian meWII dau ddant aievm caulymucl i byui'sdd nmwr. CYllg. horwyd fl i gyassryd Bnutar. Gwuadthtus hyny Er fy llawenyd-t u.ddiodd y boon yn ei>- rwydd a uollol. Ar cl dvny oefais y rhyddhad <nwyaf diclioaadwy oddi.v-rtli gar ziiwralgaidu mevra pan trwy ET-mervd pt-dwa.r a-ia blimp drfpryn o Nervine Buut^r ar 1^-xapyn <; si WOT gsrro.' — Pa?cfe t tstbrsy C. Price, 3.A., (iiiw»daar Gyinrr w £ •$*" Gl KTewy.io Bhvdvchani- Fret and Sweat Saved, Comfort eDhaneed by nsirtz Kl sP iJ v 1-: & Try it and prove it. With lhi< un'quallcd Home factureci Yeast, the finest B: .ad, liur.s, lea C*«rs -c., c«.i be unfailingly produced .th or.-Iinary care. 1'h.. ,l counting his make by many sacks weekly, and the lioust- using a stone o' llour or weeKiy, a« t:qL. satisfied and delighted with "i^.C.L. Ye:.it. Ask for" D.C.L." always. Use it always 1. not get it in your neichbcuihcod, send us Stamps for Sample and Eook of novd and u^eir.. recii-c So'f .Ifanu/actvters :— THE DISTILHERS CO., Livaitcd, EDINBUnOH. Shopkeepers E; D.C.L." arc recom.-nr.ndtd ss 4Mbibit our Showcaids, to be obiainfd lrom &-i. Ageat*. I J j co &igd 5/5, Wele, o blith Unaws, ni tystiolaetnau iddynt :— Mr JonT\T EY-'n3, Ll.aigvnocc, Oswestry,—- SYP-—Gyda polwg ar y A\atch, yr wyf v,cd, c»el fy moddiouiyn fawr yuddi ;ac yn caaw araser S gy'.vii a- unrhyw Watch a lu yn ly meddiant Mr'jr.lLN WILLIAMS, Frondcg. Trefriw,— Mr Feb. 2G, 189.3. ■n-PA-o JnFt a word or two to acknowledge nohi at your Shop last Quarter Ses- sfon day! and to testify th,t I am fully satisfied with the article. mil I Stcc lic-laeth a Imrdd, ModrS7feU a rl.oddir haimer d'vvsi'i o Lwyau Te yn anrhpg gyda phob modrwy. Ee £ yd lie o'r nedldu i'w dewis. W Williams Jones Practical Watchmaker & Optician, BANG OS STBBET, CARNARVON 1 > HODDIR BENTTHYG ARIAN YN GZFRINACHOL i Fermwyr, Mas- nachwyr, Llaestwyr, ac eraill, mem syaiiaa lOp i iJonp ar ddim ond NOTE OF HAND Y BENTHYCIWR, heb feichiafon. am log is nag a ^odir yn gyff- redin. ^d-daliadau yn ol fel y oyddo yn gyf- leus. Y mae y tushes hwn wedi ei garie yn mlaen er's 25 mlynedd. NI OHYMERIR. BILLS OF SALE.' Am fauylion a thelerau, ymc-fyner yn bersonol, neu ysgrifener at GEORGE PA YE, Accountant, 3, Crescent lload, Rhyl. Prif Swyddfa 20, Kennedy street, Man- chester. Sefydlwyd 18:0. BENT.EYOIK L\R.IÙ.N YN G5?JTJSIWAOHOE OAN Y CLAIUNG CROSS BANK (Sefydiwyd aL 1870), 28, Bedford Cross Lonon, W.C. Cyfalaf 300,0001 Sawdd yn nghadw 100,000p ar Promissory Notes fd y :— 60p—Ad-diUSad yn ol 4p ils 80 lOOp- „ „ 9p 3s 4o 5nop. 45p 168 Sr, Bytnian mvry yn o, y un raddfa. Bon- thycir o 30p i 2000p ar ychydig orian o rybudd mewn tref nea wlad, i feibiots nen ferc;.ed, ar wystl dodrefn, stoe (farm, neo fusat—, croptaa, &c., hsb ei symod hefyd &c weiuh; jdoedd, yswirebau bywydol, rever- gionl-, stockp, a prob math o eiddo. lrwddjr cyfleusderaa arht-uig i rai yn ag -r cyfrif gida'r Bar.k. Derbydir air 15g 10 pan ao ucliod ar y teleratt canlynol: — 4: y Rant y nvryddyn, dtri yr amocl o rybudd o mis i'w ooda. »i i» » ê 6 it t) lZ Rboddir telerau arbenig am symiau mwy Telir y Uogau bob chwarter, yn riiydd oddiwrth dreth yr Incwm. Y 8grifener nen galwer am raglen, A Williams, ESTABLISHED 188,3. NO FEES. LNi) BONDSMEN. f* TO £ 1000 immediately Advanced to &Q every class ox respectable Borrov;ers upon note of hay.d alone at Lower Interest and Easier Repayments than any other office. If people who are dealing with other offices, and paying the usual extortionate interest charged by them, will apply to me I will pay those offices off for them, and advance them what they require at Half the interest they have been naying those offices. SPECIAL TEEMS TO FARMERS. Letters Immediately attended to. Distance no ob- I ject. Mr M. PRICE, 37, Caellepa, Bangor (ne Pr General Post Office). ■ T IVE KPOOL- SHAFTESBURY HOTEL 1J Mount Pleasant, 100 raoins, near Centra and Lime Street Stations. No intoxicants sold n i Moderate charges. Electric Light. A fir&t cla: s 1 Temperance Family and Co ercisl Kola1 • "MASNA SHOE S Xa E ■ A- 31* 33 • YR ANGOR AllR I' caernaefon, -P I DDECHFCEU GORFFENAF 20FED. NEWYDDION GWERTH EU G-WYBOD I A'U GWELED, SEF Y ¡ BARGEINION MA WRION A EODBIII I N Y SALE. CLIEIO STOC YI1 HAF GYDA GOSTYING-IAD NA WELWYD EI GYFFELYB! Cofiwch ddal ar y cyfleusdra rhagorol hwn, gan y by-dd o fautais neillduol i chwi. Am y manylion gwel yr hysbysloni. HJBPYB, BHODftm YN Y SALE HON B RES A NT ABBA li SAii 0 AU lJ CI-I OD. E. OWEN, IKTaNGOR ATIlt, ¡ CAfiiiNARiON. .1. _i -.=:- LLYFRAU jjoTciMRP FYDD J_.Lj 1. 1.. 1;£1.f. J \U .1. JJ -1 \.¡ i Yn A ii Harod9 I LLYFE BACH, I ■ ■ s EH AN AIL, I ..L \J JLiL .£1 .1 Lî .1.1 GAN MR L- D. JONES, GARTH SCHOOL, BANGOR Y LLYFR BACH. 17 J ADERYN To. (Sparro.) ad er-yn bird nyth nc*t pryf-aid worm f pren tree ofn fear yd corit Pa aderyn yw hwn sydd ar y"prena? Aderyn y to yw hwn.>' sew — Y mae yn edrych am ei nyth. Y mae ganddo dri wy yn ei nyth. Yr oedd ar ben ein ty ni ddoe. Oes arno ddim ofn y plant ? ¡ Nac^oes, nid oes arno ofn dim. I VIae" rhai yn gas wrth aderyn y tô. Plant drwg sydd yn gas wrth adar bach. Pa beth yw ei fwyd yn yr haf ? Bydd yn lladd pryfaidjnan yn yrhaf. j • PR S tvi EW No, 4.c. Anfoner aichebton am dano i Gwmni'r Wasg Genedlaethol GYTD. eig I Cyfyngedig). Caernarfon t: 1000 SILTER WATCHES TO BE GIVEN AWAY, I and 10 SHILLINGS PER WEEK Easily earned in Spare Time. Agents Wanted ("Ten or Women). For particulars write, A. Stafford, 4, Fen- church Avenu <. London, E.C. 910 c NANTLLE YALE. l W. GBIFFITH BATIKS, TilLLPOSTER, TOWN OR AND BILL DISTRIBUTOR, j PENYGROES, R.S.O. Bilx^posung contracted at the most I moderate terms at Penygroes, Talysarn, NantUe, Llanllyfni. All orders carefully and promptly executed. MIDLAND COUNTIES WATCH COMPANY, VYSE STREET, BIRMINGHAM. GENT'S SILVFiR KEY- LESS DEMI- EUNTIKS i Plata LEVER, 10 or Engine-turned Cses. A. thoroughly relbibie TlrafJkeøper-, e/t..J i 10s. £ 2 10s- ¡: ): >A. •••»' v *'• Sex-1 fc* Catalogs, teniaww* "1! C.rAO aliens, WtiOiesate .Prints* HUNDREDS CF TESTIMONIALS PAKOUS J;;).(,. U ;) WATCHES From Soma ani Al:aad. us. v: r 0 };:l'f/l J# ■' "V £ y\ I ==- £ 1 5s. tf £ ?' v t ^ww &/ y-A/## The Chmvr.ai thoroughly reliable silver Watch ever made GENT'S SILVER WATCH Finely finished movement, Crystal Glass, timekeeping qualities guaranteed. 25s. Ladies' do., 25& tIiII'r" Send fir Cafitlorae, wnUuintng over ri,goo IiInst rations of t. j i h I h !v v: i.. « ut' /a > 5 l.i. s i. fj i. kandsomf-k' cn^rvM and enamUcL a psr/ed Tnridi-^ & £ {Q* Ditto, d'dto. in 18-carrot Gold, £ Q W* i and P.O.O, s to b." 1Il.!de payable to aie Go-,jinny's Miin^er, Itfr. A. PERCY. _1.L. MONEY R £ TU3f{ £ D ill IF OF- MASNACHOL SALE YN w i XV AFR AUK, CAERNARFON, YR WYTHNOS HON. er G08TYNGIAD_ ANAREEROL, DALIER SYLW.—Bydd yn angenrheiuiol i bawb gadw y biliau a gc-ir yn yr Afr Aur yn ystod y flwyddyn, fel na byddo diin amheuaeth. yn nghylch eb pan ddaw y Nadolig. — ■■ 1 »-• ETO AR Y BLAEN. T E R WE -f) 1,- I'T ,'&1 ¿ \J f'f LtJ .l ;}i r.'1 U r TE A GHOFFJ PUB. .a.I ':?J GWERTRIANT YN CYNYDDU non WYTHNOS 0 PWYS I liUNELLI. /I AMBKIAN fjAlLWAYSj \J I COMBINED j COACH & PTAIL, E X O li R S i. O iN S 2 vvili be run during JUNE, JULY, AUG I1 ST, & S t.PTEMBER As under: To Devil's Biidge and Plynlimcn, 33 miles across the llcuntainrf. From Aberysl wyth aud Llanidloes statics.s. To *Dinas Mawddwy ar,d Dolgellcy. Through the munificent Valley of,|]the i)ovey and the historical iiwluhoerddrws Pass, and Torrent j Waik. j To Nantgwillt, and Cwm Elan Valley. Sit ( in I of the Birmingham Corporation Water Works from Rhayader Station, To Cadcr Idris. Talyllyn Lake, and Corns. From Towyn Station. To Cwmbychan l ake, ROill"U Steps, and Drws Aruudwy. From Llanbedr and i'ensarn I' station *Through the Happy VaHey to Penna Re- turning for about 10 miles along the sea ocast. I Frcm|Towyn station. To Beddgelert and SnowàoD, through the Pass of Aberglaslyn. Fiom t'ortuiadot; and l'enrhyndcudmeth stations. I' To Abersocb, eviu, and Clynnog. From Pwllheli station. To Tanybwlch p.nd Maentwrog and Water- falls. From Pcnihyndeudraeth station. To Precipice Walk, Torrent Walk, and Ty'n ygrces. From L'olgebey station. To Glaspwll Cascade and. Llyfnant Valley. From Glandovey and Machynlleth stations. To .Lltke Vynrwy, the Liverpool Corporation Water Works. From Llaufyllin station. These Coaches will not run until Ju y. Tickets for the above Excursions^- will be is.-ued from nearly all Coust Stations, and also from certain Inland citations. For full particulars as to fares, days, &c., the coaches will ruu, aud times of trains see Rail and Coach excursion program me, tourist programme, and handbills, to be obtained gratis at Railway Stations, or from Mr W. H. Gough, Passenger Superintendent, Oswestry. ALFRED ASLETT, Secretary & General Manager. Oswestry, May, 1895. — cA al B It I i ii jT^ A I L W A Y S j Jitne 1st, and up to Septem V-7 ber 3 th, i first and third class Lhcap Weekly Season Tickets will be issued at fill Cambrian Cca?t stations, enabling the holders to travel by all Trains and between all Stations, including Machynlleth and Dolgelley, fares, 1st class, 25s, 3id class, 15s. Tickets will be available for 7 days A deposit of one shilling ust be paid, which will be returned if the j Tickets be given up one day after expiration. On every Monday, June 10th to September 30th, cheap weekly and fortnightly Excursions to London, Oxford, Banbury, Warwick, and Leamington, also every Saturday from these Stations to Cambrian v^oasfc and certain inland Stations, available for return the following Monday week, Monday fortnight and Saturday week. For Fares, times, &c., see special hand- bills ALFRED ASLETT, Secretary and General Manager. mmmEm I CYN EI DDEFNYDDIO. WEDI 1::1 DDE YDrIO PAENT (JIUCAGO, Meddvginiaethir pob math o GYRNbeth bynag fydoohi hoed, HEB LjnKHY^v BOEN, trwy ddefnyddio PAKKT CHICAGO. I 'W gaol mewn potelaa Is yr un gan nifer L fwyaf o fxeiyilwyr yn N ghymru a Xiloegr Os methir cael Paent Chicago yn y niOdd yma anfoner Is mewn stamps i OEIEFITII 0 WEN, HIGH STREET, CAR-NAEVON. G- EMAU Rid AD.r-Bydd i siopwyr gael fod y U Etoc fwyaf a'r prisiau iseiaf yn Masnachoy MilHngton, 12, llonndsditeh, London, Gellir cael Clociau, Oriaduvon, CylliU, Cribau, Gwydr- ddrychau, Pibelli Pyrsau, Violins, Accordions Jubilee Jewellery. Catalogues darlunedig i'w cael yn rhad. Sefydlwyd 1857. •sttasi AMSBIAN |_> A I E W A Y S. PAiSSENGE2 TSAIN ALTER vTIONS There will be no alterations in the running of this Company's Trains for Juus, and the Time Tables dated 1st October, 1894, will therefore continue in force until further notice. The following alteration; announced for May will continue in foree — MAIS LIN E. The 7 5 a.m. Train from Y^elshpoal to Mach- ynlleth wilt be oisc'j.jtinaod cxc-. pt on Tues- days. when it wLl ue ran to Nssrwwa ouly. A New Traia wiil run duiiy as or Welsl pof.ii, depart 6 0am; Mcnc^oinsry, de- part 6 20 a ill; Abennale, depart 0 3(3 a JA Newtcwn, depart 8 50 ± £ -u,t L^: e, arrive. 7 2 a ar, do. depart 7 25; Caeisvvs, dapart 7 30 a m Poaidoigoch, depart Carno, depart 7 45 a ill; Lla:;b-ynma>'r. depart 3 10 a. ill; Cc'.mmoB ivoad, depart S 40 a m; Machynlleth, arrive 9 0 (l m The 10 5 a m Train from Whir church wll stoo Lt Pool Quay to setdokvn oaintarming the Gaard at the preceding st opping station, aad TO p:CK up passcnge/s when sigrjalled to ao so. The 1 35 p in from Whitchurch will stop at Gli., dowry, Llanfihangel. and Bow Streot by signal to pick up or set down pas- a?ngere cooked from or to Stations on other Companies' Lines, (,r to get down from local Stations beyond Moat Lane. Nr. tice to be given to the Guard to set down. MID wales section. The 9 40 a m train from Builth Road to Brecon will stop at Trefeiuon oi Fridays to pi eh up passengers. The 10 35 a m train irom 31 rat L"r.e vill leave Boiith Koad at 12 25 p m,arriy¡"g Builth Wells 12 LO p in, connecting with L. & N. W. Tiain due Builth Road 12 20 p m. COAST SECTION. Tha 9 10 am Train from Dolgelley will stop at Barmouth Junction when required to pick up or get down passengers. On Saturdaye, the 1 55 p m train from Harlech, due P. rtmadoc 2 20 p m, wiil be con- tinued on to Criccieth as under:- Portmadoc depart 2 25 p m, Criccieth arrive 35 p m. The 7 20 a m Train from Dolgellty to Bar- mouth, and the 7 55 a In Traia frjm Barmouth to Dolgellt-y w;)i run as under:— Dolgeliey, depart, 7 35 a m, Pcnmaenpool, 7 39, Ar,hog. 7 i0, B-r.nouth Junction, arrive. 7 53, Barmouth Junction, depart 7 57, Bar- mouth, arrive 8 2. [ Barmouth, depart S 10 a m, Yarmouth Junctiori, arrive 8 15, Barmouth Junction depart 8 17, Arthog, 8 21, Penmae-. pco!, arrive S 33, Penmatnpoo:, de;. art S 65, Dolgellev, arrive S 40. ALFRED ASLETT, Secretary and General Manager. Oswestry, May, 1895. Q AMBB IAN A I L Tv'A ¥8 B A XK HOLIDAY EXCURSIONS. On Friday and Saturday'. August 2nd and 3rd, CHEAP EXCURSION TICKETS will be issued to Newport (Mon), Don lais, Merthyr, ,Ca.rdiff, Swansea, Neath, &o., Als_- to Manchester, Liverpool, Sheffield, Birkenhead. Chester, U'arrington, Buxton, .Matlock, Brad- ford, Huddersiield, Dewabury, &c The tickets will be available for three, five, cr eight days. On Monday, August 5th, CHEAP DA < EXCURSION TICKETS (Also o, 4,5 days), Wili be issued to E I E M I N G H A M, Frcm Llanidloes. Aberystwyth, Pwllheli, E'olgelley. Oswestry, Ferns Bank, End Intermediate Stations. The usual Season Excursio; s to [ ondon, Oxford, Banbury, &c., and Day Trips to Cambrian Coast and Wells, also to Liverpool, Manchester, and North Wales Coast, as an- nounced on other advertisements, will applv for Bank Holiday. Per full particulars as to Excursion Trains, and Tourist arraugemMits on Cambrian Rail- ways, apply to Mr W. H. Go-agh, passsoger superintendent, Cswastry. ALFRED ASLETT. 1,1 rILEX A M S & J i R I FFITHS. \V '<I Bill Fosters, Distributers, end Town Crieis By Appointment of the Town CounciJ, 5, NORTH PEN'EALLT, CARNARVON. tWNEES of the chief Posting Stations.. all in the most prominent parts in town and neighbourhood. Contracts taken for Bill Posting and Distributing for 20 miles round. We are the only men Bill Posters in the town. All orders entrusted to our care shall be promptly attended to and executed at the most reasonable terma BffWnMF*1 -——