Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

j..I YR ETEOLim

ENXLLIQN A CHOLLEDION T fiHfDDFJiYDWYR.

Advertising

Advertising
Cite
Share

M^vn cj farfod o'r Ciwb Rhyddfrydol yn Lerpwl, nos Lun, penderfynwyd yn unfrydol wrthod Undebwyr Rhyddfrydol yn aelodau o'r elwb. TE PERAIDD MAZAWATTEE. TE PERAIDD MAZAWATTEE. TE PERAIDD MAZAWATTEE. Tjtl PERAIDD MAZAWATTEE. Mewn pacedi a tiniau, Is 60 i 4s y pwys, gan bob Grocers. —— ) jfllr MAE LLUN y vv FEL It.& -11 AR BC^f^CH 0 T T R *r .I 'I 1 ■< 1 ■ tl u <Ur i 1 a 5 5 j J1 -4 ;L-ÁkJ..J junon ■ JSL A Y i_j PILLS. i HEB IIYN TWILL YDYIV" Y mae "HUGHES'S BLOOD PILLS a lun y g*lon arnynfc yu t'e i iy>;iai»eth at y Gwaed, y Croen, y Nerres, y Cylla, yr Aiu Arenau. NI vVELOUD Y BYlJ EITEBYG YUlhob I ac yr ydym yn I ddoy mAG l HUGH KS'S I BLOOD PILLS, wedi gwneyd 0 na neb arall. IxAlll AT Y BOBL. Pan y bydd Gwr neu Wraig, Mab nen Ferch, yn dioddef oddiiwrth Waed Drwg Tarddiantau v Coeu, Pouu Pen, Afa Drwg, Diffyg Traul, Gvvynt, Biliousness, Nerves Egwan, Gwyuo^ou, J rl a Gvvan, Poen yr Arenau ac yu v C;5t'u O vff r v r aodd, Piles, &c., yrhyn oil syrH yr. Lwirla ad-liar Waed Drwg a Gwau, cymerer HUGHES'S -,1 i- k:J BLOOfi PILLS ) I, Y rhai a'ch gwellhant yn bur fuan. mawr yn cael eu hiachau yn flynyddol. Y 5IAENT Y'W lACHAU VDD TsOJi PSTH AH &W I •iN MjSJL-iU. t FELLY'HEB OEM t Danfoner am danyut oddiwrth y Che^Qg j neu Werthvvr Patent Medicines. Eu 'w Is. l £ c., 2s. 9c., a Is. 60., neu daufo«*r f gaxi amgwi StaniDS at y Dar^anfyddw*, J JACOB RUG RES, Maiiiifciotiiriiii Chemist* PEmdliTE. clUDIFF Yr hwn a'u ianfoua gyda Throad y Post Agent yn Aineric(t,-MR WILLIAMS, Medical Hall, Plymouth, Penn. POBLOGRWYDD CYFFREDINOL. PERFUME ISPLENYDD, j Blossoms A'n. EXTRA COHCEHTBTTEC 1 CROWN BLOSSOMS Lavender IHNE«30LTD5TIROW Salts. AWERTHIR DROS 500,000 0 nOTELI MB BLWYDD YN. I Rhoddwch brawf ar y Crab Apple Perfume a'r Lavender Salts gwerihfawr. ruaa elfen barliaol yr o;:leuydd swyn ;i hwn peri ei fod yn rhataoh lit'I' rhni cyffredin a llai • > eu pris. (iW ERTHIR VN MHOB MAN. ( THE CROWN PERFUMERY CO., [ 177, New Bond street, JLondon. ———————————————————————————. 1 y^LOBE jjY URN ISHINGOMPAJT? Dodrefnwyr Tai Cyflawn, Cyfanwerthol, Manwerthol. 12, 14, 16, a 18, PEMBROKE PLACE, LERPWL. DCDREFN AM ARIAN, NEU AR < GYFUNDREFN LOG-FENTHYCIOL AM BRISIAU ARIAN PAROD. CWMNI DODREFNOL Y GLOBE yw yr hynaf a'r eangaf o'r rhai sydd yn dwyu ymlae'n faanach ar y gyfundrefn log-fenthy- < ciol yn y talaethau; y maent yn oyflenwi t dodrefn i dai, gwestai, a phalaaau, llawet I, iawn rhataoh nag y gwna y mwyafrif o'r masnachdai sydd yn gwerthu am arian parod yn unig. Yr ydym yn alluog i wneyd hyn drwv fod genym gyfalaf mawr at ein gal wad ac hefyd drwy ein bod yn wneuthurwyr y prif nwyddau a werthwu. NID OES EISIAU 8H vV A. >T 3(J DIM TKiiULIALT Yoll LJJ-JL AR EIN CYFUNDREFN FEN- i THYCIOL. Y mae ein dull teg a chyflawn o ddwYD ein masnach yn mlaen, a'n telerau rhesymol a'r prisiau isel inor aduubyddus trwy Ogledd I Llotgr a Chymru, fel nad oes eiaieu yell ianeg o sylwadau. telerau cym-udinoi, y riuii, loud bynag A gellir eu uewid i gytariod cylleusderau ein cwsnieriaid. Taiiu,di-/a wythuosol, miaol a chwarterol:— Swiu y pryniatiLlOp, Taliad 0 3 (j yr 8nos. »» 20p, „ 0 õ 0 DOpJ „ 0 10 0 „ 1001), 017 6 j 600.p, 4 „ Bydcl i archwiliad o'n Stoc roddi ar un wai:h foduiiau i'r riai syud yn bwriadu pwrcasu.eiu bod yn rbodui g-well gwerth a helerau haewiiUacii o daliadau na'r un inat* a c-idy cyffolyb yn y Talaethau. DODREFNIR AM ARIAN, NEU AR Y GYFUNDREFN LOG-FENTHYCIOL Anfonir Goygloni aowyddion, Riiagleo fawr Ddarlyiadoi, Ba-ra y ,IV,-ts, a'r Prif- restr dewy Jiythy.ty ar arckiad. Enwch y pi,pyr hwn. GLOBE FURNISHING COMPANY, H;, 14, 16, a 18, PEMBROKE PLACE, LERPWL. j Argraffwyd a chyhoeddwyd gan Gwmni y M Wasg Genedlethol Gymreig, Balaclava m Road, Caernarfon. M