Skip to main content
Hide Articles List

28 articles on this Page

f-0-BWRDEISDREFI ARFON.

YR ETHOLIAD YN MON.

BATHLU'R FUDDUGOLIAETH YN…

G W ii AI G YN NILLAD DYN.!

OYNILDEB : Y GWIR A'R GAU.

MARW WRTH BLEIDLEISIO.

SUT I ENTLL :.iWHAIG.

LLONG AR DAN.

GWRTHDARAWIAD ARSWYDUS ARI…

Advertising

EFRYDWYR AR GOLL.I

mellten-en lladd MEDDYG CYMREIG.

MELLT YN LLADD.

! LLOFRUDDIO PRlE^vEINIDOG.

Advertising

.---t PETISIWN LLANWENLL WYFO.

News
Cite
Share

t PETISIWN LLANWENLL WYFO. [AT 0LYGTDD Y WERr.,T."] Syp.Wicl ydyw y ddeiseb orchestol hon yn dadleu unrhy w ragoriaethau fel y gwneir o Laneilian, ond protestia vn syml yn erbyn darpariaethau Mesur y Llywodraeth ar Ddadgysyiltiad. Mae o gymaint a hyny ar dir llawer diogelach na deiseb nid anenwog Ddadgysyiltiad. Mae o gymaint a hyny ar dir llawer diogelach na deiseb nid anenwog Llaneilian. "Peidiwch rhoddi rhesymau," sydd ddicbell gyfrwys, ond hynod ddyogel. Gellir protestio yn erbyn beth a fyner, ond gochel y rbesymau. Mae y Parch J. E. Williams, Llonwenllwyfo, yn gallach yn ei genhedlaeth ddeisebol na'i anwyl gariadus frawd o Laneilian. Ni chyffyrdda Mr Wil- liams ag unrbyw resymau, a da y ruae yu gwneuthur. Osgoa. drwy hyny y perygl o ymgywrenio yn ormodol yn ea cylch, i'w holrhain, a u chwiiio, ac efallai eu dinoethi. Ar bob ystyr y mae'n well cadw "rhesymau" y petisianod iddynt hwy eu hunain. Ond er hyny teifl y petisiwn bychan twt hwn lawer o oleuni ar stat yr achos yn Llanwen- llwyîo. Er engraipht, pa sawl un o'r ar- dystwyr a welodd erioed y Mesur ag y protestiant mor unfrydol yn ei erbyn? a nifer ohonynt yn mhellach, pe y gwelsent ef, a allasent fyuegi barn o gwbl' arno ? A wyddai cyfangorph y deisebwyr rywbeth yn ei gylcli ? A eglurwyd y Mesur iddynt oil, a chan bwy ? °edd amcan a gwerth rhai o'r gwell- iant gynygiwyd arno ? Beth ydoedd dad- leuon y Mn Lloyd George a D. A. Thomas yn erbyn adranau 5ed a'r 9fed ? Mewn gair, a wyddent hwy gynwvs eu netisiwn neu rywbeth am y ddadl, amgen nag a baroto- wyd iddynt 1 w arwyddo ? A chyfres hirfaith o'r cyfjy w gwestiynau y gellid eu dyddanu yn mhellach. VOIiol o beth fuasai cael arholi tipyn ar goedd ar rai o'r awdur- dodau Eglwysyddol hyn. Pa nifer o honynt leiddiasai brotestio yn erbyn seinio ai yute o u gwir ewyllys ac argyhoeddiad y gwnaed nyn r I mi, ymddengys fel sagndyniad ar lot o babwyr. Er hyny addefaf i ni gael ileiseb hynod o bethma ar lawer cyfrif c Lanwenllwyfo. Hefyd canfyddir amrywiol hfienau ac ad- ranau hynod wahanol ynddi. Cychwyna yn ddigon priodol, gyda 24 o enwau urddasol- ion ac ereill o Lysdulas. Ar y rhan arbenig hon sylwer yn unig ar luosogrwydd yr enwau Italaidd a thVamor a roddant dafod I neu fynegiant i enau eyhjeddu3 Sir Fon. Paham y synwn weled cynifer o Gymry Llanwenllwyfoyndilyngosgordd mor luosog a mawreddig Yn canlyn, cawn enwau 14 o I breswylwyr lodges Brynfuches a Llysdulas, yn wyr, gwragedd, a phlant. Anhawdd fuasai iddynt ddyfod allan yn ffyddlonaoh na mwy gwasanaethgar. Dylai Mr Williams gynal un cyfarfod diolchgarwch Heillduol am ernwd mor doreithiogodiriogaethmor fychan. Gweithia ein deiseb bwysig bellach ei ffordd yn mlaen, gun ychwanegu cryfder yn mysg trigolion caredig Dinorben house, Dinorbea terrace, a chyffelyb gyfeiriadau cydnaws a OY chynyrchiol. Lloffwyd bagad o ddwsin o ddeisebwyr rhydd ac annibynol o'r tir- ogaethau ffrwythlawn hyn i ysgub cyhwfan yr Hen Fam. Hefyd, yn ol eu harfer mewn ufudd-dod, cyfarfyddwn weitbiau adgyf- nerthoedd anhebgor amaethwyr y pltvyf. Deuant yn mlaen yn finteioedd o blaid y degwm i'r person, ns a buddizinau yr eglwys a garant mor gynhes ac a fynychant mor gyaon. Yn mysg y lluaws, canfyddwn enwau amrai enwogion CalSuaidd capel Nebo. Cawll gyuifer a phump o'r un am- aethdv, pan ydoedd brwydr anfarwol v Dad- gysylltiad yn tremblio yn y glorian. Cof genyf fwynlmu cytndeith&s un o'r gwroniaid talentog hyn yn gynrychiolydd Nebo i'r cyfarfod ysgolion dro yn ol. Cawsom ad- nabyddiaeth led weddol ohono yr adeg hono. Nid ydys yn cofio unrhyw achlysur er hyny 1 newid ein hargraphia lau am dano. Daw yn debycach iddo ei hun beunydd. Yrn- ddadblyga yn ol ei dueddiadau. Llawenychwn ymhellach wrth weled enw adnabyddus Mr David Pritchard, o heo- afol ac Y mneillduol darddiad ac ymffrost, ymysg cefnogwyr selocaf y Cyfundeb. Fel Methodist cyhoeddus trwyadl pleidia David y cysylltiad gyda chyson deb a brwd- frydedd pan gaffo gyfiousderau, Mie ein cyfaill yn hynod ddoniol y naill ffordd neu v llall. Gall lanw bwlch mewn capel ac eglwys, ac nis adnabyddir ei derfyniad. PwyawyrP Dymunwn berffaith fwjnhad i Mr David Pritchard o'i nodwe ldion arn- Pwy a wyr? Dymunwn berffaith fwjnhad i Mr David Pritchard o'i nodwe ldion am- lwg, a mawr les iddo. Mae ef a minau, dan amgylchiadau, weli oyfnewid syniadau am bobl a phetliau, a hyderwn barhau yr un mor gyfeillgar a chyfrin. Rbag eich blino a mftithder sylwn gyda syndod ar yrnddangosiad gweddol boblog- aidd deiseb Llanwcallvvyfo. 0 gynnUeidfa mor fechan, o ha. le y daethant ? Nid yw i arabell un--d,tig%vy--Ikl slipio i mewn eii- waith yn gyfrif bcddh,ol am hyn. 0 ba le, a thrwy ba berswad, yr enillwyd cynifer o ddisgybliQn papar? Pa nifer ohonynt fnont yn yr Eglwys eleui, a pheth ydyw amcangyfrif cynulleidfa yr eglwvs fach brydferth hon ? Day gw/r Mr fvTilliams a minau mor leied ydyw nifer lUglwyswyr y plwyf, ac felly tybiaf mai canaarweiniot ydoedd y list ryfeddol anfonvvyd i'r Senedd o olygiadau ymarferol a natnriol y rhai a'i llawnodasant. Mr Jebb, Cambridge, gyflwynodd hon hefyd, dranoeth wedi Glanaiai, i'r Senedd. Ai ofn trustio yr aelodauCymreig oedd ar ein deisebwyr brwdfrydig ? Dirwynir y gadwen ,Ar W. i fyny gan Mr W. Jones, 'R<5,rw—gwr bychan o gorpholaeth, fel Zacheus gynt. Ai onid ymgynghorwyd a'r brawd Jones ar bwnc fel byn Dylasai ef gwell fuasai y dylanwad i aeiod Cytnreig ei phresentio. Oad pwy bvnag ydyw y cynwynasgar Mr Jehb, a pha beth sydd a fyno a ni, j a'i wasanaeth drosom fel petisiynwyr, teim- I lwn yn hynod ddyledus iddo am a wnaeth. .uymunwn iddo lawer o lwyadiant l wasan- aethu ei fa,nylftf geet adref ac oddicartref, gan gwbl greiu fed gwr fel efd yn gwybod mwy am dauom nag a wyd lorn ni ein hun- ain. Fodd bynag, dyna, ddarllenydd, gyflwr diddanus yr C, Eglwys yn y eyraydog- 1 11 aethau hyn, heb ua aelod Seneddol Cymreig i anwesu ei meini, na thosturio wrth ei llwcn hi. Gellir gweled y deisobiu genyf fi neu Eos Eilian gydag ewyllys dl), Y T eiddoch, Amlwch. LBWIS Hoghss.

4- L ■ . BODDIAD V.VtWEL vDD…

Advertising

DIGWYDMAD &HYFEDD YN FFE>TINI0G.

Advertising

llofrudd helmsley.

KARW^EWN ETHOLIAD.

Y SENEDD NEWYDD,

damweiniau arswydus yn NGWRECSAM.

[No title]

Y MERCHED GARTKEF-1.

PA FODD I DREUL10 EIN" GWYLTAF

Advertising