Skip to main content
Hide Articles List

28 articles on this Page

f-0-BWRDEISDREFI ARFON.

YR ETHOLIAD YN MON.

BATHLU'R FUDDUGOLIAETH YN…

G W ii AI G YN NILLAD DYN.!

OYNILDEB : Y GWIR A'R GAU.

MARW WRTH BLEIDLEISIO.

SUT I ENTLL :.iWHAIG.

LLONG AR DAN.

GWRTHDARAWIAD ARSWYDUS ARI…

News
Cite
Share

GWRTHDARAWIAD ARSWYDUS AR Y MOR. COLLI 144 0 FYWYDAU. Cymerodd gwrthdarawiad arswydus le rhwng dwy ageilong Italaidd o'r enwau u Maria P ac Ortigia," yn eriau man boreu Sal. Gadawodd yr "Ortigia" Genoa nos Sadwrn, gyda 17 0 dawylaw a 173 0 deithwyr, am Argentine. Oddeutu chwarter wedi un boreu dranoeth, pan oedd oddeutu deuddeng milldir o Spezzia, daeth i gy far fod a'r agerlong Maria P." Yr oeddynt yn parotoi i groesi eu gilydd, ond trwy ryw gamgymeriad newidiwyd ewrs yr olaf nes yr oedd ei hochr o flaen trwyn yr "Ortigia." Gwelwyd y pervgl ar unwaith gan brif swyd-Jog yr Ortigia," ond yn rhy hwyr i atal y gwrthdarawiad. Torwyd y Maria P" yn ei haner bron, ac mewn tri munyd yr oedd wedi suddo gyda. 144 o'i I theithwyr. Gollyngodd yr "Ortigia" ei holl gychod i lawr i'r mor, yr hwn oedd yn bur gythryblus, ac er ei bod yn dywyll fel y fagddu achubasant 28 o'r teithwyr a 14 o'r dwylaw. Yr oedd holl deithwyr y "Malia P yn ymfudwyr ar eu ffordd i Brazil a'r River Plate. Ymddengys fod cadbeniaid y ddwy long yn cysgupan gymerodd y gwrth- darawiad le. Dywedai cadben y Maria P ei fod wedi ei ddeifro o'i gwsg gan swn gwrthdarawiad a gwaeddiadau y teithwyr. Rhuthrodd i'r dec, a phan gafodd ei long yn suddo neidiodd i'r mor, a phigwyd ef i fyny gan gwch yr agerlong arall. Ymysg y rhai a achubwyd yr oedd dyn o'r enw Ballena a'i wraig. Collasant eu tri pleutyn. Ym- ddengys nad oedd Balena wedi myn'd i gysgu pan glywodd y gwrthdarawiad. Ar unwaith rhuthroddd ef a'i wraig i'r dec gyda'u plant, a neidiasant i'r mor. Sudd- odd Balena, a pban ddaeth i'r wyneb dra- chefn yr oedd ei blant wedi myn'd. Ymysg y rhai a achubwyd y mae plentyn wyth mlwydd oed, yr unig un a achubwyd o saith o deulu. Aeth yr "Ortigia." yn ol i Genoa.

Advertising

EFRYDWYR AR GOLL.I

mellten-en lladd MEDDYG CYMREIG.

MELLT YN LLADD.

! LLOFRUDDIO PRlE^vEINIDOG.

Advertising

.---t PETISIWN LLANWENLL WYFO.

4- L ■ . BODDIAD V.VtWEL vDD…

Advertising

DIGWYDMAD &HYFEDD YN FFE>TINI0G.

Advertising

llofrudd helmsley.

KARW^EWN ETHOLIAD.

Y SENEDD NEWYDD,

damweiniau arswydus yn NGWRECSAM.

[No title]

Y MERCHED GARTKEF-1.

PA FODD I DREUL10 EIN" GWYLTAF

Advertising