Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

Advertising

CYFARFOS* 0 WEITHWYR C A E…

Advertising

----oALOHEL, EU JUJUEPIIJLS.…

YMDAITH GWYR AIIFON. \

[No title]

ANTURIAETH BONEDDIGES HUNAN-GYNHALIOL.

, [ MARWOLAETH YR HEN FAM.

HIRAETli I^N^FELLOW.

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

— —^ TE PERAIDD MAZAWATTEE, TE PERAIDD MAZAWATTEE. TE PEEAIDD MAZAWATTEE. j Til PEEAIDD MAZAWATTEE Mewn pacedi a tiniau, Is 6c i 4s y pwys, Mewu pacedi a tiniau, Is 6c i 4s y pwys, # gan bod Grocers. I >• .;) MAE llux I H !JO'J FEL ilY A AR JBOB i> L \V CH s > i I i VJ :j '.ti J K.J ;■ IU,Oi..)D l) j I Q 1 I-IJIJO. IIEJJ HYN TWILL YiOYVV'" y luae JsLOOD PILLS," » lim y gtluu ftrayut >/u b'n i ett y Gwaed, y Croon, y Nerves, y yUa., yr Aiu Arenau. T E all 0 L) L:.u j .).1..uill.u Ymhob afiechyd ac yr ydym yn gwy- bod am dano y mae Is HUC[Hil;llils BLOOD PILLS, wedi gwneyd mwy o ddaioni na neb arall. GAllt A Y BOBL. Pan y bydd Gwr neu Wraig, liab neu Perch, yn dioddef oddiivvrth Waad Drwg Tarddiantau V Croen, Poen Peii, A fir Drwg, Diffyg Traul, Ovryit, Biliousness, Nerves Egwan, Gwyuegou, a GWLm, Poen yr Arenau ac yn y Getn Cot iY r,.vyine lct, Piles, &c., yrhyn oU sydd yn tarddu oddiar Waed Drwg a Gwan, cymerer HUGHBS'S BLOOD PILLS Y rhai a'ch gv/ellhant yn bar fuan. mawr yn cael eu hiachau yii flyuyddol. Y MAS NT YN IACHAU PAN II tDD iiOii x'jcj.til AiiAXiL YN ME23U. FKJ LY HEB OED1 Danfoner am danyut oddiwrth y Chemist neu Werthwr Patent Medicines. Eu pris 'w Is. llc., 2s. 9c., a 4s. 6c., nea daafouer gan amgau Stamps at y Darganfy<Idwr, JAG OB IiUGHES, ,J}fanI¿jacb.(I!-il¿!2 Uhf!. nist, PENALCTH, c.iUDIEF .;V 0/1. L L, 0.2 L ,1.' Yr hwn a'u ianfona gyda Thread y Post Agent yn America—Mk WILLIAMS, Medical Hall, Plymouth, Penn. "POBLOGEWYDD CiFFEEDIN6L. pEjRFCTilE YSI'LEXYUD. KS EXTRA CONCENTRITCt j| BLOSSOMS! PL7"EV<B0>l°^j Crab Apple Blossoms BYD-E^r.VOO CROWN Lavender Salts. .I lin I GWERTHIE DROS 50'), 000 O BOTE LI BOB BLWVDD Yy. Hhoddwch brawf ar y Crab Apple Blossoms Rhodclwchbrawf ar y Grab Apple Blossoms Jferfume a'r Lavender Suits gwerthfawr. Y I maa elfen barhaol yr ogleuydi swyaol hwn yn^ I peri ei fod yu rhataeh na.'r rhai oyifredin a llai eupris. GWERTHIR YN MKOB MAN. THE CROWN PERFUMERY CO., 177, New Bond street, London. <' i LOBE BURNISHING/COMPANY Ijr L- Dodrefnwyr Tai Cvtlawn, Cyfanwerthol. M&nwcrthul. 12, 14, 16, a 18, PEMBROKE PL ACE. LERPWL. DCDREFN AM ARIAN, NEU AR 1 GYFUNDREFN LOG-FENTHYCIOL AM BRISIAU ARIA.N PAROD. CWMNI DODRg B'NOL Y GLOBE yw yr hynaf a'r eacgaf o'r rhai sydd yn dwyn ,,0 yiulaeri fasnach ar y gyfnndrefn log-fenthy- ciol yn y talaethau; y maent yn cyflenwi dodrefn i dai, gwestaj, a phalasau, llawer iawn rhataeh nag y gwna y mwyafrif o'r masnaelidai sydd yn gwerthu am arian parod yn unig. Yr ydym yn alluog i wneyd hyn drwy fod genym gyfahif mawr at ein gal wad ac hefyd drwy en bod yn wneuthurwyr y prif nwyddau a. werthwn. NID OES EISIAU Sl 'V I ',lG DIM TKEULIAU YGE AR EIN G Y F U ND RE FN F vil, LN THYCIOL. j Y mae ein dull teg a chyflawn o ddwyn ein masnach yn mlaen, a'n telerau rhesymol, j a'r prisiau isel mor adnabyddus trwy Ogledd 1 Lloegr a Chymru, fel nad oes eisieu ych /ancg o sylwadau. i'elerau cytfredinol, y rhai, fodd bynag gellir en newid i gyfarfod cyiieusderau eia owsw-eriald. Tuiiadau wythnosol, misol » chwarterol Swm y pryniantlOp, Tali-id 0 3 6 yr 8nos.. „ 20d, „ 0 5 0 „ oOp, „ 0 10 0 „ „ lOOp, „ 0 17 6 „ „ oOOp,. „ 4 0 0 „ Bydd-iarchwiliud o'n Stoc roddi ar nn- waith foudhad i'r rhai sydd vn bwriadu- Pwrcisu, n bod yn rhoddi gwell gwerth » thelerau haewddaei: o didiiidaa 1M'r un mas nachdy cyfi'elyb yn y Talaethau. DODIiF.FNIE AEIAT, NEU AR Y GYFUNDBEFN LOG-FENTHiiCIOL Anfonir Goygloni newyddioa, Ehagl.au fawr Ddarlyhidol, Bai-a y vvasg, a'r Prif- restr dwy llythyrdy ar m'jhmd. Eiiwch y papyr hwn. GLOBE :FURNiSHINI}-C();LPAY,- 1 12, 14, 16, a 18, PEMBROKE PLAClj J i LERPWL. 1 Argraffsvyd a chyhoeddwyd gan Gwmni'r 4 Wasg Genedlaethol Gymraig, Cyf., yn i j eu swydafa, Balaclava road; Caernarfon 1

CAN.

¡MR NANXEY YN MANGOR. I

ETHOLXADAU CYMRU.

--.I TYSTEB Y PARCH ROBERT…

BAMWAIN ANGEUOL YN FFESTINIOG.

SEFYLIFA Y PLEIDIAU YN NFIY'R…

i .1BEICHIAU'R GWEITHIWR.

->._----__--.:::: CHWYTHU…