Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

Advertising

CYFARFOS* 0 WEITHWYR C A E…

Advertising

----oALOHEL, EU JUJUEPIIJLS.…

YMDAITH GWYR AIIFON. \

[No title]

ANTURIAETH BONEDDIGES HUNAN-GYNHALIOL.

, [ MARWOLAETH YR HEN FAM.

HIRAETli I^N^FELLOW.

News
Cite
Share

HIRAETli I^N^FELLOW. O fyd, mor brin yw'n blwyddi Hi, Gwael na f'ai'r bywyd roddi di Fywyd yn wir Yn N ghongl y Beirdd, Westminister Ab- bey, y mae tablet ardderchog i g-ona y bardd Americanaidd a ysgrifenodd y llinellau hyn —Henry W. Longfellow-wedi ei godi gan ei gyfeillion a'i edmygwyr Seisnig. Ar y cyfan yr oedd ei fydrau ysblenydd yn myn- egi ochr ddifrifol bywyd. Ac eto, onid dyna yr ochr fwyaf ei hamlygrwydd; a dweyd y gwir byhi sydd felly. Y mae dros hyny lawer rheswm, penaf o ba rai, yn ddiau, yw poen corphorol a gwaeledd iechyd. Fe gollais holl bleserau bywyd," meddai boneddiges. Yna fe ddywed paham. "Am dros ugain mlynedd," ebai, bum yn di- oddef mwy neu lai oddiwrth ddiffyg treuliad. Yn gynar yn 1888, dechreuais deimlo y boen yn galetach. Yr oeddwn bob amser yn flin- edig, llesg, a difywyd; ymddangosai pob- peth yn drwbl i mi. Yr oedd fy nghroen yn welw, a gwyn fy llygaid yn dwyn rhyw eiliw melyn. Dioddefwn deimlad parhaus o saldra ac awydd cyfogi. Yr oedd bias drwg x fy ngerau, a chiliodd fy archwaeth; mewn gwirionedd, pan roddwyd ymbcrth ger fy mron prin y gallwn ei gyffwrdd. Ac ar ol i mi fwyta yr yehydig a allwn, deuai poen mawr i'm bron a'm hystlysau. Dioddefwn yn drwm gan wyntogrwydd, a bytheiriwn yn fynych. Yn mhen peth amser dechreuais golli fy nghwsg, a noson ar ol noson gor- weddwn yn effro. Aethum yn hynod wan, teneu, a chur • iedig, ac mor isel fy ysbryd fel y collais holl bleserau hywyd. Am wythnosau yn nghyd teimlwn yn rhy wan i fyned o'r ty, ac nid oedd genyf yr awydd lleiaf am gwmni. Lie bynag yr elwn teimlwn yn llesg, blin, a threuliedig, ac ni byddwn byth yu ddiboen. Y mgynghcrais a meddyg ar ol meddyg, y rhai a roddent i mi feddyg- iniaethau, ond ni ddeuwn yn well. Dywedai y meddygon mai croniad yr iau oedd arnaf, a chymerais feddyginiaethau at hyny, ond i ddim pwrpas. Rhoddais hefyd brawf ar newid awyr, ond ni chefais ddim lies oddi- wrth hyny, a pharheais i fodoli yn y ffordd druenus honflwyddyn ar ol blwyddyn." Yn Hydref, 1892, dywedodd cyfaill i mi, Mr Bruce, o Lerpwl, wrthyf am y lies anghyffredin a gawsai nith iddo ef oddiwrth feddyginiaeth a elwir yn Mother Seigel's Curative Syrup. A hyn, wedi i amryw feddygon, yn cynwys meddyg arbenig, fethu gwneyd unrhyw les iddi. Er nad oedd genyf ffydd y gwnaethai unrhyw beth les i mi, dechreuais gymeryd y ddarpariaeth hon, as yn mhen yehydig ddyddiau cefais fod fy selni yn llai, ac y gallwn dreulio fy mwyd yn well, Yn raddol daethum yn gryfach, .gryfach, ac yn awr yr wyf yn teimlo yn well nag y bn'm er's ugain mlynedd." Dywedais wrth lawer o fy nghyfeillion am y lies rhyfeddol a gefais oddiwrth Mother Seigel's Curative Syrup ac os bernwch yn briodol gyhoeddi y mynegiad hwn, gellwch wneyd hyny. (Arwyddwyd) Mrs Louisa A. E. Cox,- The Woodland, Somerville, Sea- combe, Rhagfyr 20fed, 1892." Wrth siarad am gyfnod hynod hapus ar ei fywyd, dywedai Mr John B. Gough, yr areithiwr Anglo-Americanaidd, Yr oedd fel un o ddyddiau Duw, y rhai sydd yn fil o flynyddoedd." Nid hyn yn unig yw bywyd ond dyfnder a lied. Pan mewn iechyd yr ydym yn tynu mwynhad o bob peth bron pan fyddom yn afiach, y mae y gwres wedi myned o'r beulwen, a cherdded y byddwn mewn cysgodau o'n creadigaeth ein hunain. Yr hyn a wnaeth Mother Seigel o'n gohebyddes a wnaeth ac a wna hi yn fell- nyddiol i fyrddiynau o'i chwiorydd sydd yn dioddef yn mhob gwlad. Pa genadaeth a all fori yn fwy canmolad wy a chynyrchiol 1 ddaioui pur ? Mae hi yn ein cynorthwyo i sylweddoli bywyd yn wir."

Advertising

Advertising

CAN.

¡MR NANXEY YN MANGOR. I

ETHOLXADAU CYMRU.

--.I TYSTEB Y PARCH ROBERT…

BAMWAIN ANGEUOL YN FFESTINIOG.

SEFYLIFA Y PLEIDIAU YN NFIY'R…

i .1BEICHIAU'R GWEITHIWR.

->._----__--.:::: CHWYTHU…