Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

Advertising

CYFARFOS* 0 WEITHWYR C A E…

Advertising

----oALOHEL, EU JUJUEPIIJLS.…

YMDAITH GWYR AIIFON. \

[No title]

ANTURIAETH BONEDDIGES HUNAN-GYNHALIOL.

News
Cite
Share

ANTURIAETH BONEDDIGES HUNAN-GYNHALIOL. GAN OHEBYDD NEWYDDIADUROL, Llwyddodd gohebydd ar bapyr yn Ngogledd Lloegr i gael ymgom gydag ar- wres digwyddiad rhyfedd. Desgrifir Miss Lepronia Baker, 33, Dover-street, York, fel boneddiges lednais, goeth, a dysgedig-un o'r rhai byny sydd yn erbyn bed yn faich ar eraill, ac yn hoffi, yn hytrach, enill bywol- iaeth anrhydeddus iddynt eu hunain. Yr oeddwn wedi bod mewn lie yn Llun- dain am bedair blynedd," meddai, ac yr oedd fy ngalwedigaeth yn galw arnaf i gerdded cryn lawer. Dechreuais deimlo yn anesmwyth ac yu aughyfforddus; daethum yn flinedig ae yn ddiyni, ac oherwydd y poenau a ddioddefwn yn fy nghoesau blinwn yn fuan lawn. Am chwe mis, mi debygwn, aeth y poenau yu waeth, a gorchymynwyd fi i'r gwely gan y meddyg. "Beth ddywedodd ef oedd y mater irn och Varicose veins. Dywedai fy mod mewn angen gorphwys yehydig ond ni chefais y gv/ellhad addaw c'ig. Rhoddais i iyny fy lIe yn Llundain a daethum adref; ond yr wyf yn awr wedi ymgymeryd a lie arall, canys yr wyf wedi cyfarfod gyda gwellhad rhy- fedd trwy ddefnyddiad Dr Williams' Pink Pills'for Pale People. Gwellhasant fi pan oedd pobpeth arall wedi methu. Yr oeddwn wedi bod gartref tua dau fis pan ddarllenais yn yr Yorkshire Herald am ddioddefydd yn Leeds yn cael ei wellhau gan Dr Williams' Pink Pills, ac anfonais am flychaid yn ddi- ymdroi. Yr oedd y canlyniadau yn bob- peth ellid ddymuno. Cefais ryddhad ar y cychwyn, ac wedi cymeryd haner cynwys y blychaid yr oedd y poenau yn fy aelodau wedi fy Uwyr adael." Beth oedd y meddyg wedi ei ar- gymhell ?" "Dywedodd wrthyf: am wisgo hosan elastic.. Gwn- aethum hyny am amryw wythnosau. Cefais boenau yn fy lwynau, j irn ba rai nis rgallwn gyfrif, ond meddyl- iwn iddynt gael eu hach- osi gan dyndra yr hosan. Di- oddefais y boen, heb wybod yia iawn pa beth i w wneyd. ond yn y diwedd gorfodwyd fi roddi i fyny fy lie, a dyfod adref. Dr Wiliiams' Pink Pills a'm gwellbaodd; nid yw y poenau wedi dychwelyd, ae yr wyf yn teimlo yn well nag erioed o'r blaen. Arferai fy nghydnabod ddweyd wrthyf fy mod yn edrych yn ilwyd ac yn deneu. Rhoddwyd prawf ar feddvgi niaethau gwahanol. ond i ddim pwrpas. Pan gymerais Pink Pills Dr Williams dechreuais wella ar unwaith." Y mae Dr Williams's Pink Pills yn wir feddyginiaeth at aifhwyldcr cyfFelyb i gryd- cymalau, poen y giau, locomotor ataxy, St. Vitus's dance, cur gieuol yn y pen, a gwen- did, lludded, afiechydon y gwaed, megys manwynion, taneiddew parhaol, &c. Maent yn wellhad trwyadl oddiwrth anhwylderau a gyfodant oddiar Hinder, gorweithio, neu or- mod rhysedd o unrhyw natur. Gwerthir hwynt gan fferyllwyr a chan y Dr Williams' Medicine Com- pany, 46, liolborn; Viaduct, London, am 2s 9c y blwch, neu chwe' blychaid am 13s 9c. Ni werthir Pelenau Dr Wil- liams yn rhyddion, neu wrth y dwsin, neu wrth y cant.

, [ MARWOLAETH YR HEN FAM.

HIRAETli I^N^FELLOW.

Advertising

Advertising

CAN.

¡MR NANXEY YN MANGOR. I

ETHOLXADAU CYMRU.

--.I TYSTEB Y PARCH ROBERT…

BAMWAIN ANGEUOL YN FFESTINIOG.

SEFYLIFA Y PLEIDIAU YN NFIY'R…

i .1BEICHIAU'R GWEITHIWR.

->._----__--.:::: CHWYTHU…