Skip to main content
Hide Articles List

37 articles on this Page

Advertising

-.r RHAI 0 ARWYR RHYDDID CYMRU.…

, BODDIADAU.I

CI YN BRATHU.

News
Cite
Share

CI YN BRATHU. Yn Llundain aeth labrwr i gefn tafarndy, ac yno brathwyd ef yn ei goes gan gi y tafamwr. Am hyny cododd wys yn erbyn perchenog y ci. "Wel," ebai'r ynad, "rbaid i chwi brofi ei fod yn gi peryglus." Dyna fy nhrowsus," ebai'r labrwr, gan ddal i fyny bar o lodrau wedi ei ddarnio, profa hwn yn sicr fod y ci yn un peryglus, gan ei fod wedi ei ddarnio." Ie, ie," ebai'r Barnwr, ond rhaid i chwi brofi ei fod wedi brathu rhywun arall o'ch blaen chwi." Yr erlynydd, Gallaf brofi hynv o enau'r di- ffynydd. Eis ato a dywedais, Mae'ch ci wedi mrabhu.' Dywedodd yntau, 'Ni chlyw- ais ef yn cyfarth.' Ebra finau, Ydi'ch ci chwi yn cyfarth ac vn brathu ? 'Dydi cwn chwi yn cyfarth ac yn brathu ? 'Dydi cwn yn gyffredin ddim yn gwneyd y diati beth.' Ebra yntau, Mae nghi fi yn gwneyd y ddau!' Yrwau, os na ddarfui'w gi erioed o'r blaen frathu neb, sut y gwyddai ef hyny P (chwertbin mawr). Y Barnwr I' Mae hynyna yn logic da, nid yw yn dyst- iolaeth yn rigolwg y gyfaith" (mwy o chwerthin). Yr erlynjdd: "Ond dyma'r trowsus gwelwch fel y mae'r ci wedi ei dori. Dydi hyna yn ddigon i brofi ei fod yn fi peryglus?" Y Barnwr: "'Does yna dim tystiolaeth gyireithiol fod y ci wedi brathu neb arall, ac felly nis gallaf ond rhcddi dyfarniad o blaid y diffynydd."

GWENW YNO MEWN MYNACHLOG.

GENEDIGAETH AR PWRDD AGER.LONG.

OFFEIRIAD YN SAL MEWN PRIODAS.

CHWAREU GYDA MATSUS.I

PRIFYSGOL CYMRU.

Advertising

MEWN ADGOF AM Y GWRON.

I CHWE' CHANT YN SYRTHIO I…

MARWOLAETH AMHEUS YN RHOS-I…

Advertising

. PAHAM YR YDWYF AM FOTIO…

Y FASNACH ALCAN.

- HUNANLADDI IB GOBUCHWYL-1WR…

Y FRWYDR TRWY Y DE)CRNAS.

CYMRY LLUNDAIN A'R ETHOLIAD.

PURWCH Y GWAED.

Advertising

DIWEDD CWERYL.

IS-IARLL MORGANWG.

STREIC YN LEICESTER.

DADGORPHORTAD.I

Y SHAHZADA.

DAMWAIN I GWCH.

MARWOLAETH HYNOD YN MANCEINION.

COLLED AC ENILL.

I SUGNO MATSUS.

MARWOLAETH SYDYN GWEINIDOG.…

RHYDDHAD O'R CARCHAR.i

Mgr.,.. YSTORMYDD YN CHICAGO.

------RHANBARTH-CROESOSWALLT.

CYNGOR PLWYF NEFYN.I

GWRTHDARAWIAD AR Y RHEILFFORDD.

ACHUB BYWYD YN YR ABERMAW.