Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

TJHODDIR BENTHYG ARIAN YN JLI- Gf FIIINACHOL i Fermwyr, Mas- nachvryr, Lluestwyr, ac eraill, mewn symiau o lOp i 500p ar ddim ond NOTE OF HAND Y BENTHYCIWR, nachvryr, Lluestwyr, ac eraill, mewn symiau o lOp i 500p ar ddim end.. NOTE OF HAND Y BENTHYCIWR, heb feichiafon, am log is nag a godir yn gyff- redin. Ad-daliadau yn ol fel y byddo yn gyf- leus. Y mae y busnes hwn wedi ei gario yn m!aen er's 25 mlvnedd. NI CHYMERIR BILLS OF SALE. Am fanylion a thelerau, ymofyner yn bersonol, neu ysgrifener at GEORGE p YE, Accountant, 3, Crescent Road, Rhyl. Prif Swyddfa 20, Kennedy street, Man- chester. Sefydlwyd 1870. BENTEYOlfC aRIAN YN UXriiLNACKOL GAN \T CKABING GROSS BANK (Sefydlwyd i 18TO), 28, Bedford street, Charing Cross Lonon, W.C. Cyialai 300,000* Sawdd yn nghadw 100,0002 ar Promissory Notes tel y oanlyn SCp—Ad-daliad misol yn ol 4p ils So lOOp— 9p Ss 4c SoOp— 45p 18a 8c Symiau mwy yn oj yr un raddfa. Ben- thycir o gOP i 2000p ar ychydig oriau o ryhudd mewn tref nea wlad, i feibion neu ferctecl, ar vrystl dolrefn, stoc ffaras, neu feme", crop'Iaa, &c., heb ei syrnad hefyd ar vrsitti edoedd, yswirebau bywydol, rever- sions, atock=, share3, a phob math o eiddo, Rhoddir cyfleuaderan arbeaig i rai yn aglr A I cyfrif gvda'r Bank. BjrbydL- ar log 10 pun ac uchod ar y telerau eanlynol: 6 y cant y flwyddyn, dan yr atnod o rybndd o 3 mis i'w codi. 6 » 6 7 11 > j j > ? 12 Rhoddir telerau arbenig am eymi.an mwy Telir y llogr-u bob chwarter, yn rhydd oddbrrfcu dreth yr fucwm. Ysgrifener nen galwer am raglan, A Wmiamfl, Qoruchw'sliwr. ESTABLISHED 1885. NO FEES. NO BONDSMEN. PC TO £ 1000 immediately Advanced to every class of respectable Borrowers upon note of hand alone at Lower Interest and Easier Repayments than any other office. If people who are dealing with other offices, and paying the usual extortionate interest charged by them, will apply to me I will pay those offices off for them, and advance them what they require at Half the interest they have been paying those offices. SPECIAL TERMS TO FARMERS. Letters immediately attended to. Distance no ob- ject. Mr M. PRICE, 37, Caellepa, Bangor (near'General Post Office). NAXTLLE YALE. W. GRIFFITH D VYIES, BILLPOSTER, TOWN CRIIER AND BILL DISTRIBUTOR, PENYGROES, R.S.O. BILLPOSUX'G contracted at the rnpst: moderate terms at Penygroes, Talysarn, Naritile, Lktnlivfm. All orders carefully and promptly executed. "^TILLIAMS & Q_RIFFITHS. Bill Posters, Distributors, and Town Criers By Appointment of the Town Council, By Appointment of the Town Council, 11, NORTH PES'RALLT, CARNARVON. OWNERS of the chief Posting Stations, 4-1 all in the most prominent parts in town and neighbourhood. Contracts taken I for Bill Posting and Distributing for 20 miles round. We are the only men Bill i Posters in the town. All orders entrusted to our care shall be promptly attended to I an d executed at the most reasonable terms DYMUNA R. A. Hughes (Alarch Gwyr I JLJ' fai), 19, Llainwen Terrace, Llanberis, hysbysu trigolisn Llanberis a'r wlad yn gyffredinol ei fod ef yn parhau fel criwr cyhoeddus i dderbyn galwadau i hysbysu, arwerthiadau, cyngherddau, &c., ae y bydd iddo fel arfer dalu y sylw mwyaf prydlon bob archeD. Cyfeirier: R. A. Hughes Alarch Gwyrfai), Llanberis. ■ 1 » 0! AM RAS I GARITR IESU." TON 1 BLANT, Cyfaddas ar gyfer Cystadleuaeth. Y Geiriau gan EBEN FARDD, a'r Gerddoriaeth gan MR LEWIS J. ROBERTS, B.A. Rhoddir telerau neillduol i Gorau Plant wrth gymeryd nifer o ddwsinau. Pob archebion i'w hanfon i Swyddfa'r Genedl,' Caernarfon.' CYJIRU FYDD, CYMRU RYDD; OR THE NATIONAL MOVEMENT IN WALES. BY A CELT. I PRICE SIXPENCE. CONTENTS: CHAPTER I,-The Present Outlook—Three Oppressions. CHAPTER II.—Language and Nationality. CHAPTER III.—Education and Culture. t CHAPTER TV.-Labour Interest. CHAPTER V.-Development. CHAPTER VI.—Social Relations. CHAPTER VII.-PolitieS. CHAPTET VIII.—Organisation. CHAPTER IX.—Cymru Fydd and Re- ligion. CHAPTER X.—The Celt and his Mission. Post Free 7Jd, from the Welsh National Press Co.. I .tN. Carnarvon. DRAMA. Y BARJip I A'R CERDDOR: NEU I'WY ENILLA'R FEN GAN "ELPHIN." PRIS CRWE' CHEINICG. TELERAU NEILLDUOL I GWMNIAU DRAMAYDDOL. TELERAU ARFEROL I LYFR-J WERTHWYB. Gellu ei gael gan y Llyfrwerthwyr^tieuJ'yTi j L uuiongyrchol o'r Swyddfa hon. Pris Swllt, neu gyda'r post^ls^ljc. 1 u WATCHES. CLOCIATT A PHOB MATH u FODRWYAU. &o. Y LLE GOREU A RHATAF I QAJEL Y NWYDDAtT UCHOD TDTW HEN SIOP JOHN HUGHES STRYD LLYN, CAEENAEFON. ROBERTS" & OWEN PERCHENOGION. WEDI EI 8EFYDLU GANRIF YN OL. I DR. JONES, 1) D. S (A. -.U & C. JIEDDYG D A N N E D D Gyferbrn a'r farohnad, Bangor. BYDD DR JONES yn LL-A.NGEFNi'bob JD DYDD IAU, yn Lledwigan road. LLANERCHYMEDD o 10 hyd 1, yn AMLwcH o 2 hyd 5, gyda Mr Hughes, Stationer, 8, Market street, ar DDYDDIAU MA WRTH, Mai 21, Mehefin 18, a Gorphenaf 16. EBENEZER A LLANBERIS y DYDD LY, AWETH cyntaf ar ol tal, BETHESDA y DYDD MA WRTH cyntaf r ol tal. BANGOR bob dydd oddigerth dyddiau ,e Mawrth a lau. HOMIMNE. Y MAE y FeddygiBiaeth Werthfawr hon yn IachpwU ar ol i bob peth afall fethu. Pan fydd Gwr nen Wraig, Mab neu Ferch yn dioddef oddiwrth Boen a theimlad (J bwysau ar ol bwyta, Brest Wan, Cramp, Bias drwg yn y Genau, Cwsg Anesmwyth, Gwynt a gwaew yn y Coluddion, Rhwymedd, Nerves Gwan, Poen yn yr Arennau ae yn y Cefn, Piles, Gravel, Pimples, Pen- ddynod, Scurvy, a Tarddiantau y Croen, y maent oil yn tarddu oddiar Ddiffyg Traul, Gwaed Drwg, neu Attaliad y Dwfr, a Cofier fod HOMILINE Yn cael ei ystyried gan Feddygon yn Brif Feddiginiaeth at yr Anhwylderau uchod, felly pahata y dioddefwch oddiwrth y Doluriau uchod pan y mae y fath Feddig- iniaeth i'w chael. Doctor Evans, Carlton Vale, London, a ddywed "I have seen the effects of HOMILINE on many of my patients, and know of no medicine which so effectually cures Dyspepsia and Urinary Complaints. Y mae Canoedd yn Tystiolaethau nad oes iim yn debyg iddo at GYNNORTHWYO Y TREULIAD. GWENDID CYFFREDINOL. BURO Y GWAED. GRYFHAU Y FREST A'R NERVES. ANHWYLDERAU Y DWFR. DARLLENER BARN Y CYHOEDD AM HOMILINE I Mr Jones, Gobo ne-road. Dros ddwy flynedd yr wyf wedi cael fy mlino gyda'r I Piles a'r Gravel, ynghyda Corph-rwymedd, —Dioddefais boen mawr o ddydd i ddydd, j ond ar ol cymeryd dwy botelaid o HOMILINE i yr wyf 'rwan yn iach ac yn rhydd oddi- I wrth been, Mrs Hughes, Albert road, — Y mae HOMILINE yn anwyl iawn i mi, nid oes medd- iginiaeth gyffelyb iddo at Ddiffyg Traul a iginiaeth gyffelyb iddo at Ddiffyg Traul a Phoen ar ol bwyta. Miss Sharpe, York-street. — Danfonwch botel 2s. gyda'r post. Y mae y botel gyntaf wedi gwneyd lies mawr. Yr wyf yn I dioddef oddiwrth Wendid a Tarddiautau y Croen. Y mae HOMILINE yn effithiol iawn i Ferched a Gwragedd o bob oedran. Fe symuda ymaith bob Anhwylderau sydd yn perthyn i'r rhyw Fenywaidd, ac er mwyn sicrhau iechyd, fe ddylai potel fed wrth law bob amser. Gwertfeir mewn poteli Is lie a 2 s (Dwbl size) gyda phob Druggist, ,neu odwwJ. th y perchenog- J. PARRY, 94, Canterbury-road, Kilburn, London, N.W A GENTS WANTED to push first-class Machinery Oils. Liberal Commission -Box 31, Post Office, Liverpool, 923j VMFUDIAETH I'R UNOL DALEITH- IAU gyda'r American Line. Lerpwl i Philadelphia a New York, lp 16s. Boston a Baltimore hefyd yn isel. Am fis Gor phenaf yn unig.—THOMAS EVANS & Co.. Station Chambers, Rhyl. 924j ALL LETTERS ANSWERED.—Any person who has used with advantage the medicine sold under the name of Dr Wil- liams' Pink Pills for Pale People is earnestly requested to communicate with Q.Z., at the office of this paper, the Genedl, Carnarvon. AR WERTH.—Trol, Frame, a Gear, i ffitio pony o 12 i 13 o uchder. Hefyd, American Rake.—William Hughes, 17, Holy- head road, Upper Bangor. 931d Y DDANODD A WELLHEI2 AR DAKAWIAD GAN NE RVINFj-1SSS&ste i.' X-ii-i T A.A. 1 -«->nosweithiau digwie synrada ymaith Gur. Wiw- 1> f T\TTI? O ralgia yn y Pen, a phoonau I I |i.f% gieuol. Ganfferyllwyr, 1/lj.1-' vll L JJIl Deddefaia boen dychryullyd am ddyddiau mewn daaddant mewn canlymadibydredd mawr. Cyng« horwydiii gymeryd Nervine Banter. Gwnaethum byny Er fv llawenydd peidiodd y boen yn eb- rwydd a aollol. Ar ol hvnj cefaiB ▼ xhyddhad oiwyaf dichonadwy oddiwrtn gar niwralgaidd mewn pen trwy gymeryd pedwar neu bump dyferyn o Nervine Bvuitar ar lwmpyn o aiwgr gwyn."—>Piucli Aubrey C. Price, B.A., (diweddar Qjvarstei o Goleg Newydd Rhvdyohain. ISaSEHS W. DEW & SON. COUNTY OF CARNARVON. PARISHES OF LLANLLYFNI, LLAN. DWROG, LLANWNDA, AND LLAN- BEBLIG. SALE OF VALUABLE FREEHOLD FARMS, TENEMENTS, AND ACCOMMODA- TION LANDS. MESSRS W. DEW & SON will offer for Sale by Public Auction at the Sports- man Hotel, Carnarvon, on Saturday, July 13th, 1895,(and not on the 6th, as previously I advertised) at 2 o'clock in the afternoon, the following choice Freehold Properties, com- prising in all 1531 Acres. PARISH OF LLANLLYFNI.—Pandy Hen, Llwyndu Mawr, 'Rallt Felen, 'Rallt Felen Uchaf, Fron Felen, Tanyffordd Cot- tages and Crofts, Cae Uchaf, Pare, Clogwyn Lodge, Frondirion, and Bryntirion. PARISH OF LLANDWROO. — Penybwlch and Broniwrch. PARISH OF LLANWNDA. Hafod Rhos Uchaf, and valuable Field near Saron. PARISH OF LLAXBEBLIG.—Ala Bowl and Ty'nygors. Full paiticulars, with Plan, may be obtained of Messrs Hugh Jones & Co., Solicitors, Carnarvon at the Auctioneers' Institute, 57, Chancery Lane, London; or of the Auctioneers, Wellfield, Bangor. PARISHES OF LLANIDAN AND LLANDDANIELFAB. MESSRS W. DEW & SON have re- ceived instructions to offer for Sale by Puelic Auction, at the Sportsman Hotel, Carnarvon, on Saturday, August 17th, 1895, the following Freehold Property, viz.:— PARISH OF LLANIDAN. THE BRYNGWYN ESTATE. MERLLYN, in the occupation of Mr David Rowlands. PARISH OF LLANDDANIELFAB. YSGUBORWEN, in the occupation of Mr Thomas. Plans, Particulars, and Conditions of Sale are being prepared, and they, with any in- formation, may be obtained of Messrs Hugh Jones and Co., Solicitors, Carnarvon, or of the Auctioneers, Wellfield, Bangor. 906 I E. H. OWEN ARWERTHWR I (YMADAWEDIG). I MR S. E. OWEN (Mab yr ymqdawedig uchod, a chy- munweiuyddwr o dan ei ewyllys), Addymuna ddiolch i nawddwyr lluosog ei driivreddar dad, ac i hysbysu y bydd iddo gario ymloan yr alwedigaeth o Arwerthtf-dd a fhrisiwr yn ei holi ganghenau daa yr enw E. H. OWEN A'l FAB. Bydd i bob bumes aymddiriedir i'r film gael ?ylw mwyaf prydlawn o dan arclygiaeth bersonol Mr R. E. Owen. ALLAN O'R WASG AR Y 15fed OIR MIS.' CYMRU AM GORPHENAF 1895. BABLUNIAU PBSOPJEKIH. I- 1 CYNWYSIAD: Hanes Cymru. XXIX, Y frwydr yn y coed. Y Blodau yn y Lli. Gan Anthropos a Thegfelyn. Ystalwm. Gan Winnie Parry. Brad y Cyllill Hirion. Gan J. O. Jones, B.A. Llawysgrif Gwilym Hiraethog. Pont y Cim (gyda darlun). Gan E. Hefin Jones. Y Ffyrdd Rhufeinig. Gan y Parch D. Lloyd Jones, M.A., T.landinam. Caneuon Natur. Gan Eifion Wyn. Methodistiaeth Pwllheli. Gan D. LI. Jones. Tro yn yr Iwerddon (gyda darlun). Gan J. M. Edwards. Adgofion am Lanwnda. Gan Henry t Owen, Cae Ysgubor, Llanwnda. if Hen Bregethwyr Sir Drefaldwyn. Gan } y Parch Thomas Hughes, Machynlleth. Codi'n Fore. Gan W. LI. Williams, M.A. Lloffion. Gan R. Bryan. Pwy oedd Mr Jones. Gan De Berno. Dafydd Richard, Y Forge (gyda darlun). Gan y Parch R. Owen, M.A. Dr Ellis Evans. Gan Gwyndud. Wncwl Haw o Sir Benfro. Owen Owen, Cors y Wlad. Gan Asiedydd. Mynyddoedd Cymru. Gan y Parch J. M. Morgan. Anturiaethau yn Mhatagonia. Gan Un fa yno. I'W GAEL GAN YR HOLL LYFR- WERTHWYR. CYHOEDDWYR: CWMNI Y WASG GBNEDLAETHOL GYMREIG (Cyf.). LL YFit RWYMO.—Gellir cael unrhyw .LJ lyfr wedi ei rwymo yn ddestlus am y jmsiau mwyaf thesymol, ond anfon Swyddfa'r Adlhkk ago hAdlikkAdObLIl-, Am ut nsffiri MR AN INTERESTING AND INSTRUCTIVE BOOK, repro- duced in the highest artistic manner, containing lessons ff in drawing and painting-with effects of colour com- binations—which fully describes in its various stages y the method of printing coloured pictures, will be sent to all applicants enclosing (with address) a half-penny MELLII'S FOOD WORKS, PEGKHAM, LONDON, S.E. k Mention this Paper. Is an Adikkk lm lm KID SAVES HAND-LABOUR. I THOMSON'S "fflKKSjS? LON G-W AISTE D 'w U JTI Q El I & PERFECT FIT OLD BY ALL DRAPERb I MILLION PAIRS ANNUALLY. I .1 -UK I ;6; 1,"j I D 10/6. E 8/6 i F 6/6. tx 5/- Black Is extra, Approved by the whol pol te world. Twelve First Medals. If your Draper can't supply- you write direct to 112, Fore street, Lon- don, giving size and en- closing P.O.O., and the I Corset will at once be sent to you. THE CORSET FOR THE MILLION. No. 3403, in all Colours, 33 6d. W. S. THOMSON, & Co., Ld., Manufacturers. A.Rent in all towns. -write!: or name of neargt agent, Carnarvon, D. Roberts, Waterloo House; Wiluitm Jones, i., Bridge street. Bant'or, W. O. Williams, Maxicfcester House: J. Thomas 297,High street. ON SALE. — A Bargain. — Antique (genuine) Black Oak Triple Cupboard (CWPBWRDD TRTi" 4RN). 170 years old, in excellent eondition.-Al-)ply, Delta, Genedl Office.

AT EIN GOHERtVYR.

I'R GAD.

Advertising

NODION - ETHOLIADOL.

Advertising

BETH GAFODD CYMRU GAN Y RHYDDFRYDW…

PONT YN SYRTHIO.

RHEDEG I FYNY'R WYDDFA.

BRADWRIAETH YN ERBYN Y CZAR.

---------YMOSODIAD GAN WALLGOFDDYN.

Advertising