Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

LLYFRAU A CHERDDORIAETl I CYHOEDDEDIG GAN i GWMNI Y WASG GENEDLAETHOL GYMREIG (CYFYNGEDIG). YN A li-L YN BAROD. -4- '1 YMSONAU. I. SEF J 1 CASGLIAD 0 DDAENATT BARDDONOL Ij GAN Y PARCH J. J. TIOBERTS, (lolo CaernarfonJ, PORTHMADOG. CYNWYSIAD. Ardderchog lu y merthyri. Y Diwygiad. Yr Anturiaethwr. Mabinogion. Y Disgybl Fardd ar Gader Idris. Y Tymmhorau. Roger Williams. Pwy a a. drosom ni. A Duw a ddywedodd bydded. A mi mewn myfyr fel mewn hun. Y bwriad trancedig. Y rhai a hunasant. Gellir ei gael gan y Llyfrwerthwyr, neu yn uniongyrchol o'r Swyddfa hon. Pris Swllt, nea gyda'r poIs lic. CYMBU FYDD, CYMRU RInD; OR THE NATIONAL MOVEMENT IN WALES. I BY A CELT. PRICE SIXPENCE. I — CONTENTS: CHAPTER I.—The Present Outlook-Three Oppressions. CHAPTER II. —Language and Nationality. CHAPTER III.—Education and Culture. CHAPTER IV.—Labour Interest. CHAPTER V.- Develppmgnt. CHAPTER VI.—Social Relations. CHAPTER VII.—Politics. CHAPTET VIII.-Orgsnis-tion. CHAPTER IX.—Cymru Fydd and Re- ligion. CHAPTER X.—The Celt and his Mission. Post Free 7!d, from the Welsh National Press Co.T.+,I.- CfLrnai-voia. DRAMA. Y BARDD A'R CERDDOR: NEU PWY ENILLA'R FUN ? GAN "ElPHIN." PRIS CHWE' CHEINIOG. TELERAU NEILLDUOL I GWMNIAU DRAMAYDDOL. TELERAU ARFEROL I LYFR- I WERTHWYR. LLYFRAU YSGOL CYMRU FYDD WEDI eu cyfaddasu at ofynion y Llyw- odraeth yn Ysgolion Dyddiol Cymru. I Mae y llyfrau hyn yn darparu ar gyfer pob safon a phob maes o astudiaeth. Gan S Pxoffeswyr J. E. Lloyd, M.A., J. M. Jones, M.A., Dr Joseph Parry, ac ereill. Yn awr yn Ba.cd: LLYFR pYNTAF AANES, prig 3C# Gan y PROFFESWR J. E.' LLOYD. M.A. YN Y WASG: AIL L YFR HANES. Ac i fod yn Barod yn fuan, gan yr un Awdwr. LLYFR BACH, 1 II YN AWR YN BAROD, Gan Mr L. D. JONES, Garth School LYFR Bangor. L C A l'i U I J Gan DR JOSEPH PARRY, Yn Awr yn Barod, 3c a 4c. Cyfrol I. yn awr yn barod. Pris Swllt. ANTURIAETHAU CYMRO YN JnL AFFRICA, sef Hanes Taith i Feusydd Aur Masbonaland a Matabeleland, gan William Griffith, M.Inst., M.E. (gynt o Porthdinorwig). Y llyfr harddaf a rhataf ei bris yn Gymraeg. Cynwysa amryw o I ddaxluniau lliwiedig. Allan o'r Wasg diwedd Mai, t YR AIL GYFiiOL. liofaler am roddi archeb am dano yn brydlon. » '0! AM RAS I GAEU'fi IESU." TON 1 BLANT. Cyfaddas ar gyfer Cystadleuaeth. I Y Geiriau gan EBEN FARDD, a'r Gerddoriaeth gan MR L E W I S J. ROBERTS, R.A. Rhoddir telerau neillduol i Vorau Hant wrth gymeryd cifer o ddivsinau. L Pob archebion i'w haufon i Swyddfa'r "Genedl,' Caernai ion.' CKIli POB MATH O AKGIiAPHU A LLYFa RWYMO yn Rbad ac yn fuan yn W Yk)DFA,r.. Fi- Y G ENINEN: C Y L C H G RA WN CENEDLAETHOL Chwarterol. Yn cynwys erthyglau ar Bynciau'r Dydd,,yn Wleidyddol, Crefyddol, a Llenyddol, gan Brif Ysgriferrwyr Cymru. Pris Swllt. Gyda'r Post, Is Ile. CYMRU: CYLCHGRAWN MISOL i ymdrin a Hanes, Llenyddiaeth, C&n, Celf, ac Addysg Cymru. Dan olygiaeth Owen M. Edwards, M.A., Rhydychain. Pris 6o, gyda'r Post, 7jc. Y L LUSERN: <OYHOEDDIAD MISOL at wasaraeth v Eglwysi ac Ysgolion Sabbothol y Methodistiaid Calfinaidd. Dan olygiad y Parch R. Humphreys, Bontnewydd, a'r Parch J. Williams, Lerpwl. Pris Ceiniog. 0 ESBONIAD AR LYFR GENESIS (Try- dydd Argraphiad), gan y Parch Richard Humphreys, Bontnewydd, Caer- narfon. Pris mewn llian 3s. Hanerrhwym cryf, 4s; gyda'r Post, 3s 3c a 4s 3c. Teleraa arferol i lyfrwerthwyr a dosbarthwyr. ESBONIAD AR LYFR EXODUS (Try- dydd Argraphiad), gan y Parch Ri- chard Humphreys, Bontnewydd, Caernar- fon. Pris mewn llian, 3s, Haner rhwym cryf, 4s gyda'r Post 3s 3c a 4s 3c. Telerau al-fezql j Ivfrw&fhwyv a doebarthwyr. ESBONil n AR LYFR JOSUA, at was- & anaeth deiliaid yr Yøgol Sabbothol, gyda map hardd yn egluro y t Nod- iadau, gan y Parch Richard Humphreys, Bontnewydd. Pris, tair ceiniog y rhifyn gyda'r Post, 4c. Telerau arbenig i ysgol- ion. T LAWLYFR AR WERSI YSGOLION SABBOTHOL y Methodistiaid Calfin- aidd am y flwyddyn Ebrill 1895—Mawrth 1896, yn cynwys Hanesiaeth Ysgrythyrol, Josua i.-xiii., 14, gyda map, gan Edward Jones, Bangor. Pi is, dwy goiniog. ELOCUTION AND ORATORY.—De- signed for Classes and Private Stu- dents. By the Rev T. C. Edwards (Cynon- fardd), D.D. Price, cloth 2a 6d per post, 2s 9d. A DGOFION ANDRONICUS, sef dethol- iad o gynarchion llenyddol yr awdwr, y rhai a ysgrifenwyd ganddo yn ystod y deng mlynedd diweddaf, ar ei wely cystudd. Pris mewn llian hardd, yn cynwys y cludiad, 2s 6c. I TTANES Y FFYDD YNG NGHYMRU, gan Charles Edwards. Dan olygiaeth Owen M. Edwards, M.A. Pris 3c, gyda'r post 3jC. p-LANT Y BEIRDD. Gan Owen M. Edwards, M.A. Pris Ie, gyda'r post lie. p ANIADAU JOHN GRFFFYDD HUGHES (Moelwyn).—Pris Is. pENILION TELYN.—Wedi eu casglu gan W. Jenkyn Thomas, M.A. Dan olygiaeth 0. M. Edwards, M.A. QERDDORIAE T H DINYSTR Y DEML. Cydgan ddesgrif- iadol i gorau meibion. Gan W. T. Rees (Alaw Ddu). Pris, sol-ffa 4c; hen nod- iant, Is. Y GWLITHYN, Canig gan y diweddar Y R. Roberts, Organydd, Bangor. [ Pris, 2c. CHWECH 0 ANTHEMAU. Gan R. S. Hughes, R.A.M, Pris, hen nodiant Is; sol-ffa 6c. Gellir eu cael yn rhifynau ar Is; sol-ffa 6c. Gellir eu cael yn rhifynau ar wahan fel y canlyn: 1. Anthem Angladdol Mae nghyfeillion adre'n myned" a Molwch yr ArglwydJ." Hen nodiant, pris 6c; sol-ffa, rc. 2. "Clyw 0 Dduw fy lefain." Hen nodiant, pris, 6c sol-ffa, lie. —6. "Cadw fi 0 Dduw." Hen nodiant, 3c; sol-ffa, lie.—4. "Yr Arglwydd yw fy I Mugail," a Duw sydd noddfa." Hen nod- I iant, pris 6c; sol-ffa, lic yr un. Y DDAU NODIANT, PRIS 6c YR UN CAN GENEDLAETHOL CYMRU.— Alaw a chydgan: gellir canu alaw y cydgan fel Solo os dewisir, a phan na bydd y lleisiau eraill wrth law. Y geiriau gan Deiniol Fychan, buddugol yn Eisteddfod Bethesda, 1890, a'r gerddoriaeth gan y di- weddar R. S. Hughes, R.A.M. r WYLLYS FY NHAD, yn G.—Y geir- I 'j iau o Drysorfa'r Plant," a'r gerddor- iaeth gan Mr John Roberts, Organydd, Glanogwen, Bethesda. UWCH BEN EI BEDD.—Y geiriau o Drysorfa'r Plant," a'r gerddoriaeth gan Mr John Roberts, Organydd, Glan- ogwen, Bethesda. YMRU.-Can i Soprano neu Denor. Gan V Evan E. Jones, Ebenezer. PA LE MAB'R AMEN.—Y geiriau gan Gwyrosydd, a'r gerddoriaeth gan Ap Glaslyn. BOED YSBRYD EIN CYNDADAU.— Y geiriau gan Talhaiarn. Y gerddor- iaeth gan Hugh Jones (buddugol yn Eis- teddfod y Bedyddwyr, Caernarfon). A ML GNOC A DYR Y GAREG.—Can i Baritone. Y geiriau gan Gwyrosydd, y gerddoriaeth gan R. S. Hughes, R.A.M. YGWR A'R SIACED WEN. (Y Chwar- elwr). Can i Denor. Y geiriau a'r gerddoriaeth gan Eos Bradwen. C. ORPHWYS AR Y RHWYFAU.—Can T i Soprano neu Denor. Y geiriau a'r gerddorioeth gan Ap Glaslyn. CANWYLL FY LLYGAID WYT TI.— C Y geiriau gan Glan Padarn, yr alaw gan Ap Glaslyn, a'r cyfeiliant gan Eos [ Bradwen. IGODI'R HEN WLAD YN EI HOL.— jL Can i Baritone, gin Ap Glaslyn. rrA TA.—Can i Baritone, gan Ap Glaslyn JERSEY POTATOES ARRIVE BY STEAMER 3 TIMES A WEEK DURING THE SEASON AND ARE SOLD WHOLESALE BY W. G. EVANS, IMPORTER OF JERSEY POTATOES, OLD LONDON HOUSE, BANGOR. MESSER8 W. DEW & BON. t — COUNTY OF CARNARVON. I I ¡ PARISHES OF LLANLLYFNI, LLAN DWROG, LLANWNDA, AND LLAN- BEBLIG. -MM* SALE OF VALUABLE FREEHOLD FARMS, TENEMENTS, AND ACCOMMODA- TION LANDS. a MESSRS W. DEW & SON will offer for Sale by Public Auction at the Sports- man Hotel, Carnarvon, on Saturday, July 13th, 1895,(and not on the 6th, as previously advertised) the following choice Freehold Properties, comprising in all 1531 Acres. PARISH OF LLANLLYFNI.—Pandy Hen, Llwyndu Mawr, 'Rallt Felen, 'Rallt Felen Uchaf, Fron Felen, Tanyffordd Cot- tages and Crofts, Cae Uchaf, Pare, Clogwyn Lodge, Frondirion, and Bryntirion. PARISH OF LLANDWROG. Penybwlch and Broniwrch. PARISH OF LLANWNDA. Hafod Rhos Uchaf, and valuable Field near Saron. PARISH OF LLAXBEBLIG.—Ala Bowl and Ty'nygors. Full paiticulars, with Plan, may be obtained of Messrs Hugh Jones & Co., Solicitors, Carnarvon; at the Auctioneers' Institute, 57, Chancery Lane, London; or of the Auctioneers, Wellfield, Bangor. lYE. J. (1. JONES. IN BANKRUPTCY Be J A. BALL ROYAL HOTEL YARD, CAR- NARVON. IMPORTANT TO COACH BUILDERS, AND OTHERS. iC/TR J. G. JONES begs to announce iVl having received instructions from the Official Receiver in Bankruptcy, to ,§eU ,by- Public Auction at the above place, on Tuesday, July 8th, 1895, the whole of the Stock-iiir Trade, comprising briefly of the following: — About 600 new Spokes from If inches to '2] inckes, 150 Fellows, one Itaud, Sewing Machine, one small Drilling Machine, Sundry lot of Joiner's Tools, one Grind Stone, sev^Ta* grosser of Bolts and Screws, 12 Pair Knaves, h. Pair I uev Wheels, one small Tub Car, partly finishes/ Back Rails, Wings, Shafts, Axles and Springs, I Benches, small Fittings, &c. Sale to sommence at One o'clock prompt. For further particulars, apply to the Auc- tioneer, Paternoster Buildings, Carnarvon. 896 HOMILINE. Y MAE y Feddygiaiaeth Werthfawr hon yn lachau ar ol i bob peth arall fethu. l' Pan fydd Gwr neu Wraig, Mab neu Ferch yn dioddef oddiwrth Boen a theimlad u bwysau ar ol bwyta, Brest Wan, Cramp, Bias drwg yn y Genau, Cwsg Anesmwyth, Gwynt a gwaew yn y Coluddion, Rhwymedd, Nerves Gwan, Poen yn yr Arennau ae yn y Cefn, Piles, Gravel, Pimples, Pen- ddynod, Scurvy, a Tarddiantau y Croen, y maent oil yn tarddu oddiar Ddiffyg Traul, Gwaed Drwg, neu Attaliad y Dwfr, a Cofier fod HOMILINE Yn cael ei ystyried gan Feddygon yn Brif Feddiginiaeth at yr Anhwylderau uchod, J felly paham y dioddefweh oddiwrth y Doluriau uchod pan y mae y fath Feddig- iniaeth i'w chael. Doctor Evana, Carlton Vale, London, a ddywed "I have seen the effects of HOMILINE on many of my patients, and know of no medicine which so effectually cures Dyspepsia and Urinary Complaints. Y mae Canoedd yn Tystiolaethau nad oea Um yn debyg iddo at GYNNORTHWYO Y TfilsULIAl). GWENDID CYFFREDINOL. BURO Y GWAED. GRYFHAU Y FREST A'R NERVES. ANHWYLDERAU Y DWFR. DARLLENER BARN Y CYHOEDD AM HOMILINE A- Mr Jones, Gobo ne-road. Dros ddwy II flynedd yr wyf wedi cael fy mlino gyda'r Piles a'r Gravel, ynghyda Corph-rwymedd, —Dioddefais boen mawr o ddydd i ddydd, ond ar ol cymeryd dwy botelaid o HOMXLINK yr wyf 'rwan yn iach ac yn rhydd oddi- wrth boen. Mrs Hughes, Albert road. — Y mae HOMILINE yn anwyl iawn i mi, nid oes medd- iginiaeth gyffelyb iddo at Ddiffyg Traul a Phoen ar ol bwyta. Miss Sharpe, York-street. Danfonwch botel 2s. gyda'r post. Y mae y botel gyntaf wedi gwneyd lies mawr. Yr wyf yn dioddef oddiwrth Wendid a Tarddiautau y Croen. Y mae HOMELIKE yn eltaithiol iawn i Ferched a Gwragedd o bob oedran. Fe symuda ymaith bob Anhwylderau sydd yn perthyn i'r rhyw Fenywaidd, ac er mwyn sicrhau iechyd, fe ddylai potel fod wrth law bob amser. Gwerthir mewn poteli Is lie a 2s (Dwbl size) gyda phob Druggist, neu oddiwrth y perchenog— J. JEAFCIIV, 94, Canterbury-road, Kilburn, London, N.W OH MY CORNS! 0 I.. I ;6,.I-. l 1, I I I m CYN EI DDEFNYDDIO. WEDI EX DDEiNYrDIO FAENT CHICAGO. Meddyginiaethir pob math o GYRN, beth bynag fyddo'u hoed, HEB UNRHYW BOEN, trwy ddefnyddio PAENT CHICAGO. I'W gael mewn potelau Is yr un gan nifer fwyaf o fferyllwyr yn Nghymru a Lloegr Os methir cael Paent Chicago yn y modd yma, anfoner Is mewn stamps i GRIFFITH OWEN. IlIGH STREET, CARNARVON. GRAMMAR SCHOOL, MENAI BRIDGE, DUAL SCHOOL: BOARDERS AND DAY SCHOLARS. HEAD-MASTER: REV E. CYNFFIG DAVIES M.A., L.T.S., Teacher of Elocution. Ladies' Schoolroom under the charge of ) MISS HUGHES (Certificated Cambridge and South Kensing- ton). Mostly successful in coaching for Examina- tions-Medical, Pharmaceutical, the Colleges, &o Music Theoretical and Instrumental. "Pitman 8 Shorthand For further particulars apply to I REV E. CYNFFIG DAVIES, M.A. CYNHELIR YR EILFED ^RDDANGOSFA QEFFYLAU, &c., YN AMLWCH, DYDD GWENER, GORPHENAF 19, 1895. f Cynygir Gwobrwyon Anrhydeddus yn y I gwahanol ddosbarthiadau. I Derbynir Entries hyd ddydd Iau, Gorphenaf lleg, 1895. Gellir cael Schedules of Prizes, Entry Forms, &c., ond anfon at DAVID JONES, Bull Inn, Amlwch, 852j Ysgrifenydd. NANTLLE YALE. W. GRIFFITH DAVIES, BILLPOSTER, TOWN CRIER AND BILL DISTRIBUTOR, PENYGROES, R.S.O. BiLLPOSUNG contracted at the must moderate terms at Penygroes, Talysarn, Nantlle, Llanllyfni. All orders carefully and promptly executed. WILLIAMS & RI FFITHS. Bill Posters, Distributors, and Town Criers By Appointment of the Town Council, 11, NORTH PEN'RALLT, CARNARVON. OWNERS of the chief Posting Stations, all in the most prominent parts in town and neighbourhood. Contracts taken for Bill Posting and Distributing for 20 miles round. We are the only men Bill Posters in the town. All orders entrusted to our care shall be promptly attended to and executed at the most reasonable terms RHYBUDD I DRIGOLION PEN-Y- GROES A'R AMGYLCHOEDD. DYMUNAF wneyd yn hysbys fy mod wedi prynu Llyfrau Dyledion (Book Debts) fy niweldar chwaer, Margaret Wil- liams, Gladstone House, Penygroes, ac y bydd yn fantais i bawb sydd a dyled arnynt ymweled a mi, o hyn i'r 26ain o Orphenaf. Gallant fy ngwele,d yn Gladstone House, bob Sadw>n, o 9 y borea i 10 yr hwyr. HENRY R, WILLIAMS. IT RUAD —^Bydd i siopwyr gael fod y o, j. -T»f a'r prisiau iselaf yn Masnachdy 12 Tioundsditch, London. Gellir Z C&, Oriadu. W ddrychau, Pibelli, Pyr^u' Violms Accordions ca-ei ii, Violins, Accor(lioils ddrychau, Pibelli, Pyr^u' Violms Accordions Jubilee Jewellery. Catalog dwlunedig i'w oarf yn rhad. Sefydlwyd 1857. LL LETTERS ANSWERED.^AW person who has used with advantage the medicine sold under the name of Dr Wil- liams' Pink Pills for Pale People is earnestly reauested to communicate with Q.Z., at the office of this paper, the Genedl, Carnarvon. LIVE BPOOL— SHAFTESBURY HOTEL Mount Pleasant, 100 rooms, near Central and Lime Street Stations. No intoxicants sold Moderate charges. Electric Light. A first class Temperance Familr and Commercial Hotel -I DRUNKENNESS CURED~~ j WITHOUT the knowledge of the J Patient. It is the most certain and inexpensive Cure. It is perfectly harmless, and tasteless if given in a cup of tea, coffee, or any food. It never fails. It has cured and restored happiness in thou- sands of families. It cures cases of how- ever long standing in men or women. Remedy sent for Is 3d, post free. Mr DEACON, Medical Botanist, Yark House, 265, High road, Tottenham, London. ■■ 8YMUDIADAU AGERLONGAU EVAN THOMAS, RADCLIFFE, & Co. Caerdydd, Mehefin 26, 1895. Gwenllian Thomas wedi gadael Caer- dydd, Mehefin 21. Ielo Morganwg wedi gadael Birkenhead Mehenn 25. Aune Thomas wedi gadael Penarth, Mehenn 20. Kate Thomae wedi gadael Huelva4 Mebenn 19. Wynnstay wedi pasio Algiers Mehenn 24. Walter Thomas wedi cyrhaedd Alex- andria, Mehefin 25. Bala wedi cyrhaedd Novorossisk, Mehefin 22. W. J. Radcliffe wedi cyrhaedd Odessa, Mehefin 25. Clarissa Radcliffe wedi cyrhaedd Swan- sea, Mehenn 18. Sarah Radcliffe wedi gadael Odessa, Mehefin 24. Mary Thomas wedi gadael Marseilles, Mehefin 22. Jane Radcliffe wedi pasio Constantinople, Mehefin 21. Douglas Hill wedi pasio Constantin- ople, Mehefin 25. Llanberis wedi gadael Caerdydd. Mehefin 14. Manchester wedi pasio Gibraltar Me> hefin 23. Peterston wedi gadael Algiers, Mehefin 18. Anthony Radcliffe wedi pasio Con- stantinople, Mehefin 18. Ethel Radcliffe wedi cyrhaedd Nicolaieff Mehefin 16. SYMUDIADAU AtfERLONGAU Y MRI ET AN JONES, & Co., CAERDYDD. CAERDYDD, MEH. 29, 1895. SOUTH WALES, S.S., yn tradio rhwng Brazils a'r afon Plata, Mehefin 29. SOCTH CAMBRIA, S.S., wadi cyrhaedd Porto-Rico o New York, Mehenn 20. î. SOUTH GALlA, S.S., wedi cyrhaedd' Venice o Swansea, Mehefin 22. KINGSLAND SCHOOL, SHREWS- BUR sr. ESTABLISD 1848. ESTABLISD 1848. Collegiate and Commercial. Pupils prepared for Business, the Profes- sions, and the Public Examinations. Principal: Mr J. Owen, Government Certincated Teacher, and formerly tutor at Swansea College. Second Master: Mr W. Rowlands, M.A. (Classics. Ment. Phil. and Nat. His.) Terns, moderate. Apply for Prospectus to Principal. D.S.-Cyfletis(leran rhagorol i fecbgyn I Cymreig i ddysgu c-aesneg. LLYFR FTWOIA I GELLIR cael unrhyw lyfr wedi ei rwymo yn ddestlus, am y prisiau mwyaf 1 rhesymol, ond anfon i Swyddfa'r Genedl." ETHOLIADOL. I A T ETHCLWYR D^YREINBARTH SIS t\. DDINBYCH. FONEDDIGIOSr, Am yr wytbfed tro, ac ar ol 27 mlynedd wedi eu treu'io yn eich gwasanaeth, yr wyf un- waith eto yn gofyn am adnewyduiad o'f ym- ddiried yr ydych a t> am.,er mor faith ac mewn dull mor ddiamwys wedi ei osod ynof. 0 dan amgylchianau cyffredin, ^ailaawn gael fv nhueddu i creift O v*iinr/iHka.r1 nriri;urt.h lflfnr -J — O J »» V.« sydd bob biwyddyn yn dyfod yn fwy trafferthus a blinderus. Oud nid adeg gyffr#din yw yr un bresenol. Y mae Gweinyddiaeth a wnaeth fwy i Gymru na phob Gweiuyddiaeth flaenoroi gyda'u gilydd wedi e-yrthio-wewu yuiddang- osiad ar fater 0 wyllid-ond yn benaf am ei bod yn ngwyneb anhawsderau dirfawr wedi llaf- urio i roddi effiith i ofynion cyfiawn naw o bob deg o gynrychiokwyr pobl Cymru. 0 dan y cyfryw amgylchiadau y mae dyledswydd pob y mro yn glir, set sefyll o blaid y rhai sydd wedi sefyll o'n plaid ni. FoneddigioD, yr ydych yn berffaith wybyddus o'm aymadnu ar bob pwnc cyhoeddu", a byddai yn wastratt ar eiriau i mi eu hailadrodd. Gan gradu, fel yr ydwyf, eo bod mewn cydgordiad pezffaith a syniad m y mwyafrif o'm hetholwyr, yr wyf yn barchus, ood ya hyderun, yn disgwyl oddiwr hych y ddedfrya na ofynais eto erioed yn ofer am dani. Ydwyf, faneddigion, I Eich riiolchus was, GEORGE OSBORNE MORGAN. Ty y Cyffredin, Mehefin 27ain, 1895. I E. H. O WEN I ■ ARWERTHWR | H (YMADAWEDIG). B I m R R. E. OWEN 1 ■ (Mab yr ymadawedig nchod, achy B B munweinyddwr o dan ei ewy'lys), B B A dflymuna ddioloh i nawddwyr B B XX lluosog ei ddiweddar dad, act H B hysbysu y bydd iddo gsrio ymlaan yr B B alwedigneth o Arwerthydd a Phrisiwr B B yn ei holl ganghenau dan jc enw B I E. H. OWEN A'l FAB. I B Bydd i bob bume;¡ a ymddiriedir i'r B B fiim gael zylw Ulwyaf prydlawn o dan B B arclygiaeth borsonol Mr R. E, Owen. || I SSTABLISIIED i 885. NO FEES. NO BONDSMEN. AC TO £ 1000 immediately Advanced to 3b O every class of respectable Borrowers upon note of hard alone at Lower Interest I and Easier Repayments than any other office. If people who are dealing with other offices, and paying the usual extortionate interest j charged by them, Vill apply to me I will pay those offices off for tliem, and advance them what they require at Half the interest I' they have been paying those offices. SPECIAL TERMS TO FARMERS. Letters I immediately attended to. Distance no ob- ject. Mr M. PRICE, 37, Caellepa, Bangor (near General Post Office). ALLAN O'R WASG. Y GENINEN AX ORPHENAF 1895. CYNHWYoxAD. I Addysg Uwchraddol i'r Gweithiwr. Gan y Proffeswr Morgan Lewis, M.A. I Clwydfardd. Gan y Parch J. O. Wil- liams (Pedrog). Colled y Bardd. Gan Elfed. Perthynas yr Annibynwyr a Llenyddiaeth Gymreig. Gan y Parch D. Griffith. Enwadau Crefyddol Cymru a ydynt yn gweithredu yn unol a dysgeidiaeth crefydd Crist ? Gan Mr John Morgan, Cadnant. Athrylith a gweithiau Gwilym Teilo. Gan y Parch J. E. Davies, M.A., Rhudd- wawr). Piser Alis. Gan Mr David Samuel, M.A., (Dewi o Geredigion). Personoliad cyireriadau mewn chwedlen- iaeth. Gan y Parch O. B. Jones, F.R. Hist.S. Yr Eos. Gan Hwfa Mon. Elis Wyn o Wyrfai. Gan y Parch T. Edwards (Gwynedd). Peryglon ieuenctyd oddiwrth bleserdeith- iau. Gan y Parch D. Roberts, D.D. (Dewi Ogwen). Gobaith Gwyn. Gan Tudno. Llythyrau ar Athroniaeth. Gan y Dr Llugwy Owen. Twysenau oddiar Faes Hynafiaeth. Gan y Parch H. Cefni Parry, D.D. (Hywel Glan Cefni). Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Llan- dudno. Gan Dewi Ogwen. Bedd Llewelyn. Gan y Proffeswr Row- lands, B.A. (Dewi Mon). Michael Daniel Jones, y Cenelwr. Gan Hen Ddysgybl. Cyfieithiad o'r Gymraeg i'r Saesoneg. Gan y Parch J. W. Wynne Jones, M.A. Llechfeini a Llech-chwarelau Arfon. Gan Mr John J. Evans. F.G.S. Tudno, Gan Elfyn. Y.Beirdd. Gan lolo Caernarfon. Diarhebion Lleol. (0 Gasgliad Gwern- yfed). Gweddillion Llenyddol-O eiddo Cyn- ddehv, Nicander, Trebor Mai, Alfardd, a, Thaliesin o Eifion. Cwyn Coll am Feirdd-Elis Wyn o Wyrfai; y Parch H. Cefni Parry, D.D.; a Tudno Gan Wylfa, Meiriadog, Gwalchmai, a Thry- fanwy. Gohcbiaeth—" Etnrys, y Bardd." Gan y Parch T. Dennis Jones. Manion Barddonol. Gan Mr. Win. Mor- gan, Ehedyddlal, Morwyllt, y Canon Silvan Evans, B.D., Pedrog, Atha, Mr Daniel Owen, Ap Tegla, Granellian. Derwenog, Diphwyson, y Parch H. Gwerfyl James, Gwilym Deudraeth, Carw Cynon, Rhidian, Llwydiarth .Mon, Mr R. Jones, Gwilym Pennant, Cyndeyrn, loan Rhys, Corllwyn, Ap Cledwen, Carnelian, Gwilym Dyfi, j Gwydderig, Mr E. O. Jones, Gwilym Cuf- wen, Nathan Wyn, a Mr William Williams. AROHEBION I'W HANFON I SWYDD- FA'R GENEDL," UAERNARFON. 3R -IME SOAPI E SOW Fl _0&. UM VIRTER -4 A t frame, will bo sent carriage paid. Full particulars on each Wrapper. WATSON'S MATCHLESS CLEANSER is sold only in 16oz. Tablets. A 16oz. TABLET of SOAP for 3d. equals 3d. per lb. L A 12oz. >t ,t lid" Sjd, „ —■ n I THOMSON'S LONG-WAI3TSO id I PERFECT FIT OLD BY ALL DRAPERS MILLION PAIRS ANNfJALLY. I UK I D 10 E 8/6 F GIG. 9 5/- BLick 1 ixtra. Ajiprovf! by the whol ce \»*orld. Twelve Fir-<t, Medals. It your T>taper can't supply ym write direct to 112, Fore "treet, Lon- don, siv*isize anden- ctosinf (I O., and the Corset will at once be sent to yon. M THE CORSET FOR THE MILLION. No. 3403, in all Colours. 3s od. W. S. THOMSON, & Co., Ld.. Mari ufactiirorlq. Agent in all towns, writet or jiiwie of nearst agent, Carnarvon, D. Bobertet, "Waterloo FToiise; William J ones, it>, Bridge street. Bans/or. w. o. "Williams, Manchester House; J. Thomas- street.

DYLEUSWYuD Yii YU.NLq.ILL-DUWYR.…