Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

-----V'/V A IVR YN BAROD,…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

V'/V A IVR YN BAROD, PRIS SWLLT, YR AIL GYFROL 0 ANTURIAETHAU CTMRO IN AFFRICA, A. Gan WILLIAM GRIFFITH, M.INST.M.E. (gynt o Bortlxdinor.v,%). CYNWVSA AMRYW 0 DDAKLUNIAU LLI\VIEDIG; Pe"xod I.—Yr awdwr yR yr ysbyty. Wedi myned i -wlad wyllt anghysbell Cy- farfod a darn wain. Ei adael ar y rnaes yn ddiomddifFvn. Y dynion ar eu spree, Cy- chwyn am Fort Salisbuw. Ffraeo ynghyleh I y tal. Moosondo. w b PenatOD II. Mashondand desgrifiad ohom". Gwlad fras, ffrwythlawn. Barn yr Esgob am y Mashona. Uchclgais y Masbona yw cael digon o wragedd. Y gwyr yn bel straeon, y gvn-agedd yn gweithio. Achos diolch gan ferched Cyinru. Athrawiaeth cyd-ddwyn beichiau eu gilydd yn cael gwrthwynebiad. Pennod in.—Creulondeb y Matabele a'u gortbrwm yn achos o dlodi y Mashona. Y Matabele yn gorfod gwneyd gwrhydri, neu ladrata eu darparwraig cyn priodi. Erchyil- dra eu rhuthrgyrchoedd. Gwahanu y plant oddiwrth eu rhieni, a'r gwragedd oddiwrth eu gwyr. Cwynion y carcharorion. Gwaed y Cymro yn codi. Gallu y Matabele fel gof, cerfiwr, a gwehydd, Pknkod IY.—Ein prif wersyll. Y Brenin Chittamba. Cvflogi yr Arglwydd Ganghell- ydd i fod yn was bach. Y Frenhines Neianda. Tywydd sych. Dewino am wlaw. Talu ym- weliad a'r penaeth gwyn. Agos myn'd i drwbwl gyda hi. Ei syniadau am briodi. Syniad ftani Beudy Mawr. Witch doctors. Cael dyweyd fy nhynged. PENNOD V.-Mynyddoedcl ac afonydd yn ffurfio cymeriad cenedloedd. Credu yn y I Bod o Dduw. Niwl y pagan a thywyllwch Herbert Spencer. Duw yn ysbryd mawr yn trigo mewn gwahanol fwystfilod a lleoedd. 'I Trawsffurfiad eneidiau. Cadw y Sabboth, gwyliau, newydd a Ilawn loer. Darllawyr ac yfwyr nodedig o'r diodydd meddwl. Ar- ferion yn nglyn ag yfed. Anhebgor gwraig dda. PeisKOD VI. Ofergoelion a defodau. Gwvl y blaenffrwyth. Taenellu y claf. Pureiddio a glanhau yr aflan.—Enwaediad. Peidio bwyta pysgod heb gen, a chig moch. Arferion ynglyn a chladdu. Galar y fam ar ol ei bachgen. Claddu a'r wyneb tua'r gogledd. Pentyru cerig ar y bedd. Penxod V11.- Sut yr ydym yn byw yma. Trigolion yn byw ar Indian corn. Ninau'n gorfod byw yr un fath. Moddion cynhal- iaeth dyn yn ddylanwad ar ei gymeriad. Y Bushman, ei fwyd, iaith, ac arferion. Cario •bwyd gyda ni with drafaelio. Byw ar Kaffir i corn. DiJJacl y dyn du. Y llodrau acul- liwiedig a'r defaid. C, Pennod VIII.-Gorfod byw mewn byth- I ynod ein hunain. Cael ein poenydio gan y llygod. Glanweithdra a budreddi y brod- orion. Rhai llwythau byth yn ymolehi. Mr Edwardes, y cenhadwr, yn cysgu yn un o'r tai brenhinol, a'r canlyt iadau. Digio wrth Cirombo am ei fudreddi; yntau yn methu deall. PEa,oD IX.—Petbau anghysurus y wlad. Neidr yn dod i'r ty. Gorwedd ar y ddaear yn dod a ni i gyfTyrddiad a chymdeithion rhyfedd a gwrthivynebol. Ysgorpionau. | Tarantulas. Pryfed copyn. Blind fly. j Midges. Mosquitos. House fly. Y chameleon yn troi ei liw. Pryfaid ac ym- lusgiaid tebyg i wellt, dail, a brigwydd. Penkod X.—Y Tsetse." Desgrifiad o hono. Ei frathiad yn farwol i anifeiliaid dofion. Yn lladd ein holl ychain. Y locust, rbai heb esgyll, a chydag esgvll. Yn myned gyda'r gwvnt, yn difrodi yr no 11 wlad, ac yn itiidith i'r trigolion weithiau. Robert Owen, Rhyl, a'r locustiaid. Byw ar locustiaid. PENNOD XI.—Morgrug. Amryw rywog- aethau yn gordoi y wlad. Y morgrug gwyn. Yn adeiladu eu nythod. Bwyta pobpeth. Yn clirio coed mawr y wlad. Y Baobab tree yn eithriad. Morgrug gydag esgyll. Mor- grug du, eu hymgyrchoedd milwrol, a des- grifiad o bonvnt. PEN-NOD XII.—Gwlad heb ei tbroeclio gan ddyn gwyn. Game y wlad. Hela ceirw. Ymborth blasus. Dull y brodorion o hela. Y Behemoth. Yr Elephant. Treulio diwrnod ar ol llu c honynt. Callineb yr elephant. Y Hew, brenin y goedwig, yn ei elfen natur- iol. Cyfarfod a llew yn ddiarwybod, ei wylJD, a cheisio ei saetbu. Pennod XIII.—Yn dyfod i wlad y llewod, yn nyffrynoedd yr Hanyani. Einhamgylchu ganddynt yn y ncs. Y modd y cadwem ein hunain yn ddiogel yn ystod y nos. Saethu llew yn y tywyllwch. "Bob" a'rllewes. Cyfarfod pump o lewod. Llewod yn Hadd un o'r ychain. Codi scarem i'w saethu. Chapman a'r dynion yn cael eu dychrynu ac yn dianc. Saethu un o'r llewod. Chapman mewn perygl, saethu'r llewes. PENNOD XIV. Anturiaethau pellach gyda'r llewod. Llewes yn ymosod ar hen Gymro. Stephen yn ei lladd. Joe Dobson a'r llew. Trafaelio trwy randiroedd dieithr. Cyfarfod a llew a llewes. Saethu y llewes. Gwneyd cyleh o dan o'm cwmpas a diogelu fy hun. Dod ar draws llewes yn ddiarwy- bod. Sefyllfa beryglus. Y llewes yn di- anc. Effaith yr amgylehiad ar y meddwi. Saetbu carw ychydig fynudau ar ol hyny. Pernod XV.-Matomho a Katsanda. Saethu Waierbuck. Llew yn rhuthro i'r gwersyll. Dychryn yn mhlith y dynion. Ceisio ei saethu yntau yn neidio droswyf ac yn dianc. Yn cael ein hamgylchynu gan lewod. Metlm cael y dynion i wylio. Gor- fodgwylio drwy y nos fy hun. Dod i le diogel a cbysgu yn dawel. Saethu teigr. Agos a ehael fy lladd gan grocodile. Jack y ci yn cael ei gipio ymaith. PEXKGD XVI.—Neillduolicn y dyn du. I Celwydd yn naturiol iddo. Amddifad o ddiolchgarwch. Ofn yn teyrna su. Rhaid bod yn feistr arnynt. V dciau ger,hadv.*r. Aflonyddu ar y b.egeth a.'r canlyciad. Dysgu utudd-dod a gonestrwydd i was y I cenhadwr. Gwrthryfei Boei a'r canlyniad. Penxod XVII. — Nawngwaith gyda'r brociorion. Adrodd chwedlau. Dadleu yn nghylch yr haul. Yr oriawr a'r cwmra?. Gweddio ar Kufcena. PEXXüD XVill.— Syniad am y wlad yn gytfredinol. Ei chylerbynu ag AAvst-ralia a Chaliftbrnb. Clofyd y wlad. Desgrifiad l ohoiiO. jilauteisiou ao anfanteision. Y Cenhadaethau. Ysmotiau duon, Di- weddglo. Ar werth gan yr boll Llyfrwertliwyr, neu gellir ei gael yn union gyrcliol o'r Swyddfa lion ond anfon 1/2. C,' vi-; E i'r Wasg Genedlaetliol G-virieig (CJt) OaernaifoB.

Advertising

Advertising