Skip to main content
Hide Articles List

29 articles on this Page

Advertising

RHYFEL GARTKKFOL YR AMERICA.

SYR E. j. liElti) X XJM A…

----------- -------LiOLSuimiAET…

Advertising

r FASNACH oorwx.,

RHYFEL YN ABYSSINIA.

! NEID10 O'lt GERBYDRES-j—

! PLESERDA.ITH FAWR. j'.———

!DAMWAIN HYNOD.

IMASNA\Jil (iLO A HAIARX Y…

Advertising

I JUIAUNti AR DAN. !

News
Cite
Share

I JUIAUNti AR DAN. TEfTHWYR MEWN PERYGL. Y DWYLA.W YN GADAEL Y LLONG. Cyrhaeddodd i Jersey, y dydd o'r blaen, nifer o deithwyr oeddynt ar eu ffordd yno o St Brienx, Ffrainc, ac adroddent hanes cywilyddus am ymddygiad cadben a dwy law eu llong, y Why Not. Llong o Brixham, oldeatu 42 o dunelli, ydoodd hon. Gadawodd St Brieux ar brydnawn Gwener, gydag ugain o deithwyr, y rhai oeddynt ar eu ffordd i Jersey, i gymeryd rhan yn y cynhauaf pytatws. Oadeutu tri o'r gloch ddydd Sadwrn, gwelwyd fed tan wedi tori allan ar ei bwrdd. Dechreuodd pawb weithio i dditxodd y Iflauaau. Yn sydyn, modd bynag, syrthiodd bwce I dros.y bwrdd, a gollyngwyd bad y llong; ar ei ol, ac iddo neidiodd y caJbon a'i dri llongwr. Pan welodd un o'r teithwyr beth oedd yn cael ei wneyd, nofiodd ar ol y cwch, a chymerwyd ef ar y bwrdd. Pan ddaeth y trueiniaid a adawyd ar ol i ddeall eu ssfyllfa, yr oeddynt yn druenus iawn, ond penderfynodd rhai o'r dynion wneyd yr hyn a allent i fyn'd a'r llong i dir. Cymerwyd y llyw gan un o'r enw Je-ui Burlot, yr hwn nad oedd yn gwybod o gwbl sat i lywio, ac aeth dyn arall o'r enw Trench. llygaid yr hwn oeddynt wedi eu llosgi gan y mwg poeth,i edrych allan yu mlaen y llong. Pan gododd y lleuad troisant ei phen yu union ati. Erbyn hyn yr oedd y teithwyr eraill yn digaloui, ac yn rhoddi i fyny geisio di- ffodd y fflamau. Eisteddent i lawr i WYLO A GWEDDIO. Ond medrodd-rhai o'r dewraf yn eu mysg 11 anog y merched i weddio a'r dynion i weithio. Erbyn hyn yr oedd y tan wedi myn'd o'r 11 wyth i gab in y cadben, a thyb- ient fod y diwedd wedi d'od. Ond gweith- iasant yn egniol i gadw y l]ong ar wyneb y dwfr mor hir ag y gallent. Yn sydyn trowyd eu galar yn llawenydd pan deimlas- ant y Hong yn rhedeg i'r lan. Yr oeddynt hyd yn hyn wedi bod yn darlunio iddynt eu hunain farwolaeth ofnadwy trwy ddwfr neu dar. Ond yn awr gwaeddasant am gyn- orthwy o'r lan, yr hwn fel y gwyddent oedd heb fod yn neppell, er nas gallent ei wel'd gai. y mwg. Atebwyd eu gwaeddiadau, a I C), daeth eweh pysgota allan atynt, gan eu dwyn i'r lan mewn eyflwr truenus iawn. Yna deallasant eu bod yn Erquy, yn Cotes du Nord. Yn y cyfamser yr oedd y cadben a'r dwy- law wedi cyrhaedd Guernsey. Dywelai ef fod y dwylaw wedi myn'd ar fwrdd y cwch, ac wedi ei wahodd yntau i ddilyn. Aeth yntau a thynasant ar unwaith am y lan, yr hwn oedd oddeutu chwe milldir o'r lie. Pan ddaeth i Erquy, oddeutu tair awr ar ol gadael y llong, aeth ar fwrdd yr agerlong Hirondelle," a gofynodd iddi fyn'd ar un- waith i chwilio am y llong. Yn fuan wed'yn ymadawodd yr agerlong, ond dy- chwelodd ymhen ychydig oriau heb wel'd y Why Not." Dywedai y cadben fod 13 o ddynion a phump oferched ar,fwrdd y"Why Not," ond i un nofio ar ol y eweh, a chael ei godi ganddynt, tra y boddwyd un arall wrth geisio gwneyd yr un peth. Syner yn fawr I fod y teithwyr dibrofiad wedi. gallu dwyn y llong i dir yn ddiogel, trwy ganol peryglon mor fawr ag sydd yn y moroedd hyn. Di- ffoddwyd y thn, ae nid oes llawer iawn o niwed wedi ei wneyd ganddo. Bu'r cadben, yr hwn a elwir Wilkiiison, yn edrych y llong y dydd o'r blaen, a daeth ar unwaith yn wrthddrych digofaint y bobl. Bu raid cael milwyr gydd. bid >gau dadweiniedig i'w amldiffyn, Cedwir ef dan arolygiaeth g»n yr awdurdod m ar y cyhuddiad o adaei ei long, yn cynwys ugain o deithwyr, jar ymor.

Y DDEWINES YN SWYDD LINCOLN.…

..-"GLYWSOCH CHWI !

\- €LEKi:CD LLAX EIjWY .--

FF 'il YSBEILIWR.

CAJlBEN NAYLOR-LEYLAND.

FFRWYDRIAD NAPTHA.

LLOLRUDll OTTGREAYE.

TAN YN N tly Y DUC FIFE. I

[No title]

Y BEDYDDWYR A'R PRIFWEINIDOG.…

ACHOS YN NGL YN ~AG~ ET H…

GWJEITHWYR MON A'R CADBEN…

Advertising

ARHOLIAD CYFUNDEBOL Y < METHODISTIAID.…

[ COLLED AC ENILL.

Advertising