Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

B^jaDMSl)^TMALDW^ 1

COLLED AC ENILL.

News
Cite
Share

COLLED AC ENILL. Mae dynion bron yn ddieithiiad yn foddlon aberthu neu golli rhai pethau er mwyn enill peth mwy. Eraill, arol colli rhyw be; h owerthfavvr yn eu golwg yn ddamweiuiol, a gynygiaat wobr am ei adferiad. Ond y mae llawer o golledion yn ein eyfarfol sydd yu anadferadwy. Mae dyuion yn ami yn colli y trysor mwyaf yn eu meddiant wrth geisio enill rhyvvbeth arall llai ei werth. Coliir iechyd, y trysor penaf fedd dyn' yn ami wrth geisio enill cyfoeth neu bleser. Coliir y trysor hwn weithiau trwy ei gam- I ddefnyddio, ac yn fynych trwy esgeuluso gwneyd defnydd priodol o'r moddion cymhwys i'w ddiogelu a'i gadw. Mewn llawer o'r wchosion hyn, gellir adenill y 'n trysor a gollwyd trwy wneyd defnydd prio;ol ac amserol o'r moddion a'r manteision yn ein cyr- haedd. Mae pawb ar ol colli eu hiechyd yn awyddus i gael adieriad buan, an i'r dybeu hwnw cymerant y feddyginiaeth a fernir sydd yn fwyaf cvmhwys i gyrhaedd yr amcan. Yn y dyddiau hyn gellir cael meddyginiaethau breintiedig wedi eu parotoi yn ofalus gan fedd- ygon neu fferyllwyr medrus, at well a lluaws o anhwylderau y mae dynion yn ddarostyngedig iddynt. Y meddyglyn goreu sydd yn adnabvddns yn yr oes hon at amryw glefydau yw Quinine Bitters G-wilyin Evans, meddygiuiaeth a ddyf- eisnvyd ar ol blynyddau o ytiiOhwiliad ac ym- brawf. CynTvysa Quinine Bitters Grwilym Ev ns el- fenau rhinweddol y prif lysiau meddygmiaethol sydd yn adnabyddus trwy yr holl fyd. Cydnebydd pawb sydd wedi rhoddi prawf arno mai Quinine Bitters Gwilvm Evans yw y feddyginiaeth oreu at welll holl anhwylderau y cylla, y giau, yr af i, a'r gwaed. Mae ar werth gan bob fierydydd, ntwn potali 2a 9c, a 4s 6c yr un. Neu gellir eu cael yn ddioed trwy y post am y prisiau uchod yn uniongyrchol oddiwrth y perchenogion :—Qu;nine Bitters Manufacturing Co., Limited-, Llanelly, South Wales,

GLYWSOCH CHWI t]

SAEAtI JACOB.

----,-"-= C-WAITH NWY ESTHS8DA…

---------SANDY A'R BAUFWR.…

Advertising

HHYFEIJ OARTREFOL TR AMERICA.

POBL SY'N EFELYLCHU.

Advertising

PAttAM ?

BRAWDLYS SIR GAERNARFON.

Advertising

ROBERT THOMAS, LLIDIARDAU.

GOLYGFA MEWN LLYS BARN.

Advertising