Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

BECHGYN A OENETHO&) YN YR…

News
Cite
Share

BECHGYN A OENETHO&) YN YR ISTFOL. Pan oeddwn i yn fachgen yn yr ysgol. Faint sydd er hyny ? Hwyrach mai mwyn gan ddynion y mae eu bariau yn llenwi eio y math o farug na thawdd yn y gwanwyn yw ysgwrsio am yr amser a fu; ond nid mwyn ganddynt feddwl am dano pan font ar ben eu hunain. O y teimlad diderfyn, yr edifeirwch a'r tor calon sydd yn y lliuell apelgar hono o Lead, kindly light Car- dinal Newman, "Na chof flynyddau fu." Fei dwr wedi ei golli ar lawr, ymled y cof yn annymunol pan adewir iddo fyned. Yr hyn sydd genyf eisiau ei alw yn ol yn awr ydyw, Ai fy nyddiau ysgol oedd fy nyddiau hapusaf, iachaf ? Hengys y ffeith- iau yn glir drwy y niwl, a'r ttteb ydyw, nage. Tarddodd yr ysgrifenydd o deulu iacb, a gofalwyd yn dda am dano; eto, pan oedd efe yn fachgen yn yr ysgol y bu ei boenau mwyaf a'i saldra amlaf a pheryglaf. Nid wyf yn dyweyd mai dyma y rheol gyda bechgyn, ond felly yr oedd, heb reswm ar- benig, gyda nifer. A dyma ddyn araIl a ddywed :—" Ar hyd fy oes, hyd yn nod pan yn fachgen yn yr ysgol, dioddefwn dau afiechyd. Oawu ban- sytrdandod, cur garw yn y pen, chwydd, a gwolwn ysmotiau yn nofiu o flaen fy llygaid. Weithiau, chwydwn fath ar sylwedd bras, gwyrddfelyn ei liw, a drachefn byddwn yn llesmeiriol, a sal, heb gyfogi. Pan yn fy negau, ac hyd nes tyfu yn ddyn, cawu an- hwyldeb y bustl bob wythnos yn liyrnig fwy neu lai. Weitbiau teimlwn yn o lew, ac yna cawn gryndod oer, a byddai raid i mi iyned i'm gwely. Yn ystod pob ymosodiad collwn fy archwaeth, ac ni aliwu gyffwrdd bwyd o fath yn y byd. Myn ch y deuwn adref oddiwrth fy ngwaith, ac yr eisteddwn wrth y bwrdd heb gymeryd tauiaid oginiaw. Fel yr elai amser heibio, er fy mod yu gryfo gyhyrau, teimlwn bwys mawr ar fy nerfau, tyndra a dolur yn fy mhen, a phoen a phoethder y tu ol i'r llygaid. Teimlwn yn flin, ac isel fy ysbryd, ac ni chawn ond ychydig orphwys yn y nos." Dylai brawddeg nesaf yr ysgrlfenydd gaei sl,fyll wrthi ei hun fel cofgolofu Yn y modd hwn, parheais yn well a gwaeth am dros bodair blynedd ar deg ar hugain a pheth a ddioddefais nid oes neb a fedr ei ddychymygu." Ceisied y darllenydd gwmpasu y myneg- iad yma yn ei feddwl, u gweled tfaith mor fawr yw, a pha ryw wers a ddysg. A y tyst rhagddo Aethum dan bob math o ardriniaeth feddygol, a chymerais bob mddyginiaeth feddygol y clywais am dani; ond hwy a'm gadawant oil mewn byr amser cyn waethed ag erioed. Yn Mai, 1890, daeth cefnder i mi, Joseph Pyke, o York, Gorllewin Awstralia, i edrych am danom, a dywedodd am y lies a wnaethai Mother Seigel's Curative Syrup iddo tra y dioddefai yn gyffelyb yn Awstralia. Am beth amser, gwrthodais roddi prawf arno; ond gan fy mod ar ben fy mhwyll, cefais botel o ystor Mr Frank May, Friar street, a dechreuais ei ddefnyddio. Darfu i gynwys y botel gyntaf hono iy osuiwythau, a deliais i gymeryd y feddyginiaeth mewn ffydd a gobaith. Yn fuan, diflanodd fy holl saldra; ac o'r amser hwnw hyd yn awr, bu'JU mewn iechyd da, am yr hyn y dylwn ddiolch i Mother Seigel. Ei meddyginiaeth hi a'm gwnaeth yn gryfach dyn, a mwy fy yni nag y bum er's liawer blwyddyn. Pe gwybuaswm am dano yn gynt, pa faint o drueni allaswn arbed? Bum yn gweithio i'r Mri Huntley a Palmer, gwneuthurwyr biscuits, Reading, am 39 mlynedd; ac yr wyf eto yn eu gwasanaeth. Yr eiddoch yn gywir (arwyddwvd), Charles Pyke, 16, York Place, Chatham street, Reading, Hydref 2J, 189:2. Beth ydym yn awr i'w gasglu oddiwrth brofiad Mr Pyke ? Chwi a welwch ei ystyr, wrth gwrs, mai yuahlitb. yr ieuainc y gwna atiechyd ei waith mwyaf dinystriol. Y mae y mwyafrii mawr o'r hil ddynol yn marw yn blant. Y cymhwysi-f, hyny ydyw y cryfaf, fel y dywed Darwin, sydd yn byw. Buom ni, y dyniou a'r barfau gwynion, yn alluog i ymladd drwodd, a gorchfygu yr afiechyd, y cyffyr, a'r meddygon. Syrthiod y gweiniaid, ac fe'u claddwyd. YN nesaf, nid ydyw rhieni yn gwylio plant a haner llygad. Y mae oed ac addfedrwydd yn ddall a hunangar. Y bychain sydd yn gofyn gofal ac amddiffyn. Pe buasai ein cyfaill o Read- ing wedi cael hyd i Mother Seigel's Curative Syrup pa.n oedd efe yn fachjjen; ond, ys- ywaeth nid oedd y feddyginiaeth mown bod y pryd hyay. Gellir ei cbael yn awr, fodd bynag ac os oes llawer o, blant yn ddioddef, a than boen, ar bwy y mae y bai Atebwch hyny i ni.

DARGANFOD PENG LOG MEW PWLL.

COLLED AO ENILL.

|NEWTDDIOIX KTHO^IAOOL.

HEN FWTHYN BACH FY NAIN.

Advertising

ILLAFNAU DUK.

Advertising

GLYWSOCH eawii

HHODD 0' It lUUn.

YB "IDLER" A DDYWED:;

XMDDIDDAN DYDDOROL.