Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

SYMUD ^TN MLAEN.

----.---.---.-----...--*0--"'_.--liWTH…

News
Cite
Share

-0- liWTH MEiil JOS. DUDD'jLW.'iith. Mistar Golygudd,— Gadawas chi yr wsnos ddivvetha pan ouddwn yn eista yn offis 2 r Evans y Dorothea i orphwus, ac i ddi.sr '-v! cael fy nrnv,i.it trwy'r chwaral. Y r ow H '-Ir Evans yn brysur iawn fel y digwyddo i; ac yn wir tel y budd gyda fc) bob amsar, i,tv o ddiin bod yn llonudd. Ond gofynodd i ddyn neis ) iawn ddangos i mi bob peth oeild rna i Clsn t i woiad, ac atab pob cwestiwn odd 1 eisia, i atab. Ond brensiach mav/r, taswn i yn gwubod hollhanes y,chwaral o'r dudi y torwud y dywaichan gyntaf, b e well fasa darllenwrs y Worin." Ond ous citnint wedi ei ysgrifenu a'i ddeud am y chwarel tH- dderchog hon fel be fedra hen gredures fel fi ddeud na wydda holl bobl y Nant. Er mor ddwl ouddwn i, nis gallwlllai na sylwi ar drefuusrwudd pobpeth yn y chwaral, y buwiogrwydd a'r golwg boddlawn ar hawb oudd ono. Daethum ar draws amriw ouddwn yn adnabod, ond a i ddim i'ddechra enwi neb. Pan ouddwn wedi mund rownd, yr oudd Mr Evans yn disgwil am dauaf i fond a fi adra i gael te efo Mrs Evans, a chrouso mawr a get'es i hefud. Yr oedd Mrs Evans a'r merchad mor groesawus o houa i a phe daswn i y ledi grandia yn y a mina ddim ond fy hen own stwff, a hwnw yn ddeng mlwudcl ar hugain oad. A i ddim i ddechra deuyJ be g-v.vsom ni &fo'n te, ydi hynu ddim yn fanars, ond mi fedra ddeyd hun na ches i rioud i well o. Yr oedd gwrandaw ar Mr Evans yn rnynd dros hanes Dyffryn Nantlle a'r llyuoedd yn ddifyr dros ben, a hanes y pysgod, meddylia ef na I fu gwell pysgod mown afoa na llyn eriood, I na rhai tlysach na physgod Dyffryu Nantlle, ac fe ddylai ef wybod, mae'n ddigon siwr na ddaliodd neb lawar mwy nag ef, a chlywaf ei fod yn bysgotvvr campus. Ma un peth gen i brofi hynu. Pan oeddwn i yn cychwyn adra ne i dy fy nith, ciyma fo yn dyfod a basged i mi ac yn dead, Hwdivvoh I Meri Jos, dyma lond basged o bysgod Nantile i chi, ac ni phrofasoch eu gwell nhw rioud. i na'n ginio neis i Robin Jos a chitha at y Sul. Hwdiwch dymli wr eich nith yn pasio adra rwan. Hwda Wil- liam, ebra Mr Evans, caria y fasiad ynla. adra i dy fodryb. Thanciw, Mr Evans bach, anghofui i byth mor croeso ges i genocli chi new, ac os deuwch chi a Misus Evans buth i'r Feliu acw mi na gumint byth o groeso a fadra i mewn ffordd blaen fel sgenon ni acw. Diifid da i chi ledis, dudd da i uhi Mr Evans. Yr oedd William, gwr fy nith, yn dysgwil am dana i yn y ffordd, ac medda fo, Ydach chi'n dwad modrub, ma arna i hast ofnatsan eisieu mund adra, mi fyd-I Ciet yn methu yn liii a gwubod lie bydda i yn aros, ao mi fydda i bob amsar eisia bod adra ddigon buau i welad y babi yn caul ei drin." Cer ona, da di, Wil, yr hen gadi, pan fydd genoch chi rhiw hanar dwsin o houun nhw acw, mi fydd yn well gin ti fod y babi wedi ei drin, a'r plant yn i gwlau bob un cin i ti ddwad adra. Mae hi yn Doson braf ofnatsan heno, ac yr ydw i yn moddvl y cerdda i cin bellad ag ysgol Nantlle, i edrych am yr hen deulu, a'r mab a'r ferch. Yr ydw i yn i nabod nhw ers talwm iawn. Ma hi yn ddigon gula rwan tan ddeg o'r gloch." Leiciach chi i mi ddwad i'ch nol, modrub, ar ol i Ciet ddarfod." Na leiciwp, i neno diar, Wil,fella y budd Ciet isio smwddio dy golar .ii erbyn y Sul, ac y bydd arni eisia i ti siglo'r crud. Os budd arna i eisia cympeini 0 adra mi ddaw Miss Dafis efo 5, rydw i yn ddigon sicr, ai, brawd efo hi." Roudd fceuiti Ysgoldy y Nantlle wedi synu "I fwy ngwelad i mor hwur.ond doudd y crouso damad llai. Cododd yr hen wraig ei dwylo i fyny a gwaeddodd, Meri anwul, man yn dda gin i dy welad,, di, ac am wn i na roddodd y ferch glats o gusan i mi, ac yr oudd y mab Tomos yu methu gneud digon o hona i. Yr oudd yr hen wr newudd gyradd adra o'r chwaral ac yn molchi. Tynodd y ferch fy monet felflat, ac medda hi, Dauff yr un o'ch traud cbi o'r ty yma heno, Meri Jos, ne mi fudd yn rhaid i chi fund heb ych bonat,' ac mi ath ac mi ciddiodd. Diar ai, mi ges grouso calon. Cefes lawer o hen hanes y Nant gan yr hen wr a'r hen wraig, a phob munud y gallai Tomos spario oddiwrth ei lyfr rhoddai ynta.u ei strytun i fewn, ac am y ferch yr oudd arni hi ofn i'r gwynt chwuthu arna i. Tua naw o'r gloch mi droes rMriWilliams y gwnidog i fewn rywbeth yn nghylch y capal. Cefais noson hynod o ddifyr. Yr unig beth oudd yn fy lwhoeni oudd y byddai William a Ciet yn anesmwth am dauaf, a'u bod nhw heb roid y pysgod ges i gin Mr Evans, Dorothea, yn ddigon pell o afai y gath. Cychwynas yn fora i Talsarn, achos roudd raid i mi fund i lawr i Gnarfon i'r farehnad. Yr oudd William wedi mund i'r chwaral. Yr oudd y babi wedi ei drin, a'r peth mwua pwysig o'r tri -yr oudd y pysgod yn saff. Yr oedd Robin yn disgwil yn bryderus am dana i yn y farchnad, a'r fasgiad fenun ar i fraich, aaivy wraig yn disgwil am i mi ddwad iddun nhw gael pwus bob un, chyman nhw ddim ond y menuu ui. Sgenon ni ddim llawar o fenun yr amser yma o'r flvvyddun mewn He bach fel acw, ac ma fo yn ddigon rhad rwan, rhad arno. Mau pawb yn nabod preint pwus monun Meri Jos. Ilun btiwch heb ddim cyrn, nid am md oudd giui hi gyrn ond mi fethodd yr hen fvn.jlar o gwpar gani lie i'w chyrn hi yn y breint, fasa yr hen Owain Wiliam o'r Waun buth mor drwsgwl. Ond cyrn ne beidio mi fed- rwn i werthu llawar mwu o fenun pe da gin i o. Wel, mau'r llythyr yma wedi cymryd siap gwahanol iawn i'r hyn fyddylus i wrth i gychwun o, ond be ddisgwili.vch chi gan hen ddynas anllythrenog. Gwylia Sulgwuu dedwudd i chi i gyd. Meri Jos.

FFORTIWN HE B BERCHENOG.

[No title]

__.--.---.---.___-.""..__-*--_.__c¥_…

[No title]

DAMWAIN ANGEUOL I FEDDYG CYMREIG.

Advertising