Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

'=:=- ABERTH Y WEDDVV. MKgjg HANESYN RHYFEDD 0 LaNELLI. 1X186 ^anesyn torcalonns, mcddai gohebydd o Lawe'li, *ed CJSHtTL aiynotl o gwmpa3 y wlad, am lien wraig weddw o'r enw Mar- euretTlicma?, yr hoD sydd yn 7S mlwy ;d ced, ac yn byw mewn I In u'r eriw Bryrimawr, ger '^vvtlijti o'r enw Brynmawr, ger bt. David's Colliery, Llanelli, I/JWeL^ '^y^mJsl r hon yroedd wedi bod yn ferthyro? i wendid mawr o'r dropsy, ^im a dcaetli yn dd»iy ol yn gripil wirioneddol, ac yn Hj^Hp ana-luo* i adael ei bvstafell. Yr cedd oi c'-ymydogion yn EFtfiyfflfflSSfiRAhBhSmt^re-iigirwa vrthi, ac yn ei chynorthvyo orou <ra lent. Pen derfyncdd ofyn cyrnborth plwyfol, a bu i'r gwarch .idwaid haol- frydis^ gsniatau 2d 6c yn yr xvvthnos iddi at gaol bwyd a thalu yr ardreth. Yroedd y meddyg wedi ffaclu gwneyd nim <J" iddi, <?r ei bod weds gi*ar;o punocdd am y mill bs-h a'r Hall; on3 j r diwedd torodd i lawr; lie nid oedd dim i wneyd lies iddi tu j'ma i'r bedd. Un boreu daetb cwmwi a-iana'.dcl hsibio, sef ffrind, yr fcwn a ddywedodd wrthi am gat-1 potelaid 2s 9c u MQKlEvS SOVRAN. Ond pa fodd y galltii ei gael tra na chawsai ond 2^. 6c yr wythnos? 0 r d'wedd arol ewmyd abertb -awr, g>illodd brynu petard, yn yr hon y cafodd gyfaill owir- ionBddo\-aet:i'v p-jonaa ymaith, rhna^odd ei baglan hcibio. y osrv yn awr yn gallu myued 2wmoa» a :i'rca el, yr hyn nid oedd wedi bi wneyd er's llawer biwyddyn. P«y bynag sy t sfmheu yr hinesyn kwn, yinweled neu anfoaed at Widow Thomas, Brynmawr, near Bryn, ^Ai^werth gan bob fferyllydd am 5s 9c a 4s 6c. Yn Ngbaernarfon a Bangor gan Mri Evan*: & Laks, grocers, &c., lieu o COREL'S Pepot, Llanelly* "IT 1-1 uJeraiT A cherddobiaeth CYHOEDDEDIG GAN GTFMNI Y WASG GENEDLAETHOL GYMREIG (CYFYNGEDIG).. YN AWE YN BAROD. YMbONAU a -jL SEF CASGLIAB 0 DDARNAU BARDDONOL GAN Y PAEGH J. J. ROBERTS, (lolo Caernarfon J, POPUTHMADOG. CYXWYSIAi). ArdJercliog lu y merthyri, Y Diwygiad. Yr Anturiaethwr. Mabinogion. Y Disgybl Farad ar Gader Idris. Y Tyromhorau. Roger Williams. Pwv a ii drosom ni. A Duw a ddywedodd bydded. A mi mewn mytyr fel mewn hun. Y bwriad fcrancedig. Y iliui a Imnasant. Gellir ei gael gan. y Llyfrwerthwyr, net: yn cr-icng^rclioi o'r Swydafa hon. Fri.3 Swllt, neu gyda'r post Is lc. CYMEU""Yimi .I. ,l. v .JL i 11.. CYMRU HYDD on, THE NATIONAL MOVEMENT" IN WALES. BY A CELT. PRICE SIXPENCE. CONTENTS: CHAPTER I.—The Present Outlook—Three Oppressions. CHAPTER II. —Language and Nationality. CHAPTER III.—Education and Culture. CHAPTER IV.—Labour Interest. CHAPTER V.—Development. CHAPTER YI.—Social Relations. CHAPTER YII.-Politics. CHAPTET Yl,'I.-Oi,gAnisation. CHAPTER TX.-Cv.-u- ru Fydd and Re- ligion. CHAPTER X.—The Celt and his Mission. Post Free T|-d, from the Welsh National 2 Press Co.- J.H- Carnarvon. J^LYFEAU "y SGOL QYMEU jpYDD WED I eu cyfaddasu at ofynion y Llyw- odraeth yn Ysgolion Dyddiol Cymru. Mae y llyfrau hyn yn darpaiu ar gyfer pob safon a phob maes o astudiaeth. Gan y ProfTeswyr J, E. Lloyd, M.A., J. M. Jones, M.A.r Dr Joseph Parry, ac ereill. Yn awr yn Barod: T LYFR f"YNT AF JJANES, Pris Is 3c., Gan y PEDFPESWE J. E. LLOYD. 2d. A. YN Y WASG: A. ILL Y F R H AN E S, Ac i fod yn Barod yn fuan, gan yr un Awdwr. LLYFR BACH, I 11. YN AWR YN BAROD, Gan Mr L. D. JONES, Garth School, Bangor. 1 LYFE SI AN U 1 ju \j 1., Gan DR JOSEPH PARRY, Yn Awr yn Barod, 3c a 4c. ESBONIAU AR LYFE EXODUS (Try- dydd Argraphid), gan y Parch Ri- chard Humphreys, Bc<titnewydd, Caprnar- ion. Pris mewn lliaii, 3s. IIttrlPr ihwyui cryf, 4s gy la'r Post as 3c a 4s 3c. TeleNu arferol i ivfr^ertawyr a dosbarthwyr. Y QENIxYEN: pYLCHG R AWN CENEDLAETHOL ) Chwartero1. Yn cynwys erthyglau ar Byriciau'r Dydd, yn Wleidyddol, Crefyddol, a Llenyddol, gan Brif Ysgrifenwyr Cymru. Pris Swllt, Gyda'r Post, Is Ile. p riYMBU: XJ riYLCHGRAWN MISOL i ymdrin a Hanes, Lleuyddiaeth, Can, Celf, ac Addysg Cymru. Dan olygiaeth Owen M. Edwards, M.A., Rhydychain. Pris 6o, gyda'r Post, 7jc. Y JLTTSEBN: iOYHOEDDIAD MISOL at wasaraetli Eglwysi ac Ysgolion Sabbotbol y Metliodisticiid Calfinaitid. Dan olygiad y Parch R. Humphreys, Bontnewydd, a'r Parch J. Wiiliams, Lerpwl. Pris Ceiniog. ESBONIAD AR LYFR JOSUA, at was- anictli dciiiaid yr Ysgol Sabbothol, j gyda map hardd yn egluro y Llyfr c.'t Nod- iadau, gau y Parch Ei chard Humphreys, Bontnewydd. Fris, tair ceiriog y rhifyn gyda'r Post, 4c. Telerau arbenig i ysgol- ion. Cyfrol I. yn awr yn barod. Pris Swllt. ANTURIAETHA U CYMRO YN AFFEICA, sef Hanes Taith i Feusydd Aur Mashonaland a Matabeleland, gan William Griffith, M.Inst., M.E. (gynt o Porthdinorwig). Y llyfr harddaf a rhataf ei bris yn Gymraeg. Cynwysa amryw o ddarluniau lliwiedig. Allan o'r Wasg diwedd Mai, YE AI!. GYFtiOL. liofaler am roddi JjL archeb am dano yn brydlon. <- Q-EEDDOEIAETH: DINYSTR Y DEML. Cydgan ddesgrif- iadol i gorau meibion. Gan Yr*. T. Ree (Alaw Ddu). Pris, sol-ffa. 4c; hen nod- iant, Is. YGWLITHYN, Canig gan y diweddar E. Roberts, Organydd, Bangor. Pris, 2c. CHWECH O ANTHEMAU. Gan E. S. Hughes, E.A.M. Pris, hen nooiant Is; sol-ffa 6c. Gellir eu cael yn rhifynau ar wahan fel y canlyn :—1. Anthem Angladdol Mae nghyfeillion adre'n myned" a Molwch yr Arglwydd." Hen nodiant, pris 6c sol-fra., 4c. -2. "Clyw 0 Ddnw fy I le!ain." Hen nodiant, pris, G j sol-ffa, He. —6. Cadw fi 0 Dduw." Hen nodiant, 3c; sol-ffa, 1c.-4. Yr Arglwydd yw fy Mugail," a Duw sydd noddfa." Hen nod- iant, pris Gc; sol-fra, lie yr un. I Y DDAU NODIANT, PRIS 6c YR UN. CAN GENEDLAETHOL CYMEU.— Alaw a chydgan gellir canu alaw y cydgan fel Solo os dewisir, a phan na bydd y lleisiau eraill wrth law. Y geiriau gan Deiniol Fychan, buddugol yn Eisteddfod Bethesda, 1890, a'r gerddoriaeth gan y di- weddar R. S. Hughes, E.A.M. IV, YLL YS FY NHAD, yn G.—Y geir- iau o Drysoria'r Plant," a'r gerddor- iaeth gan Mr John Roberts, Organydd, Glanogwen, Bethesda. UWCH BEN fil BEDD.—Y geiriau o Drysorfa'r Plant," a'r gerddoriaeth gan Mr John Hoberts, Organydd, Glan- ogwen, Bethesda. YiYf P,(T.- Can i Soprano neu Denor. Gan V Evan E. Jones, Ebenezer. PA LE MAE'R AMEN.—Y geiriau gan Gwyrosydd, a'r gerddoriaeth gan Ap Glaslyn. BOED YSBRY'D EIN CYNDADAU.— Y geiriau gan Talbaiarn. Y gerddor- iaeth. gan Hush Jones (buddugol yn Eis- teddfod y Bedyddwyr, Caerrarfon). A ML GNOC A DYR Y GAREG.—Can i Baritone. Y geiriau gan Gwyrosydd, y gerddoriaeth gan R. S. Hughes, R.A.M. YGWE A'E SIACED WEN\ (Y Ohwar- elwr). Can i Denor. Y geiriau a'r gerddoriaeth gan Eos Brad wen. GOEPHWYS AR Y Rtf WYFAU.-Cati i Soprano neu Denor. Y geitiau a'r gerddorioeth gan Ap Glaslyn. C1ANWYLL FY LLYGA1D WYT TI.~ Y*geiriau gan Glan Padarn, yr alaw gan Ap Giuslyn, a'r cyfeiliant gan Eos Bradwen. 'i GODI'E HEN WLAD YN EI HOL.— X Can i Baritone, gin Ap Glasiyn. npA TA.—Can i Baritone, gan Ap Glaslyn. AAW 0 AVb AW För !FANTS i pJffWWw i and M iNY AlBDS. WM/& AN ILLUSTRATED PAMPHLET ON THE FEEDING AND REARi?J3 OF INFANTS 0 iff Health Childr^S\o^thef with of^riSin^tenM^h-0^^48 °f iutereSt to aU ln0thers- to bs had, with samples, free by pol^'on application t^ i8 Jr ^UH'8 F03D WORKS, STAFFORD ST., PEGKHAM, UMDoTst C SAVES HAN-D-LABOUR. SPffN m ■n '1 rvERus so Ay r V E NU WASHES EVERYTHING. I 1 MESSEBS W. DEW & SON. COUNTY OF ANGLESEY. PARISH OF LLANDYFRYDOG. SALE OF VALUABLE FREEHOLD FARM AND TENEMENTS. ■\ TE3rlES W. DEW & SON are instructed to !Y1 offer for SALE by PUBLIC AUCTION, at the liull Hotel, Llangefni, about the middle of June, Freehold Teneinents,situate in the above parish, the Estate of the late R. Hampton Roberts Esq. The whole comprising an area of 205 acres. Full particulars in due course, or any informa tion, may be tained of Messrs Newman, Paynter, Gould Williams, 1, Clement's Inn, London, W.C., Messrs Richvrd James Humphreys, Solicitor"* Llanrvvst; or 8f the Auc-cioneers, "WellSeld, Bangor. 582 NEAR THE TOWN OF CARNARVON. SALE OF VALUABLE FREEHOLD PROPERTY. Messes w. dew and son are Instructed to offer for Sale by Public Auction, at the Sports nan Hotel, Carnarroq, Saturday, June 8, 1S95, that extensive Ereebold Property, comprising the Peblic Lur Mills, Machinery, with adjoiiiing fields, I part of Rivt-r Seiont, &c., the vrhul containing 13 acres or thereabouts. Suitable also for a pipi-r manufactory. All pacticulars of Mr E. Jones Roberts, .8r!i"itnl". or of the Aii,-tinn-ra stll of Bangor. MR J. PRITCHARD. BLAENAU FFESTINIOG. IMPORTANT LEASEHOLD INVEST- MENTS. M" R J. PEITCHAED is instructed by the mortgagees, to Sell by Public Auction, at the Queen's Hotel, Bhenau Fftetiniog, on Saturday, June 1st, 1895, at three p.m. prompt, in such lot or lots as may be there and thea determined on, Lot I-All that Nvoll-built Dwelling Housa and 'Itop, with Warehonse, Bakehouse, Large Yard "and Premies known as Victoria House, Bethania, fituate on the main road leading from cduenau to Llan Ffestiniog, and now in the occupation of Mr R. R. Kvans, The p) oporty enjoys a frontage of 8U foet to the high road, has two Shops, one" used 38 a Post Office, and the other as a Draper's and Grocer's Snop, and there is ol&q all excellent Dwelling House. Tenure, 60 years from March 25th, 1876. Apportioned ground rer,t, £2 5s. Early possession if required. Lot 2.—All those sr*v>n Leasehold Cottages, known as Llwynhir Terrace, Bothanla, ad in the occupation of afespecrabla cla.^s of monthly tenants. Tenui e, CO yearj from March 25ths 1S76. Apperttoned Ground 'rent, £1 153- Los 3 and 4,-Two capital Dwolting Houses, known a Noi. 12 and 14, OakeUy lerrace, Talywaenydd, Biae^au i'festicjog, in the ocu pauon of Mr Hugh Jones and Mr H. W. Hughes. The above property, which is in close proximity to the Oakeley and Llechwedd Siate Quarries, is in exc-llotit condition, having re- cently undergone extensive repair". Tenure, GO years from March 25th, 1885. Ground rent, £1 each per annum. LOT 5. —All that Leasohold Dwelling House, Shop, and Premises known ar liegept House, situate on tho west side of the road leading to, the Llan Railway Station, in the parisu of ies- tii.iog, in the county of Merioneth. Tenure, 60 years frum March 25th, 1S69. Grou nd nt, Xl. The premises are n,w in the occupation of Mr J. E. Davies, grocer. For further particulars apply to R. Jones Roberts, Esq., Solicitor, or the Auctioneer, both of Bangor, MR 0. JONES. THE VICTORIA HOTEL, PENYGROES NEAR CARNARVON. TO BE OFFERED FOR SALE, in con- sequence of the death of the late owner and occupier who carried on a suc- cessful business therein foi about 28 years. The above Freehold and Fully Licensed Hotel and Posting House situate, in the populous quarry district of Penygroes, will be offered for Sale by Public Auction by Mr Owen Jones, upon the premises, on the 6th June, 1895, at 2 p.m. Possession on com- pletion. For particulars apply to Mr Morris Owen, solicitor, Carnarvon, or to the Auctioneer at Penygroes. 796d r 0 BWYS I RAt A FWRIAI) "&iNT T DDODREFNU EU TAI. DYMUNA EDWIN JONES, Kyffin Place Cabinet Works. Bangor, hysbysu fod tiauddo s cc helaeth o bob math o ddodrefn o'r gwneutliuriad goreu, yn gynwysedig o F vrddau, (Jadelmu, Treselydd, Cypvrddau Gwydr Sofas, Couches, Cheffoni-rs, Sideboards, W aiobes, mwen mahogany, walnut, birch,$c Gwelyan haiarn a phres, Gwelyau plu a tlock, Mattresses wires, spring, gwlan a flocks. Oherwydd eymydd yn ei fasnach mae wedi sicrhau Warehouse helaeth at ei fasnachdy, a gwahodda y rhai a fwriadant ddodrefnu i weled y Stoc, y rhai a werthi am brisiau hynod o resvmol. TELID CLUDIAD AM 10 MIL DIR 0 FANGOK. CYMDEITHAS GYFEILLGAK LLAN- FACHRAETH. r 4-AER DDYMUIR ar hoH aelodau y Gym- Jt deithas hon gyfarfod yn eu hystafell yn Holland Arms, erbyn deg o'r gloen boreu Llungwyn, i glirio y llyfrau ac i ymuno yn yr orymdaith a flaenoiir gan Seindorf Arian Caergybi. Bydd ciniaw yn cael ei baratoi eleni, pob aelod i dalu swllt.-EDW ARD WILLIAMS. WANTEU at once, a Junior fcland for the Drapery. Also, Apprentice to the Millinery. -Apply to E. Owen, Golden Anchor, Carnarvon. WANTED at once, a good Soprano V7 Player by a contesting Band in North Wales: work found for a country Baker. Applications to be sent in not later than the ölst instant, addressed to A.B., Genedl Office. Carnarvon.

SYMUD ^TN MLAEN.

----.---.---.-----...--*0--"'_.--liWTH…

FFORTIWN HE B BERCHENOG.

[No title]

__.--.---.---.___-.""..__-*--_.__c¥_…

[No title]

DAMWAIN ANGEUOL I FEDDYG CYMREIG.

Advertising