Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

—M—wmiiiiiimi .J -A rI MA8NACHOL T PENTYM OR Alt SU L< i W YN. YN YR AFR AUR, AMLWOIL Y CEIR Y STOCK FWYAF A'!l OREU YN SIR FON ] DDEWIS 0 HONI. Os eisieu Het, dyma y lie i'w chael. Os eisieu Jacket, yma y ceir y dewis mwyaf. Os eisieu Cape, dyma y lie y cewch eich plesio. Os oes aruoch eisieu Dress cewch. yuia ddigori o dacswis yn y lJiwim diwod&arafj a oJipdwir Dress Makers firsf class, a gwarentir Style a Fit, aia brisiau rbesvmol. Os oes arnoch ei;ieu Siwt i'r Bibi" coSwch xod y A s.< AUE vnhynodani 4dilladan Babies. COEIWCH AM FENYG KID LILY YR AFE AUR AM Is lile, YN YR A F B, AUR Y CEIR SIWTIAU DDYNIO-S RATAF. 0s oes arnoch eisieu siwb i'r bachgen, cewch un ya yr AFH. AUR am Is lle. Cewch Goat a Gwasgod Ddu am 12s 11", pris arferol, 18s lie. YN EI3IAU, araryw brentisiaid i'r Millinery a'r Dressmaking yn yr AFR AUli AMLWCH, ETO AR Y BLAEN. TERWERIN. TE A CHOFFJ PUR. GWEUTHIANrr YN CYNYODLT Ron WYTHNOS 0 GAN* PUTS I DUNELLI. LONDON. JONES'S PRIVATE HOTEL, 7, Ai-D 8, SUFFOLK STREET, PALL MALL (Facing Travalgar Square). CHARGES MODERATE. SPECIAL T:KMS FOP* F1MILIE3 AND LAP.GE PARTIES Telegraphic address,—"Pleasant," Loudon. Proprietor.—H. R JONES. MEDAL AUR, Arcsdangosfa Jcchydol, LEutidairic BriiprCFP FOOD rilif H x rww j|j lj|f flfsES i 1 Fabanod, I Peraidd, Jiaetbloii, a ThrenSimlvfy. ClclfiOll a'r Oedranus. Peraidd, Jiaetbloii, a ThrenSimlvfy. ClclfiOll fl'f OcdfailllS. Y mae y bwyd hwn yn aro-; ar y cy'Ia, pan y gwrthodir pob bwydydd env.i. Y mae yn Yn teilyngu y ganmoliaeth uwchaf."—Tk* amhrisiadwy."—London Medical Record. Practitioner. a Qwerthlr Senger's Pood mewn tlnlau gan FfcryJIwyr, &c., yn mhob man. CEFA78 besweh drwg a diiTvg anadl am dri mis. Gorfod eisfcedi yn y gadair y nos yn ami. Dechreuais ar eich balsam bedwar diwrnod yn o1, yr wyf Fir-os wedi fy llwyr Geo. Beugley, Shottfrn-till, Haalemere. Lhagfyr 3, 1894 PA BETH A'l GWELLHAOBD ? Meddvgiuiaetli anSaeledig at INFLUENZA. PESWCH, CAETHDSA, fire. Gwertair yn mhobman Is iAc a 23 9c WELLHAODD FY ANWYD AR UN- IT WAITH.—J. H. Jones. Caernarfon. OS ydvw eich GWALLT yn EEITHO neu yn COLLI wvtli ei GEIBO prynwcli BOTELAID SWLLT o'r I "CJGYFTIAN JJ AIR J>ESTOEER Jt_ I'w gaei gan unrhyw fferyllydd, ac fe syn- wch at y calilyniadati. j «•—;»v« uubiiMt.^ and j KAPPJWESiS !J« THE HOIWS Ai'.led and securtd by exercistng- your memory. su. ittUe ."I- Bakcy or Home. .A: !P"i: T(I A¡'- r()F: i1u£li:" AST, | Sw not j>;nj;i!y jret yeast or barm of any kind, bnt "ic for D. C. L., anil get it. Tl!- Co:r;iany, LtO., Euinborijh, are the largest in l':t; \Il.rld, :In,1 sell more yeast than any other arm In lhe ('i-u-tl b:c:1\1" what they make is I Hi! 'Ivy it. Sample, v/ith small book of hints and in- \n:¡i"n, fcir fnetkin;; varicas kinds of tea and fancy cakes, ^.c., ami bie. 'cnt on releipt ol four penny taips. I >.HOPKEEFiiRS :? elli :i tj- "D. C..L." Yeast arerecols- w;p.ded to exhibit our show-cards so that the public y kuow where this celebrated yeast can be obwae& SYMUDIADAU AGEELONGAU Y MEI EVAN JONES, & Co., CAEEPYDD. CAEllDYDD, MAI 18, IS95. SOUTH CAHBRIA., S.S., wedi gadael Palermo am New York, nlni 11. »Soim-i WALUS, S.S., wedi cyrhaedd Buenos Ayrcs o Rio Janeiro Mai 4. "SOUTH GVTALIA, S.8.. wedi cyrhaedd Hamburg o'r Plate, Mai 14. MASNACHOL I "I, IFFFFFrr I III 5 BOOKS FOR ,5 5 BOOKS FOR ,5 Lifebuoy Soap 55 WRAPPERS. 5 BUY ■ 5 iJABLET NIPM„ 3 1^- OP -JJ £ ? Lifebuoy Given with each Tablet. S? 53 A long List of Books to choose from. ST p!131 illUI-K! IE Ullll III 111 !!i II! Ill HI II! Ill 11! lillli mn n Commencing Feb. If/, JJL. 1 LIFEBUOY SOAP is 1395. = a ^ure Any Person can obtain "99 j^, g Carbolic Disinfectant, £ ooks by sending the _4W and can be used V/rapp&rs to M F01^ WASHINO LEVER BROS., Ltd* w i ANYTHING. Port Sunlight, Plr p Nr. Blrkenhsid, "*W| §9^ 'siiiiniiBiiiiiMiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiimiiiniiini Vill SAFETY BICYCLES I BAWJtt 500 0 CHWARELWYR YN EISIAU I ANFOIT AM yDMUND'S gAFETY JglCYCLES, Y rhai sydd yn cynwys y gwolliantau di-wpdd- araf, naill ai am daliadau misol. neu am arian parod. PNEUMCATrC SAFETY3 JE6 0 0 CUSHION SAFETYS £4 17 6 Rhoddir gwarantiad ysgrifenedig am fiwyddyn gyda phob machine Ttlerau, tystiolaethau, a phob manylion oddiwrth E. W. EDMUNDS, MINT STREET, KENDAL. DDANODD A WELLHEIIi AR DARAWIAD GAN I |\T|j] K> ¥] A. 1 XJ L\j T -xiosweithiau dig wjg I symuda ymaith Gur, Niw-T^TTTVTff 17IY) ralKia yn y Pen, a phoenau f | 8 M.pw gieuol. Gan £ feryllwyr,l/li,^ ±1 AJAl Doddefai3 b-oen dychrynllyd am ddyddiau irtewn daayddant mewn canlyniad 1 bydredd mawr. Cyn- ,gbnr,ffyCifligymerydNervinoBunter. Gwnaethum byny Er fy liawenydd peidiodd y boen yn eb- c^-ydd a nollol. Ar ol hyuy cefais y rhyddhad .11 wyaf dichonadwy oddiwrth inir niwrafgaidd mown pen trwy gymoryd podwar neu bump dyferyn o Nervine Bunter ar Iwmpyzi o si WOT gwyn."—Parch /lTabrs;y C. Price, E.A., (diwoddar Gym raw d o G<IJ(7 Newydd Tinvdvcham. ¡ Y MAE YN FFAITH FOD UN DOGN 0 I E A sOr N E I YN OWELLA I CUE YN Y PEN A NEUKALGIA MEWN PUM' MUNYD. Y mae pob un sydd wedi rhoddi praw" ar y feddysiniaeth ryfeddol hon at BOEN PEN a NEUitALGIA weji cael eu mawr fodohau Nid yw EASIN >ngwella pob peth ond y mae yn ddiddadl yngwellaPOEN PEN a NEURAL- GIA—gan hyny paham y dioddefwch vn hwy oddiwrth y poeuau tost hyn ?—Uwerthir EASINE j mewn pacedi 1 s 1 c yr un mewn pacedi 1 s 1 c yr un Gofyuwch i'ch fiery llydd am EASI N Goruchwylwyr Cyfanwertbol—Messrs Wolles Sons & Co., Limited, Manchester, i Messrs Evans, Sons, & Co., Liverpool, nen gyda'r Post am Is He oddiwrth y Perchenos?: HUGH JONES. CHEMIST & DRUGGIST, 1IEDICAL HALL BLAENAU FFESTINIOG MIDLAND COUNTIES WATCH COMPANY, VYSE STREET, BIRMINGHAM. £ 2 10s- £ 1 5s. ci-YT'S *>. HUNDREDS OP „ Hi TESTIMONIALS >dQjW Cheapest CTi vl?T? y'T'T- thoroughly ML> ELv xtLi TP A reliable ailver LESS lAMUU^ Watch ever made DEMI- WATCHES GENT'S HUKIINO From Home anl j^^S- WATCH roH if- Abl0ad; Iff? -s> |lSq«^=d fall movement, LEVER, k-f, *h JPO IDs Mi xSL • • M in Plain or ■ 1 qualities Engme-turncd jfe*1 >S A' T J/Jm guaranteed. Cas. 25s. tho:ougl11y Ladies' do., reliable 25s. Tivaekeeper. C2 I Os. Send for Catalogue, Send for Cataloguey containing over i:c £ ? Illustrations^ containing ove, rlooo Illustrations of Wholesale Prices. v1 Watches and Jewellery. LADIES' SILTER KEYLESS EMI-HUNTER, Handsomely engraved and enamelled, a perfect Timekeeper, Zt 10s. Ditto, ditto, in 18-carrot Gold, LO 106. Cheques and P.O.O.'s to be made payable to the Company's Manager, Mr. A. PERCY. In ALL MONEY RETURNED IN FULL IF GOODS ARE NOT APPgpVEQ QF, I WATCHES. CLOCIATT A PHOH MATH I FODliWYAU. &o. I Y LLE GOREU A RHATAF I GAEL Y ITWYDDATT UCHOD YDYW HF,N SI0P JOHN HUOHES STRYD LLYN, CAERNARFON. ROBERTS & OWEN PFRCHENOGIOF. WEDI EI SEFYDLU GANRIF YN OL. dr^hfes7D^DXC^MO^C~ DElNTYDi) MEDDYGOL, I Gyferbyn a'r Farchnad, Biuzor. BYDD DR JONES yn LLAKGEFNI bob JL) DYDD IAU, yn Lledwigan road. LLANERCHYMEDD o 10 hyd 1, yn AMLWCH o 2 hyd 5, gyda Mr Hughes, Stationer, 8, Market street, ar DDYDDIAU MAWETH, I Mfli 21, Mehefin 18, a Gorphenaf 16. EBENEZER A LLANBEKIS y DYDD MAWETH cyntaf ar ol tal, BETHESDA y DYDD MAWETH cyntaf ar ol tal. BANGOR bob dydd oddigerth dyddiau Mawrth a Iau. HAMILTON AND JONES, A.P.S., I L D. A 0 LUNDAIN. Jpothocaries'1 Hall, Market Place, ISANO f)R HOMILINE, Y MAB y Feddyginiaeth Werthfawr hon yn Iachau ar ol i bob peth arall fethu. Pan fydd Gwr neu Wraig, Mab neu Ferch yn dioddef oddiwrth Boen a theimlad o bwysau ar ol bwyta, Brest Wan, Cramp, Bias drwg yn y Genau, Cwsg Anesmwyth, Gwynta gwaew yn y Coluddion, Rhwymedd, Nerves Gwaii, Poen yn yr Arennau ac yn y Cefn, Piles, Gravel, Pimples, Pen- ddynod, Scurvy, a Tarddiantau y Croen, y maent oil yn tarddu oddiar Ddiffvg Traul, Gwaed Drwg, neu Attaliad y Dwfr, — a Cofier fod HOMILINE Yn cael ei ystyried gan Feddvgon yn Brif Feddiginiaeth at yr Anhwylderau uchod, felly paham y dioddefwch oddiwrth y Doluriau uchod pan y mae y fath Feddig- iniaeth i'w chael. Doctor Evans, Carlton Yale, London, a ddywed II I have seen the effects of I HOMILINE on many of my patients, and know of no medicine which so effectually cures Dyspepsia and Uriuary Complaints. Y mae Canoedd yn Tystiolaethau nad oes iim yn debyg iddo at GYNNOETHWYO Y TEEULIAD. GWENDID CYFFIiEDINOL. BURO Y GWAED. GRYFHAU Y FREST NERVES, ANHWYLDERAU Y DWFR. DARLLENER BARN Y CYHOEDD AM HOMILINE Mr Jones, Gebo ne-road. Dros ddwy flynedd yr wyf wedi cael fy mlino gyda'r Piles a'r Gravel, ynghyda Corph-rwymedd, -Dioddefais boen mawr o ddydd i ddydd, ond ar ol cymeryd dwy botelaid o HOMILINE yr wyf 'rwan yn iach ac yn rhydd oddi- wrth boen. I Mrs Hughes, Albert road. — V mae HOMILINE yn anwyl iawn i mj, nid oes medd- iginiaeth gyffelyb iddo at Ddiffyg Traul a Phoen ar ol bwyta. Miss Sharpe, York-street. Danfonwch botel 2s. gyda'r post. Y mae y botel gyntaf wedi gwneyd lies mawr. Yr wyf yn dioddef oddiwrth Wendid a Tarddiautau y Croen. Y mae HOMILINE yn efFaithiol iawn i Ferched a Gwragedd o bob ocdran. Fe symuda ymaith bob Anhwylderau sydd yn perthyn i'r rhyw Fenywaidd, ac er mwyn sicrhau iechyd, fe ddylai potel fed wrth law bob amser. Gwerthir mewn poteli Is lc a 2s (Dwbl size) gyda phob Druggist, neu oddiwrth y perchenog— I J. PARRY, 94, Canterbury-road, Kilburn, London, N.W MASNACHOL. l 'i i.L i7)fr Y SULGWYN. \;ù:;¡.) ARDDANGOSFA CEFFYLAU YN NGHAEENAEFON, Dydd Lilun Sulgwyn, yn j Pafilion yn ag'os i'r Afr Aur. MANTAIS KAGOEOLSSi hon i dalu ymweliad hefyd a'r AFR AUE, fel y gallont welcd y Stoc Fawreddog a ddangosir y dyddiau hyn, e7 Mewn Capes, Jackets, Hetau, Bonnets, DiUadau Plant, Umbrellas, Costumes, Dress Pieces, <6c. I SHOW ROOJtf FWYAF, A'R FWYAF CYFLKUS I ddaDgos y Nwyddau hyn allan. Naw o Ffenestri ai- ýt un Eocai, felly gellir gweled pob peth yn ei liw priodol ei hun. COFIWCH KID GLOVES Is 11 ic (pob par wedi eu gwaranfu); :1 t- I tg- Tunelli o Oilcloths, Linoleums, Carpets am brisiau hynod o isol. gSlT Stoc anghyffredin o Ddilladau Parod i Ddynion, Bechgyn, a Phlant yn y ffasi-nau diweddaraf., J Gwneir smtiau i fesur yn rhatach nay urille yn Njthaernurjon, a fit da. PIERCE AND WILLIAMS, YR AFfi AUR, CAERNARFOX- 6. w— | | S N O W D O N FLAKE FLOUR. USED BY ALL WHO )VIS1-! FIHil PASTRY USD BKST FLAVOURED BREAD FIRST PRIZE AND GOLD MEDAL AT MILLERS AND BAKERS EXHIBITION, LONDON, 1892. LARGE AND INCREASING SALE. r THOS. ]LEWIS & -7 CITY STEAM MILLS, BANGOR • TV HUGHES 110BERTS ESTATE AGENT AND ACCOUNTANT 7, CHURCH STREET, CARNARVON, (Dyddiau Mawrth, Iau, a Sadwrn.) A 7, HOLYHEAD ROAD BANGOR, Ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener) Cesglir Rhenti, Arolvgir Ystadiau, CesgKr dyledion yn unrhrv/ bartli; ni chodir tal os na lwyddir. Trefnir Mortgages. GN-neirymeh-.vil- iad cyfrinachol. Prynir a gwerthir Eiddo. .Arehwilir a gwastaèlheir llyfrau cyfrifon. Siopau thai ar oso d yn mhob parth o Ogledd Cymru. ARIXN ARIAN AUIA.N! EHODDIK BENTFIYG ARIAN AR DDIM OND NOTE OF HAND 0 5p. I lOOOp, I'whad-dalu yn iisol, c awarterol, neu haner- blynyddol iel y bydd yn fwyaf cyfieus i'r I beutbyciwr. Gwarentir y cedwir pob basnes yn hollol gyfriuachol. Pob ceisia.dau drwy'r Post i'w hanfon i 7, Church Street, Carnarvon, Lie y trigiana Mr Roberts. Y mae gan Mr HUGHES-ROBERTS hefyd Rýmiau o X200, £ 3C0:-i -iC-0 i fyny i £ 20,000 i'w bentliyca nr wysiloedd o 3A y cant. At>- foner aID ianylicii. m tjHODDIE BENTHYG AEIAN YN i> G YFE1NACHOL i Fermwyr, Mas- nachwyr, Lluestwyr, ac eraill, mewn symiau o 10p i 500p ar ddim ond NOTE OF HAND Y BENTHYCIWR, hob feichiafon, am log is nag a godir yn gyff- redin. Ad-dxiiadau yn ol fel y byddo yn gyf- leus. Y mae y busnes hwn wedi ei gario yn mlaen er's 25 mlynedd. NI CHYMERIR lULLS OF SALE. Am fanylion a thelerau, ymofyner yn bersonol, neu ysgrifener at GEORGE PAYNE, Accountant, 3, Ciescent Road, Ehyl. Prif Swyddfa 20, Kennedy street, Man- chester. Sefydlwyd 1S70. BENTHYCIK AKIAN y A TFEUSAUHOL OAK \r CliAliING CROSS BANK (Sefydlwyd JL 1870), 28, Bedford street,Charing Cross Lonon, W.C. Cyfalaf 300,0.;01; Sawdd yn ngbadw I00,000r ar PromÜsory Notes tak y oiulyu i;up—Ad-daliad miaol yn ol 4p 118 So lOOp— „ It 9p 3a 4c 5i)0p— 45p 168 8c Symij.0 mwy yn o yr un raddfa. Bcn- thyc¡r o 30p l 200Cp ar ycbydig orial] o rybudd mown tief neu wlad, i feibion neu fercbe.l, ar wyet-l doirefn, stoc fFarm, neu futile-, cropiau, «c., hab oi symud betyd ar woith. ^doodd, yswireban by.wydol, rever- sions, stock*, shares, a phob math o eiddo. ar weithedof;dd, yswireban bywydol. rever- sions, stock*, shares, a bob math o eiddo. Khcddir cyfleanderau arb t ig i rai yn ag)r eyfrif g,dalr Darbydii- ar 16g 10 pun ac ucn.'id ar y Tsisrau canlynol — 5 y cant y ilwyddyn, dta yr "mod o rybudd o 3 mis i'w codi. 6 „ » « 7 » 12 Rhoddir telerau arbenig am symiau mwy relir y Uogau bob ehv>arter, yn rhydd oddiwrth I dreth yr Inewm. Yflgrifeuer nen galwer am raglen. A Williams. GrOTucW'vliwr. j I 1\1 0 N E Y I ABSOLUTELY WITHOUT SURETIES OR BILLS OF SALE. £ o TO £ 1,000. FROM 5 PER CENT. INTEREST. I AM prepared ,to advance sums of money to Farmers, Dairymen, Florists, Team- owners, Tradesmen, Miners, and all other responsible persons, or Fenialtsat a very low rate of interest for short or long periods. J to suit borrowers' convenience. Strictly private and confidential. Applications by letter receive my isvompt attention, distance no object. Before applying elsewhere, j write to— E. N. WE3EER, 66, Merton Road, Bootle, Liverpool. ARIAN.—3YLW ARBENIG. 0 II0DDIR bsntHyg o 5a i 500p i bob dos- -Lv barth o tiy odaiwyr parch us, ffermvryr, inasnschwyr, 1:c. (iyui^n net ferched) ar ea noto of ha id h'vy eu huua.n yn unig, heb fiiciiiafon, yr un diwmod ag y gofyotr am dadyut, am io5 iselach, ac ad-daliadau esi/Mvv-tha.h, >s cyuygiwyd o'r blaea yn Ngh-Aer. P..b man/Jiuu i'w eaulya rhad ac yn hollol gyf.-i')>.chol. Pe !der ffoivid heo f :d yn unrhyw wihaniaeth. Ymofyner a'r ben'hyciwr Ma"lice Pr-e, 7, Ab'oj.'rj Nook, .ff Victoria Roud, Chester. RULES FOR STARCHING. A most valuable little book for those who døo their starching at home. Post free for 2 stamps. C. CHANCELLOR & Co., LONDON. E.C. 1 t. BOOKS. @ TRY ONE, TRY ALL, ► ► -J | &jjj I" ^alf' S t> i rsJI Labour, you can produce Store S& r o J 5^1 8M Polish wiiii Two Vemiy Packets S§ [of K £ 3 j a *l of ?isir^ Sun than witli Half- O# r i & 19,19 I I Sold in 3d" Cd.'& i -'stixiijg, L"/ 1 j No Scratchas, £ car?a(y aay Rubbing. ? tiX. 5 3jCHAHCELL9R'S.?LiiloiimN^ » c 1 There is no nreparssion of w'lic'i ws know ic p.iual [Si < "g i its exccllinic."—En-juir;; Wjthin—ri per box. ? y V S 1 RKQUIRES no aftrlition or pieparatim-.j^ 5.5 i a •< SAVES Time, Labour, and Uncertainty^/ PRODUCES Beaiitifar-VUitf! G loss" Lin^o. r o i 5 ttSk your Grocer to get them for yon. r K C. CHANCELLOR & Co.. LONDON, E. i HINTB FOR HOUSEWIVES, 12-page Pamphlet containing useful domestio HINTS. Post free 1 stamp. F. FRY, 58, Belleville Road. Wandsworth Common, LONDON, S. W. ^71LLIAjIS & | P.I FFITHS^ Bill Posters, Distributors, and Town Criers By Appointment of the Town Council, 11, NORTH PEN'RALLT, CAENAEYON. OWNERS of the chief Posting Stations, all in the most prominent parts in town and neighbourhood. Contracts taken for Bill Posting and Distributing for 20 miles round. We are the only men Bill Posters in the town. All orders entrusted to our care shall be promptly attended to and executed nt the most reasonable terms. BilliPO STING-! BILLPOSfllvG!! BiLlPOSTINU DYMUXA THOMAS GRIFFITH, 5, GLANVRAFJX AMLWCH, NEYD YN HYSBYS y bydd yn W a dosbarthu a gosod i fyny lIYS^YSLENI yn Amlwch a'r amgylchoedd. TELERAU RHESYMOL.

Advertising