Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

- GLYWSOCH CHWI

TRYCHINE3 YN NOLWYDDELEN.

News
Cite
Share

TRYCHINE3 YN NOLWYDDELEN. CA-EL DYN WEDI BODDI. Mewn tyddyn o'r enw Gwyndy, yn Nghwm Pena/nnen, Doiwvddelen, yr oedd gwr o'r enw William Pierce yn preswylio. Meddai wraig a thri o blaiit. y pre- swyliai ei dad o'i flaen a gwnaethaut lawer o welliantau ar y tyddyn, ac ar dyddyn arall o'r enw Gegin, neu Tai. Pan osodwyd yr etifeddiaeth o dan y m rth wyl, aflwyddodd i gystadlu gydag anturiaethwyr Seisnig i brynu ei gartref. Prynwyd y ddau dyddyn, a thvddynod eraill, ,n un o'r euw Bostoclc, yr hwn sydcl wcdi uiarw er's iiawer o ddydd- iau, bellach. Yr oedd rhanau o dyddyn a elwir Glauygora wedi eu prynu gan Rr.1; ac felly, yr oedd y uyfryw i gael eu tynu yinaitti-y rhanau mwyaf cynvrchfawr, fol nad cedd wedi ei adaei iddo ond y tir pori a'r cynefiu defaid, a theiinlai nad oedd y gweddill yn worth heb y tir gwair. Yr oedd rhybudd v/edi cael ei roddi iddo i roddi i fyny ei holl ddaliadaeth; ac yr oedd yntau yn lied isel ei feddwl yn nghyich pa beth a ydoedd oreu idc10 ei wneyd, pa un ai gwneyd cais i'w ail gymervd ai peidio. Yr of'dd yn cfidus a thrallcdus neillduol ei feddwl, a byddai yn rnynu fod ei sefyllfa yn waeth na neb. Methai weled fod dim yn ei aros ond cyni, caledi, ac adfyd o'r fath fwyaf. Yr oeddwn wedi addaw holi iddo yn nghyich cyflogau bechgyn a llanciau yn I I 11 ffair Eglwysbach ddydd Sadwrn diweduaf, ac fe wnai;tlmiu hyny a phan yn dvchwel- yd adref gyda'r tren hwyrol, cyfarfu fi yn yr orsaf, a hyshy^ais inau nai tneddu. i ostwng yr oedd y cyflogau, ac fod yr am- aethwyr yn dal ar eu cefnau, ac yn lied ddi- wall — dim yn tueddu i gyflogi o gwbl; a phe buasai jno, y buasiti yn hawdd iddo gael gwas, a hysbysais ef fod un yn barod i ddyfod ato. Pan y troai oddiwrthyf i fyned i gyfeiriad ei gartref, cytunai i ddyfod i lawr erbyn wyth o'r gloch boreu dydd Llun, a dyfod gyda'r cerbyd i ffair Pentrefoelas, lie y sicihawn ef y byddai iddo gael digon o weision i wneyd y gwaith oedd yn angen- rheidiol am gyfiog heb fod yn uchel. Pan ar gychwyn boreu ddydd Llun, daeth gair ei fod wedi codi o'i wely tua dau o'r gloch yn y boreu, gan hysbysu ei fod am fyned i ladd rhyw lô oed yn sal, a'i gladdu; ac yna porthi yr anifeiliaid, fel y byddai iddo orphen yn brydlawa eyn adeg cychwyn; ond Z, anesmwythodd y vrraig pan y canfu nad yd- 11 oedd yn dychwelyd yu ol. Gwnaed ym- ch-.viliad manwl yn yr adeiladau allanol. Ychydig wedi naw o'r gloch yn y boreu, canfyddwyd ei het yn y dwfr yn Llyn Taly- llyn, ag sydd wedi ei gau at Chwarel Pen- llyn, a chanfyddwyd ei gorph yn y dyfnder islaw. Y tebygolrwydd ydyw iddo, o dan bang orph wjilog, godi o'i wply, a gwneyd ei ffordd yno heb ymdroi, a boddi ei hun. Bu trengholiad ar y corph yn y Gwyndy, o flaen trengbolydd y sir, Mr John H. B. Roberts, gydtt phsdwar ar ddeg o reithwyr. Y blaenor ydoedd y Parch Eli Evans, pryd y dychwelwyd rheithfam o farwolaeth o dan wallgofrwydd ysbeidiol." Nid oedd efe ond naw a deugain mlwydd oed. Cydym- deimlir yn fawr a'r teulu yn y brofedigaeth lem hon. Claddwyd y gweddillion ddydd Iau, Mai la fed.

ARMENIA.

Advertising

--. GWAHANU A CHYFARFOD.

YMDIRlEftWOH YS RHAG LUNLAETH:…

NE WYDDION ETHOLIAllOL -

ETHOLIAD BWRDD YSGOL WAEN…

u DIM DIGON DA I MI."

-------------PURWCH Y GWAED.

NODION CARTBEFOL.!

CYFLOGAU Y CIIWARELWYR.

GWASCHBIDWAID CAERNARFON.

-_..._-RIIYDDHAU DYNAMEITIWR.

Advertising