Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

28 articles on this Page

YSGRIFENYDD DIOFAL.

LLY^VIO LLONG DA'RTTRYDAN.

ERLYN TAFARNWR YN DUDNO.

-! HAWLIO EIDDO YN AWSTRALIA.

Advertising

ROGER TICHBORNE.,

UN I'R CLERIGWI!.

Advertising

PUM CANT YN D DIG AR TREF.

COLLI 420~O~FYWYDAOT TRWY…

OLWYNWR~MEWN " HBLBUL YN NG…

LL ADRON BEIDDGAR YN NE HE…

News
Cite
Share

LL ADRON BEIDDGAR YN NE HE UDIR AFFRICA. Daeth "un o'r ystoriau mwyaf bynod o Ddeheudir Affrica. Rai blynyddau yu ol, glaniodd dau ddyn o'r enw Dant a Sharpe •'r America yn Cap3 Town, a chafodd y ddau waith ar reiltfordd y Llywodraeth yno. Yr oeddynt yn gwasanaetku fel guards byd o fewn blwyddyn yn ol, pan roddasant y swydd i fyny. Yn ystod y ddwy flynedd ddiweddaf, cymerodd amryw o ysbeiliadau aur, gemau, &c., lear y rheilffordd, a mehai cudd-swyddogion goreu yr holl wlad a dar- ganfod unrhyw arwyddion y rhai y galJenfc adnabod y lladron. Un noson, fodd bynag, torwyd i mewn i ystordy un Mr Francis, a drigai yn Parys, ar lan yr afon ~V aal, ac fe ddarfu i frawd Mr Francis ddilyn oiion ma- heus trol am bymtbeng milldir i fferm o'r enw "Marseilles," oddeutu pedair milldir i orsaf a elwid Heilbron road. Wedi edrych o'i gwmpas, caufyddodd fod trol wedi ei golchi yn yr afon, a dilynodd olion traed o'r ty i gae lie yr oedd mealies," pedair troed- fedd o uchder, yn tyfn. Gan atael yn un o'r corsenau, cafodd Mr Francis ei bod yn dyfod allan yn rhwydd. Dechreuodd amheu fod rhywbeth o'i le, ac wele, wedi tirio oddeutu troedfedd a haner i'r ddaear, dasth at y safe oedd wedi ei golli. Galwodd ei gvmdeith- ion, ac yn fuan yr oeddynt wedi codi y safe i fyny, ac odditani cawsant barsel yn cynwys gwerth 250,000p o aur. Yna rhedasaut at y ty, a chymerasant y lie trwy ruthr, a chaw- sant y guards yn cysgll yn dawel. Wedi eu cymeryd i'r ddalfa, rhwymwyd hwy, ac aed a hwy i garchar Parys. Yna anfonwyd at y cudd-swyddog Trimble, o Ishaiiuesburg, ac arcbwiliwyd y ddaear o gwmpas y ty, ac mewn llai na 500 Hath i'r lie, cawsant chwe' bar o aur, a gwerth 1.000p o email ac oriad- uron. Cyfaddefodd y carckarorion, a dan eu cyfarwyddyd cafwyd hyd i saith bar o aur, ac eiddo gwerth 10,000p i gyd. Ymddengys mai ysbeilwyr diail oedd y ddau hyn, a'u bod wedi boddloni i weithio yn dawel am rai blynyddau i gael allan gyfundrefn y rheil- ffordd, ac i ddarganfod y manau gwan yudùi. Ymddengys fod ganddynt gynllun wedi ei I barotoi i ysbeilio y gerbydres sydd yn cario aur i lawr i Cape Town yn mhen ychydig wythnosau.

-------LLITH MEllI JOS.

ESGOD LL&NE"IWY A'R OFFEIRIAD.

LLYS YR YNADUN SIROL, CAER-I…

---------------"-,,-COLLED…

Advertising

EGLURHAD. j

-_.-------------COLERA YN…

HAWLIO 10,000 MILLDIR YSGWAR.

-._------COFRESTRU BYDWRAGEDD.

COFGOLOFN HYNOD. »

.--DANEDD GOSOD.

LLOFRUDD REDCROSS STREET,S…

ETHOLIAD BWRDD YSGOL LL AM"…

Advertising

[No title]

Advertising