Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

28 articles on this Page

YSGRIFENYDD DIOFAL.

LLY^VIO LLONG DA'RTTRYDAN.

ERLYN TAFARNWR YN DUDNO.

-! HAWLIO EIDDO YN AWSTRALIA.

Advertising

ROGER TICHBORNE.,

News
Cite
Share

ROGER TICHBORNE. YR HAWLYDD YN CYFADDEF. TWYLL OlUD Y CWBL." j Mae sylw y wktd wecli ei dynu unwtiita yn rhagor at y cvngkaws byd-enwog yu nglyn ag etifeddiaeth Tichborne a fu-yn creu C 7- rnaiiit o ddyddordeb aa mlynedd ar dde? ya ol, ga.n gyf iddefijid Arthur Orton. v dyn hynod hWll yn awr wedi gwneyd cvI- addefiad llawn, gyda banes ei fywyd o 1814 hyd yn awr, yn ugliyda'r amgylckiadau a'r .vl-l l I rhesyman iddo hawlio etifeidiaethau Tich- borne. j Er mwyn deall y cwbl dylid vnyned yn ol amryw o RrnFUhl1. y Roger j Tichborne gwirioueddol yn 1329, aa vn 1849 ymunodd a'r fyddin,tra yn 1352 y cynygiodd briodi ei gyfnitker, Miss Doughty, ond gwrfckodwyd ef. Yn Ebrill, 18547 kwyliodd » Roger am Rio do Janeiro yn y llong •" Bella," yr kon a suddodd ar y fordaith. Yn Mai- 1865, kysbysebodd yr Arglwyddes ] Tichborne am ei mab colledig, ac yn Gor- pkcnaf, y flwyddyn ddiiynol, dargaufydd- wyd yr Hawlydd (fel y gelwid ef yn gy- ffredinol wed'yn), gan Globes a Cubitt yn Awstralia. Dywedai ei fod ef ac wyth creill wedi ("u hachub oddiar y "Bella," a'i fod wedi mynd i Awstralia. a byw yno am dr.ir blynedd ar ddeg dan yr enw Castro, ac iddo yn ddiiynol ail briodi dan yr enw Tichborne. Yn Inaawr, 1867, daetk yr Hawlydd i Ewrob, a DEUBYXIWYD EF FEL EI MIL MI gan yr Arglwyddes Tichborne, yr hon oedd ar y nryd yn Paris. Modd bynag, gwrth- odwyd ef fel twvll-ymhonwr gan holl ael- odau ereill y teulu, ond Syr Clifford Con- stable. Yn 1S70 cyuiorwyd tystiolaeth ya | y Cangkell-lys, ac anfonwyd dyniun i gasglu tystiolaeth yn Nekeudir America ac yn Awstralia. Dechreuodd y cynghawe i enill etifeddiaetkau Tickborne (gwcrbii y flwyd iyn) yn Llundain, Mai 11, 1871. Ar y 6d o Fa wrth, 1872,—yr oedd y prawf y pryd kwnw wedi parkau am 103o ddyddlau. -torocld y rheithwyr ar ganol y prawf i* ddweyd eu bod wcdi en boddloni nac1 Syr Hoger Tichborne oedd yr Hawlydd. Yna. gorchymynoM y Prif Farnwr Boville i'r Hawlydd gael ei gymeryd i'r i'w "I el BKOFX AM AX CJI) ONIAETII, I ac ar y 6fed o Ebrill cyhuddwyd ef dan yr enw Castro neu Orton. Ar y 2oaia rkyd-1- hawyd ef ar feickiafaetb. L'ecbreuodd y pravvf ar y 23ain o Ebrill, 1S73, gerbron y Prif Farnwr Cockbui'n a'r Barnwyr Lush a Mellor. Ar y 29ain o lonawr, 1874, y de- chreuodd y Prif Farnwr symio i fyny, ac yr oedd y prawf wedi parkau am 169 o ddyud- iau, ac ar yr 28ain o Chwefror, ar 01 pfirhau j am 188 o ddyddiau, terfyuocld y prawf trwy i'r rheithwyr ddwyn dyfarniad o euog yn ei erbyn, a dedfrydwyd yr Hawlydd i benyd- wasanaeth am bedair blynedd ar ddeg. Ar ape! cadarnhaodd Ty yr Arglwyddi y dded- fryd yn Ma wrth, 1881. Rhyddhawyd yr Hawlydd ar docyn Hydref 20, 18S4. Cyn aechreu ei gyfaddefiad dywed: Yr ydwyf fi, Arthur Orton, yn tyngu ac yn datgan mai mab ieuengaf y diweddar George Orton, cigydd, 69, High street, Wapping, Llundain, ydwyf." Yna a yn mlaen i ddesgrilio ei fly ny ddau boreuaf. Dywed iddo gael ei eni yn IS34. Pan yn bedair blwydd ar ddeg oed aeth allan yn brentis ar long fechaa o'r enw "Ocean" i Valparaiso. Yno diangodd ohoni, ond daliwyd ef. Modd bynag, llwyddodd i ddianc drachefn, ar ol bod am fordaith yn y Mor Tawel. Ar oi bod yn Chili am beth amser, dycbwelodd i Loegr. Yr oedd byn yn 1851, a'r flwyddjn ddiiynol HWYLIODD I TASMANIA. Yno bu yn gwneyd llawer iawn o wahanol [ bethau am ei fywoliaeth, ac yn 1855 croes- odd drosoad i Awstralia. Ar ol bod ar fferm ddsfaid yn Yictoria am bedair blyn- edd, aoth i geisio gwnevd arian fel potthmon ceffylau, ond bu yn adwyddianus, ac aeth i New South Wales. Yno dilynodd ei hen alwedigaeth fel cigydd, ond am berlwar mis bu yn gyru y cerbyd llythyrgludol rhwng Hay a Nauzanderer, pellder o ddeugain mill dir. Yn Wagga Wagga penodwyd ef yn oruchwyliwr ar y cigyddion mewn lladd- dy yno. Yr oedd yn byw mewn bwthyn bychan, a'i gyfaill penaf oedd Dick Slade. Enillai o 3p i 4p j yr wythnos, a gallai, meddai ef, wneyd ei waith yn ddeheuig iawn. Priododd Mary Ann Bryant, m-ercil un Mrs Payne, yr kon a drigai yn Golborne, rkwng Wagga Wagga a Sydney. Aed trwy 0 cl n_ y seremoni briodasol ddwy waith—un waith I trwy drwydded yn nhy gweinidog gyda'r Bedyddwyr yn Wagga Wagga, a'r tro arall yn eglwys Babaidd Golborne. Y rh°swm am hyn oedd fod Orton a'i wraig yn Bab- yddion. Wrth orffen y rhan gyntaf o'i hanes, dywed yr Hawlydd -8r pan yr ydwyf yn coffo, o'r amser pan oedd un yn fachgen hyd yn awr, nid wyf eriocd wedi credu mewn dyn, llai fyth mewn dynes, ac ni ymddiriedais yn yr un o'r ddau."

UN I'R CLERIGWI!.

Advertising

PUM CANT YN D DIG AR TREF.

COLLI 420~O~FYWYDAOT TRWY…

OLWYNWR~MEWN " HBLBUL YN NG…

LL ADRON BEIDDGAR YN NE HE…

-------LLITH MEllI JOS.

ESGOD LL&NE"IWY A'R OFFEIRIAD.

LLYS YR YNADUN SIROL, CAER-I…

---------------"-,,-COLLED…

Advertising

EGLURHAD. j

-_.-------------COLERA YN…

HAWLIO 10,000 MILLDIR YSGWAR.

-._------COFRESTRU BYDWRAGEDD.

COFGOLOFN HYNOD. »

.--DANEDD GOSOD.

LLOFRUDD REDCROSS STREET,S…

ETHOLIAD BWRDD YSGOL LL AM"…

Advertising

[No title]

Advertising