Hide Articles List

31 articles on this Page

GODREU CEREDIGION.

News
Cite
Share

GODREU CEREDIGION. Swn rhyfal a glywir yn barhaus drwy bob parth o Gymru. a-j nid yw y Godreu" yma yn eithriad yr un ran arall mewn dewr- der a pheaderfynolrwydd, ac y maent yn benderfynol o ymladd hyd y diwedd, ac yn fwy.Penderfynol o ddydd i'w f1 Ji ^nu 6U ^awnderau, fel y mae y dy- MV-I ■ ed^ch vn hynod dywyll ar ml offeiriadol" y Godreu yma i gael byd da a helaethwych beunydd yn y dyfodol, fel ac Y maent wedi ei gael yn y gorphenol. Yn ol yr argoelion presenol, fe fydd yn rhaid i dadau ysbrydol y Godreu yma, fel mewn llawer man arall, edrych allan am rywbeth amgenach i'w wneyd na chanlyn helgwn! a myned trwy ryw ffurf o wasan- yn yr eglwys ryw unwaith neu dc-lwy ar y Sabbath, a hyuy gan lawer ohonynt o ran ffamvn ac arfer. Pa reswm sydd fod ryw aegnrwyr diddaioni fel hyn yn myned a channoeid o bunau o arian amaethwyr ein gwlad am ddim? Proffesant eu bod'yn gofalu a.m eneidiau eu plwyfolion yn gyfnewid am danynt, ond mewn gwirionedd nid ydyw un o bob deg o amaethwyr ein gwlad yn myned IW gwrandaw, ac ni buasent yn gwybod am fodolaeth llawer ohonynt onibai eu bod Jwy yn gofaiu yn garedig eu hysbysu, a ™n2 T* Swywai? yQ y Awyddyn, a hyny mewn ffordd o hawlio oddiarnynt rhyw gyf- ran tuag at eu cynhaliaeth. Y peth sydd yn ly synu fwyaf ydyw eu dlgywilydd-dra yn nawlio arian oddiar rai nad ydynt byth yn tywylll1 drws eu heglwysi ar y Sabbath. chwi, amaethwyr, sefwch yn benderfynol, gwrthwynebwch hwynt hyd eithaf eich gallu, na foddloned yr un ohonoclr ar ryw ddau swllt yn y bunt o ostyngiad, ond pen- derfynwch yn unfrydol i beidio talu yr un ddimai ond trwy rym cyfraith bwmbeili ac arwerthwr.' Ond cael y rhai hyn at y gwaith te ddaw hagrwch yr Hen Eglwys a'i hoffdir- taid i'r golwg yn fwy amlwg o lawer. Bydd- wch yn wrol ac yn unol, sefwch, sefwch fel an gwr dros eich iawnderau; hyd hyny nid oes gobaith y cewch byth yr un diwygiad. Ond i'r wlad godi fel un llaw yn erbyn talu y degwm a Uu o bethau eraill ag y mae Cymru mewn gwir angen am danynt, fe'n ceir; yna caiff Salsbri «fe Co. deimlo mai "trech gwlad nac arglwydd," a gore" i gyd po gyntaf y gvvn hyny, ac yns hy H gob- Jithygiwaid g* y Ii tÍ nad ydynt yn malio OK I rt ponglogau amaethwyr Cymru » a gwaed. Ond rhoddi ei le i William y Bob)," yna feydd gobaith i ni gael y mesurau hyny ag yr ydym yn dyheu am danynt. Da genyf gael y fraint o hysbysu darllen- wyr lluosog y Werin unwaith yn rhagor fod amaethwyr plwyf Troedyraur yn parhau yn bur i'w hegwyddorion, ac yn benderfynol o aefyll eu tir, a'u harwyddair yn bresenol ydyw dim degwrn o gwbl," gostyngiad neu beidio, ond trwy arwerthiant. Hyderaf y .,arhant yn gryf a diysgog, deued a ddelo i'w cyfarfod, a y bydd llu eraill o amaeth- wyr Cymru yn canlyn eu hesiampl. Y mae yma rai plwyfydd nad ydyw y tfin gwrth-ddegymol ond prin dechreu cyneu OY ynddynt, un o'r cyfryw ydyw plwyf Llan- gynllo, ac fel y mae gwaethaf modd, nid ydynt hwy eto wedi dyfod i'r un penderfyn- lad a phlwyf Troedyraur; ond hyderaf y deuant ar fyrder. Y mae y plwyf hwn ychydig dan anfantais, gan ei fod yn mron i fyd yn eiddo ac o dan ewyllys ryw ddau 1 lordyn," a'r rhai hyny yn byw yn y plwyf, ond mae yr oil o'r amaethwyr yn mron i gyd Wedi arwyddo deiseb i'w hanfon i'r tad ysbrydol, yn erfyn yn ostyngedig arno i gan- latau iddynt ddau swllt yn y bunt yn ol o'r taliad presenol, ac yntau a ganiataodd eu cais. Eto yn mhlwyf Capel Cynon y mae ang- hydwelediad yn bodoli rhwng yr offeiriad a'i blwyfolion. Dydd Llun, yr wythnos ddiwed liif, ydoedd y dydd apwyntiedig gan 01 barcuadigaath i dderbyn y degwm, daeth ei blwyfolion i'w gyfarfod, ac hefyd yr oedd yatau wedi darparu ar eu cyftr, trwy ddy- 10a a lloned jar o ddiod, er mwyn rhoddi cyfran ohoni i bob un fuasai yn talu y aegwm yn dawel: ond o holl ddegwm- àalwyr plwyf Capel Cynon i gyd, ni thal- odd ond un y dydd hwnw I a chafodd ei barchedigaeth'gadw ei jared yn gyfan ond yr "n peint hwn, ac fe aeth yr oil o'r plwyfol- ion a'r degwm-dalwyr eraill a'r degwm adref yn eu pocedau, oherwydd iddo ef wrthod eu cais, sef rhoddi yn ol iddynt ddau swllt yn y bunt. Gwnaethoch yn ardderchog, am- aethwyr Cynonaidd sefwch yn wrol, na ildiwch ddim, y mae Cymru yn gyffredinol o'ch plaid; os cewch eich gwerthu, goreu oil. CARDI O'R GODREU.

PENYCAE, RHIWABON.

HELYGAIN.

SIR GAERLLEON.

AT DDEGWM DALWYR PLWYF LLANLLYFNI.|

--_.._--.__....---.....-...-...,.""'-"-,,,,,,,,,,--'1…

PRO FIA L> M ^ a W-RES.

RUGBY OR ASSOCIATION.

DARGANFYDDIAD PWYSIG.'

--------_- ---.------'.----..----"…

LLEIDR DAFAD A LLEIDR MYNYDD.

HUNANLADDIAD BARNWR

| v;U!]Sr~"S :IITERS GWILYM…

-__---.--.---,.--TYNGED Y…

SYR WILLIAM HARCOURT, Y PRIF-…

Y SYCHDER YN AMERICA.

[No title]

[No title]

.---,-----------I y SAMARITAN…

ARGLWYDD LYONS WEDI EI BARLYSU.

W PENTREF MEWN PERYGL,

GWELED YN FFESTINIOG.

FFRWYDRIAB BERWEDYDD AGERLONG.

[No title]

! MARCHNAD LLAFOR.

MARW 0 FRAWYCHDOD.

GWELLHAD HYNOD DRWY FFYDD.

GAIR AT AELODAU BWRDD YSGOL…

Y CYHUDDIAD YN ERBYN MR GRAHAM,…

Y TRIC DIWEDDAF YN NGHARCHAR…

[No title]