Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Atn L yfr.

News
Cite
Share

Atn L yfr. w; .=:- V^V' ^ledswydd bendant'arnom ni,' fg *¥2 Wrth ddarllen gwaith dysgawdwyr, *ij r jf§ Yw dweyd y gwir am bob rhyw lyfr,1 ElPwy bynnag fyddo'r^awdwyr. QOF I ANT Y PARCH.%o. R. OWEN, Glandwr a Lerpwl. Gail y Parch. O. L. ROBERTS. 2/6. Evans, Sons & Foulkes, Swyddfa'r Brython, Lerpwl. VYa|a lyfr yn oi bryd. Nid Adgof uwch y ^gliof inohono, fel y digwydd yn rhy ami y'iglyri 4 chofiautau enwogion ein cenedl. emv y Parcli. O. R. Owen yn fyw, a pher- 2wl Symeriad §prydferth yn llanw ein o lad, wele ddarlun byw ohono yn cael ei sod yn or io.l anfarwolion y pulpud Cymreig, c \fytholi ei goffadwriaeth fendigedig. Y yae r Cofiantydd yn Fywgi affydd yn wir. mae ei ddarlun o'r gwrthrych yn ffyddlon a P^ydferth. Ni welir ynddo osgo ymdrech a ?aiuPWaith. Ysgrifenna'n gwbl naturiol, eiv, aWna gampwaith heb yn wybod iddo j i~Un- Hudir un i ddarllen ei lyfr o bennod 8- etlnod, ac wedi dyfod i'r diwedd teimlir 0111 na fuasai ychwaneg ohono. Ymhob [| nn°d gwolir y Parch. O. R. Owen yn fyw o llygaid. Y mae penawdau'r penod- ff'il a thai'aw gar, a phob un ohonynt jJ ^ach yn rhoddi cipdrem ar ryw agwodd ar nes, neu gymeriad y gwrthrych. Y mae'r liithau wcdi oi hieuo'n gymharus ar Penawd, a'r naill yn ffyddlon i'r llall. Gwaith Pn' i O0dd ysgrifonnu Co ft ant- teilwug i'r cvf Owen- Er ei fod yn gymeriad f' ,0,°^10g a phrydferth, cyfoeth a phryd- tw •h y ddo1 ,eCn yw ei eiddo ef> Pllor" iddo yr anwastad na'r toredig, yr h 2ln°l na'r aruthrol, sydd o gymainfc cyn- ite^'y i'r arlunydd, ac yn gosod amryw- fyw ,a bywyd yn ei ddarlun. Y mae ei w artichel mor wastad, fel mai gorchest cair Portroaclu ei arucheledd. O'r braidd y c}, oi hanes na'i gymeriad na bryn na faw '\aTl^ yn gyferbyniadau i ddangos ei wir yn K Ganwvd ef vn bregethwr, tyfodd Wft gethwr' bu fyw'n bregethwr, bu farw'n tihr hwr> Fel y dengys ei Gofiantydd, ai bregothu ymhobman a thrwy bopeth. graI' §wastadrwydd hwn, llwyddodd y Byw- Vu .yjtvi hwnt i ddisgwyliad i'w ddarlunio edd ari.lrywiaotl:i prydferth a mawr- hVn ^w^ri°neddol ei gymeriad a'i ddoniau, a ov0rny ^le') vmgais at ormodiaith nac arlliw 0We8arimoIiaeth. Yr oedd y Parch. O. R. a(|u yn Wr mawr yn Israel, yn Uawer mwy ei o'u l,1 v,'yhodaoth nag y tybid gan lawer,a saif )}„ a,en yn ei wir fawredd yn ei Gofiant. nij, ''1<'ni awydd nodi rhai penodau'n arben- W'cv d°ilyngant ganmoliaeth eithriadol ond rW adys^yried, y mae pob pennod mor nas gailwn ddew'is, a bod yn sicr p(irio.i'nno yw'r ore. Dyddorol dros ben yw'r gWrtv,aU sy'n darlunio ymagoriad bywyd y pen,,?'ych' a 11 awn mor ddyddorol yw'r ein au hynny a'u portreadant yn anterth Vd n a'-i lwyddiant. O lasddydd ei fywyd 1)(}U 0s e' angau, y mae'n gymeriad arrwyl i walLan i'r bywgraffiad, y <lrj„ "Jfr o werth lianesyddol. Cawn yn- ^vlS.illp '0in ar gyfn°d pwysig yn lianes ein a4(j sef y cyt'nod liwnnw y torrai gwawr Qwei,^L ar Gymru benbaladr. Gwybu Mr. e^' oedd divv'edd hen oruchwyliaeth ''ew'y.?.(,^ri gwlad, a dechreu'r oruchwyliaeth "foill Cyfeirir hefyd at agweddau pwysig l'haet>i ,hanes Cynu'u a fyddant o werth an- 1 haneswyr yn y dyfodol. Cafodd y Pob ^ydd gynortliwywyr medrus, a gwnaeth J'olionynt ei waith yn rhagorol. Y ^yuged yr Awen yn deyrnged goth" gwirionedd. Os yw'r "Ddwy Bre- Y8GHF y» engreifftiau teg o bregethau l!yhoeH^dig y F:ir('h- °- R" Owen, byddai »y[of;H<U cyfrol ohonynt yn ycliwanegiad at eiu llenyddiaetli grefyddol. Nid av |!]U <'y"'l'<'din mohonynt o ran meddwl I ul'> ac y maent yn llawn o ysbryd y f^or^6|^V' Yciiwanega'r darluniau at ddy- i 'Vlu a ^werth y llyfr. Gwahardd gofod i leli\vri ^Syw^wys y gyfrol ddyddorol. Cym- l!YTIGwa^arllenwyr y BKYTHON i'w pliwrcasu v P°,J C0Pi ohoni, yr hyn a fydd ar i "ia° ei llythyren yn ddestlus a'r C°r0l« a'l yn dda. a rliud ydyw am hanner D.P.

FET A-oi GOL.

Nodion o Fanceinion.

Advertising

1 PULPUDAU MANCHESTER.

-u-Byd a Bettws.

Advertising