Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Chwe' Chywydd Ymryson

Nodion o Fanceinion.

% PULPUDAU MANCHESTER.

Advertising

[No title]

Lien a Chan.

News
Cite
Share

Lien a Chan. LGANJ ALAFON.] Son am yr Eisteddfod 5 bu pawb y dyddiau diweddaf, a son am dani y bydd llawer yr wythnos yma hefyd, mae'n debyg. Da gennym ni oedd adref ydyw deall iddi fod yn Eisteddfod lwyddiannus, er gwaetha tynniad rhedegfeydd ceffylau a rhyfeddodau Llundain. Yr oedd ei chyn- llunwyr wedi helaetli haeddu iddi fod yn llwyddiant. Ni bu erioed well rliestr o destynau a gwobrau nag oedd ar ei cliyfer hi, nac anrliydeddusach darparu ar gyfer Eis- teddfod. Fe ellir cael aingen tie i gynnal Eisteddfod Genedlaethol na Llundain fawr ond yn sicr ddiameu nis gellir cael gwell He am bwyllgor Eisteddfod. Yr oeddwn i'n teimlo yn siomedig braidd ar ddiwedd ei hwythnos na buaswn wedi mynd yno trwy bopeth i gael golwg ar yr Archdderwydd hoff a'i lu i gael gweled cjroni fy nghyfaill Gruffydd, a chadeirio fy nghyfaill Gwynn i gae] clywed y eorau da yn canu, a'r Seneddwyr mawr yn annerch (ac waeth i mi gyfaddef, i gael golwg am unwaith ar fwrw allan ysbrydion llosgedig Y Rloidlais"). Pwy fuasai'n disgwyl i Mr. Balfour siarad modd y gwnaeth yn Eisteddfod y Cymry ? Ond dyn ardderchog yw efe ymhob man ond lie bydd eisio plesio Plaid. Rhyfedd oedd gweled lie Pedrog yn wag, a phrudd yw cofio'r achos. (Mi a garwn gael crybwyll yma fy mod iunau yn un o'r rhai sydd yn cydymdeimlo yn wirioneddol ag ef yn ei brofedigaeth fawr). Ni fydd yr un Eisteddfod Genedlaethol yn gwbl iawn bellach heb Pedrog ynddi. A oedd Cynhaiarn yn Llundain ? Ni welais i Eisteddfod fawr erioed hebddo ef a'r Llyfrbryf ynddi. Fe ddylai Cynhaiarn gadw'r traddodiad ymlaen tra gallo symud. Cofied ei fod yn un o'r hen features alnlwg (ond swil) sydd yn aros. Mi a welais yn Y BRYTHON diweddaf rhyw ledlun o'r englyn cyfarch a anfonais i 'mrawd Llifon iddo adrodd ar gadeiriad Gwynn. A gaf fi gywiro'r gwallau yma ? :— Wedi saib mewn hir daw syn--ger gwynfa'r Goreu Gynfeirdd dillyn, Duw a alwodd y delyn A'r baraidd gerdd i'r Bardd Gwyn. Pe buaswn yn y lie (neu yn llod-wybod), mi fuaswn yn dweyd gair wrtli ochr ei gyfaill mawr Gruffydd hefyd. amser ei goroni, peth siwr yw hyn, er pob swildod ar fanllor. Nid pawb a wyr peth mor ddyddorol oedd gweled y ddau yn cael eu hanrhydeddu mor fawr yn yr un Eisteddfod. Caiff hyn o englyn gry- 11 bwyll y cysylltiad sydd rhyngddynt :— Mae hanes cyfarch mynych—rliyng'ynt Ddritigeiit ttia'r eiitrycli. [hwy, O'r Wyl Fawr y ddau gawr gwycli Aen' adref-gwlad yn edrych. Awdl dlos a barddonol iawn oedd gan fy nghyfaill ieuanc Mr. Williams Parry yn y gystadleuaeth (a ddyfarnwyd yn ail oreu). Diau y buasai y beirniaid yn canmol mwy nag a wnaethant arni pe buasai amser a lie. Ond pwy na ddygymydd a'i guro mewn cys- tadleuae-th o'r fath gan Gwynn Jones ? Y mae ef yn feistr diguro ar wneud awdl neu gywydd-a bron bopeth llenyddol. Fe fydd llawer o synnu mwynhaol uwchben ei awdl ar Wlad y Bryniau pan ddaw hi i'r golwg. Gan fy mod wedi dechreu rlioi englynion i mewn, goddefer i mi roddi un arall—y bedd- argraff a wnaethum yr wythnos yma i Mrs. Gwladys Hughes Jones (Eurfvon Arfon), hitliau wedi cael anrliydedd cenedlaethol mawr am adrodd Rhawd pwy, ym myd gwobrwyon, ail Y dalentog Eurfron ? [antur 0 wych hwyl, pen a chalon Dreiddiai ter adroddiad hon. Y'r wyf newydd gaol golwg ar

" YriHen Aelwyd Cymreig,"

Advertising