Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Y Gymanfa Gyffredinol

NOS FAWRTH.

News
Cite
Share

NOS FAWRTH. Cyrhaeddodd y cynrychiolwyr yn llu o bob. cwr i Gymru, a thraw ac yma o drefi Lloegr. Llywydd 1910.-Pan aed i bleidleisio ar lywydd y Gymanfa at y flwyddyn ddyfodol, caed mai'r ddau uchaf ydoedd y Prifathraw Prys, M.A., a'r Parch. J. E. Davies, M.A., Llundain. Canlyniad yr ail bleidlais a fu dewis y Prifathro Prys. Yr Ysgrifennydd Newydd.-Y Parch' Maurice Griffiths, Aberystwyth, a etholwyd yn ysgrifennydd y Gymanfa a phasiwyd i gynnal y Gymanfa nesaf yng Nghastellnedd. Cynrychiolydd Gene va.-Llythyr oddiwrth ei briod a ddywedai y byddai Dr. Hugh Will- iams y Bala yn analluog i gynrychioli y Gymanfa yn nathliad Calfin yn Geneva yr wythnos ddilynol oherwydd afiechyd; cyd- ymdeimlwyd a Dr. Williams a rhoed ar bwyllgor i ymofyn am gynrychiolydd yn ei Ie.

PERYGL I'R CYFUNDEB!

DYDD MERCHER.

MANION.

DYDD IAU.

Advertising

Ymddeol or Gadair.