Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

DYDDIADUR.

Advertising

PULPUDAU'R SABOTH NESAf

] CaffaeliadPark Road.

Y Parch. J. Vernon Lewis.…

Ei Dras a'i Yrfa.

---___----_-Plant y Pentre

Ffetan y Gol.

DEUGAIN CYMANFA OND UN.

Ap Glaslyn a Phregethu.

[No title]

News
Cite
Share

CAERNARFON YN GLOEWI.Doedd vr un carcharor nag achos i'w brofi o flaen vnadon Caernarfon bore ddydd LInn diwedd- af, a sylwodd y Maer mai dyma'r trydydd neu'r pedwerydd tro iddynt gael llys gwag o achosion eleni. Os aiff hi 'mlaon fel hyn," ebe'r ynad Fletcher, bydd y fainc ymysg yr unemployed." A ninnau efo chi," atebai'r Uwchblismon Griffith. BRIT HO SIR F FLINT AG YSUOLION. Y JIlao Pwyllgor Addysg sir Fflint yn trefnu codi ysgol newydd a ddeil 350' o blant ym Matsglas, yn He Ysgol Geiiedlaethol Bryncelyn y mae ysgol hefyd i'w chodi yn Llaneurgain, yn lle'r adeilad a losgwyd yno'r dydd o'r blaen ac yn Saltney, y mae ysgol i'w chodi werth 1:3000, ac un arall yn Shottorl, tan gysgod Penarlag, ar draul o £ 6,000. -0- PWY SY'N CYNNAL YR EISTEDD- FOD '!—-Mewn araith boeth tuhwnt yn erbyn Datgysylltiad yng Ngwrecsam, ddydd Llun diweddaf, collodd Mr. Ll. H. Jones ei hunan- feddiant gymaint lies dweyd oliono'r ffwlbri a ganlyn Os y datgysylltid yr Eglwys, y byddai'n golled i'r Eisteddfod Genedlaethol; canys onibae am haelioni mawrion Eglwysig, na allesid cynnal Eisteddfod Llangollen y llynedd."

Advertising