Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

DYDDIADUR.

Advertising

PULPUDAU'R SABOTH NESAf

] CaffaeliadPark Road.

Y Parch. J. Vernon Lewis.…

Ei Dras a'i Yrfa.

---___----_-Plant y Pentre

Ffetan y Gol.

DEUGAIN CYMANFA OND UN.

News
Cite
Share

DEUGAIN CYMANFA OND UN. Bedd Taliesin o Eifion. ANWYL OLY«VDI)(—Caniatewcli i mi gy- wiro nodiad o eiddo eich gohebydd Brochwel yn v devrnged brydferth a delir ganddo i'r anfarwol Taliesin o Eifion ynglyn a'r difyniad all an o awdl Helen Luyddawg," pan y dvfarnwyd y wobr iddo yn Eisteddfod Gvvrecsam yn 1876, tra yr oedd ef eihunwedi mynd tu hwnt i'r lien, llo nad oes, am a wyddom ni, gystadlu mwy. Nid yw bedd y bardd ym mynwent Eglwys Llangollen mwy yn ddigolofn eithr dros fwy na blwyddyn bellach, gosodwyd colofn ardderchog i nodi man fochan ei fedd," gan ei fab a'i ddwy ferch. Y mae y golofn o wneuthuriad y Pencordd Williams, o wenith- faen pur ae yn nodedig o hardd. 0 ran maint ac arddull, y mae yn darawiadol, ac yn cynnwys yr arysgrif syml "Bedd Taliesin o Eifion." Bydd yn fater o ddyddordeb, yn arbennig i feirdd a llenqrion Cvmru yn gy- ffredinol, i wybod fod coffadwriaeth un o feibion mwyaf athrylitligar ac awenyddol ein gwlad wedi cael ei arbed rhag ebargofiant, yr hyn yn rhy fynych ysywaeth, sydd wedi digwydd i ami un o blant awengar Cymru yn y gorffennol, a dichon hefyd y bydd y coffhad hwn o Taliesin o Eifion yn foddion symbyliad i lavver eginyn ieuanc i ymagor a blaguro yng ngardd awen yn haneS dyfodol ein gwlad. Caerdydd. T. LOVELL (Tudur Taf).

Ap Glaslyn a Phregethu.

[No title]

Advertising