Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

DYDDIADUR.

Advertising

PULPUDAU'R SABOTH NESAf

] CaffaeliadPark Road.

Y Parch. J. Vernon Lewis.…

Ei Dras a'i Yrfa.

News
Cite
Share

Ei Dras a'i Yrfa. Dyma'n fyr dras a gyrfa'r bugail newydd Y mae ei dad, y Parch. T. J. Lewis, tros y Werydd ors chwartor canrif nen fwy, ac yn bugeiJio eglwys Anibynol Conway, New England. Dewisodd ei fab yn hytracli aros y tu yma i'r don, a chafodd ei fagu gyda pher- thynasau yn y Deheudir. Fe'i ganed yn Abertawe wyth mlynedd ar hugain yn ol, ac ym Mhentre Estyll, tan y Parch. G. Penar Griffiths, y dechreuodd bregethu. Cafodd ei addysg yn Ysgol Ramadegol Abertawe, lie y daliai Ysgoloriaeth ac y matriculatiodd. Oddiyno aeth i Brifysgol Caerdydd, lie y graddiodd gydag anrhydedd yn y dosbarth cyntaf mewn Semetics. Yna aeth i Aber- honddu, gan ennill Ysgoloriaeth David Rees ( £ 40), a chyrraedd ei B.D. Yn Aberhonddu hefyd, enillodd Exhibition Y,50 yng Ngholeg Iesu, Rhydychen, ar Hebraeg a'r Hen Dest- ament; eithr dowisodd fynd i Goleg Mans- field, o tan hyfforddiad diwinvddol y meddyl- graff Dr. Fairbearn. Ym Mansfield, enillodd Ysgoloriaeth Pnsey ac Ellerton ( £ 80) oodd yn agored i'r holl Brifysgol ac ar derfyn ei dymor cymerodd ei radd gydag anrhydedd yn yr Oxford School of Semi tics, gwedi bod tan addysg Dr. Driver a Dr. Buchanan Gray. Gan gael ysgoloriaeth deithiol y Proctor, aeth i'r Almaen, yno i efrydu leithoedd y Dwyrain a Diwinyddiaeth gogyfer a Pli.-Li. ym Mhrifysgol Leipzig. Y mae'r gwaith gogyfer a'r radd lionno wedi ei gwblhau.ond y bydd raid aros a mynd yno eilwaith i wrandr) ewrs o ddarlithiau cyn rhoddi iddo'r teitl. Y inae eglwysi'r cvlch yn eydlawoittiau a Park Road yn oi cJiaffaoliad. ac yn awchus i weld a chlywed y bvigail ieuanc disglaer ei ddoniau a'i gyrhaeddiadau.

---___----_-Plant y Pentre

Ffetan y Gol.

DEUGAIN CYMANFA OND UN.

Ap Glaslyn a Phregethu.

[No title]

Advertising